Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. SEPTEMBER 1987 26277 HIBYU & SKIP 26277 íbúðir — óskast HÖfum kaupanda að 2ja herb. íb. í Reykjavík, Kópavogi eða Hafnarfirði. íbúðin greiðist út á árinu. HÖfum kaupanda að 3ja-4ra herb. íb. Mjög góð- ar greiðslur fyrir rétta eign. Höfum fjársterkan kaupanda að sérhæð í Reykjavík, Kópavogi eða Hafnarfirði. Höfum fjársterkan kaupanda að raðhúsi eða einbhúsi í Reykjavík, Kópavogi eða Garðabæ. 2ja herb. Stelkshólar Falleg 2ja herb. íb. meö bílsk. Seljahverfi Góð 2ja herb. íb. Verð 2,2 millj. 3ja herb. Vesturborgin Stór nýleg 3ja herb. íb. 1 stofa, 2 svefnherb., eldhús og bað. Tvennar svalir. 4ra herb. Ljósheimar 4ra herb. íb. á 6. hæð. Fallegt útsýni. Qlsll Ólafsson, simi 889778, Gylfi Þ. Gístason, Einbýlishús/raðhús Kleppsholt Fallegt nýtt einbhús. 2 stofur og sjónvarpsstofa, húsbónda- herb., 4-5 svefnherb. 2 bað- herb. Þvottah., geymslur. Stór bílsk. Vesturborgin Parhús, selst fokhelt, fullklárað að utan m. gleri og útihurðum eða lengra komið. HIBYLI&SKIP HAFNARSTRÆTI17-2. HÆÐ Jón Úlafsson hrl., Skuli Pálsson hrl. 26277 ALLIR ÞURFA HIBYLI 26277 26600 allirþurfa þakyfírhöfuáið Byggingameistarar — byggingarrhenn Vantar ailar gerðir nýbygginga til sölu Laugarás (245) Glæsileg ca 193 fm sérhæð í tvíbýlishúsi. Glæsilegar stofur með arni, borðstofa, stórt svefnherb. með svölum, 2 barnaherb. Lítil 2ja herb. íb. í kj. Verð 10,6 millj. Ránargata (258) Ca 110 fm íb. á 2. hæð í nýlegu húsi (aðeins brjár íbúðir í húsinu). Harðviðarinnréttingar. Stórar svalir. Bílastæði á lóðinni. Falleg íbúð á mjög góðum stað. Verð 4,7 millj. Fannborg(157) 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Góðar innr. Parket. Bílskýli. Verð 4,2 millj. Áhv. 1200 þús. Húsnæðisstjórnarlán. Verðmetum samdægurs Fasteignaþjónustan Austurstræti 17. s. 26600 Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteignasali. 82744 82744 SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS. BRÁÐVANTAR EIGNIR Á SÖLUSKRÁ VEGNA MIKILLAR SÖLU. ASPARFELL Snotur ib. á 1. hæð. Verð 2,3 millj. BLIKAHÓLAR 2ja herb. rúmg. íb. ofarl. í lyftu- húsi. Skuldlaus íb. Frábært útsýni. Verð 2,6 millj. FRAKKASTÍGUR 2ja herb. íb. á 1. hæð í nýl. húsi. Bílskýli. Góð eign í hjarta borgarinnar. Verð 2,7 millj. SIGLUVOGUR 2ja herb. góð ib. í kj. Lítið nið- urgr. Sérinng. Sérhiti. Ákv. sala. Verð 2,6 millj. Hagkvæm greiðslukjör. UÓSHEIMAR Góð 2ja herb. íb. á 7. hæö. Skuldlaus íb. Laus í febr. '88. GóA fjárfesting. Verð 2,8 millj. ÞVERBREKKA Falleg 2ja herb. íb. á 8. hæö. Ákv. sala. Verð 2,5 millj. ÁLFHÓLSVEGUR 3ja herb. rúmb. íb. á jarðh. í tvíbhúsi. Skuldlaus