Saga


Saga - 2006, Blaðsíða 149

Saga - 2006, Blaðsíða 149
SIG UR JÓN PÁLL ÍS AKS SON Enn um Ís lands l‡s ingu Odds bisk ups Ein ars son ar Ís lands l‡s ing in Qu aliscunque descriptio Is landi ae hef ur nokk u› ver i› til um fjöll un ar í Sögu. Hafa eink um ver i› skipt ar sko› an ir um fla› hvenær hún var rit u› og hver höf und ur henn ar var. Hér ver› ur reynt a› leggja nokk u› af mörk um til fleirr ar um ræ›u me› n‡j um sjón ar mi› um, sem breyta nokk u› fleirri mynd sem helst hef ur átt fylgi a› fagna sí› ustu árin. Færa má rök fyr ir flví a› tíma setn ing og höf und ar grein ing flessa merki lega rits skipti veru legu máli var› - andi mat okk ar á fræ›a starf semi 16. og 17. ald ar.* Vit a› var um til vist Ís lands l‡s ing ar inn ar (QdI) af hand rita skrám frá 17. öld og til vitn un um 17. og 18. ald ar höf unda til henn ar.1 Hún var fló al mennt tal in glöt u›, flar til Fritz Burg fann hand rit QdI í Ham borg og gaf fla› út 1928.2 Rit a›i hann ít ar lega inn gangs rit ger› me› út gáf unni, rakti flar upp runa hand rits ins og heim ild ir og reyndi a› s‡na fram á höf und og rit un ar tíma. Sí› an hafa nokkr ir fræ›i - menn fjall a› um fletta efni, eink um Jak ob Bene dikts son (1934, 1956, 1971, 1977, 1991), Jón Sam son ar son (1967), L‡› ur Björns son (1975) og Ein ar Sig mars son (2003). Segja má a› texti Ís lands l‡s ing ar inn ar Saga XLIV:2 (2006), bls. 149–174. * Fyrsta kveikj an a› fless ari grein er frá ár inu 1982. Hún er a› mestu sam in haust - i› 2005 og end ur sko› u› haust i› 2006. Ég flakka at huga semd ir og ábend ing ar sem ég fékk, m.a. frá rit r‡n um Sögu og Sölva Sveins syni skóla stjóra. Einnig las fior leif ur Jóns son grein ina yfir, fór yfir lat ínu klaus urn ar og benti á nokk ur önn - ur at ri›i sem bet ur máttu fara. Loks flakka ég L‡›i Björns syni fyr ir yf ir lest ur og ábend ing ar, sem flest ar voru reynd ar utan vi› flann ramma sem grein inni var mark a› ur. L‡› ur seg ist gefa lít i› fyr ir fless ar til raun ir til a› finna höf unda rita, fló a› flær séu reynd ar skemmti leg heila leik fimi. 1 fior leif ur Jóns son seg ir a› or› i› „qu aliscunque“ megi fl‡›a: „hvern ig sem hún kann a› vera“ e›a „hvers vir›i sem hún nú er“. Hann tel ur lík legt a› fletta or› hef›i ver i› fellt úr titl in um ef bók in hef›i rata› á prent á sín um tíma. Ein ar Sig - mars son („Glímt vi› gamla gátu“, Saga XLI:1 (2003), bls. 97) fl‡› ir tit il inn: „Drög a› Ís lands l‡s ingu“. 2 Fritz Burg (útg.), Qu aliscunque descriptio Is landi ae. Ver öf fent lichungen aus der Hamburger Staats- und Uni versitäts-Bibliot hek, Band I (Hamburg 1928), (6) + xxvi + (2) + 88 bls. + 2 rit s‡ni. Saga haust 2006 - TAFLA:Saga haust 2004 - NOTA 12.12.2006 13:40 Page 149
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.