Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 31

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 31
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 28. JANÚAR 1988 31 íðí Lgunum Forsetaefni og kjörmannaefni. Harri Holkeri forsetaefni finnskra hægri manna hefur eins og keppinautar hans orðið að kalla tíl liðs við sig fjölda af alþekktum möniiuni úr þjóðlífinu. Meðal þeirra sem hyggjast verða kjörnienn Hol- keris er Lasse Virén hlaupari og margfaldur sigurvegari á Ólympíuleikunum fyrr á árum. menn Holkeris höfum ekki einu sinni íhugað hverjum við ættum að greiða atkvæði við þær aðstæður. Við teljum víst að það verði Koiv- isto og Holkeri sem standi eftir í lokasennunni. og þá er spurning um að safha kjörmönnum annarra flokka bak við þessa tvo," segir Kajaste og bætir við að allt geti gerst á kjörmannafundi. Á árinu 1982 er Koivisto var kosinn fyrst gengu alþýðubanda- lagsmenn beint til stuðnings við Koivisto, en það nægði honum til þess að fá meirihluta. Að mati Kajaste eru línur ekki jafn skýrar í ár. Það eru engir aðrir en kjör- menn Koivistos sem hafa lýst yfir stuðningi við hann hingað til. Mark- mið hægri manna nú er að koma Holkeri í annað sæti og reyna svo að sannfæra hina flokkana um að kjósa hann en'ekki Koivisto. En það eru ekki bara hægri menn sem hafa slíka áætlun. Stærsti stjórnarandstöðuflokkur- inn, Miðflokkurinn, býður fram formann sinn, Paavo Váyrynen, fyrrum utanríkisráðherra. Vayryn- en er næstum jafn vinsæll og Holkeri, og hann hefur reynt að sýna að í raun sé enginn munur á Koivisto og Holkeri. Aðalstjórnar- flokkarnir styðja annaðhvort Koi- visto eða Holkeri, jafnaðarmenn styðja forsetann og hægri menn forsætisráðherrann. Ef það yrði Váyrynen sem stæði á móti Koiv- isto þegar lokaslagurinn hefst, þá er viðkvæm spurning hvort hægri menn eigi frekar að styðja vinstri menn — Koivisto — sem mun tryggja áfram stjórnarþátttöku Hægri flokksins eða Vayrynen sem vill berjast fyrir borgaralegum sjón- armiðum en hefur ekki gefið neinar yfirlýsingar um örugga stjórnar- þátttöku Hægri flokksins. Kimmo Kajaste getur ekki neitað því, að kjörmenn Hægri flokksins kynnu að styðja Koivisto ef til átaka kæmi milli hans og Vayrynens. En hann lýsir þó ekki stúðningi við Koivisto sem hefur margsinnis lýst því yfir að honum finnist ekki þörf á lausnarbeiðni ríkisstjórnarinnar að kosningum loknum. Það þýðir hinsvegar að hægri menn halda í forsætisráðherraembættið ef þeir fá ekki fórsetaembættið.-Og saga Finnlands sýnir að mestar líkur séu á því að forsætisráðherrann verði kosinn forseti, þegar um forseta- skipti er að ræða. Sem dæmi má nefna þá Kekkonen fyrrum forseta og Koivisto. Kimmo Kajaste bætir enn við, að ríkisstjórnin sé örugg í sessi hvort heldur Koivisto eða Holkeri verði kjörinn. Það sem getur ráðið úrslitum á kjörmannafundi er afstaða kjör- m'anna hinna tveggja vinstri for- setaefha. Moskvutrúir kommúnist- ar og alþýðubandalagsmenn bjóða fram hvor sinn mann. Engum finnst líklegt að um þá verði tekist á í lokasennunni, en þeirra kjörmenn geta veitt Koivisto eða ef til vill Váyrynen nokkur atkvæði — þeirra stuðningur er innan við 20% sam- tals og getur ráðið