Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐH), FEMMTUDAGUR 28. JANÚAR 1988 11 FASTEIGIMASALA Suðurlandsbraut 10 s.: 21870-487808-487828 Áhvrgð — Reynmlm — Öryggf. HLÍÐARHJALLI - KÓP. Erum meö f sölu sérl. vel hannað- ar 2ja og 3ja herb. fb. tllb. u. trév. og máln. Sérþvhús f fb. Suöursv. Bllsk. Hönnuður er Kjartan Sveinsson. Afh. 1. áfanga er I júli 1988. FJARST. KAUPANDI Höfum mjög fjárst. kaupanda að einb- húsi i Rvik. VANTAR Vantar 100-150 fm íb. á 1. hæð ásamt bilsk. Helst i Grafarvogi. Einbýlish. i Garðabæ f. fjárst. kaup. 2ja herb. SKIPHOLT V. 2,7 Ca 50 fm jarðhæð. Parket á stofu. VESTURBERG V. 2,7 Góð íb. á 3. hæð. ca 60 f m. Húsvörður. KRUMMAHÓLAR V. 3,0 Góð „studio"-ib. á 4. hæð ásamt bilgeymslu. Góð sameign. 3ja herb. NJÁLSGATA V. 3,2 Ca 70 fm ib. á 1. hæð. Ákv. sala. HRAUNBÆR V. 3,5 Mlkið endurn. ca 80 fm íb. á 2. hæð. FURUGRUND V. 4,3 Góð 3ja herb. íb. með aukaherb. i kj. Lítið áhv. LEIFSGATA V. 3,3 Erum með i sölu ca 85 fm ib. á 2. hæð. Mögul. skipti á stærri íb. KRÍUHÓLAR V. 3,6 Góð íb. á 3. hæð i lyftubl. Mjög góð sameign. Nýir skápar i herb. 4ra herb. HAALBRAUT. V. 5,2 4ra-5 herb. ca 115 fm ib. á 3. hæð. Góð eign. DALSEL. V. 6,9 4ra herb. ib. á jarðh. ásmt 2ja herb. ib. í kj. Samt. ca 150 fm. fbúðirnar geta nýst sem ein heild. Mjög vönduð eign. AUSTURBERG V. 4,3 Falleg 4ra herb. ib. á 1. hæð. Ljós teppi á stofu. Parket á herb. Sérgarður. Vand- aðar innr. Sérhæðir SUÐURHLÍÐAR - KÓP. Erum með ! sölu stórglæsilegar sér- hæðir við Hliðarhjalla Kóp. (Suður- hliðar). Afh. tilb. u. trév. og máln., fullfrág. aö utan. Stæði i bílskýli fylgir. Hönnuður Kjartan Sveinsson. Teikn. á skrifst. LAUGARNESV. V. 7 Mjög góð sérh. m. vönduðum innr. og garðst. Bilsk. LÁGHOLTSVEGUR V. 6,2 Skemmtil. raðh. á tveimur hæðum. 3 svefnh. Laufskáli. HEIÐARBRÚN HVERAGERÐI I iiiin meö I sölu skemmtil. 4ra herb. raðhús á einni hæð með bilsk. V. 4,2 millj. Æskil. skipti á ib. á Reykjavikur- svæðinu. Einbýlishus DIGRANESVEGUR 200 fm hús á tveimur hæðum. 5 svefnh. Glæsil. útsýni. ÞINGÁS V. 6 Einb., hæð og ris. Skilast fullb. að utan með lituðu garöastáli á þaki. Fokh. að innan. Lóð grófjöfnuð. Vers unarhusnæöi GRETTISGATA 440 fm verslhæð. Mögul. á að skipta í Fyrirtæki SÓLABAÐSSTOFA í VESTURBÆ MATVÆLAFRAM- LEIÐSLA OG VEISLUELDHÚS Gott eldhús og veitingasala. SÖLUTURN í RVÍK SÖLUTURN f KÓPAVOGI sem hefur bensinafgreiðslu. Góð velta og lagerpláss. SÖLUTURN í KÓPAVOGI Góð