Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 28.01.1988, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, FTMMTUDAGUR 28. JANÚAR 1988 15 mann, og Valtý Stefánsson, rit- stjóra, sem bæði unnu ötullega að því að safnið kæmist í eigið hús- næði. Safnið í eigið húsnæði Það rættist ekki fyrr en á seinni hluta árs 1950 er safnið fékk til afnota hæð í nýbyggðu húsi Þjóð- minjasafnsins. Upphaflega var ætlunin að byggja sérstakt hús fyr- ir Listasafnið á þeim hluta háskóla- lóðarinnar sem því og Þjóðminja- safni hafði verið úthlutað. Þegar ekki reyndist nægilegt pláss á lóð- inni, var Listasafninu úthlutuð efri hæð nýbyggingar Þjóðminjasafns- ins. í byggingarnefnd áttu sæti prófessor Alexander Jóhannesson, formaður, Matthfas Þórðarson, þjóðminjavörður, og Valtýr Stef- ánsson, formaður Menntamálaráðs, auk Kristjáns Eldjárns, safnvarðar f Þjóðminjasafni, og Kristins E. Andréssonar, magisters. En er listamenn fengu að líta fyrirhugað- ar teikningar hússins höfðu þeir ýmislegt við þær að athuga, til dæmis töldu þeir að hönnun hússins væri einskorðuð við Þjóðminjasafn og tæki ekki nægilegt tillit til þarfa Listasafns. Það kom enda á daginn að húsa- kynnin reyndust óhentug. Engar geymslur voru fyrir listaverk og pökkunarrými og hefur þurft að taka niður hverja sýningu áður en hægt hefur verið að opna þá næstu. foktóber sama ár var Selma Jónsdóttir ráðin umsjónarmaður safnsins og ári síðar fékk safnið í fyrsta sinn nokkurt rekstrarfé á fjárlögum og lauk þar með 66 ára vergangi þess er það hafði öðlast eigið húsnæði, fjármagn og starfs- mann í fullu starfi. Umsjónarmaðurinn var eini starfsmaðurinn fyrstu tvö árin_ og sá þá jafnframt um gæslu. Árið 1953 var ráðinn gæslumaður og annar 11 árum síðar. Árið 1967 fékkst leyfi til að ráða skrifstofu- mann og 1975 var ráðinn safn- vörður f fullt starf. Stöðugildi eru nú 10,4 og eru þá ræsting og um- sjón kaffistofu ekki talin með. Uppgangur safnsins er ekki síst að þakka listamönnunum Gunnlaugi Scheving, Sigurjóni ólafssyni, Svavari Guðnasyni, Þorvaldi Skúla- syni og Jóni Þorleifssyni, sem lögðu fram mikla vinnu endurgjaldslaust á fyrstu 17 árum stofnunarinnar eftir að hún öðlaðist sjálfstæði. Auk fastra sýninga hafa verið haldnar á annað hundrað sérsýning- ar og þar að auki hafa verið skipulagðar rúmlega 20 sýningar erlendis. Menntamálaráð innkallaði öll verk sem lánuð höfðu verið árið 1950 og þá var byrjað að flytja lista- verkin inn f hin nýju húsakynni safnsins. Listmálurunum Gunnlaugi Scheving og Þorvaldi Skúlasyni var ásamt Selmu Jónsdóttur falið að koma myndum safnsins fyrir og var það opnað 27. ágúst 1951 af menntamálaráðherra sem þá var, Birni Ólafssyni. Sama dag var safn- inu afhent málverkasafn Markúsar fvarssonar að gjöf frá fjölskyldu hans. Gjafir 2/shlutar safnsins Fram til ársins 1950 annaðist Menntamálaráð kaup á listaverkum en við þessi tímamót varð sú breyt- ing á að hinn nýi umsjónarmaður og málararnir Gunnlaugur Schev- ing, Þorvaldur Skúlason og Jón Þorleifsson voru hafðir með í ráðum við kaupin. Þá bárust margar stór- gjafir safninu er það flutti f hið nýja húsnæði og óx listaverkaeign þess hröðum skrefum en hún var nú aftur flokkuð f tvær deildir, málverka- og höggmyndadeild. Málverk og höggmyndir í eigu safnsins f október 1950 voru 851 en f árslok 1987 voru þau 4.978 og sést berlega á þessum tðlum hversu sjálfstæði stofnunarinnar hefur reynst mikilvægt fyrir við- gang hennar. Kaup á listaverkum hafa aukist nokkuð en aðallega er hér um gjafir að ræða og eru þær nú um Vshlutar safnsins. Hefði þeirra ekki notið við er víst að lista- verkaeign Listasafns íslands væri harla fátækleg. Listmálararnir Ásmundur Jóns- son og Gunnlaugur Scheving arf- leiddu Listasafnið að málverkum sínum. Verður safn Ásmundar af- hent nú á laugardag, er nýtt húsnæði listasafnsins verður tekið í notkun. Málarinn Finnur Jónsson gaf safninu mörg hundruð málverk og teikningar á aldarafmæli þess. Við sama tækifæri gaf Leifur Breiðfjörð vinnu sína við gerð 30 glermynda til styrktar útgáfustarf- semi. Jóhannes S. Kjarval afsalaði fjár- upphæðinni, sem átti að renna í Kjarvalshús, til listaverkakaupa safnsins árið 1959. Systkinin Sesselja, píanóleikari, Gunnar, stórkaupmaður, og Guðríð- ur Stefánsbörn arfleiddu safnið að húseigninni Austurstræti 12 og Gunnar auk þess