úrslitum. MorgunblaAið/Sverrir Frá aðalfundi Félags íslenskra stórkaupmanna á Holiday Inn. Aðalfundur FÍS: Stofnuð verði Rannsókn- arstofnun verslunarinnar AÐALFUNDUR Félags íslenskra stórkaupmanna var haldinn á Holiday Inn síðastliðinn mánu- dag. Ekki urðu neinar breytingar á stjórn félagsins en Haraldur Haraldsson var á síðasta aðal- fundi kosinn formaður til tveggja ára. Meðal ályktana sem samþykktar voru á fundinum má nefna ályktun um undirbún- ingskönnun á stof nun sérstakrar Rannsóknarstof nunar verslunar- innar. Rannsóknarstofnun þessi myndi sinna ýmsum rannsóknar- verkefnum en einnig sinna vísindalegum verðkönnunum bæði innanlands og utan. í ályktun aðalfundar FÍS er með- al annars vikið að peninga og verðlagsmálum. Þar segir m.a. að nauðsynlegt sé að festa í lög að verðmyndun verði undantekningar- laust frjáls. Verðbólga og háir vextir hafi áhrif til hækkunar vöru- verðs. Vextir af rekstrarfé verslun- arinnar séu nú um 50% á ári og því stór kostnaðarliður í rekstri verslunarfyrirtækj a. Annað stórt hagsmunamál neyt- enda til lækkunar vöruverðs, sé að lög um afnám bankastimplunar nái fram að ganga og að vilji Alþingis í þeim efnum verði virtur. Lækkun fjármagnskostnaðar sem af þessu hlytist myndi lækka vöruverð til neytenda. Fundurinn bendir einnig á að stórhækkaðar gjaldskrár opinberra fyrirtækja, m.a. Pósts og síma, hafi áhrif til hækkunar rekstar- kostnaðar. Eru því opinber fyrir- tæki hvatt til hófs í hækkunum á þjónustu sinni. í kaflanum um tollamál segir að útflutningstekna íslendinga sé að mestu aflað í dollurum en ráðstafað í innflutning á vörum og þjónustu frá töndum með mun dýrari gjald- miðil. Þessu mætti breyta og um leið minnka viðskiptahallann með lækkun tolltaxta á innflutning frá löndum utan EFTA og EB. Aðalfundurinn harmar að áætlun fjármálaráðuneytisins um afnám aðflutningsgjalda á fersku og frystu grænmeti hafi ekki náð fram að ganga við umfjöllun Alþingis um breytingar á tollalögum. Einnig mótmælir félagið harðlega túlkun yfirvalda og misnotkun valds við skilgreiningu á iðnaðarvöru og landbúnaðarvöru. Gott dæmi væri úrskurður landbúnaðarráðherra að fryst grænmeti teldist nýtt og ferskt, þrátt fyrir að geymsluþol frystra matvæla væri á bilinu 12-18 mánuðir. Augljóst væri að frosin og unnin matvæli væru iðnaðarvara og því ekki innan verksviðs land- búnaðarráðuneytisins. Aðalfundur FÍS samþykkti einn- ig áskorun til fjármálaráðherra um að leggja nú þegar fram á Alþingi breytingu á lögum um söluskatt þannig að gjalddagi söluskatts verði 20 dögum eftir uppgjör söluskatts- mánaðar og að eindagi verði 3. hvers mánaðar þar í frá. Lög þessi myndu væntanlega brúa bilið til þess tíma er virðis- aukaskattur yrði tekinn upp á íslandi og myndi auðvelda greið- endum skil á réttum tíma. Nægði að benda á að í sumum greinum verslunar væri um eða yfir 50% allrar vöru greidd með greiðslukort- um. Einnig voru samþykktar tillögur um að skipa þriggja menn nefnd til að skoða möguleikann á hugsan- legu útboði félagsmanna á flutn- ingsgjöldum á helstu hafnir Evrópu f Ijósi sihækkandi flutningskostnað- ar og góðs árangur ÁTVR af slíku útboði, og um að í samstarfi og samráði við öll