Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 204

Saga - 2007, Blaðsíða 204
Bæ›i Til hei› urs og hug bót ar og Heil agra meyja sög ur eru flarf ar bæk ur og s‡na grósk una í rann sókn um á ís lensk um fræ› um. Ég hef velt hér upp ákve›n um ef un ar mál um um bá› ar rit r a› irn ar sem ‡tt er úr vör me› út gáfu fless ara bóka. Á hinu leik ur eng inn vafi a› eigu leg ar eru bá› ar bæk urn ar, hvor á sinn hátt. Ár mann Jak obs son Hör› ur Ágústs son, LAUF ÁS VIÐ EYJA FJÖRÐ. STAÐ UR INN. STAÐ - IR OG KIRKJ UR III. Rit stjór ar: Jón Torfa son og Mör› ur Árna son. Hi› ís lenska bók mennta fé lag. Reykja vík 2004. 322 bls. Heim ilda listi, teikn - ing ar, mynd ir, línu rit, súlu rit, nafna skrá, at ri› is or›a skrá. Eng lish sum - mary. Bók in um Lauf ás vi› Eyja fjör› er bygg› á efni sem Hör› ur Ágústs son haf›i búi› til prent un ar ári› 1985 a› und an gengn um tveggja ára tuga rann sókn - um. Tæp um tveim ur ára tug um sí› ar var efn i› end ur sko› a› og upp fært. Ágúst Ge org Ólafs son a› sto› a›i Hör› vi› flá vinnu og tölvu setti efn i›. Hör› ur sag›i fla› hafa ver i› grunn hugs un í rann sókn sinni um Lauf ás og a›r ar gaml ar ís lensk ar bygg ing ar a› finna út hlut Ís lands í bygg ing ar list um heims ins. †ms ir kafl ar bók ar inn ar eru sam hljóma mörgu sem Hör› ur hef ur birt ann ars sta› ar, en hér set ur hann flá í ann a› sam hengi til a› varpa ljósi á sögu og bún a› ar hætti í Lauf ási. Bók in skipt ist í sex meg in kafla sem aft ur skipt ast í mis marga und ir - kafla. Í inn gangi kynn ir Hör› ur rann sókn ir um Lauf ás, heim ild ir og a› fer› - ir. Fyrsti meg in kafl inn fjall ar sí› an um sta› hætti og um hverfi Lauf ás bæj ar, ann ar um sögu sta› ar ins og sta› ar hald ara og sá flri›ji um húsa skip an, upp - bygg ingu, inn an smí›i og inn an stokks muni frá 16. öld til nú tím ans. Í fjór›a kafla er fjall a› um úti hús in, í fleim fimmta um húsa kost Lauf ás kirkju jar›a og í sjötta kafla fjall ar hann um sta› ar hag, sta› ar fólk og land seta. Rann - sókn in er flver fag leg, en efni bók ar inn ar er fyrst og fremst saga Lauf áss og bygg›a sögu leg tengsl hans vi› a›ra sta›i, um fjöll un um minj ar, íbúa sta› - ar og sókn ar, bú skap og sta› hætti. Ljós mynd ir og teikn ing ar spila stórt hlut verk í bók inni. Marg ar hafa birst á›ur en hafa aldrei kom i› fyrr á prent, t.d. marg ar mynd ir og teikn - ing ar Har› ar sjálfs og nokkr ar mynd ir úr fleim mikla fjár sjó›i sem Bru no Schweiz er skildi eft ir í formi ljós mynda (bls. 31–39), l‡s inga (bls. 21, 40–41) og teikn inga frá fjór›a ára tug 20. ald ar og eru stór merki leg ar heim ild ir um húsa kost, -bún a›, pen ings hús og land nytj ar á fleim tíma. Geta má fless a› ljós mynda safn Schweiz ers frá fer› um hans á Ís landi er var› veitt í Hér a›s - skjala safni Skag fir› inga. ritdómar204 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 204
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.