Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 24

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 24
24 MORGUNPLAÐIÐ, FQOÍTUDAGUR 28. JANÚAR 1988 Neytendasamtökin: Birta heildsöluverð á eggjum og kjúklingum Innflutningnr verði leyfður, ef framleiðsíustjórnun verður ekki afnumin Neytendsamtökin hafa lýst reglugerð landbúnaðarráðherra um endurgreiðslu á sérstöku fóð- urgjaldi vegna afurða alifugla og svína, ólöglega. Segja þau fram- leiðslustjórnun leiða til óeðlilegr- ar hækkunar á eggjum og kjúklingum. Munu þau birta það sem þau telja eðlilegt verð á þess- um vörum og hvetja jafnframt kaupmenn tíl að kaupa ekkí egg og kjúklinga á því verði sem nú er. Verði framleiðslustjórnunin ekki aflögð krefjast þau þess að innflutningur á umræddum vör- um verði leyfður. Þá taka samtókin undir þau tílmæli Verð- lagsstofnunar að bakarar lækki þegar verð á brauði. Einnig segja þau að með þvi að veita samtökun- um einungis 15% hækkun á fjárframlögum, lami stjórnvöld neytendastarf f landinu um leið og aðgerðir þeirra krefjist virk- ara neytendastarfs en nokkru sinni. „Landbúnaðarráðherra lofaði árið 1986 að koma ekki framleiðslu- stíórnun á og því eru vinnubrögð hans nú hrein vanvirðing við aðila ¦vinnumarkaðarins,'' sagði Jóhannes Gunnarsson, formaður Neytenda- samtakanna á fundi sem samtökin efndu til.í gær. Sagði hann að með þessari reglu- gerð væri í raun og veru búið að koma á kvótakerfi. Með því að end- urgreiða 75/80 af sérstöku fóður- gjaldi til eggja- og kjúklingafram- leiðanda, sé nýjum aðilum gert ókleift að hefja framleiðslu. Þeir fái ekki endurgreiðslu fóðurgjalds og þannig sé komið í veg fyrir eðlilega endurnýjun í greinunum. Þá sé for- senda frjálsrar verðlagningar á umræddum vörum í heildsöíu úr sög- unni með þessum aðgerðum. Hefði landbúnaðarráðherra átt að sjá til þess að verðlagning þessara afurða væri ákvörðuð af verðlagsnefnd bú- vara jafnhliða setningu reglugerðar- innar. Reglugerðin gerí svinabændum einnig kleift að grípa til svipaðra aðgerða og í kjölfarið gætu fylgt fleiri framleiðendur. Til að berjast gegn þessu hafa Neytendasamtökin kannað hvað sé sanngjarnt heildsöluverð á eggjum og kjúklingum. Er niðurstaðan sú að heildsöluverð eggja eigi að vera 123 krónur í stað 160 og verð á kjúklingum ekki hærra en 162 kr. í 325 kr. Jónas Bjarnason formaður land- búnaðarnefndar Neytendasamta- kanna sagði þau hafa rætt við einstaka kaupmenn og hefðu þeir lýst yfir stuðningi við pessar aðgerð- ir. Neytendasamtökin væntu kröft- ugs stuðnings kaupmanna og launþegasamtaka. Morgunblaðið/Bjarni Formaður Neytendasamtakanna, Jóhannes Gunnarsson og Jónas Bjarnason, formaður landbúnaðarnefndar samtakanna, skýra frá aðgerðum Neytendasamtakanna verði framleiðslustjórnun á afurðum alifugla og svína ekki afnumin. Verslunardeild SÍS verður endurskipulögð Ólafur Friðriksson ráðinn framkvæmdastjóri ÓLAFUR Friðriksson kaupfé- lagsstjóri á Sauðárkróki hefur verið ráðinn framkvæmdasijóri Ríkissjónvarp: Borgaraflokkur hunzaður - segir Albert Guðmundsson ALBERT Guðmundsson formaður Borgaraflokksins hefur sent út- varpsstjóra Ríkisútvarpsins bréf þar sem fréttastofa sjónvarps er gagnrýnd fyrir að „hunza Borg- araflokkinn og reyna að halda honum f rá allri opinberri umræðu um þjóðmál á vegum sjónvarps- ins." Er umræðuþáttur um skatta- og kjaramál sem haldinn