Saga


Saga - 2006, Blaðsíða 222

Saga - 2006, Blaðsíða 222
in völd á áhrifa svæ› um sín um og a› sá flokk ur hafi ver i› a› grein an leg ur frá óæ›ri einka kirkj um er sí› ar hafi hrap a› ni› ur á stig bæn húsa. Í flví sam - bandi má spyrja hvort grund völl ur sé út frá nú ver andi flekk ingu a› draga svo ví› tæka álykt un. Allt eins lík legt er a› veg legri kirkja hafi ris i› í tengsl - um vi› a› sta› ur hafi ver i› stofn a› ur a› fiór ar ins stö› um flótt hans sé ekki get i› í rit heim ild um. fiá kann a› vera a› „kirkju eig and inn“ hafi ein fald lega ákve› i› a› reisa veg legri kirkju fleg ar a› end ur bygg ingu kom. Hva› sem ö›ru lí› ur er áhuga vert a› fá a› kynn ast ni› ur stö› um upp - graft ar á svo fornri kirkju og ekki kn‡j andi ástæ›a til a› kreista of ví› tæk - ar macro-forn leifa fræ›i leg ar e›a -sögu leg ar álykt an ir úr ni› ur stö› un um. Micro-rann sókn in stend ur fylli lega fyr ir sínu og legg ur sitt af mörk um til a› beina at hygl inni lengra aft ur í sögu frum kristni í land inu en tök eru á út frá sagn fræ›i legri a› fer›. Stein unni Krist jáns dótt ur er hér me› ósk a› til ham - ingju me› fram lag sitt flótt seint sé. Hjalti Huga son Mar grét Egg erts dótt ir, BAROKK MEIST AR INN. LIST OG LÆR DÓM - UR Í VERK UM HALL GRÍMS PÉT URS SON AR. Stofn un Árna Magn - ús son ar. Reykja vík 2005. Stofn un Árna Magn ús son ar á Ís landi, Rit 63. 474 bls. Mynd ir, út drátt ur á ensku, manna nafna skrá, mynda skrá, hand rita skrá. Dokt ors rit ger› Mar grét ar Egg erts dótt ur er mik i› verk og tíma bært. Hún er ít ar leg asta rann sókn sem ger› hef ur ver i› á ís lensk um kve› skap 17. ald ar. Heiti bók ar inn ar, Barokk meist ar inn: List og lær dóm ur í verk um Hall gríms Pét - urs son ar, er reynd ar nokk u› mis vísandi og óflarf lega hóg vært. Rit i› fjall ar ekki a› eins um Hall grím Pét urs son held ur og um sam tíma menn hans og skil yr›i skáld skap ar á lær dóms öld. Eig in leg um fjöll un um Hall grím hefst ekki fyrr en á bls. 159 og eru flá um tveir fimmt ung ar verks ins a› baki. Auk al mennr ar um fjöll un ar um barokk hug tak i›, a› stæ› ur á Ís landi og lær - dóms hef› fjall ar Mar grét sér stak lega um flá Magn ús Ólafs son í Lauf ási og Stef án Ólafs son í Valla nesi í fless um hluta verks ins (kafl inn um Magn ús er á bls. 107–128 og kafl inn um Stef án á bls. 129–158). Full ástæ›a hef›i ver i› til a› gefa fletta til kynna í bók ar heit inu, t.d. me› und ir fyr ir sögn inni List og lær dóm ur í verk um Hall gríms Pét urs son ar og sam tíma manna hans. Bók ar heit i› veld ur flví a› kafl arn ir um Magn ús og Stef án orka dá lít i› eins og út úr dúr - ar á les and ann en í raun inni breikka fleir rann sókn ina og bjó›a upp á flarf - an sam an bur› vi› Hall grím. Mar grét s‡n ir á sann fær andi hátt hvern ig líta megi á „end ur reisn ar mann inn“ Magn ús sem eins kon ar fyr ir renn ara barokk skálda 17. ald ar og a› Stef án sé í senn hli› stæ›a og and stæ›a Hall - gríms sem barokk skáld. ritdómar222 Saga haust 2006 - TAFLA:Saga haust 2004 - NOTA 12.12.2006 13:41 Page 222
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.