Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 10.09.1987, Blaðsíða 28
28 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 10. SEPTEMBER 1987 íslenska hljómsveitin virkjar íslenska listamenn STJÓRN íslensku hljómsveitar- innar kynnti í gær tónleikaröð sem ber yfirskriftina „Námur". Að sögn Guðmundar Emilssonar stjórnanda hljómsveitarinnar er hér um að ræða áætlun sem lýk- ur sennilega ekki fyrr en í upphafi næsta áratugar. Mark- mið hennar er að efla sköpun íslenskrar listar sem túlki mis- munandi tímabil Islandssögimn- ar, stóratburði jaf nt sem daglegt líf. Með yfirskrift tónleikaraðarinnar er vísað til þeirra orða Einars Ben- ediktssonar að „mesti og besti auður hvers lands er fólkið sjálft, sem lifír þar, hugsar og starfar." Vilja forráðamenn hljómsveitarinn- ar virkja menn úr mörgum listgrein- um til þess að nema þjóðararfínn líkt og rnálm úr jörðu. Hljómsveitarmeðlimir ætla ein- ungis að flytja íslenska tónlist í vetur. Að sögn Snorra I. Snorrason- ar gjaldkera verður efniskrá þeirra ekki kynnt með löngum fyrirvara. Taka þarf mið af þvf hvenær tón- skáld ljúka þeim verkum sem ætlunin er að frumflytja. Líklega verður efnt til fjögurra áskriftartónleika í vetur, hinna fyrstu 28. nóvember. Þar verður fyrsta „Námaverkið" frumflutt. Það skrifar Þorkell Sigurbjörnsson við Ijóð Sigurðar Pálssonar tónskálds. Báðir yrkja þeir gagngert fyrir Kristján Jóhannson sem verður ein- Færeyjar: Kennslubók í íslensku fyr- ir grunnskóla komin út Onnur bók fyrir framhaldsskóla væntanleg Þórshöfn, Fœreyjum. FYRSTA kennslubókin í íslensku fyrir grunnskóla í Færeyjum, Grannamálið fyrir vestan, kom út 7. september. Höfundur bók- arinnar er Árni Dahl bókmennta- fræðingur. Hann afhenti forseta íslands eintak af bókinni þegar hún heilsaði upp á íslendinga í Norðurlandahusinu í Þórshöfn á meðan á opinberri heimsókn hennar stóð til Færeyja. I bókinni er islensk hljóðfræði, sögutextar eftir íslenska höfunda og textar við sönglög. Þá eru í bókinni teiknimyndasögur, auglýs- ingar, lesendabréf og fleira dægur- efni til kynningar. íslenska hefur á undanförnum árum verið kennd í nokkrar vikur í efstu bekkjum grunnskólans. Til- koma nýju kennslubókarinnar gerir að verkum að kennslan kemst í fastara form. Árni Dahl sagðist vona að það liði ekki á löngu þar til samin yrði á íslandi kennslubók í færeysku fyrir íslenska unglinga. Einnig er unnið að kennslubók í íslensku fyrir framhaldsskóia sem kemur út í kringum áramótin. Höf- undur hennar er Turið Joensen. Hún er bókmenntafræðingur og hefur meðal annars þýtt Sölku Völku á færeysku. Bók Turiðar heitir „Lærið íslendskt" og er ætluð framhaldsskólum og aimenningi sem vill auka kunnáttu sína í ís- lensku. Turið sagði að vaxandi áhugi væri í Færeyjum fyrir íslandi og líka fyrir íslenskunni. í fyrra bindi bókarinnar er hljóðfíæði og mál- fræði en í seinna bindinu verða textar og orðasafn. Bók Turiðar er gefín út með styrk frá Vestnorrænu samstarfsnefnd- inni. Það er námsgagnastofnun Færeyja sem gefur báðar bækurnar út. í fréttatilkynningu um bækurn- ar segir að með útgáfu þeirra sé reynt að styrkja sambandið milli bræðraþjóða svo þær verði