Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. JANUAR 1988 PENINGAMARKAÐURINN INNLÁNSREIKNINQAR 21. jan Landa- Útvaga- Búnaoar- lonaoar- Vand.- 8amv.- Alþý&u- 8part- bankinn bankinn banklnn banklnn banklnn banklnn banklnn .Jóolr Sparisjóðsbaokur 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00% Sparisjóðsreikningar Sjamán.uppsögn 23,00% 24,00% 22,00% — 24,00% 23,00% 25,00% 23,00% 6 mán. uppsögn — 26,00% 23,00% — 23,00% 25,00% 27,00% 24,00% 12 mán.uppsögn 24,00% 30,50% — — — — 29,00% 34,00% Spj.vél. 18 mán. uppsögn — — 34,50% 34,00% — — — 34,00% Verðtr. roikningar m.v. lánskjaravisitölu 3ja mán. uppsögn 2,00% 2.00% 2,00% — 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6 mán. uppsögn 4,00% 4,00% 3,50% 3,00% 4,00% 3,50% 4,00% 3,50% ÁVÍSANA- OQ TÉKKAREIKNINQARO 21. jan. Landa- banklnn Utvaga- Búnaoor- banklnn banklnn lonaoar- banklnn \i»m.- banklnn Samv.- banklnn Alþýou- banklnn Spari- tJÓOIr Tékkareikningar Yfírdráttar- vextir tékkareikninga Þar af grunnvextir*' Sórstakirtékkar. 11,00% 11,00% 11.00% 12,00% 12,00% 10/12% 12,00% 12,00% 36,00% 14,00% 20.00% 39,00% 13,00% 37,00% 14,00% 20,00% 36,00% 14,00% 16-23% 38,00% 14,00% 12-24% 37,00% 14,00% 22,00% 36,00% 14,00% 22,00% 36,00% 14,00% 21,0 1) Vextir eru reiknaöir út af lægstu innistæðu á hverju 10 daga tímabili. 2) Grunnvextir eru reiknaðir út mánaðarlega fyrirfram af yfirdráttarheimild hvort sem sú heimild er nýtt eða ekki. En mismunurinn (vextir yfirdráttartána - grunnvextir) er reiknaður af yfirdrætti mánaðarlega eftir á. QJALDEYRISREIKNINQAR 21 jan. Landa- Útvags-banklnn banklnn Búnaoar-banklnn lenaoar-banklnn v.nl.-banklnn Samv,-banklnn Alþýou-bankinn Spari-ajoolr Bandaríkjadollar Sterlingspund V-Þýsk mörk Danskar krónur 6,00% 7,00% 7,75% 7,75% 2,00% 2,50% 7.50% 8,50% 6,50% 7,50% 2,50% 8.50% 6,25% 7,75% 2,25% 8,00% 7.00% 8,00% 3,00% 9.00% 7,00% 7,75% 2,75% 8,75% 1,25% 8,00% 3,25% 9,00% 6,25% 7,75% 2,75% 8,05% ÚTLÁN 21. jan. Landa- Utvaga- Búnaoar- lonaoar- Varzl.- Samv.- Alþýou- banklnn banklnn banklnn banklnn banktnn banklnn banldnn Spari- •JóOlr Alm. vlxlar (forvextir) Viðskiptavíxlar" Skuldabréf, almenn Verðtryggð skuldabréf Afurða- og rekstrarlán í islenskum krónum ÍSDR í bandaríkjadollurum IV-Þýskummörkum isteriingspundum 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% - - 36,00% — 39,00 — - 36.00% 37.00« 36,00% 37,00% 36,50% 37,00% 37.00% 37,00% 9,50% 9,75% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 9,50% 33.00% 8,50% 9,00% 5,25% 11,00% 34,00% 