Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. JANÚAR 1988 <\IMAR ?11Ríl-71'?7n SOLUSTJ IARUSÞ VALDIMARS OIIVIMn ÉIIOU £.10113 LOGM JOH ÞOROARSON HDL Til sýnis og sölu meöal annarra eigna: í fremstu röð við Funafold Stór og glæsil. raðh. ( smíðum á útsýnisst. Rétt við Gullinbrú. Tvöf. bílsk. Urvals frág. á öllu. Utanhúss frág. fylgir. Fokh. að innan. Afh. þannig í haust. Byggjandi er: Húni sf. Frábær grkjör. Einkasala. Ágæt íbúð við Vesturberg 4ra herb. á 3. hæð 99 fm nt. Ágæt sameign. Glæsil. útsýni. Laus 1. júli nk. Ákv. sala. 3ja herbergja íbúð við Jörfabakka á 2. hæö af meðalst. Öll eins og ný. Frábær aðst. f. börn í hverfinu. Langtlán kr. 580 þús. fylgir. Laus í maí nk. Með útsýni og siglingaaðstöðu á fögrum útsýnisst. á Álftanesi. Steinh. ein hæð 155,5 fm nt. Vel byggt og vandað. Stór og góöur bílsk. 42,7 fm nt. Stór sjávarl. m. fráb. siglaðst. Skuldl. eign. Eignask. mögul. Fjöldi fjársterkra kaupenda að einbhúsum, raðh. og sérhæðum. Ennfremur að íb. 2ja-6 herb. Margskonar eignask. Ýmsir bjóða útb. f. rétta eign. Opið á laugardaginn. Kynnið ykkur laugardagsauglýsinguna. AIMENNA FASIEIGNASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Húseign í Hafnarfirði Til sölu á góðum stað við Hringbraut vandað og vel hirt tvíbýlishús. Á jarðhæð er 3ja herb. íbúð, en á efri hæð og í risi 5-6 herb. íbúð. Falleg lóð. Selst í skiptum fyrir gott einbýlishús eða sérhæð í Hafnarfirði. Árni Gunnlaugsson, hrl., Austurgötu 10, sími: 50764. 82744 HRAUNBÆR 2ja herb. rúmg. jarðh. ofarl. í Hraunbæ. Parket á gólfum. Ákv. sala. Verð 3100 þús. FÁLKAGATA Rúmgóð 2ja herb. íb. á 1. hæð í nýbyggðu húsi. íb. afh. tilb. u. tróv. og máln. á næstu vikum. LAUGATEIGUR 70 fm 2ja herb. íb. í kj. Sérhiti og -inng. Verð 3200 þús. MIÐBRAUT - SELTJ. Verulega rúmgóð og björt 2ja herb. íb. ca 70 fm í kj. Frábært útsýni. Laus strax. Verð 3300 þús. SKIPHOLT 2ja herb. ca 50 fm íb. á jaröh. í fjölb. Eignask. mögul. á stærri íb. í sama hverfi. Verð 2700 þús. MIÐLEITI Rúmg. 2ja herb. íb. í lyftuh. Verð 4100 þús. BRATTAKINN Snotur 2ja-3ja herb. íb. á 1. hæð í þríb. Verð 2700 þús. SELTJNES - BJARG 70 fm 3ja herb. ib. á jarðh. Eignask. mögul. á stærri eign í Austurbæ. BÚÐARGERÐI Rúmg. 3ja herb. kjíb. íb. er ósam- þykkt. Sérgeymsla og þvhús. Laus fljótl. Verð 3000 þús. SMYRLAHRAUN 3ja herb. íb. á 1. hæð í4ra íb. stiga- gangi. Góður bílsk. Allt sér. Æskil. eru eignask. á sérb. i Hafnarf. VESTURBÆR Eldri 3ja herb. íb. á 2. hæð í steinh. Aðeins tvær íb. í húsinu. Ákv. sala. Verð 3000 þús. 28444 2ja herb. MIÐBRAUT. Ca 70 fm á jarð- hæð í þríbýli. Falleg eign. Laus. V. 2950 þ. VALSHÓLAR. Ca 80 fm á 1. hæö í lítilli blokk. Glæsileg eign. Laus. V.: Tilboð. 