Saga


Saga - 2006, Blaðsíða 251

Saga - 2006, Blaðsíða 251
dag og tækn in ger ir okk ur kleift a› sko›a á bók ótrú lega ná kvæm ar eft ir - ger› ir af mál verk um jafnt sem vatns lita mynd um og teikn ing um Kjar vals. Mynd ir í bók koma fló aldrei í sta› inn fyr ir verk in sjálf, en text inn og yf ir - lit i› sem bók in veit ir au› velda hins veg ar yf ir s‡n og skiln ing á flví ein staka lífs starfi sem Kjar val lét eft ir sig og ver›a les end um von andi hvatn ing til a› sko›a verk in sjálf og mynda sér sína eig in sko› un á fleim arfi sem Jó hann - es Sveins son Kjar val lét eft ir sig. fia› eru ekki a› eins Ís lend ing ar sem njóta gó›s af fleirri miklu vinnu sem hef ur ver i› lög› í bók ina um Kjar val flví hún er einnig gef in út á ensku og er fla› til fyr ir mynd ar. Enska út gáf an er óneit an lega mik il væg vi› bót vi› fla› fá tæk leg úr val bóka um ís lenska mynd list sem stend ur er lend um les end um til bo›a og mun vafa laust auka hró› ur Kjar vals utan land stein anna. Me› út gáfu bók ar inn ar um Kjar val vildi Nesút gáf an gefa heild stæ›a s‡n á list fer il hans auk fless a› skyggn ast í per sónu djúp i› og draga upp mynd af fleim marg slungna lista manni sem Jó hann es Sveins son Kjar val var. A› lokn um lestri bók ar inn ar get ég sta› fest a› fla› mark mi› hef ur ná›st og höf und arn ir, me› Krist ínu G. Gu›na dótt ur í broddi fylk ing ar, hafa gef i› okk ur ein stakt rit sem au›g ar mynd okk ar af fless um mikla lista - manni og mun halda nafni og verk um Jó hann es ar Kjar val á lofti me› al kom andi kyn sló›a. Dag n‡ Hei› dal Arn flór Gunn ars son og Krist inn Bene dikts son, FISKI SAG AN FL†G - UR. Skrudda, Reykja vík 2005. 191 bls. Hönn un og um brot Skrudda, Bla›a smi›j an og Arn flór Gunn ars son. Mynd ir, kort, heim ilda skrá. Sam hli›a var bók in gef in út á ensku. fi‡› andi Jón fi. fiór. Ári› 2005 kom út bók in Fiski sag an fl‡g ur hjá bóka for lag inu Skruddu. Bók in hef ur a› geyma bla›a ljós mynd ir Krist ins Bene dikts son ar ljós mynd ara af ís - lensk um sjáv ar út vegi, tekn ar á ár un um 1976–1979. Ljós mynd irn ar sem birt ast í bók inni eru af vei› um og vinnslu og er ætl a› a› gefa mynd af fless - um flátt um ís lensks sjáv ar út vegs eins og hann birt ist í lok átt unda ára tug - ar ins. fietta kem ur fram í inn gangi sem rit a› ur er af Arn flóri Gunn ars syni sagn fræ› ingi, sem samdi texta bók ar inn ar. fiar er einnig greint frá hvern ig sta› i› var a› rit un texta í bók inni og ljós mynda fer ill Krist ins rak inn, en hann var› fyrst ur til a› ljúka sveins prófi í bla›a ljós mynd un á Ís landi ári› 1970. Krist inn starf a›i lengi hjá Morg un bla› inu en a› loknu fram halds námi í ljós mynd un í Banda ríkj un um ré›st hann sem ljós mynd ari hjá Frjálsu fram taki, sem gaf m.a. út bla› i› Sjáv ar frétt ir og tíma rit i› Frjáls verzl un. Vi› ger› Sjáv ar frétta var mik i› lagt upp úr mynd um og mynd ir Krist ins úr ís - lensk um sjáv ar út vegi skip u›u stór an sess í bla› inu. Krist inn hóf einnig a› ritdómar 251 Saga haust 2006 - TAFLA:Saga haust 2004 - NOTA 12.12.2006 13:41 Page 251
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.