8,75% 10,00% 5,00% 10,50% 33,00% 8,50% 9,00% 5,25% 10,75% 34,5% 9,00%s> 9,50%« 5.75% 11,25% 34,00% 8,50% 9,00% 5,25% 10,75% 36,00% 8,75% 9,00% 5,25% 10,75% Vanakllavextir fýrir hvern byrjaðan mánuð eru 4,3% eða 51,6% á ári samkvæmt ákvörðun Soðlabanka lalanda. Meðalvextir 21.12.87 sem Seðlabankinn mælir með að gildi i janúar 1988: Almenn skuldabréf 36,40%, öll verðtryggð lén 9,5%. 1) Aðrír bankar en Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn birta sórstakt kaupgengi viðskiptavíxla sem liggur frammi I afgreiðslusölum þeirra. 2) Útvegsbankinn: Lægri vextir gilda ef um fasteignaveð er að ræða. 4) Iðnaðarbankinn: Vextir af útlanum i eríendri mynt eru að jafnaði þeir sömu og bankinn greiðir á hverjum tíma af teknu erlendu lánsfé að viðbættu 1,50% álagi. 5) Verzlunarbankinn: Vextir lána í erlendri mynt bera LIBOR vexti að viðbættu 1,55% álagi. QENQISSKRÁNINQ Nr. 17. 27. janúar 1988 Kr. Kr. ToU- Eln. Kl. 06.16 Kaup Sala gangl Dollari 36,79000 36,91000 35,99000 Steríp. 65,50500 65,71800 66,79700 Kan. dollarí 28,77000 28,86400 27.56800 Dönsk kr. 5,75070 5,76940 5,82360 Norsk kr. 5,80060 6,81950 5,72220 Sænsk kr. 6,13060 6,15060 6,14430 Fi. mark 9,06830 9,09790 9,03250 Fr. franki 6,54360 6,56500 6,62490 Belg. frenki 1,05600 1,05950 1.07400 Sv. frenki 27,16430'27.25290 27,66330 Holl. uyllini 19,64750 19,71160 19,95560 V-þ. mark 22,06300 22,13490 22,45870 (t. líra 0,03001 0,03011 0,03051 Austurr. sch. 3,13770 3,14800 3,18780 Port. escudo 0,26980 0,27070 0,27470 Sp. peseti 0,32520 0,32630 0,33000 Jap. yon 0,28836 0,28930 0,29095 Irskt pund 58,65600 58,84700 59,83300 SDR (Sérst.) 50,41150 50,57590 50,54330 ECU, evr. m. 45,56810 45,71670 46,29390 Tollgengi fyrir janúar er sölugengi 28 . des. Sjáffvirkur símsvari gengisskráningar er 62 32 70. VÍXLAR OQ SKULDABRÉF Vextir miðað við ákveðin tímabil Vbdar Skuld.br*) Vaxta- ¦ aftlregr. •fllrágr. IJIialiB forvaxtlr vautlr forvaxtlr vaxtlr 30 dsgar 2,25% 2,36% 2,16% 2,21% 45 dagar 3.38% 3,56% 3,22% 3,33% 60 dagar 3,50% 4,77% 4,27% 4,47% 75 dagar 5,63% 6,00% 5,31% 5,61% 90 dagar 5,75% 7,24% 6,43% 6,77% 105 dagar 7,83% 8,49% 7.36% 7,94% 120 dagar 8,90% 9,77% 8,36% 9,13% 150 dagar 11,00% 12,35% 10,35% 11,54% 180dagar 13,05% 15,00% 12,28% 14,00% 210dagar 15,08% 17,75% 14,21% '16,37% 240 dagar 17,00% 20,49% 16,03% 18,67% 270 dagar 18,96% 23,38% 17,89% 21,05% 300 dagar 20,78% 26,23% 19,62% 23,33% 330 dagar 26,88% 29,23% 21,38% 25,69% 360 dagar 24,39% 32,25% 23,05% 28,00% Miöað er við eð ársvextir séu 27,00% á