Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. SEPTEMBER 1987 SIMAR 21150-21370 SOLUSTJ LARUS Þ VALDIMARS LOGM JOH ÞOROARSOrí HDL Fjársterkir kaupendur óska m.a. eftir: í Vesturborginni eða á Nesinu óskast til kaups góð 4ra-5 herb. ib. Rétt eign verður borguð út. Afh. samkomulag. íbúð — einbýlish. — hagkvæm skipti Góð 3ja-4ra herb. fb. óskast helst með sérinng. eða i lyftuhúsi. Eigna- skipti möguleg á einbýlishúsi með bilsk. um 155 fm. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. í Seljahverfi — hagkvæm skipti Til kaups óskast einbýlishús með bilskúr. 4 svefnherb. og tvöf. bílsk. eöa bilskúr meö góðu vinnuplássi þarf að fylgja. Skipti möguleg á nýlegu og góðu raðhúsi með innb. bílsk. GóA milligjöf í peningum. Einbýlishús eða raðhús óskast til kaups helst i Seljahverfi með tvöf. bílskúr eöa bilskúr meö góðu vinnuplássi. Skipti möguleg á 3ja herb. nýlegri úrvalsíb. með rúmg. bílskúr. Hlíðar — Norðurmýri — nágr. Góð 3ja-4ra herb. óskast til kaups. Afh. samkomulag. Miklar og góðar greiðslur. Vogar — Heimar — nágr. Til kaups óskast 4ra-S herb. hæð helst með bílsk. Ovenju miklar greiðslur á næstu mánuðum. Helst í smáíbúðahverfi Til kaups óskast einbýlishúsi smáibhvefi eða nágr. Skipti möguleg á úrvals sér neöri hæð 6 herb. með bilsk. við Gnoðarvog. Upplýsingar trúnaðarmál. Opið nk. laugardag. Minnumá laugardagsauglýsinguna. ALMENNA FASTEjGNASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 J*k>BORG=^ Skeifunni 17 (Ford-húsinu) 3. hæð Sími: 688100 Opið mánudaga til föstudaga kl. 9.00-18.00 og sunnudaga kl. 13.00-15.00. I BYGGINGU fyrir FAGHUS HF. ItlKNQIVMM KVARÐI DVERGHAMRAR - EINB. 180 fm. Afh. í febr. nk. tilb. u. trév. Verð 6,4 millj. ÞVERÁS 210 fm einb. Afh. í maí 1988 fullb. utan, fokh. innan. Verð 5,4 millj. JÖKLAFOLD - EINB./TVÍB. 230 fm samþ. ib. í kj. Efri hæð 4,4 millj. Kj. 2,4 millj. Afh. í maí 1988 fullb. utan, fokh. innan. LANGHOLTSVEGUR. Höfum í einksölu hæð og ris við Langholtsv., 160 fm. Húsið er allt ný uppg. 5 herb. + 2 saml. stofur. Stór garður. Mögul. skipti á 4ra-5 herb. íb. Verð 6,5 millj. EINBHÚS I ÓLAFSVÍK 125 fm. Falleg staðs. Uppl. á skrifst. EINBÝLI ~ EFSTASUND. Nýtt, fallegt einbhús, 260 fm. Samþ. fyrir 60 fm blómaskála. Verð 9 millj. HVERFISGATA. 2ja-3ja herb. falleg íb. í risi. Inng. frá Veg- húsastíg. Laus strax. Verð 1,6 millj. SÖRLASKJÓL. 3ja herb. kj. 60 fm. Stór garður. Verð 2,3 millj. 2ja herb. LAUGAVEGUR. 65 fm rúmg. íb. á 3. hæð. Stutt frá Hlemmi. Verð 2 millj. NJÁLSGATA. Falleg kjíb., 63 fm, ósamþ. Verð 1,6 millj. NJÁLSGATA. Lítil snotur ein- staklíb. í risi. Laus strax. Verð 1,3 millj. EINBÝLISHÚSALOÐ á Alfta- nesi og í Mosfellsbæ. 4ra herb. ÁLFTAHÓLAR. 