Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 207

Saga - 2007, Blaðsíða 207
Á stöku sta› hef ur upp færsla efn is ins ekki tek ist a› fullu. „Á Reyni sta› stend ur enn stein steypu hul i›, bæj ar dyra port“ seg ir á bls. 132. Bæj ar dyra - hús fletta, sem er í húsa safni fijó› minja safns Ís lands, var fært til og tyrft um lei› og vi› ger› fór fram á flví ári› 1999–2000. Sömu lei› is seg ir a› ba› stof - an í Glaum bæ hafi ver i› stækk u› eft ir 1890 (bls. 122) en hún mun sí› ast hafa ver i› stækk u› á ár un um 1876–1879 (sjá HSk. Kirkju stóll Glaum bæj ar 1892–1951. No. 454. Út tekt 1894). Bók in um Lauf ás ver› ur mik il vægt upp fletti rit vi› bygg ing ar sögu leg ar rann sókn ir og húsakann an ir á kom andi árum. Teikn ing arn ar ein ar gera bók ina ein staka en hún hef ur margt ann a› fram a› færa í ná kvæm um út - list un um á hverju flví sem Hör› ur hef ur sko› a› af mik illi alú› og natni og set ur fram me› fleim hætti a› sko› un hans er ljós og b‡› ur upp á marg vís - leg ar rök færsl ur. Hör› ur svar ar ekki me› bein um hætti spurn ing unni um fla› hver hlut ur Ís lands hafi ver i› í bygg ing ar list um heims ins, en fla› er fló aug ljóst á skrif um hans a› ekki eru öll kurl kom in til graf ar í rann sókn um um bygg ing ar arf fljó› ar inn ar. fiví eins og títt er me› gó› ar rann sókn ir flá vek ur hún jafn marg ar spurn ing ar og hún svar ar. Sig rí› ur Sig ur› ar dótt ir ÍS LAND Í ALD ANNA RÁS 1800–1899. SAGA LANDS OG flJÓÐ AR ÁR FRÁ ÁRI. A› al höf und ur Bjarki Bjarna son. JPV út gáfa. Reykja vík 2006. 532 bls. Mynd ir, nafna- og at ri› is or›a skrár. fiann 19. sept em ber 2007 var Jó hann Páll Valdi mars son, út gáfu stjóri JPV, spur› ur a› flví í sjón varps flætt in um Kilj unni hva›a bæk ur hann væri stolt - ast ur af a› hafa gef i› út. Jó hann Páll hef ur feng ist vi› bóka út gáfu í ára tugi og var flví af nógu a› taka. Hann nefndi Ís land í ald anna rás. Me› flví riti hef›i hann tek i› upp flrá› inn frá fö› ur sín um, Valdi mari Jó hanns syni hjá I› unni, sem gaf út gömlu alda bæk urn ar á sín um tíma. Jó hann Páll sag›i a› sig hef›i dreymt um a› gefa út ald ir fyr ir „okk ar tíma“, bæk ur sem tækju mi› af n‡j um a› fer› um vi› bóka ger› og breytt um kröf um. fia› hafi ver i› tölu ver› áhætta a› gefa út svo vi›a mik i›, vand a› og d‡rt verk en hann hef›i geng i› a› flví vísu a› fljó› in hef›i áhuga á slíku verki ef ver› i› væri ekki of hátt. Hér ver› ur rætt um fjór›u bók ina í fless um flokki sem fjall ar um 19. öld ina. Á›ur hafa kom i› út flrjár bæk ur um 20. öld sem sí› an var sleg i› sam an og gefn ar út í einu bindi. fiær bæk ur vöktu mikla at hygli og seld ust vel. Svip a› mun hafa ver i› uppi á ten ingn um me› flessa bók. Fljótt á lit i› vir› ist flví sem Jó hann Páll hafi á réttu a› standa og a› hér sé á fer› inni verk sem rei› ir fram for tí› ina á flann hátt sem fell ur nú tíma fólki í ge›. ritdómar 207 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 207
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.