Morgunblaðið - 24.04.1999, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 24.04.1999, Blaðsíða 6
6 LAUGAKDAGUR 24. APRÍL 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Starfsemi Landsvirkjunar skipt í tvennt um áramót Hlutafélagsrekstur er til skoðunar LANDSVIRKJUN hyggst skipta starfsemi sinni um næstu áramót í framleiðslusvið annars vegar og fiutningasvið hins vegar og verða sviðin með aðskilið bókhald og tvær gjaldskrár. Þetta kom fram í máli Friðriks Sophussonar, forstjóra Landsvirkjunar, á samráðsfundi fyrirtækisins i gær. Friðrik segir að á næsta ári eigi með þessari breyt- ingu að fást nægileg reynsla til að fyrirtækið geti lagað starfsemi sína að tilskipun Evrópusambandsins um aðskilnað flutnings- og aðveitu- kerfis raforku frá vinnslu og sölu á árinu 2001, þegar hún tekur gildi hér á landi eins og annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu. I máli Friðriks kom einnig fram að Landsvirkjun lætur um þessar mundir kanna með rækilegum hætti hvaða afleiðingar, meðal annars skattalegar, það hefði í för með sér ef fyrirtækið væri rekið í hlutafé- lagsformi. Friðrik benti á að á loka- dögum Alþingis í vor voru gerðar breytinar á lögunum sem snerta Landsvirkjun, meðal annars í þá veru að fyrirtækið getur auk þess að eiga hlut í erleridum fyrirtækj- um, átt hlut í innlendum fyrirtækj- um sem annast rannsóknar- og þró- unarverkefni. Þá er Landsvirkjun heimilt að eiga aðild að fyrirtækjum sem annast framleiðslu, flutning, dreifingu og sölu orku. Viðræður eigenda undirbúnar „I lögunum felst hvorki heimild til eignaraðildar að fyrirtækjum á öðrum sviðum né til að taka að sér ráðgjöf og verktöku hér á landi í samkeppni við önnur fyrirtæki á al- mennum markaði. Engu að síður er hér um að ræða heimildir sem krefjast þess að Landsvirkjun móti skýra stefnu um framtíðarhlutverk sitt og hvernig hátta skuli þátttöku í ððrum félögum. Víða annars staðar hafa raforkuframleiðslufyrirtæki haslað sér stærrí völl og fært út kví- arnar í breyttu rekstrarumhverfi og bjóða nú þjónustu á fleiri sviðum. Hvort sú verður niðurstaðan skal ósagt látið að svo stöddu," segir Friðrik. Hann kvaðst þó telja Ijóst að fyr- irsjáanlegar breytingar á raforku- sviðinu bjóði upp á ný tækifæri og geti gjörbreytt stöðu og hlutverki Landsvirkjunar á næstu árum. „Þess vegna er eðlilegt að fyrirtæk- ið skoði málin frá öllum hliðum og undirbúi þannig viðræður milli eig- enda um framtíð fyrirtækisins, en þær eiga samkvæmt fyrirliggjandi sameignarsamningi að leiða til nið- urstöðu fyrir árslok 2003." Morgunblaðið/Golli FINNUR Ingólfsson iðnaðarráðherra og Friðrik Sophusson, forstjóri Landsvirkjunar, tókust í hendur í upphafi samráðsfundar fyrirtækis- ins í gær, en í ræðum beggja mátti greina mikinn áhuga á að orkuiðnaður hérlendis færðist nær almennum markaðslögmálum. Jóhannes Geir Sigurgeirsson, stjórnarformaður Landsvirkjunar, kvaðst í ræðu sinni þeirrar skoðun- ar að hætta verði að líta á orkugeir- ann sem framlengingu á ríkis- og sveitarstjórnarsviðinu, ætli menn sér að gera orkugeirann að framtíð- aratvinnuvegi fyrir íslendinga og að hann haldi áfram að byggja sig upp sem meginstoð undir lífskjör hér- lendis. „Ríkið er að átta sig á þessu nú þessi árin. Ég hef hins vegar ákveðnar efasemdir um sveitarfé- lögin. Þar á bæ virðist vera tilhneig- ing til þess að líta á breytingar í orkugeiranum sem tækifæri til