að hálfri húseign-. inni Sóleyjargötu 31A á árunum 1963 til 1967. Hjónin Helgi Þorvarðarson og Jakobína Arinbjarnar ánöfnuðu safninu eigur sfnar, þar á meðal frímerkja- og myntsafn. Við fráfall Sigurjóns Ólafssonar myndhöggvara óskaði ekkja hans, Birgitta Spur Ólafsson, þess að minningargjafir um hann yrðu látn- ar renna til byggingarsjóðs Lista- safns íslands. Hjónin Sigurliði Kristjánsson og Helga Jónsdóttir ánöfnuðu safninu fjórðung eigna sinna árið 1980 og skyldi þeim varið til byggingar safnhúss. Listasafnið sjálfstætt á nýjan leik í janúar 1957 skipaði Gylfi Þ. Gíslason, þáverandi menntamála- ráðherra, nefnd til að semja frumvarp um Listasafnið og var það lagt fram á Alþingi 1959. Það fékkst þó ekki samþykkt fyrr en 29. mars 1961 en samkvæmt þvf er Listasafnið gert að sjálfstæðri stofnun undir yfirumsjón mennta- málaráðuneytis og endurheimti það nafn sitt, Listasafn íslands. Þann 1. júlf sama ár, skipaði mennta- málaráðherra Selmu Jónsdóttur forstöðumann safnsins og gegndi hún þvf embætti allt til dauðadags í júlf 1987. Samkvæmt lögum skyldu 5 manns sitja í safnráði; tveir listmál- arar og einn myndhöggvari kosnir af listamönnum, einn maður skipað- ur af menntamálaráðherra og forstöðumaður sem jafnframt er formaður ráðsins. Tengsl Listasafnsins við Menn- ingarsjóð voru ekki að fullu rofin fyrr en árið 1971 en í þeirri laga- breytingu segir að árlega skuli ætla ákveðna upphæð á fjárlögum til listaverkakaupa. Árið 1972 óskaði safnráð eftir því-að ríkisstjórnin heimilaði skipti á húseigninni að Austurstræti 12 og brunarústum að Frfkirkjuvegi 7, þar sem áður var íshúsið Herðu- breið, teiknað af Guðjóni Samúels- syni. Var það leyft og þá þegar hafist handa við undirbúning. í maí 1972 skipaði menntamálaráðherra undirbúningsnefnd en í henni áttu sæti þeir Jóhannes Jóhannesson og Steinþór Sigurðsson listmálarar auk Selmu Jónsdóttur forstöðu- manns. Byggingarnefnd var skipuð í árslok 1975, formaður hennar Guðmundur G. Þórarinsson. Auk hans áttu sæti Runólfur Þórarins- son, fulltrúi menntamálaráðuneytis, Garðar Halldórsson, arkitekt húss- ins, Karla Kristjánsdóttir, ritari, og þau sem áttu sæti í undirbúnings- nefndinni. Tók Bera Nordal, nýr forstöðumaður Listasafnsins, sæti S^'.-nu að henni látinni. Framkvæmdir við nýbygginguna hðfust árið 1980 og nú, tæpum sextán árum eftir að fest voru kaup á íshúsinu Herðubreið, sfðar Glaumbæ, flytur safnið í ný húsa- kynni sem eru ætluð því einu. Það er því ekki lengur sem hluti ann- arra stofnana en ekki má gleyma því að eðli listasafna er að stækka við sig svo vitnáð sé í orð núver- andi forstöðumanns, Beru Nordal. Heimild: Listasafn íslands 1884- 1984, eftir Selmu Jónsdóttur. hækkun heiltár - Já, því ekki að segja frá því þegar allt verðlagskerfi landsins riðlast, að í verslun okkar hafa húsgögn ekki hækkað - í það heila tekið - síðan í febrúar í fyrra. Síðan 1964 - þegar við byrjuðum að versla - hefur aldrei verið hagstæðara að kaupa húsgögn en nú. Vinningur í verslun okkar eru öll húsgögn verðlögð á nettóverði - svo- nefndu staðgreiðsluverði, sem að sjálfsögðu verður til þess að þeir, sem kaupa með afborgunum hjá okkur, skaðast ekki um staðgreiðsluafslátt, sem víða er 5-10% af útsöluverði *» og aug- ljóslega hrein viðbót við vexti. Peningar Greiðslukortin frá Visa og Euro eru peningar í verslun okkar - eins og hverjir aðrir peningaseðlar - hvort heldur sem fullnað- argreiðsla eða útborgun á kaupsamninga. Greiðslukortin eru peningar okkar tíma - svo einfalt er það. Auðvelt Við bjóðum upp á léttar greiðsluraðir - í allt að 12 mánuði - á afborgunarsamningum, sem greiða má af í hvaða banka sem er - og samninga, sem kortafyrirtækin Euro og Visa gefa út og annast innheimtu á, þér að fyrirhafnarlausu. Eurokredit og Visa vildarkjör. Öryggi Dagsett sölunóta er ábyrgðarskírteini þitt, því við bjóðum 2ja ára ábyrgð á gæðum efnis og vinnu húsgagnanna. Urval Oll viljum við eiga falleg heimili og það er gaman að versla þar sem úrval er mikið - ef við gefum okkur til þess góðan tíma. Berum saman hinar ýmsu gerðir og liti, mælum og met- um gæðin og gerum verðsamanburð. / Húsgagnahöllinni er mesta og fjölbreyttasta úrval húsgagna á íslandi - um það efast enginn sem lítur til okkar. húsgagnfrhöllin lfiM=H=U REYKJAVÍK -*
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.