var í Múlakaffi á þriðjudagskvðld og sendur út beint nefndur sem dæmi um þetta. Á þes8um fundi sátu fyrir svörum tveir fulltrúar stjðrnarflokkanna og tveir frá stjórnarandstöðunni, og voru þeir síðastnefndu frá Alþýðu- bandalagi og Kvennalista. „Hér er um augljósa mismunun að ræða, þar sem Borgaraflokkurinn er annar stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn á þingi. Þar fyrir utan hefur flokkurinn sett fram athyglisverðar hugmyndir f söluskattsmálum, sem hefði verið eðlilegt að fá ræddar," segir f bréfi Borgaraflokksins til Markúsar Arnar Antonssonar útvarpsstjóra. „Fyrir hönd Borgaraflokksins mótmæli ég þessari vfsvitandi tilraun til þess að gera Borgaraflokknum og málstað hans lágt undir höfði og þannig reyna að hafa áhrif á frjálsa skoðanamyndum almennings. Þetta athæfi veikir mjög tiltrú manna á Ríkisútvarpinu og stöðu þess sem hlutlauss miðils allra landsmanna. Það er ef til vill skoðun forráða- manna Rfkisútvarpsins, að hlutverk þess sé aðallega að treysta stððu rfkisstjórnarflokkanna og viðhalda ríkjandi stíórnmálaskipan f landinu. Ef svo er háttað málum, er tíma- bært að taka innheimtu afnotagjalda Ríkisútvarpsins af öllum landsmönn- um til endurskoðunar. Eðlilegt hlýtur að teljast, að einungis þeir, sem Rfkisútvarpið telur hlutverk sitt að þjóna, greiði afnotagjald þess," segir ennfremur f bréfi formanns Borgara- flokksins. verslunardeildar SÍS frá og með 1. mars næstkomandi. Hann tek- ur við af Hjalta Pálssyni sem lét af störfum um áramót. Jafn- framt hefur stjórn SÍS ákveðið að hefjast þegar handa við end- urskipulagningu samvinnuversl- unarinnar í landinu samkvæmt tillögum sérstakst starfshóps sem starfað hefur að undirbún- ingí endurskipulagningunnar undanfarna mánuði. Stíórn SÍS leggur til að sam- bandsfélögin stofni með sér sérs- takt hagsmunafélag, landssamtök um samstarf og samvinnu á sviði verslunar. f fréttatilkynningu segir að tilgangur félagsins verði að koma á skipulögðu samstarfi á sviði smásöluverslunar með það fyrir augum að samtakamáttur á lands- vísu verði nýttur sem grundvöllur fyrir samkeppnishæfa og arðbæra samvinnuverslun. Gerður verði samningur milli Sambandsins og þessa nýja hagsmunafélags um að endurskipulögð verslunardeild SÍS annist þá sameiginlegu þjónustu er smásöluverslun félaganna er nauð- synleg. Þá muni stjórn SÍS beita sér fyrir þvf að skipulag og verka- skipting innan Sambandsins verði með þeim hætti áð rekstur hennar og fyrrnefnt samstarf megi sem best tryggja bætta samkeppnis- stöðu og árangur í verslunarrekstri sambandsfélaganna. Nýráðinn framkvæmdastjóri verslunardeildarinnar, Ólafur Frið- riksson, er 34 ára, fæddur á Kópaskeri 5. júní 1953. Hann lauk Samvinnuskðlaprófi árið 1974 og var sama ár ráðinn kaupfélagsstíóri Kaupfélags Langnesinga á Þórs- höfn. Árið 1976 varð hann kaup- félagsstíóri hjá Kaupfélagi Norður-Þingeyinga á Kópaskeri og árið 1982 tók hann við starfi kaup- félagsstíóra Kaupfélags Skagfirð- inga á Sauðárkróki. Ólafur er kvæntur Freyju Tryggvadóttur og eiga þau tvö börn. Snorri Egilsson verður áfram aðstoðarframkvæmdastjóri versl- unardeildarinnar. Forsætisráðherra um Vestfjarðarsamningana: Mega ekki verða almennt f ordæmi ÞORSTEINN Pálsson, forsætís- ráðherra og formaður Sjálf- stæðisflokksins, mættí sfðastlið- inn mánudag á fund hjá málfundafélaginu Óðni og