eign. Verð 2,8 millj. HJALLAVEGUR 75 fm 3ja herb. ib. á jarðhæð. Laus strax. Verð 2,8 millj. LANGHOLTSVEGUR 3ja-4ra herb. rúmg. íb. á jarðh. Sérinng. Sérhiti. Verð 3,5 millj. NORÐURMÝRI Rauðarárstígur. Rúmg. 3ja herb. íb. á 1. hæð. Eignaskipti á dýrari eign. Verð 3 millj. LEIRUBAKKI 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð. Gott útsýni. Verð 4,1 millj. DVERGHAMRAR Tvær sérh. í sama húsi á falleg- um útsýnisstað við Dverg- hamra. Ib. er'j 160 fm ásamt 30 fm bílsk. Til afh. strax. Eigna- skipti mögul. VESTURGATA Stórglæsil. 170 fm toppib. á tveimur hæðum i nýju húsi. Afh. tilb. undir trév. strax. FÁLKAGATA Parhús, 117 fm á tveimur hæð- um. Afh. fokh. eða lengra komið um áramót. HAFNARFJ. - EINB. Höfum fengið í sölu eitt af þessum góðu húsum í Hf. Um er að ræða steinh. á þremur hæðum. Húsið er allt í upphafl. stíl og Ijóst er að það hefur verið vand- að til þess í upphafi. Að auki fylgir húsinu ca 100 fm útigeymsla og svo er að sjálfsögðu gróin lóð með ca 5 m háum trjám. Eigna- sk. mögul. EFSTASUND Höfum fengið í sölu 300 fm glæsil. einbhús. Gott skipul. Ákv. sala. Verð 9 m. HLAÐBÆR Gott 160 fm einbhús á einni hæð ásamt gróðursk. og stór- um bílsk. Mjög góð eign. Verð 7,8 millj. VEFNAÐARVÖRU- VERSLUN Höfum fengið til sölu vefn- aðarvöruverslun í verslun- arsamstæðU í Kópavogi. Mjög hagkvæm greiðslukj. Uppl. aðeins á skrifst. AUSTURSTROND SELTJ. Ca 60 fm nýtt verslunarhúsn. Sérlega vel staðs. Ákv. sala. Verð 2,2 millj. VERSLUNARHÚSNÆÐI - AUSTURVER 240 fm verslunarhúsn. í Austur- veri við Háaleitisbraut til sölu. Uppl. aðeins á skrifst. MOSFELLSBÆR -ÓSKAST Eigendur að eftirtöldum eignum óska eftir skiptum á einb. eða raðhúsum í Mosfellsbæ: 4ra herb. íb. í lyftublokk í Álftahóium. 3ja herb. íb- ásamt bflsk. í Austurbergi. 3ja herb. íb. á miðh. í þríb. í Vesturbæ. Húseign við Skúlagötu Höfum fengið í einkasölu húsið nr. 30 við Skúlagötu. Hér er um að ræða eign sem hentar fyrir ýmiskonar rekstur s.s. skrifstofur, heildverslun, léttan iðnað o.fl. Húsið er samtals u.m 1.300 fm. Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofunni. Gisíihús (hótel) IAUFÁá LAUFASl SÍOUMÚLA 17 SÍÐUMÚLA 17 Höfum fengið til sölu húseignina nr. 21 við Skipholt. Hér er um að ræða 20 herbergja gistihús samtals 640 fm, með öllum búnaði, m.a. fullbúnu eldhúsi, hús- gögnum, rúmfötum og öðru sem tilheyrir slíkum rekstri. EIGNAMIDIININ 2 77 11 ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 Sverrir Kristinsson, sölustjóri - Þorleífur Guðmundsson, sölum. Þórólfur Halldórsson, lögfr.