velta. Iðnaðarhúsnæði LYNGHÁLS - KRÓKHÁLSMEGIN Jarðhæð sem er 730 fm sem skiptist I 8jö einingar. Hver eining selst stök ef vill. Lofthæð 4,70 m. Afh. fljótlega tilb. undir trév. Skilast með grófjafnaðri lóð, hitaveita komin. | Hllmar Valdlmarsson s. 687225, Hðrður Harðarson s. 36976, Sigmundur Böðvarsson hdl. 26600 allir þurfa þak yfir höfuðid Boðagrandi 3ja herb. 100 fm Ib. á 1. hæð. Háaleitisbraut 4ra-5 herb. fb. á 4. hæð ca 117 fm. Mikið útsýni. Bílskréttur. Verð 4,9 millj. Flyðrugrandi 563 2ja herb. 70 fm ib. á jarðh. Sérlóð. Vandaðar innr. ib. snýr öll i suður. Verð 3,8 millj. Digranesvegur 514 2ja herb. ca 75 fm íb. í kj. Sérinng. Verð 3,5 millj. Krummahólar 575 3ja herb. íb. á 6. hæð. Suðursv. Mikið útsýni. Bílskýli. Verð 4 millj. Asparfell 536 4ra herb. 110 fm íb. á 4. hæð. Góðar innr. Akv. sala. Verð 4,7 millj. Laugarnesvegur 562 5-6 herb. 150 fm íb. á 2. hæð. Nýjar innr. Bílsk. Verð 7,0 millj. Stóragerði 51 4ra herb. ca 110 fm ib. á 3. hæð. Bilsk. Verð 5 millj. Fastekjnaþjónustan Autlurttrmli 17, t. 26S00. Þorsteinn Steingrimsson, lögg. fasteignasali. Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! 681066 1 Leitib ekki langt yfír skammt SKOÐUM 00 VERÐMBTUM EIGNIR SAMDÆGURS Krummahólar 50 fm „stúdió'-ib. Bilskýli. Verð 2,9 mitlj. Leifsgata 45 fm góð 2/a herb. íb. Verð 2,5 miltj. Hraunteigur 551m 2ja herb. rlsfb. Verð 2,5 miltj. Eyjabakki 80fmmjöggóð3jaherb. Bx Verð4mitS. Langholtsvegur 14$ fm hæð og ria ésamt 28 fm bilsk. SnyrtH. eign. Verð 6,5 míllj. Langholtsvegur UOfm hæð og geymsluris. Bílskréttur. Verð 4,9 miUJ. Nýbýlavegur 80fm3ja herb. góð ib. Iþnbhúsi. Sárþv- hús., ouka herb. i kj. mnb. btek. Skiptí mögul. á 2Ja herb. Verð 4,6 milH. Hótar Ca 115 fm góð 4ra herb. íb. Mlklð út- sýni. Bilsk. Verð 4,9 miltj. Hraunbær 4ra herb. 110 fm íb. MJög góð eign. Vandaðar innr. Verð 4,3 mitlj. Fornaströnd 2Ja heeða efnbhús itoppstandi, 335 fm, Innb. 45 fm bilsk. I húsinu er iitil ein- stakllb. Eign í sérfl. Álfaheiði 260 tm einbhús. Tllafh.fokh. að'mnan, pússað að utan. TeHcn. é skrifst. Skipasund 177 fm etnbhús, haeð og ris ásamt kj. Ca 40 fm bilsk. Húsið þarfnast eln- hverrar stands. Verð: Titboð. Hrísateigur 280 fm einbhús. Nýt. etdhinnr. Mögul. é 7svefnh. Bgnask. mógul. Ver68,5rhil^. Versh- og iðnhúsn. Lyngháls 728 fm Jaðrah. Titv. fyrir versl. eða iðnað. Teikn. á skrifst. HúsaféH FASmGNASALALanghottsvegiHS (Bæjarieiöahúsinu) Stmi:68106ti ö Þortákur