Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 229

Saga - 2007, Blaðsíða 229
ma› ur í sjálf stæ› is bar átt unni, al fling is ma› ur Skaft fell inga, frum kvö› ull fiing valla funda, me› al ann ars hins fyrsta 1848, og einn af for ystu mönn un - um á fijó› fund in um 1851. fiátt tak an í fijó› fund in um reynd ist Jóni d‡r - keypt. Hann missti emb ætti s‡slu manns í Skafta fells s‡slu og fékk ekki op - in bert emb ætti eft ir fla›. Met ur Ein ar fla› flannig a› eng inn hafi ver i› „jafn illa úti sem hann [JG] eft ir fram göngu sína sem ein ar› ur stjórn ar and stæ› - ing ur á fijó› fund in um 1851“ (bls. xv). Sneri Jón sér flá a› bla›a mennsku og var eig andi og rit stjóri fijó› ólfs í rúma tvo ára tugi e›a 1852–1874. Tel ur Ein - ar reynd ar a› megi kalla hann fyrsta ís lenska bla›a mann inn (bls. xvii) og var› fijó› ólf ur nú a› al mál gagn sjálf stæ› is bar átt unn ar. Sí› ast en ekki síst var› Jón Gu› munds son nán asti sam starfs ma› ur Jóns for seta á Ís landi, „ger› ist ein hver ötul asti stu›n ings ma› ur Jóns Sig ur›s son - ar inn an lands“ eins og Ein ar or› ar fla› (bls. xi). Ekki voru fleir kump án ar alltaf sam mála, eins og kem ur fram í fless um bréf um, og var fla› helst fjár - klá›a mál i› sem fleir rifust um. Eitt sinn var Jón Gu› munds son kos inn for - seti Al fling is (1859) og felldi flá gó› vin sinn Jón Sig ur›s son — me› eins at - kvæ› is mun — og rek ur Ein ar fla› til mis sætt is sem kom upp í fjár klá›a - mál inu (bls. xi). A› ö›ru leyti ver› ur a› vísa les end um á grein ar gó› an inn gang Ein ars Lax ness flar sem ger› er nán ari grein fyr ir ævi starfi Jóns og nánu sam bandi vin anna. Eng inn hef ur rann sak a› Jón Gu› munds son eins mik i› og Ein ar og kom rit verk hans Jón Gu› munds son al fling is ma› ur og rit stjóri. fiætt ir úr ævi sögu út ári› 1960. Jafn framt hef ur Ein ar skrif a› um Jón Sig ur›s son bók - ina Jón Sig ur›s son for seti 1811–1879. Yf ir lit um ævi og starf í máli og mynd um sem kom út ári› 1979. Vand fund inn væri hæf ari fræ›i ma› ur til a› vinna fletta verk en Ein ar Lax ness. Hér er um frum heim ilda út gáfu a› ræ›a og ber ávallt a› fagna slíku. Bréf in eru birt óstytt, or› rétt og staf rétt. Meiri kröf ur get ur sagn fræ› ing ur varla gert. Bréf in eru fyrst og fremst ómet an leg ar heim ild ir um sjálf stæ› is - bar áttu Ís lend inga á fless um árum. fiarna má finna upp l‡s ing ar sem gagn - ast flest um fræ›i mönn um sem fást vi› fletta tíma bil. Eins og si› ur var á fleim tíma er fjall a› um ve›r áttu, sótt ir, emb ætt is veit ing ar, afla leysi, hjóna - bönd, hina látnu, ver› lag o.s.frv. Sem dæmi úr bréf un um vil ég nefna tvennt í sam bandi vi› áhuga svi› mín: versl un ar sögu og sam skipti vi› um - heim inn. fieg ar flessi bréf eru skrif u› er n‡ bú i› a› inn lei›a frjálsa versl un á Ís landi ári› 1855. Hins veg ar fer Jón strax a› minn ast á d‡r tí› og a› flutn - ings leysi (16. nóv. 1855, bls. 12–13). Hinn 1. mars 1856 skrif ar hann: „Vi› erum enn a› mæna eft ir korn skip inu en fla› vill ekki koma“ (bls. 18). Greini lega haf›i lít i› breyst. Mjög for vitni legt er upp haf bréfs, dags. 31. ágúst 1860, flar sem Jón Gu› munds son seg ist vera bú inn a› fá fior láki Ó. John son kaup manni, frænda Jóns Sig ur›s son ar, kassa merkt an JS en „í hon - um eru fless ar 20 flösk ur, en und ir og ofan á er salt fiskr (3 skp) til fless a› blekkja toll fljón ana, ef illa tæk ist til …“ Hva› er hér á sey›i? Smygl? Og hva›a flösk um er ver i› a› smygla frá Ís landi til Dan merk ur? Er hér ein hver ritdómar 229 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 229
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.