þess að hverfa að nokkru til fyrri tíma, þar sem hver virkjar og dreifir orku fyrir sig," segir Jóhannes Geir. Orkugeirinn „fyrirtækjavæddur" Hann kvaðst þeirrar. skoðunar að „fyrirtækjavæða" ætti orkugeir- ann til þess að ná þar fram aukinni hagkvæmni og ekki síður til að leysa úr læðingi það afl sem væri óbeislað í greininni sjálfri og kynni að fela í sér mikil verðmæti. Hann lét hugann reika um framtíðarsýn sína í þessum efnum en gat þess að hann gæti leyft sér að setja fram slíkar skoðanir án þess að túlka þyrfti þær sem stefnu þess fyrir- tækis sem hann væri í forsvari fyr- ir. „Ég get séð fyrir mér að orku- geirinn verði allur settur í hlutafé- lög. Fyrst um sinn að fullu í eigu núverandi eigenda. I þeirri flóru sé ég Landsvirkjun fyrir mér sem fyr- irtækjasamstæðu með starfsemi í Nauðsynleg áhugafólki um garðrækt I • Jafnt fyrir byrjendur sem vana garðyrkjumenn. • 550 blaðsíður í stóru broti. • 3.000 litmyndirog skýringarteikningar. Sannkðffuð alfræði garðeígandans é FORLAGIÐ Laugavegi 18 • Sítni 515 2500 • Siðumúla 7 • Sími 510 2500 orkuframleiðslu, flutningi og ráð- gjöf á þessum sviðum bæði á inn- lendum og erlendum markaði. Ég get séð þetta gerast á þann hátt að framleiðslusvið Landsvirkjunar verði „risinn" í orkuframleiðslunni. Þar mætti hugsa sér að því litla fyr- irtæki sem Landsvirkjun hefur nú stofnað í samvinnu við aðra í orku- geirandum og ber nafnið íslensk orka ehf. yxi fiskur um hrygg sem öflugu fyrirtæki í jarðvarmavinnslu á Norðausturlandi, þar sem Lands- virkjun legði inn sem stofnfé Kröfluvirkjun og undirbúnings- vinnu í Bjarnarflagi og yrði væntan- lega meirihutaeigandi. Ég get séð fyrir mér að öflugu veiturnar á suðvesturhorninu, Hita- veita Suðurnesja og Orkuveita Reykjavíkurborgar, tengist sterk- um eignaböndum í tveim fyrirtækj- um, annars vegar í framleiðslu og hins vegar í dreifingu. Eg sé fyrir mér meginflutningakerfi landsins sem hlutafélag í eigu þeirra aðila sem nú eiga flutningslínur yfir 30 kV. Um leið og það gerist þarf að liggja fyrir lausn á því hvernig stað- ið verður að dreifingu rafmagns á strjálbýlli svæðum." Umsvif erlendis hugsanleg „Ég get séð fyrir mér að þau fyr- irtæki sem ég hef nefnt hér að framan tengist frekari eignabönd- um, m.a. í fyrirtæki á sviði ráðgjafar og framkvæmda sem gæti eitt sér eða í samvinnu við erlend fyrirtæki tekið að sér ráðgjöf og framkvæmd- ir á erlendri grund og jafnvel átt þar og rekið starfsemi á þessu sviði," segir Jóhannes. Skoðanakönnun DV Samfylking- in tapar FYLGI Samfylkingarinnar er á niðurleið en Sjálfstæðisflokkur, Frjálslyndi flokkurinn og Vinstri hreyfingin - grænt framboð bæta við sig, ef marka má niðurstöður skoðanakönnunar DV á fylgi stjórnmálaflokkanna sem fram- kvæmd var síðasta vetrardag. Hins vegar eru 27,5% óákveðin og 10,1% neitaði að svara. í könnuninni fékk Samfylkingin 24,1%, en fékk 31,9% í síðustu könnun DV, 18. mars. Sjálfstæðis- flokkurinn fékk 43,6% en fékk í síð- ustu könnun 39,9%, Framsóknar- flokkurinn 17,9%, en var með 18,6%, Frjálslyndir 4,5%, en voru með 2,6% og VG 8,8%, en voru með 6,1%. "^ Ver Mánaðar- Frímínútur gjald á mánuði ðskrá Verð kr. TAL-GSM ÍTALGSM Mínútuverð Dagtími Kvöld-og helgartími TALfrelsi 0 0 26,00 14/11 10,00 FríTAL kr. 500 0 22,00 10,00 10,00 10,00 AITAL 600 0 19,00 14,00 TímaTAL30 990 309 19,00 14,00 10,00 TímaTAL60 1.500 60 18,00 13,50 10,00 TímaTAL200 