Einarsson Erllng Aspetund BergurGuðnasonhdl.' •"mJÍVANCUtt"1 y*ú FASTEIGNASALA <SL 2^ BORGARTÚNI 29, 2. HÆÐ. #f 62-17-17 Stærri eignir 3ja herb. Einb. - Álftanesi Ca 138 fm fallegt timburhús við Sjávargötu. Eignin er ekki fullb. en smekklega innr. sem komið er. Akv. sala. Verð 6 millj. í V borgarinnar Ca 470 fm reisul. hús við Amt- mannsstíg. Húsið stendur á 200 fm eignarl. er í dag notað sem ibhúsn. Býður uppá ýmsa mögul. Frábær stað- setning. Brattabrekka - Kóp. Ca 305 fm raðh. á fráb. stað f Suður- hlíðum Kóp. Ný eldhinnr., stórar sólsv. Verð 7,5 millj. Vogatunga Ca 75 fm endaraðhús og þrjár neðri serhæöir frá 80-100 fm á frábærum stað í Suðurhlfðum Kóp. Sérhannað fyrir eldri borgara. Raðh. - Vesturborginni Ca 125 fm raðhús á tveimur hæðum. Ekki fullb. en íbhæft. Verð 6,2 millj. Sérhæð Þinghólsbraut Ca 150 fm góð fb. á 1. hæð. Svalir og garðst. 4 svefnh. Frábært útsýni. Verð 6,2 mlllj. 4ra-5 herb. Rauðalækur Ca 110 fm falleg efri hæð. Suð-aust- ursv. Verð 5,8-5,9 millj. Fagrabrekka - Kóp. Ca 120 fm falleg efri hæð. Fæst í skipt- um fyrii sérbýli í Kóp. Seljabraut - endaíb. Ca 110 fm falleg ib. é 2. hæð. Suð- iiisv. Bilgeymsla. Verð 4,8 millj. Skipholt m. bílsk. Ca 115 fm góö ib. á 3. hæð. Aukahorb. fylgirikj.Ákv.sala.Afh. 15.maf.V.5,1 m. Kambsvegur Ca 120 fm fallog jarðh. Sérinng., sér- hiti. Verð 4,5 millj. Álfheimar - 3ja-4ra Ca 110 fm góft ib. á 3. hæð. Suðursv. Verð 4,3 millj. Bræðraborgarstígur Ca 60 fm falleg ib. á 1. hæö i tvíbhúsi. Serinng. Sérhiti. Verð 2650 þús. Dalsel - 2ja-3ja Ca 75 fm gullfalleg (b. á 3. hæð. Parket á stofu. Fokh. ris yfir allri ib. Bila- geymsla. Verð 4,0 millj. Flyðrugrandi - lúxus Ca 80 fm falleg ib. á 3. hæð í eftirs. bloktt. Vandaðar innr. Bergþórugata Ca 80 fm góð íb. á 1. hæð. Verð 3,5 m. 2ja herb. Vesturberg Ca 65 fm björt og falleg íb. á 3. hæð. Suðursv. með frábæru útsýni yfir borg- ina. Verð 3,2 millj. Hamraborg - 2ja-3ja Ca 80 fm falleg fb. á 4. hæð. Verð 3,6-3,7 millj. Spóahólar Ca 85 fm falleg jarðhæð. Gengið i garð frá stofu. Verð 3,5 millj. Skipholt Ca 55 fm falleg kjib. Parket á stofu. Verð 2,7 millj. Laugateigur Ca68fmgóðkjib.Sérinng.Verö3,1 m. Þverbrekka - Kóp. Ca 50 fm falleg íb. á 2. hæö i lyftubl. Vestursv. Verð 2,9 millj. Langholtsvegur Ca 36 fm ösamþ. kjfb. Laus. Verð 1,2 millj. MIKIL EFTIRSPURIM - VANTAR EIGNIR! Guðmundur Tómasson, Finnbogi Kristjánsson, ^^^ ¦¦ B Viðar Böðvarsson, viðskfr./lögg. fast. I