3ja herb. ÖLDUSLÓÐ HF. Ca 83 fm íb. á neðri hæð í tvíbhúsi. Allt sér. Nýtt eldh., bað o.fl. Falleg eign. V. tilboð. BERGÞÖRUGATA. Ca 70 fm góð íb. á 1. hæð. Ekkert áhv. Laus. Ákv. sala. 4ra herb. HRAUNBÆR. Ca 110 fm á 2. hæð i blokk. Vönduð íb. Suð- ursv. V. 4,4 m. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. Ca 100 fm á 3. hæð í steinhúsi. Góð eign. V. 4,4 m. FjÖLDI ANNARRA EIGNA. HÚSEIGNIR i/ELTUSUNDI 1 O, ClfflD SIMI 28444 K«IUI%_ Daníel Ámason, lögg. fast., IjtTJ HekjiSteingrimsson,8Ölu8tj6ri. *" Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! VESTURBERG Rúmg. 3ja herb. íb. Stórkostlegt útsýni. Eignask. mögul. á 4ra herb. íb. m. stórum bílsk. Verð 3900 þús. GRETTISGATA Mjög rúmg. 4ra herb. íb. á 3. hæð. Mjög mikið endurn. Verð 3800 þús. ENGIHJALLI Rúmg. 4ra herb. íb. ofarl. í lyftuh. Laus 1. júli. Ákv. sala. Verð 4300 þ. BLÖNDUBAKKI 4ra herb. góð íb. ásamt herb. í kj. Suðursv. Ákv. sala. Verð 4400 þús. HÁALEITISBRAUT 4ra herb. kjíb. Sérinng. Laus í júlí. Verð 4300 þús. HRAUNBÆR Mjög rúmg. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Eignask. mögul. á sérb. í Vesturbæ. HVASSALEITI Rúmg. 4ra herb. íb. ásamt bílsk. Ný eldhinnr. Skuldl. eign. Verð 5100 þús. ' KAPLASKJÓLSVEGUR Rúmg. 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð í einu eftirsóttasta fjölbhúsi í Vestur- bæ (KR-blokkin). Góð sameign þ.m.t. bílskýli, gufubað og þvhús á hæðinni. Verð 5400 þús. GOÐHEIMAR Rúmgóð 4ra herb. íb. á efstu hæð í fjórbhúsi. Ákv. sala. Verð 4800 þús. BREKKUBYGGÐ - GBÆ Vorum að fá í sölu eitt af þessum eftirs. raðh. við Brekkubyggð. Hús- ið er ca 100 fm ásamt bílsk. Fráb. útsýni. Verð 5600 þús. 82744 MAVAHLIÐ 120 fm efri sérhæð ásamt góöum bílsk. Skuldlaus eign. Laus fljótl. Verð 6300 þús. VÍÐIGRUND - KÓP. 270 fm einbhús á tveimur hæðum. Vandað og gott hús. Ákv. sala. Hagst. lán áhv. Verö 8500 þús. KJARRMÓAR 90 fm raðhús á eftirsóttum stað við Kjarrmóa. Bílskréttur. Ákv. sala. Verð 5000 þús. EINILUNDUR - GBÆ 120 fm einb. ásamt tvöf. bilsk. Mógul. er á einst.íb. í hluta bílsk. Hús í sérl. góðu ástandi. Ákv. sala. ÞINGÁS 165 fm raðh. í smíðum. Afh. fokh. innan. í júni-júlí. Verð 4600 þús. VESTURBÆR - LÁGHOLTSVEGUR 120 fm nýtt raðh. að mestu fullkl. Hagst. lán áhv. Verð 6200 þús. FORNASTR. - SELTJ. 