Saga


Saga - 2006, Blaðsíða 232

Saga - 2006, Blaðsíða 232
skand in av íska bænd ur. fiótt efni kafl ans sé í alla sta›i áhuga vert og mjög mik il vægt til skiln ings á ís lenskri fljó› ern is stefnu, flá teng ist fla› mjög óljóst helstu hug mynd um bók ar inn ar. Sk‡r asti vott ur inn um hra›so› inn loka frá gang bók ar inn ar er fló sú sta› reynd a› hún er mor andi í frá gangs - vill um sem l‡ta ann ars ágæt an texta. Sem dæmi um slæ leg an yf ir lest ur má nefna a› nafn i› Gui ber neau er bæ›i rit a› rétt og mis rit a› (Guber nau) á sömu sí› unni (bls. 45), og sama má segja um Ll o bera/Lo bera (bls. 88), Bri - an Barry/Brain Barry (bls. 126), Jón Sig ur›s son/Jón Gu› munds son (bls. 219) og Kos elleck/Kossel eck (bls. 284). Hér er au› vit a› um smá at ri›i a› ræ›a sem valda les and an um eng um sér stök um vand ræ› um, en hro› virkni í frá gangi vek ur hann óhjá kvæmi lega til um hugs un ar um hvort ö›ru kunni a› vera ábóta vant í vinnu brög› um höf und ar ins. Hva› sem flessu lí› ur er hér um óvenju metn a› ar fulla dokt ors rit ger› a› ræ›a sem tek ur til end ur sko› un ar eitt helsta rann sókn ar efni sí› ustu ára í ís lenskri fé lags sögu og deilu efni í al fljó› leg um fé lags vís ind um. Bók in er stút full af áhuga ver› um hug mynd um og at hug un um, og áhersla Birg is á mik il vægi or› ræ› unn ar á von andi eft ir a› opna n‡j ar lei› ir fyr ir fræ›i - menn til a› nálg ast marg slung i› vi› fangs efni. Ég á ekki von á a› all ir gleypi hrá ar ni› ur stö› ur hans á bor› vi› flá a› Ís lend ing ar „hafi ein fald - lega tal a› sig inn í nú tím ann“ (bls. 350), bæ›i vegna fless a› Ís lend ing ar töl - u›u um ‡m is legt ann a› en nú tím ann og a› meira flurfti til a› ry›ja nú tím - an um braut en a› skrafa um hann. En um lei› og hér er ‡m is legt sem ork - ar tví mæl is, eins og í öll um áhuga ver› um rann sókn um, er óhætt a› full - yr›a a› flessi bók hvet ur les end ur til um hugs un ar og flar me› til um ræ›u. Á flann hátt mun bók in vekja vi› brög› og efla flar me› skiln ing okk ar á upp runa nú tím ans á Ís landi og hlut verki fljó› ern is og fljó› ern is stefnu í mót un sam fé lags vit und ar sam tím ans. Gu› mund ur Hálf dan ar son Gu› jón Fri› riks son, ÉG ELSKA fiIG STORM UR. ÆVI SAGA HANN - ES AR HAF STEIN. Mál og menn ing. Reykja vík 2005. 726 bls. Mynd ir, mynda skrá og manna nafna skrá. Hann es Haf stein er án efa í hópi fleirra Ís lend inga sem um mætti skrifa margs kon ar ævi sög ur og beita vi› fla› mis mun andi nálg un en saga hans snert ir fjölda flátta ís lensks veru leika og fljó› fé lags flró un ar í kring um alda - mót in 1900. Hún er bæ›i per sónu saga og flroska saga ís lensks mennta - manns, skálds og stjórn mála manns, og flá er hún einnig saga afar mik il - vægs tíma í ís lensk um stjórn mál um. Enn frem ur er hún nokk urs kon ar ímynd ar saga flví ímynd Hann es ar sem gáf a›s glæsi menn is og skálds hef - ur ver i› fljó› inni hug leik in, fla› sem oft hef ur ver i› kall a› „go› sögn in um ritdómar232 Saga haust 2006 - TAFLA:Saga haust 2004 - NOTA 12.12.2006 13:41 Page 232
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.