BH Staðgreiðsla — einb./ raðhús: Höfum kaupanda að 160-180 fm einbhúsi eða raðhúsi á einni hæð í Fossvogi, Stekkjarhverfi eða Garðabæ (kaupverð greiðist að mestu við samningsgerð). Sérhœð — staðgreiðist: Höfum kaupanda að 150-180 fm sérh. i Rvik. Staðgr. í boði. Klyfjasel — einbýii: Glæsilegt 234 fm steinsteypt einb./tvib. ásamt 50 fm bflsk. Húsið er mjög vandað og fullb. Árbær — einbýli: Vorum að fá í sölu ca 110 fm gott einbhús ásamt 40 fm bílsk. við Þykkvabæ. Nýl. þak. Falleg lóð. Verð 7 mlllj. Skógahverfi: U.þ.b. 265fmmjög fallegt og vel staðsett einb. 30 fm sól- stofa. Fallegt útsýni. Garðabœr — einbýli: Gott 200 fm einlyft einbhús við Skógarlund. Stór bilsk. Falleg lóð. Verð 8,2 millj. Miðbær — einbýli: 130 fm mikið standsett einbhús við Grottis- götu. Vorð 6,4-5,6 mlllj. Hrisateigur - einbýli: Uþb. 260 fm ca 20 ára hús, 7 svefnh. Verð 8 miUj. Seljahverfi — einb.: Um 325 fm vandað einbhús v/Stafnasel ásamt 35 fm bilsk. Verð 11,5 mlllj. Hjallasel — parhús: 7 herb. um 240 fm vandað parh. Hæð, jarðh. og efri hæð. Bílsk. Verð 8,0 mlllj. Birkigrund — raðhús: Glæsil. endaraöh. ásamt bílsk. Mögul. á séríb. f kj. Verð 8,2-8,6 mlllj. Raðhús í Austurborginni: Nýkomið til sölu vandað raðh., hæð og kj. samt. um 250 fm auk bílsk. Á hæðinni sem er um 150 fm er aðalíb. hússins en í kj. oru 2 góð herb., kyndikl., geymslur o.fl. Faileg lóö. Verð 8,8 millj. Hjallavegur — raðhús: Um 190 fm 10 ára raðh. sem er kj., hæð og ris. Sérib. i kj. Verð 6,0 millj. Hlíðar — sérhæð: Falleg 115 fm 5 herb. hæð (1. hæð). Tvennar sval- ir. Nýtt gler. Verð 6,9 mlllj. Laugarnesvegur — hæð: 149 fm glæsil. hæð (miðh.) f þríbhúsi, ásamt 28 fm bflsk. Ib. er öll cndurn., skápar, hurðir, eldhúsinnr., gler o.fl. Verð 7,0 millj. Sólheimar — 6 herb. hæð: Um 140 fm góð íb. á 2. hæö. (b. er m.a. 4 herb., saml. stofur o.fl. Suðursv. Bílsk. Sérhiti. Verð 6,9 millj. Góö grkjör. Laus 1. júnf nk. Nesvegur — hæð og ris: Um 140 fm hæð og ris samt. um 7-8 herb. ásamt 25 fm bilsk. Gróðurh. Reynimelur: 110,5 fm mjög góð fb. á jarðh. Sérinng. og hiti. Verð 5,7 millj. Lundarbrekka: Glæsil. endaib. á 3. hæð. Parket. Verð 4,0-6,0 mlllj. Bræðraborgarst. — 5—6 herb.: 140 fm góð ib. á 2. hæð. Verð 3,8 milij. Miklabraut — rishæð: 5 herb. góð risíb. sem skipt. m.a. i 2 saml. stofur (skiptanl.), 3 horb. o.fl. Tvöf. verksmgler. Sérhfti. Nýl. innr. Verð 4,3 millj. Furugerði — 3ja: Vönduð um 85 fm fb. á jarðh. Sérgarður. Verð 4,0-4,2 millj. Álftahólar - bílsk.: Um 95 fm nimg. íb. á 4. hæð. Suðursv. 