víxlum (forvextir) og 28,00% af skuldabréfum Ef for- vextirnir eru teknir af vixlum til lengri :ima en 3ja mánuða er hámark nafnvaxta ákveðið þann- ig að raunvorulog árleg ávöxtunar er ekki hærri en forvextir fyrir þrjá mánuði. Ef um eftirá- greidda vexti er að ræða eru nafnvextir ákveðnir þannig að árleg ávöxtun sé ekki hærri en forvext- ir fyrir þrjá mánuöi. QENQI DOLLARS Lundúnum 27. janúar. Reutar Gjaldeyrismarkaðir voru víða I biðstöðu í gær, á meðan beðið var ottir hag- tölum frá Bandaríkjunum fyrir siðustu þrjá mánuði 1987. Hluta- bréf lækkuðu lítillega í gærmorgun af þessum sökum bæði í Asíu og Evrópu. Talsvert verö- fall varð f Wall Street á þriðjudag. Gengi dollarans breyttist litið fram eftir degi í gær, en talsverð óvissa rfkjandi varðandi stöðu hans. Kaupgengi sterlings- punds var 1,7755 dollarar. Kaupgengi dollars: 1,2782 kana'diskir dalir 1230 ítalskar lírur 1,6735 vestur-þýsk mörk 127,7500 japönskyen 1,8801 hollensk gyllini 6,0075 sænskarkrónur 1,3620 svissneska franka 6,3575 norskarkrónur 34,9500 belgfska franka 6,4150 danskarkrónur 5,6400 franska franka Gullúnsan kostaði 468,50 dali QENQISÞRÓUN m.v. síðasta skráningardag í mánuði, (sölugengi) Dollar Starip. Denakkr. Norakkr. tfcanakkr. V-þ.m.rk Y.n SDR ÁGÚST 40,7400 60,2140 5,2475 5,5553 5,8903 19,8393 0,26115 49,1685 SEPT. 40,460 58,392 5,2941 5,5006 5,8608 19,9951 0,26321 49,0948 OKT. 40,960 57,467 5,2767 5,4486 5,8265 19,8552 0,2529 48,6039 NÓV. 40,520 58,173 5,4225 5,3937 5,8891 20,4750 0,25005 48,9733 DES. 40,300 59,523 5,4867 5,4496 5,9418 20,7920 0,25211 49,2948 JAN. '87 39,120 60,1590 5,7870 5,6536 6,0807 21,9227 0,25754 49,5880 FEB. 39,330 60.698 5,7147 5,6335 6,0840 21,5489 0,25681 49,7206 MARS 38,980 62,514 5,7145 5,7151 6,1604 21,5836 0,26690 50,0894 APRlL 38,640 64,2760 5,7455 5,7754 6,1844 21,6349 0,27685 50,4742 MAf 38,990 63,398 5,6839 5,7699 6,1377 21,3996 0,27058 50,1640 JÚNl 39,100 62,9120 5,6322 5,8284 6,1213 21,3784 0,26610 49,9706 JÚLl 39,3100 62,6290 5,5898 5,7984 6,0814 21,2154 0,26365 49,7596 YFIRLIT UM SKIPTIKJARAREIKNINQA Óbundlofe Nafnvaxtir Óvarotr. Varðtr. kjor kjor Tlm.bll Vaxta- Varo-vaxta trygg. H6fuo.tól«-faraluráári Vaxta Verob. Landsbanki: Kjörbók" Útvegsbanki: Ábót 33-35,7% 33,6-34,5-% ?-33,00% 22-31% ?-34,00% 22-33,00% 20-29.00% 22-32,5% 4,0% 2,0% 1 6 mán. 3 mán. -12mán. 1 mán. 2 1-12 alltað 2 allt að 12 Búnaðarb.: Gullbók" Verzlunarb.: Kaskóreikn. Samvinnub.: Hávaxtabók'i Samvinnub.: Hávaxtareikn. Alþýðubanki: Sér-bók Sparísjóðir: Trompreikn. 