-Unnsteinn Beck, hrl., sími 12320 Vestnorræna þingmanna- ráðið þing- ar í Færejrjum ÁRLEGUR fundur Vestnorræna þingmannaráðsins verður hald- inn dagana 15. og 16. september nk. í Þórshöfn í Fœreyjum. Hlutverk ráðsins er að annast samstarf Alþingis, Lögþings Fær- eyja og Landsþings Grænlands. Ráðið hefur tillögurétt gagnvart þjóðþingum og stjórnum landanna þriggja. í sendinefndum landanna eiga sæti þingmenn úr öllum stjórn- málaflokkum hvers lands. Á fundinum í Þórshöfn verður fjallað um sameiginleg hagsmuna- mál íslands, Færeyja og Græn- lands, m.a. á sviði fiskveiði-, menningar-, viðskipta- og sam- göngumála, svo eitthvað sé nefnt. Þetta er þriðji fundur ráðsins en annar fundur þess var haldinn á Selfossi síðastliðið sumar. Núverandi formaður Vestnorr- æna þingmannaráðsins er Páll Pétursson alþingismaður. For- mennska í ráðinu kemur í hlut þess lands sem fundinn heldur hverju sinni og munu því Færeyingar taka við formennsku á fundinum í Þórs- höfn. Af hálfu Alþingis munu sitja fund ráðsins að þessu sinni, auk Páls Péturssonar, alþingismennirnir Arni Gunnarsson, Danfríður Skarp- héðinsdóttir, Óli Þ. Guðbjartsson, Steingrímur J. Sigfússon og Friðjón Þórðarson. Ijft y i 'í 117 " kí: z Skipholti 50 C (gegnt Tónabíói) Sími 688-123 Miðtún — 50 fm Falleg 2ja herb. íb. f kj. f tvíbýli. Sér- inng. Gróinn garður. Verð 1950 þús. Vantar 2ja og 3ja herb. ibúðir í Breiftholti og Austurbænum. Fellsmúli — 80 fm Mjög falleg 3ja herb. ib. á i. hæð. Suðursv. Góð sameign. Verð 3,5 millj. Langamýri Gb. — 94 fm nt. Glæsil. 3ja herb. sérhæð í tvilyftu fjöl- býli. Afh. strax tilb. u. trév. að innan, fullb. að utan og sameign. Verð 3,6 millj. Dúfnahólar/120 fm nettó Mjög falleg 5-6 herb. ib. á 5. hæð i lyftu- húsi. 28 fm bílsk. Vestursv. Mjög góðar innr. Frábært útsýni. Verð 4,7 millj. Vantar 4ra og 5 herb. íbúðir i Vesturbæ og á Seltjarnarnesi. Skipholt — 135 fm Glæsil. 5 herb. sérh. é 2. hæð i tjór- býli með.30 fm bílsk. Verð 5,2 millj. Veghúsastígur — 160 fm Glæsil. fullb. sérh. Öll nýl. endurn. en án innr. og milliveggja. Viðarkl. útvegg- ir og loft. Parket á gólfi. Verð 5,3 millj. Seltjamarnes — versl- unar- og skrifsthúsn. við Austurströnd á Seltjarnarnesi. Upp- lagt f. tannlæknastofur, heildsölu o.fl. Afh. tilb. u. trév., fullb. utan. Aðeins eftir um 270 fm. Gott verð, góðir skilm. Ármúli — skrifsthúsn. Nýtt glæsil. skrifsthúsn., 220 fm á 2. hæð + 70 fm ris. Afh. strax fullfrág. að utan (hiti i gangstétt og bílastæðum) tilb. u. trév. að innan. Bráðvantar allar gerðir eigna á skrá Höfum fjölda fjársterkra kaupenda á skrá. B Kristján V. Krist]ánsson viðskf r. SgurðurÖrnSiguroareonviðskfr. Örn Fr. Goorgsson sólustjórí.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.