betur í stakk búnar að verjast erlendum menningaráhrifum sem hellast yfír smáþjóðir. — Sig. Jóns. söngvari með hljómsveitinni. Ennfremur verður frumsýnt nýtt myndverk Gunnars Arnar Gunnars- sonar myndlistarmanns. Viðfangsefhi listamannana þriggja er landnámstímabil íslands- sögunnar. íslenska hljómsveitin falaðist eftir verkum þeirra síðast- liðið vor. Hafín er gerð myndbands- þáttar um „Námur" og undirbúin er útgáfa myndskreyttrar bókar um verkin og listamennina. Myndverkin sem við sögu koma verða væntan- lega sýnd í Reykjavík og nágrenni og tónverkin gefín út á hljómplöt- um. Þá fyrirhugar hljómsveitin að endurflytja tónleikaröðina í heild aldamótaárið 2000 þegar þúsund ár verða liðin frá kristnitökunni. Að sögn Snorra var rekstur hljómsveitarinnar tekinn til ræki- legrar endurskoðunar á síðasta starfsári, því sjötta sfðan hún tók til starfa. í skýrslu sem þá birtist kemur i ljós að reksturinn hefur verið nær hallalaus, en stofnkostn- aðarskuldir eru enn ógreiddar. Ríkisstyrkur hefur staðið í stað að verðgildi en lækkað úr 25% í 10% af rekstrartekjum. „Það er áfram markmið okkar að reka þessa hljómsveit án ríkisstyrkja. Takist hinsvegar ekki að eyða skuldum hrjómsveitarinnar sem nema einni og hálfri milljón króna gætu þær eytt okkur," sagði Guðmundur. Morgunblaðið/Sverrir Þrir stjórnarmanna islensku hljómsvcitarinnar, Ásgeir Sigurgests- son, Sigurður I. Snorrason og Guðmundur Emilsson. Skípaðir skoðunar- menn kvikmynda Menntamálaráðuneytið hefur skipað eftirtalda skoðunarmenn kvikmynda skv. 58. gr. laga um vernd barna og ungmenna nr. 53/1966 sbr. og lög um bann við ofbeldiskvikmyndum nr. 33/1983 frá og með 3. september sl. að telja: Adolf Pedersen, fjölmiðlafræð- ing, Guðrúnu Birgisdóttur, fjöl- miðlafræðing, Helgu Þórðardóttur, félagsráðgjafa, Steingrím Þórðar- son, kennara, Svein Klausen, M.A., og Auði Eydal, kennara, sem jafn- framt hefur yfirumsjón með starfi Kvikmyndaeftirlits ríkisins. Skipunin skeið. gildir um fimm ára (Fréttatilkynning) Sameiginlegur fundur miðstjórnar og þingf lokks Sjálfstæðisflokksins: Rætt um flokks- starf og starf shætti Þingflokkur og miðstjórn Sjálfstæðisflokksins héldu sam- eiginlegan fund á mánudag þar sem annarsvegar var rætt um flokksstarf Sjálfstæðisflokksins næstu mánuði og hinsvegar störf og starfshætti flokksins. Á fundinum var rætt um greinar- gerð frá sameiginlegri nefnd þingflokks og miðstjórnar Sjálf- stæðisflokksins sem hafði verið falið að gera tillögur um flokks- starf og starfshætti Sjálfstæðis- flokksins. í nefndinni áttu sæti þau Katrín Fjeldsted, Halldór Blöndal, Salome Þorkelsdóttir og Kristófer Þorleifsson. „Þessar umræður voru i sjálfu sér ekkert ólíkar þeim um- ræðum sem eru jafnan í gangi í flokknum um hvernig hann geti sinnt sínu hlutverki og komið stefnu sinni sem best á framfæri við kjós- endur," sagði Kjartan Gunnarsson framkvæmdastjóri Sjálfstæðis- flokksins í samtali við Morgun- blaðið. Strákagöng: Vegurinn enn grýttur og holóttur Páll Gunnlaugsson f ormaður Búseta Morgunblaðið/Bjarni Siglufirði. ENGAR endurbætur hafa enn verið gerðar á veginum í Búseti kaupir 46 íbúða fjölbýlishús í Grafarvogi