hagsmunasamtök í verslun svo og hið opinbera verði hafin undirbúningskönnun á stofn- un sérstakrar rannsóknarstofnunar verslunarinnar. Rannsóknarstofnun þessi skyldi sinna ýmsum rannsókn- arverkefnum s.s. um myndun verðs á vöru og þjónustu. Rannsaka áhrif gengisbreytinga, flutningskostnað- ar, vaxta, verðs opinberrar þjón-- ustu, stjórnvaldsaðgerða o.fl. á kostnað og verð verslunarfyrir-» tækja. Samhliða þess háttar rannsóknarverkefnum myndi stofn- unin sinna vísindalegum verðkönn- unum bæði innanlands og utan. Harri Holkeri f orsætisráðherra og f rú Liisa Holkeri heilsa stuðnings- inöniiiuu á framboðsfundi f Borgá. Aldrei fyrr hefur verið jafn fjölmennt á framboðsfundum og f ár. Reykjavík: Um208 hverfís- í FJÁRHAGSÁÆTLUN Reykja- vfkurborgar fyrir árið 1988 er gert ráð fyrir um 113 milljónum króna til umhverfis- og úti vistar- mála sem er þriðjungs hækkun frá áætlun sfðasta árs. Auk þess er veítt 95 miUJónum króna tíl garðyrkjudeildar borgarinnar. „Við erum að reyna að taka á í útivistarmálum á þessu kjörtímabili og hyggjumst setja þau á oddinn," sagði Davíð Oddsson borgarstjóri. Gert er ráð fyrir að 25,3 millj. verði varið til nýrra leikvalla og endur- bóta á eldri vðllum. Til leikvallarins við Hringbraut er veitt 1,4 millj., sem verður varið til að ljúka við endurnýjun á vellinum. Til hverfis- vallar við Geithamra í Grafarvogi er veitt 3 millj., til leikvallar við Hamraberg í Grafarvogi verður veitt um 850.000 krónum og til leiksvæðis við Reykjafold verður varið 1,4 miUj. milljónir til um- og útivistarmála Til leikvallar við Þingás í Árbæj- arhverfi verður varið 1,5 millj. og 1 millj. til leiksvæðisins við Klappar- ás. Til endurbyggingar á leiksvæði við Ásenda verður varið 2 millj. og til leikvallar við Birtingakvísl 1 millj. „Þá má nefha sérstak átak sem efnt var til í tilefni 200 ára af- mælis borgarinnar árið 1986, að endurnýja leiktæki á leikvöllunum. Í' fyrra var varið 6 milljónum til þessa liðar en nú er veitt 7,5 milljón- um til nýrra leiktækja," sagði Davíð. Hafist verður handa við nýj- an leikvöll við Skeljagranda og veitt til þess 2 millj. og við Sílakvísl verð- ur einnig gerður leikvöllur og til hans veitt 1,8 millj. „Gert er ráð fyrir um 37 milljón- um til ýmissa ræktunarverkefha og má nefna að 2 milljónum verður varift.til ræktunar miðsvæðis í Sel- ásnum þar sem hafist var handa á síðasta sumri," sagði Davíð. Til gróðrarstöðvarinnar í Laugardal verður varið 1,5 millj., til endurbóta á Arnarhól 4 millj. og til frágangs á tjarnarbakkanum við Fríkirkjuveg 2,5 millj. „Unnið verður áfram að áætlun um að fullgera útivistarsvæðið f Laugardal en það er eitt af kosn- ingaloforðunum og verður varið 30 milljónum til þess á árinu," sagði Davfð. Til tjaldsvæðisins f Laugar- dal verður veitt 20 millj. Þar verður^ komið upp nýrri bækistöð með þvottaaðstöðu, sem væntanlega verður tilbúin f sumar. Til garðyrkjudeildar borgarinnar verður varið 95 millj. og er áætlað að 50 millj. þar af fari f rekstur deildaririnar. Til skrúðgarða verður veitt 36 millj., 7 millj. til Grasa- garðsins f Laugardal og 2 millj. til almenningsgaðsins ( Laugardal.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.