3.500 200 15,00 12,50 10,00 TímaTAL 500 7.000 500 14,00 11,50 10,00 TímaTALIOOO 12.500 1.000 13,00 10,50 10,00 LANDSSÍMi ÍSLANDS HF Verðskrá Mánaöar- Alm. kerfið Innan gjald og NMT GSM kerfis Kvöld-, nætur og helgartaxti Alm. kerfið Innan og NMT GSM kerfis Frístundaáskrift kr. 450 22,00 20,00 10,00 9,00 Almenn áskrift 550 18,00 16,00 13,00 12,00 Stjórnendaáskrift 1.250 13,00 11,00 11,00 10,00 Landssíminn og Tal Bæði fyrirtækin hafa lækkað verð undanfarið BÆÐI Tal og Landssíminn hafa lækkað gjaldskrár sínar vegna sím- tala í GSM-símkerfinu að undan- förnu. Tal lækkaði gjaldskrá sína á sumardaginn fyrsta í kjölfar lækk- unar Landssímans sem tók gildi um miðjan mánuðinn, en lækkunin var kynnt um síðustu mánaðamót. Svo dæmi séu tekin kostar mínútan nú 19 kr. á dagtíma hjá Tal miðað við 600 kr. mánaðargjald, en 18 kr. hjá Landssímanum á dagtaxta mið- að við 550 kr. mánaðargjald. Flókið er að bera saman verð- skrárnar þar sem margs konar not- endapakkar eru í boði með mismun- andi þjónustu innifalinni, auk þess sem mínútuverðið er mishátt eftir því hvenær sólarhringsins hringt er eða hvort hringt er innan GSM-kerf- isins eða í almenna símkerfið. Eftir verðlækkunina hjá Tal er verðið á mínútunni á dagtíma frá 13 kr. og upp í 26 kr. eftir því hversu hátt mánaðargjald greitt er. Verðið á kvöld- og helgartíma er frá kr. 10,50 og upp í 14 kr., en ef hringt er úr Tal GSM-síma í Tal GSM-síma er verðið á mínútuna í öllum tilvikum 10 kr. Hægt er að velja um átta ólíka þjónustuflokka og er mánaðargjaldið frá því að vera ekkert upp í 12.500 kr. hæst, en þá eru innifaldar þúsund frímín- útur á mánuði. Hjá Landssímanum er verðið ólíkt eftir því hvort hringt er í almenna kerfið og NMT-kerfið eða hvort hringt er innan GSM-kerfisins. I fyrra tilvikinu er verðið á dagtaxta frá 13 kr. upp í 22 kr. eftir fjárhæð mánaðargjalds og á kyöld og helgar- taxta 10 kr. til 13 kr. í hinu tOvikinu, þegar hringt er innan GSM-kerfisins er verðið frá 11 kr. upp í 20 kr. á dagtaxta, en á kvöldtaxta frá 9 kr. og upp í 12 kr. Mánaðargjaldið er frá kr. 450 og upp i 1.250 kr. Andlát RICHARD BJÖRGVINSSON RICHARD Björgvins- son, fyrrverandi bæj- arfulltrúi í Kópavogi, er látinn á 74. ald- ursári. Richard var bæjarfulltrúi í Kópa- vogi frá 1974 til 1990 og sat í bæjarráði í mörg ár. Richard fæddist á ísafirði 1. ágúst 1925. Hann var sonur Björg- vins Bjarnasonar út- gerðamanns og Elínar Samúelsdóttur hús- móður. Hann varð stúdent frá MA 1946 og lauk viðskiptafræði- prófi frá Háskóla ís- lands 1953. 1950 kvæntist hann eftirlifandi eiginkonu sinni, Jónínu Júlíusdótt- ur, og áttu þau fjögur börn saman. Richard var endurskoðandi bæjar- reikninga Kópavogs 1965-1974 og sat í ýmsum nefndum fyrir bæjar- Richard Björgvinsson félagið á vegum Sjálf- stæðisflokksins á sama tíma. Hann var í stjórn Heilsugæslu- stöðvar Kópavogs, í stjórn Samtaka sveit- arfélaga á höfuðborg- arsvæðinu 1976-1983 og formaður frá 1982-1983. Hann var í stjórn Sjálfstæðisfé- lags Kópavogs 1966-1974 og formað- ur 1973-1974. Hann vann á fjármálaskrif- stofu Alþingis frá 1991-1998. Hann stundaði eig- in atvinnurekstur og rak með fóður sínum Niðursuðu- og hraðfrystihús Langeyrar um áratuga skeið. Fyrirtækið vann hinar ýmsu sjávarafurðir til út- flutnings og sá síðan um útflutning á sjávarfangi eftir að eiginlegum rekstri lauk.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.