Morgunblaðið - 02.03.1999, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 02.03.1999, Blaðsíða 8
8 ÞRIÐJUDAGUR 2. MARZ 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Talsmaður Norsk Hydro um yfirlýsingar íslenskra ráðamanna um álver á Austuriandi: Norsk Hydro ekki í framboð mm**'7^7,,, „,i*....., , , , -^ :r,..ul,if rs^ llll 11 f/1/ SKITT með Norsk Hydro, foringi, við erum búnir að fá Kristin. Sjö sækja um þrjú laus prestsembætti SJÖ prestar og guðfræðingar hafa sótt um þrjú prestsembætti sem biskup íslands auglýsti laus til um- sóknar í síðasta mánuði. Eru það embætti sóknarpresta á Eiðum og Grenjaðarstað og embætti héraðs- prests í Eyjafjarðarprófastsdæmi. Tvær umsóknir bárust um emb- ætti sóknarprests á Eiðum í Múla- prófastsdæmi sem veita á frá 1. júní næstkomandi. Eru þær frá guðfræð- ingunum Halldóru Olafsdóttur og Jóhönnu I. Sigmarsdóttur. Embætt- ið er auglýst með fyrirvara um þær hugsanlegu breytingar að Desjamýr- arprestakall verði fært undir Eiða- prestakall. Séra Einar Þór Þor- steinsson prófastur lætur af störfum sóknarprests í vor vegna aldurs. Um embætti sóknarprests á Grenjaðarstað í Þingeyjarprófasts- dæmi sóttu fjórir: Séra Sigurður R. Ragnarsson, aðstoðarprestur í Mos- fellsprestakalli, séra Stína Gísladótt- ir, sóknarprestur á Breiðabólsstað í Húnavatnsprófastsdæmi, séra Þor- grímur Daníelsson, sóknarprestur í Neskaupstað, og Sveinbjörn Bjarna- son guðfræðingur. Séra Sigurður Ægisson hefur gegnt embættinu undanfarið en hann var kallaður til þess fyrir þremur árum. Þá sótti séra Guðmundur Guð- mundsson um embætti héraðsprests í Eyjafirði en því hefur hann gegnt undanfarin ár. Embætti héraðs- presta eru veitt til þriggja ára og skipar biskup í það í samráði við við- komandi héraðsnefnd. Nýjar reglur Farið verður nú í fyrsta sinn eftir nýjum reglum um val sóknarpresta og eru þeir skipaðir til fimm ára. Valnefndir, sem skipaðar eru vígslu- biskupi, prófasti og fimm fulltrúum sóknarnefnda, velja prest og sendir biskup tillögu þeirra áfram til kirkjumálaráðherra. Náist ekki sam- komulag í valnefnd ákveður biskup hvaða umsækjanda hann mælir með. Ekki er útilokað að fleiri umsóknir eigi eftir að berast bisksupsembætt- inu í pósti. jto - - 1 ¦ "«¦ k Wa -a9^fi k'-'~ l^ :l^l ¦ga: ^>#»"'^?( "•* "•'¦, m| i8íb ^KKB"*' 9 •^i^J 1 £ t HfcS25^8'!^.-*^ • ?w^- 5 .::' < jtt VJ'---~-~-%" &£^&ji*&^': P^%'W- -^Hi '., ' ' SSBfe| ; 'WB^' 1 Morgunblaðið/Jónas Verðmætum bjargað FULLHLAÐIN fiskflutningabif- reið með tengivagn rann til í hálku við Skafthól, rétt vestan við Vík í Mýrdal á laugardags- morgun með þeim afleiðingum að tengivagninn fór á hliðina. Björgunarsveitin Víkverji frá Vík var kölluð á vettvang til að bjarga þorskinum, sem fór úr fiskikörunum og dreifðist um víðan völl. Öllum þorskinum var bjargað frá eyðileggingu og var hann settur aftur í körin, en verðmæti hans er metið á aðra milljón króna. Komst bifreiðin áfram leiðar sinnar til Reykjavík- ur lítið skemmd um 5 klukku- stundum eftir óhappið. Ráðstefnan Við getum betur Átaksverkefnin má ekki daga uppi VIÐ getum betur er yfirskrift ráðstefhu um forvarnir í vímuefnamálum á Suður- landi sem haldin verður í Fjölbrautaskóla Suður- lands fimmtudaginn 4. mars næstkomandi. Olöf Thorarensen fé- lagsmálastjóri Arborgar er ein af þeim sem hafa séð um skipulagningu ráð- stefnunnar. „Ráðstefnan er haldin á vegum áætlunarinnar ís- land án eiturlyfja í sam- vinnu við sveitarfélög á Suðurlandi, Landsamtökin heimili og skóla, unglinga- blaðið Smell og tóbaks- varnanefnd. Tilgangurinn með henni er að efla umræðu um for- varnir, miðla upplýsingum og þekkingu og hvetja sveitarfélög sem og aðra landsmenn til að efla forvarnir og virkja samfélagið í baráttu við vímuefni." Olöf segir að ekki sé vitað ná- kvæmlega hvernig vímuefnaneyslu ungmenna á Suðurlandi sé háttað miðað við aðra landshluta en hún gerir þó ráð fyrir að hún sé svipuð og landsmeðaltal. „Við höfum í höndunum könnun sem var gerð á vegum SÁÁ fyrir um tveimur árum. Könnunin fór fram á Akranesi, ísafirði, Mosfells- bæ, Vestmannaeyjum, Egilsstöð- um og á Selfossi. Þá kom í ljós að vímuefhaneysla á Suðurlandi var ívið minni en meðaltalstölur fyrir ofannefnda staði. Við þurfum á hinn bóginn að hafa alveg eins miklar áhyggjur og aðrir lands- menn þar sem þessi munur var ekki það mikill að hann væri mark- tækur. í fyrra fengum við í hendur aðra könnun frá héraðslæknum og þar komu unglingar á Suðurlandi síður en svo betur út en annars staðar á landinu hvað snertir reyk- ingar. í könnun SÁÁ var talið að um 13% nema í 8.