Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 22
22 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. JANÚAR 1988 x Eftirlit með lækna- reikningum — réttmæt læknalaun Ný lexía um þróun heilbrigðiskerf isins 25%AFSLÁTTUR á skinnhúf um og hönskum á dömur og herra RAMMAGERÐ1N HAFNARSTRÆTI 19 & KRINGLUNNI \^____________Sendum í póstkröfu - símar 16277 og 17910 " ¦ S sm RANNSÓKNARÁÐ RÍKISINS Rannsóknasjóður Rannsóknaráð ríkisins auglýsir styrki til rannsókna og tilrauna árið 1988 Umsóknarfrestur er til 1. mars nk. Umsóknareyðublöð fást á skrif- stofu ráðsins, Laugavegi 13, sími 21320. Um styrkveitingar gilda m.a. eftirfarandi reglur: • Um styrk geta sótt einstaklingar, stofnanir eða fyrirtæki. • Styrkfé á árinu 1988 skal einkum verja til verkefna á nýjum og álrttegum tæknisviðum. Sérstök áhersla skal lögð á: - efnistækni - fiskeldi - upplýsinga- og tölvutækni - líf- og lífefnatækni - nýtingu orku til nýrrar eða bættrar framleiðslu - matvælatækni - framleiðni- og gæðaaukandi tækni • Mat á verkefnum sem sótt er um styrk til skal byggt á: - líklegri gagnsemi verkefnis - gildi fyrir eflingu tækniþekkingar eða þróunar - atvinnugreina - möguleikum á hagnýtingu á niðurstöðum hér á landi - hæfni rannsóknarmanna/umsækjenda - líkindum á árangri • Forgangs skulu að öðru jöfnu njóta verkefni sem svo háttar um að: - samvinna stofnana eða fyrirtækja og stofnana er mikilvægur þáttur í framkvæmd verkefnisins - fyrirtæki leggja umtalsverða fjármuni af mörkum - líkindi eru á skjótum og umtalsverðum árangri til hagnýtingar í atvinnulrfi. Þó er einnig heimilt að styrkja verkefni sem miða að langframa uppbyggingu á fæmi á tilteknum sviðum. eftír Hörð Bergmann Þegar þetta er skrifað lítur út fyrir að fróðlegar fréttir og umræð- ur í sjónvarpinu síðustu vikur um nokkur grundvallaratriði í rekstri heilbrigðiskerfisins ætli að verða heldur endasleppar eins og oft ger- ist í íslenskri þjóðmálaumræðu. Ég á hér við frásagnir af átökum um rétt og mðguleika Tryggingastofn- unar til að kanna hvað er á bak við reikninga hjá læknum og pæl- ingar um hversu miklir fjármunir væru þar í húfi. Ég tel mörg fróð- leg vandamál og sjónarmið í þessu máli órædd bg ætla að reifa nokkur þeirra í þessari grein. Þeim sem fylgdust með umfjöll- uninni í sjónvarpinu varð a.m.k. eftirfarandi ljóst: 1. Einhverjir læknar hafa á liðnu ári sent Tryggingastofnun reikninga fyrir verk sem þeir unnu ekki. 2. Landlæknir og yfirlæknir Heilsugæslu8töðvarinnar í Árbæ eru á móti því að fulltrúar Tryggingastofnunarinnar fái að kanna hvað er á bak við ein- hverja reikninga sem þaðan hafa borist til stofnunarinnar með þeim hætti sem hún vill gera það. Þeir skfrskota til lagaá- kvæða um þagnarskyldu lækna. 3. Rfkisendurskoðandi sagði í sjón- varpsviðtali 17.1. að laun sér- fræðinga í hópi lækna væru á bilinu 300/400 þúsund á mánuði og upp í 900 þúsund krónur. Daginn eftir sagði yfirlæknirinn í Arbæ að heimilis- og heilsu- gæslulæknar hefðu mun minna. Þann 20.1. sagði Hallur Halls- son, fréttamaður, svo frá ítar- legri úttekt sinni á þessari hlið málsins þar sem fram kom m.a. að níu af hverjum tíu sérfræð- ingum væru í föstum stöðum hjá ríkinu. Reikningar þeirra fyrir önnur verk, unnin á einkastofu sinni, hefðu á sfðasta ári numið rúmlega 165.000,- krónum að meðaltali á mánuði. Fréttamað- urinn minnti í lokin á frfðindi lækna en gerði ekki sérstaka ^rein fyrir þeim. I framhaldi af þessu virðist mér brýnast að taka tvennt til umræðu: Hvernig hægt er að bæta eftirlit Tryggingastofnunar og hvernig' hægt er að færa samninga stofnun- arinnar nær því að þjóna hagsmun- um almennings. Þetta þarf að taka tíl rækilegrar athugunar vegna þess að auðlindir samfélagsins eru tak- markaðar og þess er ekki að vænta að pólitískur meirihluti verði fyrir því meðal þjóðarinnar og jafnframt á Alþingi að veita meira fé til heil- brigðisþjónustunnar en nú er