117 fm + bílsk. Falleg íb. á 5. hæð. Suðursv. Verð 4,2-4,3 millj. HOFUM FJÁRSTERKAN KAUPANDA að litlu ein- býli eða raöh. í Rvík. HOFUM SÓLUTURN í Vestur- bæ og fleiri stöðum. 3ja herb. FANNBORG - KÓP. Endaíb. 110 fm á 5. hæð. Ný uppgerð með bílskýli. Verð 4,2 millj. HOLTAGERÐI - KÓP. 3ja herb. íb. í tvíbýli 85 fm + bílsk. Verð 3,8-4 millj. BLIKAHÓLAR. Falleg 3ja herb. íb. 90 fm með bílsk. Verð 3,8-4 millj. SUMARBÚSTAÐUR. Höf- um til sölu nýjan sumarbúst með 5000 fm eignarlandi við Þingvallavatn. IÐNAÐARHÚSNÆÐI við Elds- höfða, 125 fm. Milliloft. Verð 22-23 þús. per. fm. LÍTILL SÖLUSKÁLI 2 x 3 m, sem nýr. SEUENDUR ATH! Við höfum kaupendur að 3ja-5 herb. íbúðum með lánsloforð nú fyrir áramót. Sölum.: Þorsteinn Snœdal, Lögm.: Róbert Á. Hreiðarsson. 685009 685988 2ja herb. íbúðir VÍð tjömina: Kjib. igóðu stein- húsi. Sérinng. Sérþvottah. Ekkert áhv. Verð 2,5 millj. Vatnsstígur. to. á 5. hæð ígóöu steinh. Eign i göðu ástandi. Fráb. út- sýni. Stórar svalir. Ekkert áhv. VerA 2,6 m. FOSSVOgUr. 30 fm einstaklíb. Ekkert áhv. VerA 1,6-1,7 mlllj. 3ja herb. íbúðir Skipholt. Mjög rúmg. íb. í góðu ástandi á 2. hæö. Afh. samkomul. Verð 3,7 millj. MÍklabraUt. 87 fm snotur fb. í kj. Ákv. sala. Verð 2,8 millj. Urðarstígur. ca 70 fm jb, á jarðh. Sérinng. Laus strax. Engar áhv. veðsk. Verð 2,3 millj. 4ra herb. íbúðir Engihjalli — kóp. n4fmib. á 1. hæð i lyftuhúsi. Vestúrsv. Ákv. sala. Verð 3,8 rnillj. Bólstaðarhlíð. 120 tm ib. á 2. hæð i góðu ástandi. Gott fyrirkomulag. Verð 4,3 millj. Dvergabakki. íb. í goðu astandi á 2. hæð. Lagt f. þvottavél á baði. Verð 3,8 millj. Oðinsgata. 100 fm íb. á 1. hæð i jámkl. timburhúsi. Sérhiti. íb. og hús í mjög góðu ástandí. Verð 3,8 millj. Hólahverfi — skipti. 117 fm ib. í fyftuhúsi. Suðursv. Mikið útsýni. Góðar innr. Verð 4,2 millj. KleppSVegUr. lOOfmkjíb.ímjög góðu ástandi. Nýtt gler. Verð 3,3 millj. Safamýri. 117 fm n>. á efstu hæð. Gott fyrirkomulag. Allt endurn. á baði og i eldh. Eign i mjög góðu ástandi. Rúmg. bilsk. fylgir. Litið áhv. Verð 4,8 millj. Æskileg skipti á litlu sérbýll í Grafarvogi. Vesturberg. 110 fm n>. igóðu ástandi á 3. hæð. Stórar svalir. Gott útsýní. VerA 3,5 millj. Kópavogur 95 fm ib. i góðu ástandi við Ásbraut. Fráb. útsýni. Sameign í góðu lagi. Verð 3,4 millj. Sérhæðir Sundlaugavegur. 110 fm sérhæð i fjórbhúsi. Sérinng., sérhiti. 