4,0% 4,0% 3,5% 3.5% 2,0% 3,5% 6 mán. 3 mán. 3 mán. 3 mán. 6 mán. 6 mán. 6 mán. 6 mán. 3 mán. 3 mán. 6 mán. 1 mán. 2 4 2 2 4 2 alltað 2 alltað 4 alltað 2 alltað 2 alltað 4 12 BundMf* Iðnaðarb.: Bónusreikn. Búnaðarb.: Metbók Sparísjóður vélstjóra: 34,00% 34,50% 34,00% 4,0% 4,0% 5,0% 6mán. 6mán. 6 mán. 6 mán. 12mán. 6mán. 2 2 1 alltað 2 alltað 2 alltað 1 Sparisjúðir: Toppbók:» 37,5% 5,0% 6 mán. 6 mán. 2 alltað 2 1) Vaxtaleiðrétting (úttektargjald) er 0,85% hjá Landsbenka og Búnaðarbanka og 0,75% hjá Samvinnubanka. 2) Sparisjóðirnir eru: SPRON, Sp. Akureyrar, Árskógsstrandar, Hafnarfjarðar, Kópa-vogs, Mýrasýslu, Norðfjarðar, Ólafsfjarðar, Siglufjarðar, Svarfdæla, Eyraspari-sjóður og Sp. í Keflavík. LÁNSKJARAVÍSITALA 1979 tsao 1981 1962 1983 1BS4 1986 1886 1887 1888 JAN. _. 135 206 304 488 846 1006 1364 1565 1913 FEB. — 139 215 313 512 850 1050 1396 1594 1958 MARS — 143 226 323 537 854 1077 1428 1614 — APRÍL — 147 232 335 569 865 1106 1425 1643 — MAÍ — 153 239 345 606 879 1119 1432 1662 — JÚNl 100 160 245 359 656 885 1144 1448 1687 — JÚLÍ 103 167 251 373 690 903 1178 1463 1721 — Agúst 107 172 259 387 727 910 1204 1472 1743 — SEPT. 113 178 266 402 786 920 1239 1486 1778 — OKT. 118 183 274 423 797 929 1266 1509 1797 — NOV. 122 191 282 444 821 938 1301 1517 1841 — DES. 130 197 292 471 836 959 1337 1542 1886 — BYQQINQARVÍSITALA 1883 1884 1886 1886 1887 1887 1888 JAN. 100 155 185 250 293 - 107,9 FEB. 100 155 185 250 293 - - 107,5 MARS 100 155 185 250 293 - APRlL 120 158 200 266 305 - MAl 120 158 200 266 305 - JÚNl 120" 158 200 265 305 - JÚLl 140 164 216 270 320 100 Ag. 140 164 216 270 321 100,3 SEPT. 140 164 216 270 324 101,3 OKT. . 149 168 229 281 328 102,4 NOV. 149 168 229 281 341 106,5 DES. 149 168 229 281 345 107,5 HLUTABRÉF Hlutabréfa- Fjárfestlngar- markaðurinn hf. félag fslands hf. Kaupg. 8oiugangl Kaupg. Sölug.ngl Almennar Tryggingar hf. Eimskipafélag Islands hf. Flugleiðir hf. Hampiðjan hf. Iðnaðarbankinn hf. Verzlunarbankinn hf. Hlutabrófasjóðurinn Skagstrendingur hf. Útgerðarf. Akureyringa hf. Tollvörugeymslan Gengi hlutabréfanna eru margfeldisstuðull á nafnverð að lokinni ákvörðun um útgáfu jofnunarhlutabréfa. Kaupgengi er það verð sem Hlutabréfamarkaöurinn og Fjárfestingarfé- lagið eru tilbúin að greiða fyrir viðkomandi hlutabréf. Sölu- gengi er það verð sem kaupandi hlutabréfs verður eð greiða. 1,24 1,30 — — 3,61 3,80 3,61 3,80 2,43 2,55 2,43 2,55 1,32 1,38 . — — 1,48 1,55 1,50 1,57 1,29 1,35 1,30 1,35 — — — 1,44 1,80 1,89 — — 1,65 1,74 — — 1,05 1,10 — — KAUPQENQI VIÐSKIPTAVIXLA 21. jan. Landa- Útvaga- Iftnaoar- Vand.