gert. Sé málið skoðað í þessu samherigi er íjóst að eftir þvf sem ein starfs- stétt f kerfinu fær meira fá hinar minna. Einnig er ljóst að eftir því sem meira er greitt af fölsuðum reikningum þeim mun minna er eftir til að glíma við hin raunveru- legu heilbrigðisvandamál. En raunar vekur þetta mál upp afar margar spurningar um áherslur og æskilegar breytingar. Dregið í happ- drætti KSH DREGIÐ var f happdrætti Kristi- legrar skólahreyfingar 25. janúar sl. Dregið var f þúsund miða happ- drætti KSH hjá yfirborgardómara og kom vinningurinn, Daihatsu Cuore bifreið, á miða nr. 893. Vinningsnúmerið er birt án ábyrgðar. Eftirlitið Við vitum að eftirlit opinberra stofnana og starfsmanna þeirra með því að farið sé að lögum og hagsmuna heildarinnar gætt verður eðli máísins samkvæmt alltaf veikt. Eigi að gera það sterkt verður það svo dýrt að vafi fer að leika á því hvort það getur talist þjóðhagslega hagkvæmt. Almennt aðhald og innra eftirlit, eða það sem einfald- lega er kallað gott siðferði eða ábyrgðartilfinning, er æskilegast. Séu í gildi lagaákvæði sem hindra það litla eftirlit sem Trygginga- stofnun getur haft á hendi með því að reikningar frá læknum séu rétt- ir ber að afnema þau hið fyrsta. Ég sé enga ástæðu til þess að lækn- irinn, sem skráir sjúkraskýrslu, hafi einn rétt til að sjá hana. Alla vega býst ég ekki við að margir hafi eitthvað við það að athuga að fulltrúar Tryggingastofnunar komi þar nálægt með þeim hætti sem þurfa þykir þegar þeir eru að reyna að gegna skyldum sínum. Raunar er það svo að þetta eftir- lit hefur að líkindum afar lítil áhrif á markvissa nýtingu fjármagns í heilbrigðiskerfinu. Hún er meira háð siðferðisstyrk og ábyrgðartil- finningu læknastéttarinnar. A hana verður að treysta þótt mörgum finn- ist oft vera nokkur asi á sérfræðingi sem þeir neyðast til að fara til. Alltaf fækki mínútunum sem þeir_ fá fyrir hvern 500 kall frá sjálfum sér og mun hærri upphæð sem Tryggingastofnun greiðir á móti í flestum tilvikum. En þetta er nú bara persónuleg reynsía sem ekki hefur verið sett í ramma fræðilegr- ar könnunar enda virðist sem fyrr segir ekki auðvelt fyrir alla að gera athuganir á því sem enn leyfist að kalla viðkvæm mál innan heilbrigði- skerfisins. Hér er því miður ekki tóm til að ræða kerfisbreytingar, sem gætu skilað almenningi betri nýtingu fjármunanna sem hann leggur til heilbrigðiskerfisins. Hér á ég t.d. við að afnema einkarétt lækna til að vinna ýmis einföld verk sem hjúkrunarfræðingar gætu annast og fara með hefðbundnar þulur yfir fólki sem kemur í blóðþrýstings- rannsókn og því um líkt. Ódýrari leið getur verið jafngóð. Svo litið sé í aðra átt innan kerf- isins er auðvitað afar brýnt að fara að lækka núgildandi heimild lyfsala til 68% smásöluálagningar. Þetta er fráleit og úrelt heimild í verslun með jafn hraða og örugga umsetn- ingu og er í apótekum. Vonandi fær Jón Baldvin bráðum tíma til að framkvæma slfkan sparnað á einum stærsta útgjaldaliðnum hjá sér og létta um leið þungum byrðum af alþýðu. Mér skilst að Guðmundur Bjarnason, heilbrigðisráðherra, hafi lfka áhuga á að láta peningana hjá ráðuneyti sínu koma að sem mestu gagni. Eina breytingu er hægt að fram- kvæma þegar í stað. Heilbrigðis- ráðuneytið gæti nú þegar gert óheimilt að láta sjúklinga undirrita óútfyllta reikninga eins og tíðkast hjá sérfræðingum og þar sem sjúkl- ingar fara í rannsóknir. Er kannski enginn áhugi á því að auka kostnað- arvitund þeirra sem nota kerfið? Snúum okkur næst að því að at- huga hvernig samninganefnd Tryggingastofnunar hefur brugðist í því hlutverki að gæta hagsmuna heildarinnar síðast þegar hún var að semja um taxta fyrir sérfræð- ingaverk. Það mál skýrist þegar litið er á upplýsingarnar sem ég rakti í upphafi. Laun og fjármagnsnýting Við skulum alveg gleyma reikn- ingum fyrir sérfræðiverk upp á 900
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.