35 fm bilsk. Æskll. skipti á 5-6 herb. fb. með bilsk., gjarnan ( sama hverfl en annað komur til greina. Raðhús FOSSVOgUr. Vandað pallarað- hús, ca 200 fm. Bílsk. fylgir. Sérl. gott fyrirkomul. Sömu eigendur. Ákv. sala. Eignaskipti hugsanleg. Verð 8,6 mlllj. Einbýlishús Brúnastekkur Vorum að fá i einkasöiu þetta einbhús sem er ca 160 fm að grfl. Innb., bílsk. á jarðhæö. Stór gróin lóð. Húsið er í mjög góðu ástandi. Mögul. á stækkun. Allar frekari uppl. og teikn. á skrifst. Ákv. sala. Eignask. hugsanleg. ArtÚnsholt. Hús á einni hæð ásamt bilsk. Stærð ca 200 fm. Eignin er ekki fullb. en vel ibhæf. Fráb. staðs. VerA 7,5 millj. Freyjugata. Samb. steinhús ca 150-160 fm. Hagstæðir skilm. Afh. strax. Gert er ráð fyrir 2 samþ. ib. í húsinu. VerA 5,3-5,6 millj. Vegleg einbhús.Höfumnokk- ur einbhús í fráb. ástandi, ýmist með tveimur íb. eða mögul. á tveim ib. Höf- um teikn. á skrifst. Mögul. á eignask. Laugavegur. Eldra einbhús með góðri eignarióð. Húsið er hæð og ris og er i góðu ástandi. Stækkunar- mögul. fyrir hendi. Eignask. hugsanleg. Verð 4,5 millj. Kjöreigns/f Ármúla 21. Dan V.S. Wilum, lögfræðingur, Ólafur Guðmundsson, sölustjóri. Fróóleikur og skemmtun fyrirháasemlága! 2? 25099 Árni Stcfáns. viðskf r. liárður Tryggvason Elfar Ólason Haukur Sigurðarson Viltu selja? Mikil sala. Bráðvantar allar stærðir og gerðir eigna sem eru í ákv. sölu. Vinsamlegast hafið samband. Fjórir sölumenn. Raðhús og einbýli EFSTASUND Glæsil. 260 fm einb. Að mestu nýtt. 40 fm bílsk. Ákv. sala. EINBÝLI - VINNUSTOFA Glæsil. nýtt 170 fm einb. ásamt 85 fm vinnustofu og risi. Ákv. sala. MOSFELLSSVEIT Nýl. rúml. 200 fm einb. ásamt kj. og 50 fm bílsk. Mjög vandað hús. Glæsil.- frág. lóð. Fallegt útsýni. VerA 7,8 millj. ARNARNES Fullb. 265 fm einb. á tveimur hæðum + 55 fm bilsk. Mögul. á séríb. á neðri hæð. VerA 9,0 millj. HVERAFOLD Glæsil. nýtt nær fullb. 180 fm einb- hús ásamt 34 fm bílsk. 4 svefnherb. Mjög góð staðsetn. Suðurverönd. Ákv. sala. VerA 7,7 millj. MOSFELLSBÆR Glæsll. 140 fm steypt einbhús á tveimur pöllum ásamt 32 fm bílsk. Fallegur garður. Verð 6,6 millj. DRAGAVEGUR 111 fm parhús á tveimur hæðum. Afh. fullb. að utan en tilb. u. trév. að innan. Teikn. á skrifst. Eignask. mögufeg eða hagkv. kjör. VerA 4,5 millj. GRAFARVOGUR Vorum að fá í sölu ca 150 fm einb. á einni h. ásamt 36 fm bílsk. Steypt hús með steyptri loftplötu. Skilast fokh. að innan með jnrni á paki og gleri í gluggum. Teikn. á skrifst. FANNAFOLD Vorum að fá í sölu 170 fm parhús á tveim- ur hæðum ásamt bílsk. Arinn. Verð 3,9 m. Einnig 108 fm parhús + bilsk. VerA 2,9 millj. Af h. fullb. að utan og f okh. að innan. YRSUFELL Stórglæsil. 140 fm endaraðhús ásamt 25 fm bílsk. Mjög góður garöur. Heitur pottur. VerA 6,9 m. 5-7 herb. íbúðir SPORÐAGRUNN Glæsil. 105 fm sérhæö ásamt 55 fm risi. Bflsk. 3-4 stofur og 2 herb. Verð 5,7 mlllj. HOLTSGATA 130 fm íb. á 4. hæð ásamt risi sem gefur mikla mögul. Glæsil. útsýni. Suðursv. Verð 4,1-4,2 millj. NEÐRA-BREIÐHOLT Falleg 120 fm ib. á 3. hæð. 4 svefn- herb. Sérþvottah. Suöursv. Mögul. á skiptum e 3ja herb. ib. Verð 4,1 m. MAVAHLIÐ Glæsil. 