- Alþýou- Spari- banklnn bankinn banklnn bankinn bankinn ajóoir 30dagar 0,96114 0,96177 0,96767 0,96010 0,96006 0,62600 45dagar 0,94397 0,94488 0,95332 0,94240 0,94243 0,94610 fiOdagar 0,92712 0,92828 0,93919 0,92510 0,92513 0,92990 75dagar - — 0,90810 0,90815 - 90dagar 0,89430 0,89596 0,91154 0,89150 0,89150 0,89820 Allir bankar utan Búnaðarbankinn og Samvinnubankinn eru með sérstakt kaupgengi viðskiptavfxla. Búnaðarbankinn kaupir víxla mlðað við 30,00% vexti og Samvinnubankinn 33,5%. Stimpilgjald er ekki innifalið í Kaupgengi vixla og hjá Útvegsbanka og Iðnaðar- banka er afgreiðslugjald ekki reiknað með. Gengi viðskiptavíxla er ekki sambærilegt milli banka. Kostnaður sem ekki er reiknaður inn í gengið vegur mjög þungt í ávöxtun (fjármagnskostnaði) þegar um lága upphæö er að ræða og/eða ef víxlinn er til skamms tfma. RAUNÁVÖXTUN HELSTU TEQUNDA VERDBRÉFA Jan. April M.I Júnl Sapt. Ný spariskírteini Eldri spariskírteini Bankatryggð skuldabréf Fjármögnunar- leigufyrirtæki Veðskuldabréf traustra fyrirtækja Veðskuldabréf einstaklinga Verðbréfasjóðir 6,5% 6,5% 6,5% 6,5 7,2-8,2% 7,2-8,5% 7,5-8.8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-7,8% 7,5-9,0% 7,5-9,0% 8,9-10,4% 8,8-9,5% 8,8-9,8% 9,0-9,8% 9,0-9,7% 8,5-9.5% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 9,8-11,4% 10,8-11,4% 10,8-11,1% 10,5-11,1% 12-15,0% 12,6-14,5 12,5-14,5% 12,5-14.5% 12.5-14,5% 10,8-16% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 14-16,0% 13-16,0% 13-20,3% 12-14,0% 10-14,0% 10-16,5% 12-17,0% Ávöxtun verðbréfasjóða er mismunandi og fer eftir samsetningu þeirra. Meginreglan er sú að ávöxtun er þeim mun hærri sem áhættan er moiri. Sama regla gildir raunar um önnur verðbréf, því traustari sem skuldarinn er þvf lægrj er ávöxtunin og öfugt'. Þannig or ávöxtun spariskírteina ríkissjóðs lægst þar sem ríkissjóður er talinn traustasti skuldarinn á markaðin- um. Fiskworð á uppboösmörkuðum 27. janúar. FISKMARKAÐUR Hf. í Hafnarfirði Hœsta Lægsta Meðal- Þorskur Ýsa Ýsa(ósl.) Ufsi Steinbítur Karfi Samtals verð 41,00 51,00 43,00 22,00 20,50 26,00 verð 32,00 35,00 34,00 18,00 10,00 18,00 verð 37,28 44,16 40,40 21,83 15,33 19,39 29,74 Magn (lestir) 21,8 19,0 3,6 2,0 18,1 12,1 85,534 Heildar- verð (kr.) 813.991 837.822 144.656 43.494 277.463 234.670 2.544.307 í dag verða og bátum. Selt var úr Stakkavík ÁR, Krossvík AK, og fl. bátum. seld 20 tonn, aöall. af þorski og ýsu, úr