28 fm bílsk. Verð 4,3 mlllj. Bergstaðastræti: 75 fm á jarðh. Sérinng. Bilsk. Verð 3,2 mlllj. Kríuhólar — 3ja: 90 fm mjög falleg ib. á 3. hæð. Verð 3,6 mlllj. Hverfisgata — einb.: 71 fm mikið stands. einb. Verð 2,9-3,0 mlllj. Flyðrugrandi: Mjög góð 3ja herb. íb. á 2. hæð. Stórar sólsv. Verð 4.5 millj. Hrafnhólar - bflsk.: Ca 90 fm góð fb. á 3. hæð f lyftuh. Góðar 26 fm bílsk. m. rafm. og hita. Verð 4,2-4,4 millj. Krummahólar — 2ja — 3ja: Ca 80 fm góð fb. á 2. hæð. Verð 3,5 mlllj. Hverfisgata: Rúmg. ib. i kj. Laus strax. Verð 1,6 mlllj. írabakki: 3ja herb. góð fb. á 3. hæð. Tvennar sv. Verð 3,7-3,8 mlllj. Fálkagata: Rúmg. íb. á 3. hæð. Tvennar sv. Útsýni. Verð 3,3 mlllj. Rekagrandi: Björt og falleg íb. á jarðh. Áhv. byggsjlan ca 1,2 millj. Verð 3.6 millj. Sörlaskjól: 2ja herb. rúmg. og björt íb. Laus. Verð 2,8 millj. Miðvangur: 2ja herb. ca 65 fm góð íb. á 7. hæð f eftirs. lyftubl. Gengfð inn af svölum. Laus strax. Verð 3 niillj. Krummahólar: 2ja herb. falleg ib. á 1. hæð ásamt bílskýli. Verð 2,9-3 millj. Fálkagata: 2ja herb. mjög stór (88 fm) björt íb. á 1. hæð. Gengið beint úti garð. Nýtt parket á allri fb. Verð 3,6-3,8 mlllj. EIGNA MIÐLUNIN 27711 ÞINGHOLTSSTR/tTI 3 Sicirir Kiisliinson, volustjori - Þorleifur CuSimindsson, solum, Þótótfur Halldoisson, logli. - Unnslcinn Bctk, hil.. simi 12320 Ípt1540 Einbýlis- og radhus Á Seltjnesi: 335 fm mjög gott einbhús. Tvöf. bilsk. f kj. er 2ja herb. Ib. m. sórinng. Laust strax. Glæsil. útsýni. Á Ártúnsholti: Höfum fengið til sölu rúml. 300 fm stórglæsil. tvil. hús. Innb. bílsk. Útsýnl. Elgn f sérfl. f Seljahverfi: 240 fm vandað einbhús. Stórar stofur. 4 svefnh. Innb. bílsk. í Garðabœ: 290 fm vandað tvfl. hús. Á efri hæð eru rúmg. stofur, 3 svefnherb. Þvottaherb., búr, eldhús, sjónvarpshol. Vandað bað, herb. o.fl. Á neðri hæð er innb. bílsk. 2Ja herb. íb. geymslur o.f I. Skipti á göðu raðh. í Hliða- byggð eða KJarrmóu m koma tll groina. ( Fossvogi: 200 fm einlyft vandað einb. Innb. bílsk. Fagrabrekka Kóp.: 205 fm mjög gott einbhús. Innb. bílsk. Fallegur garður. Á Seltjnesi: 220 fm óvenju vand- aö og smekkl. endaraðhús. Innb. bflsk. 