-10. bekk reyktu en í síðari könnuninni var sú tala komin upp í 27%. - Hvernig hefur forvarnastarfi á Suðurlandi verið háttað? ,Á síðasta ári var sveitarfélagið Árborg í samvinnu við SÁÁ um víðtækar forvarnir. Það verkefni gekk út á að virkja samfélagið í vímuvörnum og reyna að ná sem flestum félögum og stofnunum í samstarf til að móta sér stefnu og takast á við vandann. Foreldrafélag grunnskólans hef- ur síðastliðina þrjá vetur verið með foreldrarölt sem hefur gefið mjög góða raun og að sögn lögreglu er lítið um að unglingar séu á götun- um á kvöldin. Það þarf hinsvegar að passa upp á að átaksverkefni dagi ekki uppi og vera vakandi fyrir að halda starfmu áfram." - Sérstakt forvarnaverkefni hef- ur verið í Hveragerði? „Já, og Guðríður Aadnegard kennari mun kynna það verkefni á ráðstefnunni. Um er ________ að ræða skólafærni- verkefni sem gengur út á að foreldrar hafa verið fræddir um ung- lingsárin og þær ^" breytingar sem þá eiga sér stað og síðan voru umræður milli skóla, barna og foreldra um samræmingu á öllum reglum eins og t.d. útivist- artíma. Þá mun Jens Hjörleifur Bárðar- son, sem starfar í jafningjafræðsl- unni við Fjölbrautaskóla Suður- lands, verða með fyrirlestur. Hann hefur verið í forsvari fyrir hópi sem er að vinna að þvi að opna vímulaust kaffihús. Það stendur til Olöf Thorarensen ?Ólöf Dagný Thorarensen er fædd á Eyrarbakka árið 1952. Hún lauk námi í félagsráðgjöf árið 19T6 frá Félagsráðgjafa- skóla Kaupmannahafnar. Olöf starfaði sem félagsráð- gjafí í Danmörku í nokkur ár. Hún var ráðin félagsmála- stjóri á Selfossi frá 1983 og gegndi því starfi fram til árs- ins 1998 þegar fjögur sveitar- félög á Suðurlandi sameinuð- ust og hún varð félagsmála- s^óri Arborgar. Eiginmaður hennar er Helgi Bergmann Sigurðsson arkitekt og eiga þau tvö börn. að kaffihúsið verði reynsluverkefhi og bærinn hefur samþykkt að styrkja unghngana í rekstri þess. Kaffihúsið verðvu- í Tryggvaskála og unglingarnir munu sjálfir reka staðinn." Ólöf segir að ennfremur hafi verið unnið mjög gott forvarna- starf við Fjölbrautaskólann á Sel- fossi. „Dansleikir við skólann höfðu fengið á sig óorð vegna óreglu. Nemendafélagið og skóla- stjórn tóku hóndum saman til að sporna við þessari þróun og það hefur tekist mjög vel. Nemendur hafa í samstarfi við skólastjórn- endur og lögreglu skipulagt dans- leikina og fengu fyrir skömmu við- urkenningu frá ferðaþjónustu KA fyrir árangurinn, góða umgengni ogjákvættstarf." - Hverjir halda fyrirlestra á ráð- stefnunni? „Auk þess sem Guðríður Aad- negard heldur fyrirlestur um for- varnir í Hveragerði og Jens H. Bárðarson talar um ungt fólk og forvarnir munu Þorsteinn Páls- son dómsmálaráðherra og Karl Björnsson, bæjarstjóri sveitarfé- lagsins Árborgar flytja ávörp. Dögg Pálsdóttir formaður verk- efnisstjórnar ræðir um ísland án eiturlyfja, dr. Sigrún Aðalbjarn- ardóttir fjallar um vimuefna- neyslu og áhrifaþætti í lífi ung- _______________ linga og Jónína Bjart- VímillailSt marz, formaður Land- kaffíhÚS á samtaka heimila og _ ,- ".' skóla, ræðir um hlut- Selfossi verk foreldra í for- ¦"""¦""^- vörnum. Björgvin Björgvinsson kennari við FB verður með hugleiðingar um stöðu ungs fólks á svæðinu. Að loknum fyrirlestrum verða mál- stofur um forvarnir á Suðurlandi, samstarf foreldra og skóla og hvað sé til ráða með leiðir í for- vörnum." Ráðstefnan er öllum opin og er þátttaka ókeypis. Ráðstefnan hefst klukkan 13.45 og henni lýkur klukkan 17.45.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.