Sigurjóni Arnl. FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA i Njarðvík Þorskur 40,50 35,00 38,90 ' 7,7 Karfi 21,50 20,60 21,37 2,1 Ufsi 24,00 15,00 20,64 5,5 Annað 22,17 3,2 Samtals 29,94 18,5 Selt var úr dagróðrabátum. f dag verður selt úr Aðalvik, aðall. ýsa, og dagroðrabátum. FISKMARKAÐUR NORÐURLANDS á Akureyri Þorskur(ósl.) 34,30 34,00 34,13 18,0614.400 Selt var úr Sjöfn ÞH og Frosta ÞH. FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA hf. 299.500 444.900 113,500 71.000 529,300 Þorskur 42,50 42,50 42,50 0,6 Karfi 25,00 22,50 23,75 1,9 Ufsi 22,50 20,50 21,50 7,2 Annað 17,00 0,5 Samtals 26,18 10,150 Selt var úr Suðurey VE og Ófeig III. Selt verður úr Suðurey og fl. bótum. LÍFEYRISSJÓÐSLÁN Lífeyrissj. starfsmanna ríkisins: Lánsupphæð er nú 700.000 kr. og er lánið visitölubundið með lánskjaravfsitölu, en árs- vextir eru 7,00%. Lánstfmi er allt að 25 ár, en getur verið skemmri óski lántakandi þess. Ef eign sú sem veð er í er lítifrjörleg getur sjóðurinn stytt lánstímann. Greíðandi sjóðsfóiagar geta sótt um lán úr lífeyrissjóðnum ef þeir hafa greitt iðn- gjöld til sjóðsins í 2 ár og sex mánuði miðað við fullt starf. Biðtimi eftir láni er þrir mánuð- ir frá þvf umsókn berst-sjóðnum. Lífeyrissjóður verslunarmanna: Lánsupphæð er nú, eftir a.m.k. 3ja ára aöild aö lifeyrissjóðnum og fjórum árum eftir síðustu lántöku, 400.000 kr. Höfuð- stóll lánsins er vísitölubundinn með lán- skjaravisitölu og ársvextir eru "nú 8%. Lánstíminn er 3 til 10 ár að vali lántakanda. NAFNVEXTIR I öllum tilfellum er um nafnvexti að ræða i yfiriiti yfir vexti banka og sparisjóða. Hins vegar er mismunandi hversu oft þeir eru reiknaðir út á árí. Séu vextir t.d. aðeins reiknaðir út einu sinni á ári og færðir á höfuðstól er ávöxtun á reikningi jafnhá nafn- vöxtum. Séu þeir hins vegar reiknaðir út tvisvar sinnum og lagðir á höfuðstól verður ávöxtun hærri: Vextir af 10.000 kr. í sex mánuöi eru 500 kr. (10.000 • 0,10 • <h ). þessir voxtir eru lagðir við höfuðstól. Inni- stæða er því 10.500 kr. og 10% vextir af henni f sex mánuði eru 525 krónur. Þennig fær reikningseigandi samtals 1.025 kr. í vexti á einu ári, en ekki 1.000 kr. eins og af reikningi þar sem vextir eru reiknaöir út og færðir á höfuðstól einu sinni á árí (10.000 0,10= 1.000 kr.). VEROBRÉFASJÓÐIR 27. jan. Avoirtun I.Jan. umfram varðbóigu afouatu: Sölug.ngl 3man. Gm*n. 12mán. Ávöxtun sf. Ávöxtunarbróf 1,4055 14,0% 14,00% — Fjárfestingarfélag Islands hf. Kjarabréf 2,605 13,3 13,2 13,7 Tekjubréf 1,332 12,7 