Saga


Saga - 2007, Blaðsíða 205

Saga - 2007, Blaðsíða 205
Í fyrsta kafla er gef i› sögu legt yf ir lit um Lauf ás og leidd ar sam an mis - mun andi heim ild ir um bú setu flar. Elstu heim ild irn ar eru sam hljóma flótt ólík ar séu um fla› a› bú skap ur hafi haf ist í Lauf ási á 10. öld. Heim ild ir fless ar eru ann ars veg ar bút ur af sver›i sem fannst í hei› inni gröf (bls. 49) og hins veg ar bók mennta arf ur inn, svo sem frá sögn Brennu-Njáls sögu um n‡tt go› or› Laufæs inga (bls. 49) um lei› og fimmt ar dóm ur var sett ur. Stórt er stikl a› á fyrstu öld um í sögu Lauf áss en frá 14. til 20. ald ar kall ar Hör› - ur alla sta› ar hald ara til sögu, yfir flrjá tíu tals ins. Saga sta› ar hald ara í Lauf - ási er merki leg heim ild um sta›, per són ur og hags muna tengsl, svo sem milli sta› ar hald ara og Hóla sta› ar, og ljóst er a› fla› voru eng ar til vilj an ir hverj ir sátu vild ar jör› ina Lauf ás. Vi› rann sókn ir á Lauf ás bæ geng ur Hör› ur út frá eig in húsa könn un og fer í saumana á 18 út tekt um frá 1559 til 1924. Hann not ar tíma ás inn í bá› ar átt ir í fless um kafla og er fla› und an tekn ing flví yf ir leitt rek ur hann sig frá for tí› til nú tí› ar. fiarna fer hann fyrst öf uga lei› frá nú tí› til for tí› ar, en sn‡r svo vi› og ger ir grein fyr ir helstu breyt ing um á bæj ar hús un um frá for - tí› til okk ar tíma. Hör› ur seg ir flró un bæj ar húsa í Lauf ási vera í sam ræmi vi› flró un fleirra nor› lensku torf bæja sem hann mi› ar Lauf ás rann sókn ina helst vi›, sem eru: Grenj a› ar sta› ur í A› al dal, Hrafna gil og Saur bær í Eyja - fir›i, og Glaum bær í Skaga fir›i. Alla sta› ina og fleiri til sko› ar hann í bygg - ing ar sögu legu sam hengi, sem er afar mik il vægt fyr ir flá sem eiga eft ir a› feta sló› Har› ar milli heim ilda um bygg ing ar arf fljó› ar inn ar e›a vinna húsakann an ir. fieir kafl ar bók ar inn ar flar sem hann birt ir okk ur ni› ur stö› - ur sam an bur› ar rann sókn anna eiga eft ir a› ver›a lei› ar stef rann sak enda og upp spretta fjölda rann sókna fleg ar fram lí›a stund ir. Hör› ur rek ur flró un bæj ar húsa, upp bygg ingu og inn an smí›i, á ein fald an og aug ljós an hátt og leit ar ví›a fanga til sam an bur› ar, bæ›i hér lend is og er lend is. Hann út sk‡r - ir vel fimm mis mun andi ger› ir tré grind ar og timb ur veggja í hús um: stólpa- verk, stokkverk, bol verk, staf verk og bind ings verk, og legg ur meg in - áherslu á staf verk og bind ings verk, sem eru flær tvær ger› ir sem ein kennt hafa ís lenska húsa smí›i. Gott er a› fá ábend ingu Har› ar um óná kvæmni og mis mun gam alla mæli ein inga, svo sem lengd staf gólfa (bls. 71) flví oft er erfitt a› meta hva› á vi› fleg ar bor in eru sam an mál út tekta og ann arra upp mæl inga á mis mun andi tím um, t.d. vi› forn leifa upp gröft. Um fjöll un um úti hús in er glögg og henni fylgja ómet an leg ar teikn ing - ar og ljós mynd ir. fia› hvern ig hann set ur flær í bygg ing ar sögu legt sam - hengi vi› úti hús um allt land skipt ir máli flví flannig dreg ur hann fram fleiri ein kenni og flró un ar lín ur. Í flví sam hengi seg ir hann a› ekk ert komi á óvart og mi› ar flá vi› fla› sem hann hef ur á›ur rit a› um flau mál. Hör› ur „fer í hús“ ví›a um land til a› gera grein fyr ir mis mun andi af - brig› um og heim ild um og vitn is bur›i húsa leifa og út sk‡r ir grinda vi›i og flak ger› ir. fiar næst sn‡r hann sér a› upp bygg ingu, inn an smí›i og lausa - mun um í Lauf ás bæ og rek ur sig frá einu húsi í ann a›. Upp l‡s ing ar um inn - bú fær hann úr dán ar bús upp skrift um og vísi tasí um bisk upa og frá rann - ritdómar 205 Saga haust 2007 nota:Saga haust 2004 - NOTA 11/19/07 4:33 PM Page 205
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.