Saga


Saga - 2006, Blaðsíða 219

Saga - 2006, Blaðsíða 219
Stein unn Krist jáns dótt ir, THE AWA KEN ING OF CHRIST I ANITY IN ICELAND. DISCOVERY OF A TIM BER CHURCH AND GRA VE - YARD AT fiÓR AR INS STA‹ IR IN SEY‹ IS FJÖR‹ UR. GOT ARC, Got h- en burg Archaeolog ical Thes is. Series B No 31. Gauta borg 2004. 216 bls. Teikn ing ar, mynd ir og töfl ur. Til vís an ir ne› an máls, heim ilda skrá, skrá yfir töfl ur og teikn ing ar. Dokt ors rit ger› Stein unn ar Krist jáns dótt ur, sem var in var vi› há skól ann í Gauta borg, er forn leifa fræ›i leg rann sókn, eins og fram kem ur í und ir titli bók ar inn ar. Hér ver› ur fló af skilj an leg um ástæ› um eink um fjall a› um verk i› út frá (kirkju)sögu legu sjón ar horni. Sá sem flessi or› rit ar hef ur ein - hvern tím ann lát i› svo um mælt a› helst sé n‡j unga a› vænta um kristni - tök una og raun ar a›ra lyk il at bur›i í elstu sögu okk ar Ís lend inga frá forn - leifa fræ› inni. Hér er ugg laust um ‡kj ur a› ræ›a. Rit heim ild ir ver›a seint ef nokkru sinni flurrausn ar og stö›ugt má koma a› á›ur n‡tt um text um me› n‡j ar spurn ing ar e›a túlk an ir og draga af fleim n‡j ar álykt an ir. Eft ir stend - ur fló a› fless er a› vænta a› jör› in frem ur en forn ir text ar geymi fla› efni sem á veru lega eft ir a› breyta s‡n okk ar á ís lenska sögu og sam fé lag á tíma - bil inu fram um mi›ja 12. öld e›a svo. Rann sókn sú sem hér er kynnt bo› ar nokkra n‡lundu í kristni töku rann - sókn um flar e› hún bein ist a› sta› flar sem greina má tvö bygg ing ar stig kirkju og kirkju gar› sem sam an spanna fla› tíma bil sem kenna má vi› trú - ar brag›a skipt in. Er hér átt vi› upp gröft sem fram fór a› fiór ar ins stö› um vi› Sey› is fjör› sumr in 1998 og 1999. Eldri kirkju grunn ur inn sem í ljós kom er tal inn vera frá fyrri hluta 11. ald ar og hinn yngri frá sí› ari hluta ald ar - inn ar. Kirkju gar› ur inn er tal inn hafa ver i› í notk un frá flví fyr ir kristni töku og gar› ur inn og kirkju leif arn ar spanna tíma bil i› frá 10. öld til upp hafs fleirr ar 13. Eink um varp ar rann sókn in fló ljósi á tíma bil i› frá um 950 til um 1050. Til hli› sjón ar var haft efni frá rann sókn um sama fræ›i manns a› Geirs stö› um í landi Litla-Bakka í Hró ars tungu frá 1997 og eldri rann sókn - um ann arra fræ›i manna frá Stöng í fijórs ár dal, Krossi á Skar›s strönd, Kirkju bóli í Skut uls fir›i, Kúa bót í Álfta veri, Varmá í Mos fells bæ og Ne›ra- Ási í Hjalta dal. Einnig bygg ir Stein unn á rann sókn um á kirkju gör› um a› Stein kirkju, Jar› brú, Narfa stö› um, Hall fre› ar stö› um, Gils ár teigi, Skelja - stö› um, Sy›ra-Krossa nesi, Ne›ra nesi og Hofi. Eru flar me› tald ar helstu rann sókn ir sem ger› ar hafa ver i› á forn um kirkju grunn um hér á landi. Áhuga vert væri ef mögu legt reynd ist a› hleypa af stokk un um um fangs - miklu rann sókn ar verk efni sem spanna mundi sem flesta forna kirkju sta›i og gef i› gæti svip a›a yf ir lits mynd af fyrstu kirkj um og kirkju gör› um vítt R I T D Ó M A R Saga haust 2006 - TAFLA:Saga haust 2004 - NOTA 12.12.2006 13:41 Page 219
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.