Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 215

Saga - 2007, Blaðsíða 215
ekki síst si›a regl urn ar vi› hönd ina. En er ekki óflarfi a› telja upp alla há - deg is fund ina tvisvar — fyrst í ann áln um og svo aft ur í sér stakri skrá (I, bls. 397–402)? Vissu lega njóta há deg is fund irn ir mik illa vin sælda og eru or›n ir fast ur li› ur í menn ing ar lífi borg ar búa, en hér er kannski ver i› a› bera í bakka full an læk inn. Skrá in „Sagn fræ› ing ar me› dokt ors próf í sagn fræ›i og skyld um grein - um“ er at hygl is ver›. Hér eru skrá› ir sagn fræ› ing ar sem hafa hald i› sig sam visku sam lega vi› grein sína og einnig fleir sem hafa verter a› og skrif - a› dokt ors rit ger› ir í „skyld um grein um“, a› al lega a› flví er vir› ist í mi› - alda bók mennt um, forn leifa fræ›i, fljó› fræ›i og einn í mál vís ind um. fia› er galli vi› dokt ors skrána a› flar skuli vanta fyrsta dokt or inn í sagn fræ›i. Sam kvæmt skrá Lands bóka safns Ís lands – Há skóla bóka safns yfir dokt ors - rit ger› ir í sagn fræ›i var fyrsti ís lenski dokt or inn í sagn fræ›i Ein ar Gu› - munds son (1758–1817), sem var›i dokt ors rit ger› sína vi› Kaup manna hafn - ar há skóla ári› 1793. Af titl in um a› dæma er hér for vitni legt rit skrif a› á lat - ínu, varn ar rit til handa Dí ocletí anusi Róm ar keis ara. Páll Egg ert Óla son er me› fletta á hreinu en skrá Lands bóka safns um dokt ors rit ger› ir Ís lend inga er fla› n‡ af nál inni a› ekki er hægt a› álasa rit stjórn inni fyr ir a› flekkja ekki til Ein ars Gu› munds son ar. Dokt ors rit ger› Haka fiórs Ant ons son ar hef ur rata› inn á list ann flótt hann fái ekki færslu í sjálfu Sagn fræ› inga tal - inu (ekki einu sinni eina feit letra›a svarta línu). Vissu lega sakn ar ma› ur nokk urra sagn fræ› inga en hér kom um vi› a› vanda sem rit stjórn in ger ir sér full kom lega grein fyr ir (I, bls.10). firátt fyr ir marg ít rek a› ir til raun ir til a› hafa uppi á sagn fræ› ing um sem hafa hlot i› mennt un sína er lend is vi› - ur kenn ir hún „a› ein hverj ir hafa or› i› út und an“, og vi› flví sé lít i› a› gera. Er eng in lei› a› vera flví ósam mála. fiaraflei› andi er mik il flörf á a› rá› ast fljót lega í a›ra út gáfu af stétt artal inu. Í seinna bind inu er áhersla lög› á „mik il vægi hug mynda- og a› fer›a - fræ›i legra rit smí›a“ (I, 9). Hér eru birt ar fræ›i grein ar um flró un sagn rit un - ar, vi› fangs efni sagn fræ› inn ar, heim ilda mat og sögu sko› un og loks um stóru spurn ing arn ar sem all ir sagn fræ› ing ar hljóta a› spyrja sig á ein hverju augna bliki í líf inu: Fyr ir hverja er sagn fræ› in? og Til hvers erum vi› a› flessu? Grein arn ar eru vel vald ar. fia› sem vek ur at hygli er a› a› eins flrír höf und - anna, sem all ir ur›u reynd ar pró fess or ar í sagn fræ›i vi› Há skóla Ís lands, eru látn ir. En tólf höf und ar eru í fullu fjöri og s‡n ir fla› hversu um ræ›a um e›li sagn fræ› inn ar fór seint af sta› hér á landi. fia› kem ur raun ar ekki sér - stak lega á óvart flar sem sagn fræ› in var› ekki sjálf stæ› fræ›i grein vi› Há - skól ann fyrr en 1965, eins og fyrr seg ir. Rit stjór ar segj ast hafa val i› grein - arn ar „m.a. út frá flví sjón ar mi›i a› flær fjöll u›u um ólík ar hli› ar fræ›i - grein ar inn ar og bæru a› ein hverju leyti vitni um breyt ing ar sem or› i› hafa á 20. öld á vi› horfi til grein ar inn ar og skiln ingi á vi› fangs efn um henn ar og a› fer› um“ (bls. 8). Í stuttu máli sagt er hér allt pr‡›i lega rak i›. Sjálfsævi - sögu brot ell efu ís lenskra sagn fræ› inga eru birt. fiess um hópi er svo l‡st a› hann sé „rá› sett ur“ og/e›a hafi fleg ar „hasl a› sér völl“ í grein inni. Hér er ritdómar 215 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 215
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.