Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. SEPTEMBER 1987 BETRI ÁRANGUR MEÐ ATLAS COPCO Öruggur búnaður fyrir: 1. Mannvirkjagerð 2. Verktakastarfsemi 3. Þungaðiðnað 4. Léttan iðnað W Loftþjöppur meö eða án loftkúts KOSTIR: Eftirlit auövelt Fyrirferðarlitlar Margarstæröir FYLGIHLUTIR: Loftsíur Loftþurrkarar Þrýstiminnkarar Loftslöngur Slöngutengi Loftkælar Fullbúln LE 8 loftþjappa VERKFÆRI: Borvélar Slípivélar Herzluvélar Gjallhamrar Brothamrar Ryðhamrar Fræsarar Loftbyssur Sagir Klippur Sandblásturstækí Máln.sprautur Fylgihlutir Afköst 6-23 i/s —vinnuþrýstingur 10-30 bar O ATLAS COPCO er stærsti framleiðandi í heimi á loftþjöppum og tækjabúnaði fyrir þrýstiloft. Fyrirtækið þekkir hvernig minnka má framleiðslukostnað með notkun á loft- og gas- þjöppum, þurrkurum, síum, kælum, iðnaðarverkfærum og tækjum til yfirborðsmeðhöndlunar. ¦¦¦¦!¦¦¦¦ Fynrtæki með framleiöslu er ¦¦¦¦¦¦¦¦ MíiasCópco try99'r Þér bætta arðsemi og JfrlasCópCG góða þjónustu. Allar nánari upplýsingar gefur (2> LANDSSMIÐJAN HF. '^PSOLVHOLSGOTU 13 - REYKJAVfK I SÍMI (91) 20680 VERSLUN: ÁRMÚLA 23 SÚCÞURRKUNAR- MÓTORAR Athugið: Eigum fyrirliggjandi nokkra einfasa rafmótora á mjög hagstæöu veröi. /Creiðsluskilmálar. Takmarkaö magn. ^OTUMINÍ f HÖFÐABAKKA 9 REYKJAVIK SÍMI: 685656 og 84530 Einokun afsiðar Athugasemdir varðandi fréttatílkyiuiingu Sölufélags garðyrkjumanna vegna úrskurðar Verðlagsráðs um verðlagningaraðferð f élagsins eftír Jónas Bjarnason Með úrskurðinum, sem tilkynnt- ur var Neytendasamtökunum í bréfí dags. 1.9.'87, er Sölufélagi garð- yrkjumanna gert að hætta afskipt- um af verðlagningu afurða garðyrkjumanna vegna þess, að aðferðin brýtur í bága við verðlags- lögin. Þessi úrskurður fékkst vegna kæru Neytendasamtakanna frá 1.7. 1987. Af tilefni úrskurðarins hefur Sölufélag garðyrkjumanna sent frá sér fréttatilkynningu, sem birt hef- ur verið að hluta til í einstökum fjölmiðlum að undanförnu. í frétt- unum hefur eftirfarandi komið fram: 1. Sölufélagið (SFG) telur furðu- legt, að stjórnvöld telji nú fyrst eftir 47 ára starf SFG ástæðu til að banna verðlagningaraðferð félags- ins. 2. SFG segir úrskurð Verðlags- ráðs hafa verið tilkynntan án rökstuðnings og byggðan á rangri túikun á verðlagslögunum. 3. SFG fullyrðir, að verð á afurð- um félagsins hafi ráðist af framboði og eftirspurn. 4. SFG segir líka furðulegt, að Verðlagsráð hafí ekki getað beðið fram á næsta vor með úrskurð sinn, en þá á svokallaður „grænmetis- markaður" að taka til starfa. 5. SFG telur, að ekki megi ráða af úrskurði Verðlagsráðs, hvernig framkvæma megi (verðlagninguna væntanlega) samkvæmt úrskurðin- um. 6. SFG íhugar að áfrýja ákvörðun Verðlagsráðs til dómstóla. Með þessari grein er ekki ætlun- in að svara fyrir Verðlagsráð, en málið er Neytendasamtökunum skylt af mörgum ástæðum. Þess vegna vill undirritaður leyfa sér að koma eftirfarandi athugasemdum að varðandi málflutning. SFG. Athugasemdir 1. Það er ekkert furðulegt, að Verðlagsráð úrskurði núna, að SFG stundi ólöglega verðlagningu. í fyrsta lagi kærðu Neytendasamtök- in 1.7. sl., _en þau hafa ekki gert það áður. í öðru lagi er búið að nema gömlu framleiðsluráðslögin úr gildi með setningu núgildandi búvörulaga (46/1985). Með gömlu lögunum ríkti óþolandi einokunar- ástand á umræddu sviði, en land- búnaðarráðuneytið réði öllu. Grænmetisverslun landbúnaðarins sáluga réði síðan öllum málum á sviði garðávaxta