14,5 15,7 Markbréf 1,345 16,3 20.1 — Kaupþing hf. Eíningabréf 1 2,615 12,3% 13,1% 13,3% Einingabréf2 1,524 8,2% 9.3% 8,9% Einingabréf 3 1,626 12,6% 14,6% 13.7% Lífeyrisbréf 1,315 12,3% 13,1% — Verðbrófam. Iðnaðarbankans Sjóðsbréf 1 1,269 — 11.9% — Sjóðsbréf 2 1,189 — 11,9% — Hagskipti hf. Gengisbréf 1.197 15,8% — — VERÐBREFAMNQ ISLANDS i Jan. Júli Aguat Raunávöxtun Spariskirteine2' Hæsta ávöxtun Lægsta ávöxtun Vegið meðaltal önnur verðbréf SfS Heilderviðskipti f milljónum kr. 9.4% 8,2% 8,8% 18,6 10,2 8.0 8,7 10,4 8.2 8,4 Sapt. 9.4 8,2 8,7 2,3 4,3 19,9 1) Hægt er að kaupa eldri spariskírteini ríkissjóðs f gegnum Verðbréfaþing Islands hjá þingaðiium sem eru: Fjárfestingarfélag (slands hf., Kaupþing hf., Verðbréfamarkaöur Iðnaöarbankans hf., Lands- bankinn. Samvinnubankinn og Sparisjóður Hafnar- fjarðar. 2) Raunávöxtun er sú ávöxtun sem kaupandi fær ef hann heldur bréfunum tll hagstæðasta innlausnar- dags. Mlðað er við verðlagsforsendur á við- skiptadegi. Ekki er tekið tillit til þóknunar. VERÐTRYGGÐ VEÐSKULDABRÉF Geng verðtryggðra - veðskuldabréfa m.v. ávöxtunarkröfu og lánstíma og 2 jfborganir á ári Lana- 0% nafnvajrtir, avóXtunarkrafa 6% nafnvaxtir, Ivöxtunarkrafa 7% nafnvajrtlr, ávoxtunarkrafa tfml 12% 14% 16% 18% 12% 14% 16% 16% 12% 14% 16% 1t% 1 ár 91,89 90.69 89,53 88,40 95,37 94,13 92,93 91,76 96,76 95,50 94,29 93,11 2ár 86,97 85,12 83,35 81,66 92,56 90,61 88,76 86,97 94,79 92,81 90,92 89,10 3ár 82,39 80,01 77,75 75,60 89,94 97,39 84,97 82,67 92,96 90,34 87,86 85,50 4ár 78,15 75,31 72.65 70.15 87,62 84,43 81.53 78,80 91,27 88,07 85,08 82,26 Bár 74,20 70,99 68,01 65,24 85,26 81,70 78.39 75,31 89,69 85.98 82,54 79,34 6ár 70,52 67,01 63,78 60,81 83,16 79,19 75,53 72,16 88,22 84,06 80,24 76,71 7ár 67,10 63,34 59.92 56,80 81,21 76,87 72,92 69,32 86,85 82,29 78,13 74,32 8ár 63,91 59.95 56,39 53,17 79,38 74,74 70,54 66,74 85,57 80.65 76,20 72,17 9ár 60,93 56,82 53,16 49,87 77,68 72,76 68,36 64,40 84,38 79,14 74,44 70,21 10 ár 58.13 53.93 50,19 46,88 76.10 70,94 66,36 62,27 83,27 77,74 72,82 68.43 Gengi verðbréfa ræöst af kröfu kaupanda til ávöxtunar, nafnvöxtum. DÆMI: Kaupandi sem gerir kröfu um 14% ávöxtun umfram veröbólgu á skuldabréfi til 2ja ára með 4% nafnvöxtum er tilbúinn að greiða 89,52 krónur fyrir hverjar 100 krónur, þ.e. ef nafnverð skuldabréfsins er 10.000 kr. greiðir hann 8.952 krónur. Ef um 16% ávóxtunarkröfu er að ræða greiðir kaupandinn 8.768 kr. fyrir 10.000 kr. skuldabréf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.