330 fm einb. ásamt góðum tvöf. bílsk. Mögul. er á séríb. á neðri hæð. Húsið er laust strax. Eignask. mögul. BARÐASTRÖND - SELTJNESI Vorum að fá í sölu glæsil. raðh., ca 240 fm. í húsinu eru 5 svefnh., 2-3 stofur og innb. bílsk. Lóð í suður. Mögul. á garðskála. Verð 9800 þús. MATSÖLUSTAÐUR - VEITINGAREKSTUR Vorum að fá í sölu matsölustað vel tækjum búinn. Sérlega góð afkoma. Má greiðast að mestu leyti með fasteigna- tryggðum veðskuldabréfum. IAUFÁS SÍOUMÚLA 17 MIKIL EFTIRSPURN VÆNTANLEG FJÖLDI KAUPENDA Á KAUPENDASKRÁ SKOÐUM OG VERÐMETUM ALLA DAGA OG KVÖLO IAUFÁS Byggingarmeistarar - vantar Grafarvogur - Suðurhlíðar Kóp. Höfum kaupendur að sérhæðum, rað- og parhúsurn í Grafarvogi og Suðurhlíðum Kópavogs. Vantar 2ja herb. - staðgreiðsla Höfum rnjög fjársterka kaupendur að 2ja herb. íbúð- um í Breiðholti, Kópavogi og víðar. Mjög sterkar greiðslur í boði. 3? 25099 Árni Stefáns. viðskfr. Kárður Tryggvason Elfar Ólason Haukur Sigurðarson Raðhús oq einbýli STAÐARBAKKI Glæsil. 210 fm raðhús á tveimur hœðum ásamt innb. bílsk. Góðar innr. Mögul. á 5 svefnherb. Ákv. sala. Verð 6 mlll). BIRKIGRUND - KÓP. - ENDARAÐHÚS Nýl. 220 fm endaraðhús ásamt 35 fm bflsk. Parket. 6 svemherb. Fal- legur suðurgarður. MÖgul. a sórlb. t kj. Ákv. sala. Vorð 8,2 millj. VIÐARÁS - KEÐJUHUS Glæsil. 112 fm keöjuhús á einni hæð ásamt 30 fm bilsk. Skilast fullb. aö utan með lituðu stáli á þaki, fokh. aö innan. Afh. í april-maí. Mjög skemmtil. teikn. Vorð 4-4,1 millj. ASTÚN - KOP. Glæsil. 120 fm Ib. á 3. hæð. Vandaðar innr. Sérþvhús i íb. VESTURBERG - 4RA - VERÐLAUNABLOKK Glæsil. 110 fm íb. á 3. hæð. Parket. Suð- ursv. Nýtt gler. Fallegt útsýni. Verð 4,6 m. UÓSVALLAGATA Falleg 90 fm Ib. á 3. hæð I steinh. Endurn. baðh. Vestursv. Ekkert áhv. Verð 3,7 mlllj. VESTURGATA Falleg 90 fm nýstandsett íb. á efstu hæð I steinhúsi. Nýtt rafmagn, lagnir, gler og innr. Fallegt útsýni. Suðursv. Akv. ca 1200 þús. frá veðdeild. Verð 4 mlllj. AUSTURBERG Vönduð 110 fm ib. á jarðhæö ásomt bilsk. Sérþvhús og búr. Rúmgóð og vel umgeng- in eign. Vorð 4,3 mlllj. HRAUNBÆR Falleg 105 fm ib. á 1. hæð. Sérþvhús. Suðurstofa. Vorð 4,2 mlllj. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Góð 110 fm ib. i steinhúsi. Nýtt parket og ofnalagnir. Vorð 4,2 millj. AUSTURBÆR Ca 116 fm neðri sérhaeö. Vorð 4,5 mlllj. 3ja herb. íbúðir DIGRANESVEGUR Falleg 3ja herb. ib. á jarðhæð i þribýli. "Sérinng. Ákv. sala. Verð 3,7 mlllj. TÚNGATA-ÁLFTAN. Fallegt futlb. 135 fm slavpt elnb. á' elnnl hseð ásamt fullb. 40 fm bílek. 4 svefnherb. Upphitað bilastæði. Stór ræktuð lóð. Akv. sala. ALFTANES Ca 140 fm nýtt SG-einingahús ásamt sökklum að stórum bflsk. Mikið áhv. Akv. sala. ÁLFATÚN Glæsil. parhús 150 fm ásamt 30 fm bílsk. Afh. fokh. eftir ca 2 mán. Teikn. á skrifst. RAÐHÚS - KÓP. Ca 300 fm raðhús á tveimur hæðum með góðum innb. bilsk. Nýtt eldhús. Séríb. á neðri hæð. Fallegt útsýni. Skipti mögul. Verð 7,6 mlllj. 