Byggingarsamvinnufélagið Búseti hefur samið við verk- takafyrirtækið Hagvirki hf., um að kaupa allar 46 íbúðirnar f fjölbýlishúsinu við Frostafold 18-20 í Grafarvogi fyrir 170 milljónir króna. Búseti fékk vilyrði fyrir láni úr Byggingasjóði verkamanna í mars til kaupa á 30 íbúðum. Formaður Búseta, Páll Gunnlaugsson, segist búast við að Búseti fái lán hjá sjóðnum í mars á næsta ári fyrir þeim 16 íbúðum í fjölbýlishúsinu við Frostafold sem Búseti hefur enn ekki fengið lán fyrir. Reykjavíkurborg úthlutaði Bú- seta lóðinni Frostafold 18-20 vorið 1985 en Búseti var stofnaður 26. nóvember 1983. Þar sem Búseta- menn fengu ekki lánsloforð fyrir fleiri en 15 íbúðum fyrst í stað afsöluðu þeir sér lóðinni til Hag- virkis. Félagsmenn Búseta þurfa að greiða 15% af andvirði íbúðanna við Frostafold er þeir flytjast í þær en afganginn lánar Byggingar- sjóður verkamanna til 30 ára. Ibúarnir þurfa að greiða afborgan- ir af láninu mánaðarlega, svo og húsgjöld fyrir sameiginlegum rekstrarkostnaði. Strákagöngum. Hafa margir bflar sem um göngin haf a ekið orðið fyrir skemmdum vegna þess hve hann er grýttur og holóttur. Siglfirðingar telja að'þeir séu alltaf hafðir útundan hjá Vegagerð ríkisins. Vegurinn í Strákagöngum hefur verið mjög slæmur og þrátt fyrir að þar sé 35 km. hámarks- hraði hafa ýmsir lent í því að eyðileggja dekk og felgur undir bílum sínum. Sérstaklega er þetta slæmt fyrir aðkomufólk sem á sér einskis ills von er það ekur þarna í gegn. Fréttaritari hafði samband við vegagerðarmann á dögunum sem viðurkenndi að óeðlilega lengi hefði dregist að hefja endurbætur á veginum. HJ Að sögn Kjartans Gunnarssonar vakti nefndin meðal annars athygli á að taka þyrfti til athugunar skipu- lag landsfunda og flokksráðsfunda Sjálfstæðisflokksins. Einnig var ítarlega fjallað um störf málefna- nefnda flokksins og ræddar margvíslegar tillögur sem liggja fyrir um breytingar á þeim til þess að auka virkni þeirra. Þá var fjallað um starf ungliðahreyfíngar Sjálf- stæðisflokksins og sérsambanda og talið nauðsynlegt að þessi sambönd yrðu efld til þess að starfa af meiri krafti hvert á sínum vettvangi. Sérstaklega var rætt um starfsemi Sjálfstæðisflokksins utan höfuð- borgarsvæðisins en margt í sambandi við starfsemi flokksins þar vilja menn endurbæta. Þá urðu nokkrar umræður um skipulag skrifstofu flokksins, þá þjónustu sem hún gæti veitt flokks- mönnum og ýmis ný verkefni sem hún gæti hugsanlega tekið að sér. Hlutur og þátttaka sveitarstjórnar- manna innan flokksins var einnig rædd og hvernig starf þeirra yrði markvissara og meira samræmi næðist í almennri sveitarstjórnar- pólitík flokksins. Loks var rætt um málflutning Sjálfstæðisflokksins, hvernig hann gæti nýtt sér ýmiss konar skoðana- og viðhorfskannanir og fylgst sem best með nýjum og mismunandi viðhorfum í ýmsum málum. Leiðrétting Misritun varð í ræðu Halldórs Blöndals sem birtist í Morgunblað- inu á þriðjudaginn og hann flutti við setningu Háskólans á Akureyri. Tilvitnun í kvæði Einars Bene- diktssonar er rétt þannig: Frá heiminum til hólmana slóstu brú, og hámennt orðsins reiddir þú í bú.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.