Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 246

Saga - 2007, Blaðsíða 246
Andrew Welch, THE ROYAL NAVY IN THE COD WARS: BRITA IN AND ICELAND IN CON FLICT 1958–1961, 1972–1973, 1975–1976. For - mál ar eft ir Gu› mund Kjærne sted skip herra og James We ather all und ir - a› mírál. Maritime books. Cornwall 2006. xii + 324 bls. Skrár og mynd - ir ásamt tíma ás yfir at bur›i florska strí› anna. fiorska strí› Breta og Ís lend inga hafa fram a› flessu ver i› nær ein göngu á áhuga svi›i Ís lend inga og ekki a› ástæ›u lausu. Fyr ir fla› fyrsta skiptu flau okk ur mun meira máli en Breta auk fless sem vi› bár um hinn efri skjöld fleg ar upp var sta› i›. fiótt nokk u› hafi ver i› rit a› um florska strí› in á ensku er fátt af flví eft ir Breta ef frá eru tald ar bla›a grein ar sem ur›u til í hita leiks ins og svo op in ber ar heim ild ir, svo sem hvít bæk ur breskra rík is stjórna. fia› eina, flar fyr ir utan, sem í hug ann kem ur er bók Sir Andrew Gilchrist fiorska strí› og hvern ig á a› tapa fleim (1977), en Gilchrist var sendi herra Breta á Ís landi á fyrstu miss er um 12 mílna deil unn ar. Nú hef ur ver i› bætt úr flessu. Ári› 2006 kom út í Bret landi bók in The Royal Navy in the Cod Wars eft ir Andrew Welch skip stjóra í flota henn ar há - tign ar. Welch tók flátt í 50 mílna deil unni sem und ir for ingi og get ur flví tal - a› út frá per sónu legri reynslu af átök un um. Eins og tit ill inn ber me› sér er hér fjall a› um 12 mílna, 50 mílna og 200 mílna deil urn ar en fremst í bók inni eru stutt ir yf ir lit skafl ar um sigl ing ar Breta til Ís lands í ald anna rás og fisk - vei› ar fleirra á Ís lands mi› um, auk fless sem fjall a› er um al fljó› lega flró un haf rétt ar mála. Welch sn‡r sér sí› an a› átök un um á mi› un um og rek ur flau nokk u› ná kvæm lega frá degi til dags og sty›st eink um vi› heim ild ir frá breska flot an um. Welch hef ur ekki vald á ís lensku flannig a› hann hef ur af skilj an leg um ástæ› um ekki tök á a› n‡ta sér ís lensk ar heim ild ir nema flær séu á ensku. fia› sk‡t ur flví skökku vi› a› hvergi kem ur fram a› hann noti op in ber ar heim ild ir ís lenskra stjórn valda sem gefn ar voru út á ensku og ættu flví a› vera hon um a› gengi leg ar. Né held ur vir› ist hann n‡ta heim - ild ir frá bresk um stjórn völd um, svo sem ut an rík is- og land bún a› ar rá›u - neyti, sem var› veitt ar eru í fijó› skjala safni Breta, National Archi ves, í Kew. fiessi tak mark a›a heim ilda notk un ger ir frá sögn ina meira ein tóna en hún hef›i or› i› ef net um hef›i ver i› ví› ar kasta› í heim ilda leit. fia› veg ur nokk u› upp á móti a› Welch hef ur tek ist a› hafa uppi á ‡ms um per sónu - leg um heim ild um frá bresk um sjóli› um sem fljón u›u á Ís lands mi› um, dag bók um, bréf um og frá sögn um. Mik ill feng ur er a› flessu efni flví fla› gef ur frá sögn inni ekki a› eins a›ra vídd en hin op in beru gögn flot ans, held - ur er margt af flví brá› skemmti legt og sumt jafn vel spreng hlægi legt. Bók - in er ríku lega mynd skreytt og gef ur fla› henni tví mæla laust auk i› gildi. Aft ast eru svo ‡m iss kon ar skrár sem koma a› gó› um not um vi› rann sókn - ir á florska strí› un um, svo sem upp l‡s ing ar um flau her skip sem flátt tóku í átök un um, yf ir menn á fleim, út halds daga á Ís lands mi› um og marg hátt - a› ar tækni leg ar upp l‡s ing ar. fiar er einnig a› finna skamm staf ana skrá sem ritfregnir246 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 246
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.