5 herb. ib. á 2. h. Nýtt oldhús, parket. VerA 4,3 millj. KRUMMAHOLAR Gullfalleg 140 fm ib. á tveimur hæðum ásamt bilskýli. Laus strax. Akv. sala. 4ra herb. íbúðir ÁLFTAMYRI Glæsil. 117 fm ib. ásamt 25 fm bilsk. Sérþvhús innaf eldhúsi. Stór suðurstofa. Litið áhv. VerA 4,7 millj. MIKLABRAUT Falleg 120 fm sérh. Bilskréttur. Vorð 3,9 m. UOSHEIMAR Falleg 107 fm ib. ó 8. h. Húsvörð- ur. Suðursv. Parket. Verð 3,9 millj. SEUAHVERFI Gullfalleg 3ja-4ra herb. íb. á tveimur hæð- um ásamt bilskýli. Glæsil. eldhús. Falleg eign. Verö 3,9 millj. DVERGABAKKI Mjög góð 110 fm íb.á 2. hæð. Mjög ákv. sala. Vorð 3,8 millj. RAUÐARARSTIGUR 95 fm íb. á tveimur hæðum. 3 svefnherb. VerA 3,0 millj. HÓLAHVERFI Glæsit. 117 fm ib. á 5. h. í lyftu- húsi ásamt 30 fm bilsk. Stór stofa. Suðursv. ALFHEIMAR Góð 100 fm skuldlaus ib. Nýtt gler. VerA 3,9 millj. KLEPPSVEGUR Glæsil. 100 fm ib. Litið niöurgr. Parket. Sérhiti. Ákv. sala. 3ja herb. íbúðir NESVEGUR Gultfalfeg 70 fm ib. á jarðhæð i þrib. Nýl. eldhús. Verð 2,7 millj. LEIFSGATA Falleg 100 fm 3ja-4ra herb. ib. á 3. h. Nýl. eldh. Manng. ris. Glaesil. útsýni. HRAUNBÆR Falleg 95 fm íb. á 2. hæð á besta stað í Hraunbæ. Litið áhv. Verð 3,6 millj. ENGJASEL Gullfalleg 90 fm íb. á 3. hæð ásamt bilskýii. Parket. Suðursv. Verð 3,4 m. JORFABAKKI Falieg 90 fm ib. á 3. hæð. Pvottahús og búr í íb. Mjög ákv. sala. VerA 3,2 millj. STORAGERÐI Falleg 100 fm endaib. á 3. hæð ásamt 25 fm bilsk. Skuldlaus eign. Tvennar svalir. Akv. sala. V. 3,9 m. SORLASKJOL Góð 3ja herb. ib. i kj. Parket. Sérhiti. Verð 2,3 millj. GARÐABÆR 90 fm neðri hæð ásamt 25 fm bílsk. Nýtt gler, gólflagnir, ofnar o.fl. Verð 3,4 millj. KÁRASTÍGUR Falleg 80 fm ib. á miöhæð. Nýtt gler. Ákv. sala. Verð 3,2 millj. NJALSGATA Gullfalteg 80 fm ib. á 3. h. i stein- húsi. Nýlr gluggar. Nýtt gler. Elgnin öll endurn. Verð 2,7-2,8 millj. NJALSGATA Falleg 70 fm ib. á 1. h. Verð 2,4 mlllj. 2ja herb. íbúðir HOLTSGATA Góð 65-70 fm íb. á 3. h. Ákv. sala. REYKÁS Glæsil. 80 fm íb. á 1. h. Elkar- eldhús. Sérþvhús. Ákv. sala. Verð 2950 þús. FLYÐRUGRANDI Glæsil. 70 fm 2ja-3ja herb. ib. é 1. h. Parket. Suðurverönd. Ákv. sala. V. 3,6 m. ASPARFELL Falleg 65 f m ib. á 3. h. Vorð 2,3-2,4 millj. MIÐTÚN Falleg nýstands. 55 fm ib. I kj. Verð 1960 þ. FRAKKASTÍGUR Glæsil. ný Ib. 50 fm ásamt bilskýli. Laus ffjótl. Skuldlaus. VerA 2,7 millj. LAUGARNESVEGUR Gullfalleg 2ja herb. íb. í kj. Allt endurn. Brunabótamat 2,1 millj. VerA 1960 þús. SNÆLAND Ca 30 fm einstaklib. á Jarðh. Laus 15. sept. Góð staðsetn. VerA 1660 þús. KARLAGATA 55 fm ib. i kj. VerA 1,7 millj. GRETTISGATA 45 fm ib. á 2. hæð i 6-býlishúsi. Laus 20 sept. Verð 1,6 mlllj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.