Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 60

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 60
 Wfitt&tmbUútíb Þar vex sem vel er sáð! FIMMTUDAGUR 28. JANUAR 1988 VERÐ í LAUSASÖLU 55 KR. Ríkisstjórnin ræðir hugsanlegar efnahagsaðgerðir: Af orm um fjárfestingar tekin til endurskoðunar rætt um að minnka innflutning á skipum Á VEGUM ríkisstjórnarinnar er nú unnið að undirbúiiingi hugs- anlegra efnahagsaðgerða, en engar ákvarðanir hafa verið teknar um hvort af þeim verður. Rœtt er um aðgerðir til að styrkja stððu fbkvínnslunnar, meðal annars með endurgreiðslu uppsafnaðs sðluskatts, skuld- breytingum og endurskoðun Verðjöfnunarsjóðs sjávarútvegs- ins. Hugmyndir hafa komið fram um að f ella gengið, til dæmis um 3—6%, en skiptar skoðanir eru um það innan ríkisstjórnarinnar og meðal ráðgjafa hennar. Einn- ig er unnið að skoðun fjárf esting- aráforma á þessu ári með það f huga að minnka fjárfestingar verulega tíl að draga úr þenslu og minnka viðskiptahallann. Inn- ALflutningur fiskiskipa og stærri viðgerðir erlendis eru sérstak- Iega til skoðunar í því sambandi. Fyrirhugað er að ræða hluta þessara aðgerða á rfkisstjórnar- f undi í dag en ekki er þó búist við að ákvarðanir verði teknar f yrr en línur skýrast betur í samningamáliim launþega og at- vinnurekenda. Samkvæmt heimildum Morgun- blaðsins er talið erfitt að grípa til Morgunblaðiö/Bjami Verðlags- stofnun kannar verð íbakaríum . Starfsmenn Verðlagsstofn- unar fóru f gær í bakarí á höfuðborgarsvæðinu og könnuðu hvort bakarar hefðu sinnt tílmælum um að lækka verð á brauðum og kökum. Að sögn Guðmundar Sigurðssonar, yfirviðskipta- fræðings Verðlagsstof nunar, virtíst sem bakarar hafi al- mennt ekki Iækkað verðið. Verðlagsráð fundar f dag og þar verða kynntar nf ðurstöð- ur kðnnunarínnar og tekin afstaða í ljósi þeirra tíl til- lögu um að frysta verð á brauðum. Á fundí sínum f dag mun Verðlagsráð efnníg fjalla um hvort verð á ýsu og bensíni verður lækkað. efnahagsaðgerða á grundvelli kjarasamningsins á Vestfjörðum og einnig gæti það reynst erfítt á grundvelli skammtímasamnings á almenna vinnumarkaðnum. Er því beðið eftir að línur skýrist í samn- ingamálunum. Þær aðgerðir sem rætt er um í þeim tilgangi að styrkja fiskvinnsl- una eru í fyrsta lagi endurgreiðsla á uppsöfnuðum söluskatti. Heildar- upphæðin er talin vera rúmur milljarður, en á fjárlögum eru 350 milljónir ætlaðar í þetta og er mis- munurinn því nærri 600 milljónir kr. Ekki er fyrirhugað að greiða alla þá fjárhæð, þar sem sumar greinar sjávarútvegsins standa bet- ur en frystingin, sem fyrst og fremst er miðað við að styrkja. I öðru lagi er verið að vinna að fram- lengingu skuldbreytingalána sjáv- arútvegsins sem tekin voru 1984 og er fyrirhugað að framlengja þau í 1—2 ár. í þriðja lagi er svo endur- skoðun Verðjöfnunarsjóðs sjávarút- vegsins. Tillögur um þessar aðgerðir eru í stórum dráttum til- búnar og er hugsanlegt að hægt verði að ganga frá þeim um helgina. Til viðbótar þessu kemur til greina að fella gengið um 3—6% og er talið að það muni laga stöðu sumra greina sjávarútvegsins veru- lega. Staðan er þó misjöfn og mun staða frystihúsa innan sjávaraf- urðadeildar SÍS vera verst vegna þess að þau eru háðari Bandaríkja- markaði og dollar en önnur fisk- vinnslufyrirtæki. Varðandi niðurskurð og frestun fjárfestinga, fyrir utan skipainn- flutninginn, er rætt um fram- kvæmdir á vegum Landsvirkjunar, Pósts og síma og Vegagerðarinnar og auk þess húsnæðiskerfið og ýmsar framkvæmdir f Reykjavík. Sjá ummæli þriggja ráðherra á bls. 2. Jafntefli Þriðju efnvígisskák Jó- hanns Hjartarsonar og Víktors Kortsjnojs lauk f gærkvöldi með jafntefli. í annarri skákinni settust Petra lagskona Kortsjnojs