Saga


Saga - 2006, Blaðsíða 243

Saga - 2006, Blaðsíða 243
fiótt hér sé mik i› efni sam an kom i› í mjög vand a›ri bók er ljóst a› margt er enn ósagt um sögu Ís lands banka og fjár mála starf semi á 20. öld sem og sögu pen inga mála á 19. öld. Rit ger›a safn i› mun eigi a› sí› ur au› - velda mjög yf ir s‡n um pen inga- og fjár mála sögu lands manna og grei›a fyr ir frek ari rann sókn um á fleim svi› um. Ís lands banki, rit stjóri bók ar inn ar og höf und ar eiga flví flakk ir skil i› fyr ir af brag›s bók sem mun reyn ast nota - drjúg í kennslu og rann sókn um á fjár mála- og pen inga mála sögu Ís lend inga og hag sögu fleirra. Hall dór Bjarna son Gu› mund ur Magn ús son, THORS AR ARN IR. AU‹ UR—VÖLD—ÖR - LÖG. Al menna bóka fé lag i›. Reykja vík 2005. 398 bls. Mynd ir, manna - nafna-, sta›a- og fyr ir tækja skrár. Thors ar arn ir bár ust á í einka líf inu en und ir ni›ri sveim u›u ‡mis fjöl - skyldu leynd ar mál — flar eins og ann ars sta› ar skipt ust á skin og skúr ir. Saga Thorsar anna er saga um ótrú leg au› æfi og tak marka lít il áhrif en einnig um mis jöfn ör lög. Á flenn an hátt l‡s ir út gef andi bók ar inn ar um Thors ar ana efni henn ar og flví sem helst ætti a› fá fólk til a› kaupa hana og lesa. fietta er a› mestu leyti raun sönn l‡s ing en seg ir fló ekki alla sög una. Bók in er ö›rum flræ›i saga Kveld úlfs, eins öfl ug asta fyr ir tæk is sem til hef ur ver i› á Ís landi, og fless má a› auki geta strax a› bók ar höf und ur inn, Gu› mund ur Magn ús son, freist ast hvorki til fless a› lofa Thors ar ana um of né gera sér mik inn mat úr fleim áföll um og fleirri ógæfu sem stund um dundi yfir á lífs - lei› fleirra. Bók in um Thors ar ana skipt ist í 14 meg in kafla sem aft ur skipt ast í und ir- kafla, yf ir leitt sex til sjö en allt upp í 15 í einu til viki. Fjöl marg ar mynd ir pr‡›a bók ina, flest ar í einka eigu og hafa hvergi birst á›ur. Stíll inn er létt ur og læsi leg ur og frá gang ur ágæt ur. Sam visku sam lega er vís a› til heim ilda og bæt ir fla› úr skorti á heim ilda skrá í bók inni. Ég ætla a› leyfa mér flá smá muna semi a› nefna hér a› mér finnst ekki skyn sam legt a› vísa flannig til bóka í til vís un um a› ein ung is a› al heiti fleirra sé skáletr a› en ekki und ir- tit ill. En vel má vera a› fletta sé eitt hvert af brig›i í fless um efn um sem ö›rum flyk ir í gó›u lagi. Bók in byrj ar á svi› setn ingu. Gu› mund ur Magn ús son ímynd ar sér a› fleg ar danska seglskút an Júnó kom til Bor› eyr ar sum ar i› 1878 hafi ein hver spurt: „Er fletta ekki harm on ikku leik ur? Hver er svona kát ur?“ Eng inn get - ur nokkru sinni vit a› a› flessi spurn ing hafi fall i› flenn an sum ar dag en ímynd un Gu› mund ar er ágætt stíl brag›. fietta er fló í eina skipt i› sem hann gef ur skálda fákn um laus an taum inn; eft ir a› fyrstu tveim ur lín un um í bók inni slepp ir seg ir hann sög una sam visku sam lega me› hli› sjón af fleim ritdómar 243 Saga haust 2006 - TAFLA:Saga haust 2004 - NOTA 12.12.2006 13:41 Page 243
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224
Blaðsíða 225
Blaðsíða 226
Blaðsíða 227
Blaðsíða 228
Blaðsíða 229
Blaðsíða 230
Blaðsíða 231
Blaðsíða 232
Blaðsíða 233
Blaðsíða 234
Blaðsíða 235
Blaðsíða 236
Blaðsíða 237
Blaðsíða 238
Blaðsíða 239
Blaðsíða 240
Blaðsíða 241
Blaðsíða 242
Blaðsíða 243
Blaðsíða 244
Blaðsíða 245
Blaðsíða 246
Blaðsíða 247
Blaðsíða 248
Blaðsíða 249
Blaðsíða 250
Blaðsíða 251
Blaðsíða 252
Blaðsíða 253
Blaðsíða 254
Blaðsíða 255
Blaðsíða 256
Blaðsíða 257
Blaðsíða 258
Blaðsíða 259
Blaðsíða 260
Blaðsíða 261
Blaðsíða 262
Blaðsíða 263
Blaðsíða 264

x

Saga

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Saga
https://timarit.is/publication/775

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.