Verkalýðsráði Sjálfstæðia- flokksins f Reykjavík. Forsætis- ráðherra ræddi á fundinum stöðu efnahags- og kjaramála. Taldi hann að ef fram færi sem horfði værí ástæða til bjartsýni, við værum ekki að ganga tíl móts við kollsteypu. Vissulega væru blikur á loftí en nýjustu tölur bentu tíl þess að ríkis- stjórnin væri að ná tökum á verðbólgunni. Þeir samningar sem gerðir hefðu verið á Vest- fjörðum mættu ekki ganga yfir alla linu. Það myndi blása á glæður verðbólgimnar. Forsætisráðherra sagði síðustu kosningar hafa verið áfall fyrir þjóðarbúið f heild sinni þar sem ekki hefði verið hægt að mynda nema þriggja flokka rfkisstjórn að þeim loknum. Það hefði verið mat Sjálfstæðisflokksins að þegar f upphafi þyrfti að gera aðgerðir til að slá á þenslu f þjóðfélaginu. í september sl. hefðum svo kom- tð 'nýjar tðlur er sýndu aðra og mun dekkri mynd en menn hefðu áður gert sér grein fyrir. Forsætis- ráðherra sagði að hann hefði ekki talið óhætt að fara inn f 1988 með halla á rfkissjóði og hefði hann þvf gert að tillögu sinni að fjárlaga- frumvarpið yrði tekið upp að nýju og þvf breytt þannig að jöfnuðúr næðist. Um þetta hefði verið fullt sam- komulag rnilli stiórnarflokkanna ásamt samkomulagi um ráðstafan- ir í peningamálum til að halda uppi innlendum sparnaði og skipulags- breytingum á tekjuöflunarkerfi ríkisins. Forsætisráðherra sagði stjórnar- andstöðuna stundum halda þvf fram að rfkisstíórnin væri veik. Engin rfkisstjórn hefði þó náð fram jafn stórum málum á jafn skömm- um tfma og þessi rfkisstjórn. Veik ríkisstjórn gerði slíkt ekki. Næst vék ráðherrann að aðgerð- um ríkisstíórnarinnar og gagnrýndi menn fyrir rangtúlkun á áhrifum þeirra. Forseti ASÍ hefði til að mynda borið saman hækkun lág- markslauna og matvæla og fengið þá niðurstöðu að matargjöld hefðu hækkað umfram lágmarkslaun. Forsætisráðherra sagði að jafhvel þótt miðað væri við lágmarkslaun væri niðurstaðan sú að þau, ásamt hækkun barnabóta f staðgreiðslu- kerfinu, hefðu hækkað meira en Morgunblaðið/Sverrir Þorsteinn Pálsson, f orsætisráðherra, á fundi Óðins og Verkalýðsráðs Sjálfstæðisflokksins. matvælakostnaður. Það væri auð- velt að sýna fram á að hliðarráð- stafanirnar hefðu gagnast. Eftir að hafa rekið þróun efna- hagsmála síðustu mánuði sagði forsætisráðherra að stjórnvöld væru nú að ná tökum á verðbðlg- unni. Þó að verðbólgutölur nú sýndu að einhver afturkippur hefði orðið þá sýndu dæmin að hægt væri að snúa slíkri þróun við. Þetta sæjist best á nýjustu vfsitölu bygg- ingakostnaðar sem ekki bara hækkaði minna en venjulega heldur lækkaði núna. Ef fram færi sem horfði taldi forsætÍ8ráðherra ástæðu til bjart- sýni, við værum ekki að ganga til móts við kollsteypu niður á við. En ef við ætluðum okkur að ná niður verðbólgunni þyrftu aðrir að sýna þolinmæði svo hinir lægst- launuðu gætu fengið einhverjar hækkanir. Við núverandi aðstæður myndu laun ekki hækka að meðal- taii. Þorsteinn sagði að honum skyldist að verulegur áhugi væri á þvf að leysa mál á þeim grund- velli. Samningarnir á Vestfjörðum mættu ekki verða almennt for- dæmi. Þetta væru Bamningar fyrir fiskvinnslufólk og það myndi blása á giæður verðbölgunnar ef þeir færu yfir alla línuna. Lág laun væru þö f fleiri stéttum en f fisk- vinnslun n i og þyrfti einnig að gæta hagsmuna þess fólks.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.