Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 217

Saga - 2007, Blaðsíða 217
Hrafn kell Lár us son, Í ÓRÆ‹RI SAM TÍ‹ ME‹ ÓVISSA FRAM TÍ‹. ÍS - LENSK SVEIT AR BLÖ‹ OG SAM FÉ LAGS BREYT ING AR UM ALDA - MÓT IN 1900. Sagn fræ›i stofn un Há skóla Ís lands. Reykja vík 2006. 200 bls. Bók in, sem a› stofni til er MA-rit ger› höf und ar í sagn fræ›i vi› Há skóla Ís - lands, fjall ar um hand skrif u› blö› e›a sveit ar blö› sem gef in voru út á Ís landi á seinni hluta 19. ald ar og fram yfir alda mót in 1900. Vi› fangs efn i› er enn frek - ar af mark a› í tíma og rúmi: Í tíma er mi› a› vi› ár töl in 1866, fleg ar elsta bla› - i› af fless ari ger› sem höf und ur fann kom fyrst út, og 1908 fleg ar tvö sveit ar - blö› sem mik i› er stu›st vi› í rit ger› inni hætta göngu sinni. Í rúmi er mi› a› vi› Nor› ur- og Aust ur land, frá Strönd um og aust ur um til Múla s‡slna. Sveit ar blö› in, sem eru flunga mi›ja bók ar inn ar, gefa vissu lega a›ra mynd af Ís lands sög unni en flá sem telj ast ver› ur hef› bund in fyr ir fletta tíma bil og vi› fangs efni bók ar inn ar er einmitt a› draga flessa mynd fram og skil greina hana í fé lags sögu legu ljósi. Í inn gangi skil grein ir höf und ur meg in - vi› fangs efni sitt á ein fald an hátt, e›a sem „hand skrif u› blö› sem inni héldu fjöl breytt efni sem ætl a› var til al mennr ar birt ing ar og var lát i› ber ast manna á me› al e›a var les i› upp á al menn um fund um“ (bls. 16). Eins og und ir tit ill bók ar inn ar ber me› sér flá er áhersl an ekki ein göngu á sveit ar - blö› in sjálf held ur einnig fla› sam fé lag og flær sam fé lags breyt ing ar sem voru a› ver›a á fless um tíma. Upp bygg ing verks ins er í sam ræmi vi› fla› og skipt ist bók in í tvo meg in hluta flar sem seinni hlut an um er svo skipt upp í tvennt. Fyrri hlut inn fjall ar um sveit ar blö› in sem slík, helstu ein kenni, út - brei›slu lei› ir og inni hald. fiar er einnig fjall a› um flá sem skrif u›u blö› in og flá sem lásu. fiarna er a› finna mik il væga og í öll um a› al at ri› um vel heppn a›a kort lagn ingu á fyr ir bær inu sveit ar bla›, bygg›a a› veru legu leyti á grein ingu frum gagna, fl.e. bla› anna sjálfra. Seinni hlut inn fjall ar um sam - fé lag i› og sam fé lags breyt ing arn ar sem sveit ar blö› in spretta upp úr. fiar er kafla skipt ing in bygg› á tveim ur meg in hug tök um/hug takatvenn um e›a kenn ing um sem eru not a› ar til a› greina sam fé lag i› og fé lags leg ar breyt - ing ar á sí› ari hluta 19. ald ar. Ann ars veg ar er fla› notk un in á hug tök un um „vi›“ og „hin ir“ og hins veg ar er fla› grein ar mun ur sem teng ist lífs s‡n og höf und ur kall ar heim il is hyggju ann ars veg ar og sam fé lags hyggju hins veg - ar. Bá› ar eru fless ar hug takatvenn ur mjög gagn leg ar í fless ari grein ingu og eru flví sjálf stætt, frum legt, fræ›i legt fram lag í flessu sam hengi. Hug takatvenn an „vi› og hin ir“ vís ar til vi› horfa og sam kennd ar í til - tekn um hópi e›a sveit ar fé lagi ann ars veg ar og svo til hinna sem fyr ir utan standa. Me› fless um grein ing ar tækj um er hug mynd in a› draga fram og skilja sjálfs mynd fleirra sem a› sveit ar blö› un um stó›u. Fólks sem var uppi á tím um fleg ar gamla bænda sam fé lag i› og helstu stofn an ir fless voru a› víkja og óvissa, ótti og fólks flutn ing ar höf›u leyst af hólmi óum breyt an - leika og fast heldni sem vagg a›i í takt vi› hrynj andi árs tí› anna. ritdómar 217 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 217
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.