og Gurevitsj aðstoðarmað- ur hans á fremsta bekk beint fyrir framan taf1- borðið, f sæti sem aðstoð- armenn Jóhanns hðfðu í fyrstu skákinni, og sátu þar alla skákina. Myndin var tekín ví ð upphaf bfð- skákarfnnar f fyrradag, og sjást íslendíngarnfr Mar- Seír Pétursson, Friðrik lafsson og Helgi Ólafsson fylgjast með skákinni yfir axlfr Petru og Gurevitsj. Sjá fréttir f rá St. John og skákskýrfngu á blaðsfðu 33. Morgunblaðið/Guðmundur Sv. Hermannsson VMSÍ leggur áherslu á samninga tíl skamms tíma NDDURSTAÐA fundar fram- kvæmdastíórnar Verkamanna- sambands íslands f gær var sú að leggja áherslu á kjarasamn- ínga tíl skamms tíma í viðræðum við vinnuveitendur, sem búíst er við að hefjist jafnvel f dag eða á morgun. Vinnuveitendur vílja þrautreyna hvort ekkí sé hægt - að ná kjarasamnfngi út árið áður en aðrír kostír koma tíl álfta. Samníngaráð Vínnuveítenda- sambands íslands fundar f dag og framkvæmdastiórnarfundí VMSÍ verður fram haldið fyrir hádegið. Eftir þessa fundi ský- ríst hvernig staðíð verður að viðræðum. Helstu rök Verkamannnasam- bandsins fyrir skammtímasamning- um eru sem fyrr þau, að óvissan í efnahagsmálum sé það mikil að ekki sé fært að binda samninga til lengri tíma en nokkurra mánuða. Óvíst sé til hvaða efnahagsráðstaf- ana stjórnvöld grípi og hvernig þær muni koma við launafólk. Guð- mundur J. Guðmundsson, formaður VMSÍ, sagði í samtali við Morgun- blaðið að samningur til ársloka myndi kosta langvarandi viðræður og sennilega harðvftug átök á vinnumarkaði áður en niðurstaða fengist. í stað þess vildi VMSÍ nota það svigrúm sem skammtímasamn- ingar gæfu til ítarlega viðræðna um samninga til lengri tíma, þar sem meðal annars hlutaskiptakerfið í fiskvinnslu, sem tekið hefur verið upp á Vestfjörðum, yrði tekið til jákvæðrar athugunar og kostir og gallar þess skoðaðir. Karvel Pálmason, varaformaður VMSÍ, sagði að hann teldi það mjög. æskilegt að menn reyndu með ein- hverjum hætti að brjótast út úr því bónuskerfi, sem verið hefði við lýði að hans viti alltof lengi í fisk- vinnslu, en það yrði að að gerast á vettvangi hvers félags fyrir sig. Hraðfrystihúsið hf. á Hofsósi: 50 manns sagt upp störfum ÖLLU starfsfólki Hraðfrysti- hussins hf. á Hofsósi eða um 50 manns, sem hefur mánaðar upp- sagnarf rest hef ur verið sagt upp störfum, vegna rekstrarerfið- leika sem fara dag vaxandi. Á fundí stiórnar hraðfrystíhússins með þingmönnum kjördæmisfns á þriðjudag kom fram að þörf fyrirtækisins fyrir langtímalán væri á bilinu 15 til 20 mílljónír og nauðsynlegt værí að endur- skoða rekstrarforsendur fryst- fngarinnar í landínu og laga með aðgerðum stjórnvalda sem allra fyrst. í mörg ár hefur rekstrarafkoma Hraðfrystihússins hf. á Hofsósi (HFH) verið góð og afurðir fyrir- tækisins f háum gæðaflokki. Milli- uppgjör 15. ágúst 1987 sýndi jákvæða niðurstöðu, en síðan hefur staðan versnað og er nú talið að tap líðandi mánaðar verði ekki minna en þrjár milljónir. Á stjórnarfundi HFH í síðustu viku var tekin ákvörð- un um að segja upp öllu starfsfólki við vinnsluna eða um 50 manns frá og með 25. janúar, en fólk hefur mánaðar uppsagnarfrest. Þetta er gert vegna þess að óljóst er um rekstur HFH að febrúar liðnum. „Þetta er mjög alvarlegt ástand, sem nú hefur skapazt fyrir Hofsós og nærliggjandi byggðarlðg, því starfsemi HFH hefur verið grund- völlur atvinnulffsins á þessu svæði. Það var sameiginleg niðurstaða stjórnar og þingmanna kjördæmis- ins að vinna að lausn málsins, þar sem arinar möguleiki væri ekki fyr- ir hendi með hliðsjón af atvinnu- möguleikum," sagði Ófeigur Gestsson, sveitarstjóri á Hofsósi, í samtali við Morgunblaðið, en hann á sæti í stjórn HFH.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.