4-5 svefnherb. Elgn f sórfl. > Klapparberg: Rúml. I50fmnýl. fullb. einb. Bílsk. Útsýni. Laust. í Seljahverfi: Glæsil. I88fmtvíl. endaraðh. Innb. bílsk. Eign I sárfl. Engjasel: Til sölu tvíl. gott raðh. í Vesturbæ: Ca 80 fm tvflyft parhús. Verð 3,6 millj. Hagst. áhv. lán. 4"ra og 5 herb. Hæð f Hlfðunum m. bflsk.: Til sölu 125 fm mjög góð efri hæð i fjórb. Sérhasð í Vesturbæ — skipti: 135 fm mikiö endurn. og fal- leg noðri sérh. Skipti á stærri eign m. bílsk. i Vesturbæ æskil. Eiðistorg: 5 herb. glæsil. ib. á 4. hæö (efstu) í lyftuhúsi. Stórar suðursv. Fallegt útsýni. Bræðraborgarst.: Ca H5fm 4ra herb. góð íb. á 2. hæð. Svalir. í Vesturbæ: 5 herb. 130fm vönd- uð íb. á 2. hæð f nýl. 3ja hæða húsi. Góðar suðursv. Bílsk. Sérhæð m. bílsk. óskast; Höfum fjárst. kaupanda að stórri sér- hæð meö bilsk. 4ra herb. m. bflsk. ósk- ast: Höfum fjársterkan kaupanda að góðri 4ra herb. ib. m. bilsk. Æskil. staðs.: Austurbær. 3ja herb. Blöndubakki: 90 fm góð íb. á 1. hæð. Suöursv. Laus 1. mars. í HólahverfI: 90 fm góð íb. á 2. hæð. Suðursv. Keilugrandi: 3ja-4ra herb. falleg íb. á 2. hæð. Suðursv. Bflhýsi. Sklptl á stœrri eign í Vosturbœ. Mávahlfö: 3ja herb. nýstands. góð risib. i fjórb. Hagst. áhv. lán. 2ia herb. Tjarnarból m. bílskúr: Ca 70 fm mjög vönduð fb. jl 3. hæð. Stór- ar suðursv. Tjarnarból: 70 fm vönduð fb. á 3. hæð. Stórar suðursv. Hraunbær: 60 fm vönduð fb. á 1. hæð. Vestursv. Sauna i sameign. Hraunbær: 60 fm góð íb. á jarðh. Krummahólar: 60 fm falleg fb. á 4. hæð. Bilsk. Hagst. áhv. lán. í Vesturbæ: 2ja-3ja herb. falleg íb. á 5. hæð í nýl. húsi. Laus strax. Talsv. áhv. Bræðraborgarst.: 75 fm 2ja-3ja herb. falleg ib. á 4. hæð í lyftuh. Svalir. í Kóp.: 70 fm glæsil. ib. á 1. hæð. Suðursv. Falleg fb. Baldursgata: 40 fm ósamþ. kjfb. Verð 1,7 millj. Þinghottin: 55 fm húsn. á jarðft. Sérinng. Verð 2 millj. Laust. Mætti breyta (fb. I smiöum Glæsil. íb. í Vesturbæ: Vor- um að fá til sólu þrjár 2ja, eina 3ja og tvær 4ra herb. íb. í nýju vönduðu sex íb. húsi. Bílskýli fylgir. öllum ib. Afh. tilb. u. trév. í sept. nk. Sameign fullfrág. í Hlíðunum: 85 fm íb. í nýju glæsil. húsi. Afh. tilb. u. trév. i april. Bílskýli. Sameign og lóö fullfrág. Atvinnuhúsn. - fyrirt. Verslanir: Höfum til sölu fjölda verslana viðs vegar i borginni. Nánari uppl. á skrifst. Laugavegur: 170fmskrifsthúsn. á 4. hæð i lyftuh. Laust. Heildversl: Til sölu i fullum rekstri. Veitingastaður: Tii sölu vln- sæll veitingast. á góðum stað. FASTEIGNA MARKAÐURINN Óðinsgötu 4 11540-21700 Jón Guðmundsson sölustj., Leó E. Löve lögfr., Olafur Stefansson viðskiptafr REIKNIVELAR
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.