5-7 herb. íbúðir VANTAR BOÐAGRANDI Höfum fjársterkan kaupanda að góðri 4ra-5 herb. ib. 2 millj. við samning. RAUÐALÆKUR Falleg 125 fm efrl hœð f fjorbýli ásamt bflskrétti. Suðurstofa með fallegu útsýnl. Nýtt eikar-parket. Nýl. rafmagn. Ekkert ahv. Verð 6,7 m. LANGHOLTSVEGUR Falleg 90 f m neðri sérheeð i tvib. ásamt nýjum 35 fm bílsk. Nýtt eld- hús, bað, parket, gterog lagnir. 2-3 svefnherb. Vorð 4,5-4,6 mlllj. FURUGRUND Falleg 3ja-4ra herb. Ib. á 1. hæð ásamt 12 fm aukaherb. i kj. Stórar suðursv. Vel umgengin og góð eign. Verð 4,4 mlllj. NÝLENDUGATA Falleg 70 fm fb. á 1. hæð. Nýtt gler. Góðar innr. Miklar geymslur. Vorft 3,2-3,3 m. DVERGABAKKI Falteg 91 fm endatb. á 1. hæð ásarnt góðu aukaherb. i kj. Sérþv- hus og bur. Gððar innr. V«rð 4,1 m. ENGIHJALLI Falleg tæpl. 100 fm ib. i lyftuhúsi. Tvenn- ar svalir. Verð 3,6-4 mlllj. BOÐAGRANDI Glæsll. rúml. 90 fm fb, á 2. hæð. Vandaðarlnnr. Ftúmg. stofa, parket. SKIPASUND Góð 147 fm sérhæð og ris ásamt 50 fm bílsk. sem innr. er sem 2ja herb. Ib. Góð- ur garður. Verð 6,6 mlllj. BÓLSTAÐARHLÍÐ Glæsil. 120 fm sérhæð ásamt stóru ibherb. i kj. Stór bflsk. Nýtt gler. Parkét. Endurn. bað. Verð 6,6 millj. HLÍÐAR - 6 HERB. Gullfalleg 130 fm fb. á 3. hæð I fjölbhúsi. Ný eldhúsinnr. 4 svefnherb. Endurn. sam- eign. Eign i toppstandi. Ákv. sala. Verð 6,1-6,2 mlllj. GRÆNAHLÍÐ Falleg 130 fm sérhæö á 1. hæð I stein- húsi. 27 fm bilsk. 3 svefnherb. Suðursv. Nýl. gler. Verð 6,4 mlllj. SÉRHÆÐ - MOS. - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Vorum að fá I sölu tvær sérhæðir i tvibýli. Glæsil. 163 fm efri hæð auk bllsk. og 112 fm neðri hæð ásamt bílsk. Afh. fokh. aö innan, fullb. aö utan. Góö staðsotn. Fréb. útsýni. Teikn. á skrifst. 4ra herb. íbúðir KRIUHOLAR Falleg 80 fm ib. á 3. hæð I lyftuhúsi. Suð- ursv. Ákv. sala. Verð 3,6 mlllj. HÓLMGARÐUR Glæsil. 3ja herb. íb. f nýl. fjölbhúsi. Falleg- ur garður. Verð 4,6 mlllj. REYNIMELUR Falleg 80 fm íb. á 4. hæö i fjölbhúsi. Nýl. teppi. Fallegt útsýni. Suðursv. FURUGRUND Falleg f30 fm (b. á 2. hæð f vönduðu stigahúsi. Stórar suðursv. Mjög ákv. sala. Verð 3,7-3,8 mltlj. KLEPPSVEGUR Góð 90 fm íb. á 4. hæð í vöndúðu lyftu- húsi. Stór stofa. Suðursv. Glæsil. útsýni. SÉRHÆÐ - KÓP. Glæsil. 100 fm neðri sérhæð i nýju tvfbhúsi. Allt sór. Afh. tilb. u. tróv. Teikn. á skrifst. VESTURBERG Falleg 90 fm íb. á 3. hæð f litlu fjölb- húsi. Gófiar innr. Vorð 3,0 mlllj. HRINGBRAUT Góð 3Ja herb. fb. á 2. hæð. Endurn. bað. 15 fm sérgeymsla f kj. Ekkert áhv. MJög ákv. sala. Verð 3,2 mlllj. LEIFSGATA Góð 80 fm ib. á 3. hæð. Skuldlaus. Verð 3,3 mlllj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.