í umboði ráðuneyt- isins með sérstakri reglugerð, en SFG fékk að ástunda sína einokun í skjóli Grænmetisverzlunarinnar. Þessi tími er liðinn, og hefur hann skilið eftir sig biturt eftirbragð í „SFG segist íhuga að áfrýja úrskurði Verð- lagsráðs til dómstóla. Það er skynsamlegast að reiða sig heldur á úrskurð íslenskra neyt- enda. Það gæti verið, að sölumálin rynnu úr greipum SFG á meðan það er að berjast fyrir dómstólum. Islenskir neytendur eru ekkert bundnir við að láta úr- elta viðskiptahætti hjá einu fyrirtæki skammta sér rétt úr hnefa." munni íslenskra neytenda. Ástand á öllum sviðum garðávaxta, þ.e. kartaflna, grænmetis og annarra garðávaxta, var og er með öllu óviðunandi og ósambærilegt við það, sem gengur og gerist í okkar heimshluta. Forráðamenn SFG virðast engu hafa gleymt og ekkert hafa lært. Til viðbótar þessu voru sett ný verðlagslög (56/1978), sem kveða á um forsendur frjálsrar verðlagn- ingar. Samkvæmt þeim lögum er samráð bannað, ef varðlagning skal vera frjáls. Svo einfalt er það. Á síðustu mánuðum hafa garðyrkju- bændur reynt að brjóta alla fram- leiðendur undir eitt félag og eitt heildsölufyrirtæki. Forráðamönnum SFG og Sambandi garðyrkjubænda átti að vera það ljóst, að þeir yrðu stöðvaðir á þessari braut. Lögfræð- ingar segja, að menn geti ekki brugðið fyrir sig vanþekkingu á lögum. Þótt SFG hafí um sinn kom- ist upp með einokunartök á gróður- húsaafurðum, er ekki þar með sagt, Jónas Bjarnason að þeim eigi að takast að ná til ailra útiræktenda einnig og jafnvel innflutnings til viðbótar. 2. Rökstuðningur fyrir frjálsri verðlagningu stendur einfaldlega í verðlagslögunum. Það verður að teljast mikið upp í sig tekið af SFG að segja Verðlagsráð þekkja verð- lagslögin verr en SFG. Að sjálf- sögðu er Verðlagsráð engin sérstök kennslustofnun fyrir forystumenn SFG í undirstöðuatriðum verðlags- laganna. Vel má vera, að einn lögfræðingur hjá Verðlagsstofnun hafi gefíð SFG falskar vonir vegna tiltekinna formsatriða, sem lesa má út úr búvörulögunum, en þar er gert ráð fyrir því, að leitað skuli eftir því sem kostur er, samráðs \ og umsagnar samtaka framleið- enda. Þetta atriði er matsatriði varðandi málarekstur en ekki leið- beinandi um efnisniðurstöðu. 3. Verðsveiflur hafa að sjálf- sögðu verið nokkrar á garðávöxtum hjá SFG. á þeim tegundum, sem félagið hefur einokun á í reynd. „Sópran-blokkflaut- an" - ný kennslubók KOMIN er út kennslubók í blokk- flautuleik eftir Jón G. Þórarins- son tónmenntakennara. Nefnist hún „Sópran-blokkflautan". Jón rekur í formála stuttlega sögu blokkflautunnar, en segir síðan m.a.: „Blokkflautan er hljóð- færi, hvorki leikfang né tæki sem eingöngu þjónar þeim tilgangi að kenna börnum að þekkja nótur. Sópranblokkflautan er auðveld { meðförum og því hentug fyrir smá- ar hendur. Auðvelt er að blása í flautuna og ekki erfítt að mynda hreinan og faliegan tón ef unnið er að því frá byrjun. Þótt blokkflautan hafí orðið að víkja um stund, er hún nú aftur viðurkennt hljóðfæri sem nýtur mikilla vinsælda. Það verður að taka blokkflautuna eins og hún er, en krefjast ekki Kennsla hefst í byrjun október Byrjenda- og framhalds- flokkar frá 5 ára aldri. Innritun í síma 611459 kl. 10.00-14.00 daglega. Félag ísl. listdansara. LLETT Royal Academy ofDancing Kennslukerfi BALLETTSKOLI Gudbjargar Björgvins íþróttahúsinu Seltjarnarnesi. <*?
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.