Morgunblaðið - 04.03.1999, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 04.03.1999, Blaðsíða 2
2 FIMMTUDAGUR 4. MARZ 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Gerðir verði þjónustu- samningar við grunn- skóla BORGARFULLTRÚAR Sjálfstæð- isflokksíns leggja til að borgarstjórn Reykjavíkur samþykki að hefja hið fyrsta undirbúning að rekstrar- og þjónustusamningum við grunnskóla borgarinnar. Jafnframt að borgar- ráði verði falið að setja á laggirnar- starfshóp til að vinna að undirbún- ingi samninga við a.m.k. fjóra grunn- skóla borgarinnar með það í huga að þeir geti tekið gildi frá og með næsta skólaári. I greinargerð með tillögunni segir m.a. að með þessu vilji borgarfulltrú- arnir stíga mikilvægt skref til að tryggja aukið sjálfstæði grunnskól- anna. Sjálfstæði þeirra sé þýðingar- mikill þáttur í að efla kennslu og sjá nemendum fyrir eins góðri menntun og kostur er. Til að skólastarf geti blómstrað þurfi frumkvæði og at- orka skólastjórnenda, kennara og annars starfsliðs skólanna að fá að njóta sín. Bent er á að fyrir þremur árum hafi sjálfstæðismenn flutt sambæri- lega tillögu en þá hafi staðið fyrir dyrum flutningur grunnskólanna frá ríki til sveitarfélaga. Tillögunni hafi þá verið hafnað af R-listanum, þar sem ekki þótti tímabært að gera samninga um rekstur skóla fyrr en yfirfærsla til borgarinnar væri um garð gengin. Nú væri sú reynsla fengin og því eðlilegt að fyrri afstaða væri endurskoðuð. Borgarstjórn kemur saman til fundar í dag. Gjald eftirlitsskyldra aðila til Fjármálaeftirlitsins standi undir rekstri þess Eftirlitsgjöld nema 198 milljónum króna á árinu VÁTRYGGINGAFELÖG, innlánsstofnanir, lífeyrissjóðir, verðbréfa- fyrirtæki, verðbréfasjóðir og fleiri aðilar sem eru undir eftirliti Fjár- málaeftirlitsins þurfa að greiða alls um 198 milljónir króna í eftirlits- gjöld á árinu. Fjármálaeftirlitið tók til starfa í ársbyrjun og tók við hlutverki Bankaeftirlits Seðlabankans og Vátryggingaeftirlitsins. Morgunblaðið/Gunnar Hallgrímsson Skógarsnípa við Lund STÖK skógarsnípa hefur sést f skurðum neðan við Lund í Kópa- vogi undanfarna daga. Skógarsníp- ur eru evrópskir flækingsfuglar sem teljast til snípuættarinnar og eru afar sjaldgæfar hérlendis. Þær finnast helst þegar jörð er luiliu. Erfitt getur reynst að greina skóg- arsnípu þar sem hún fellur inn í dökka jörðina. Skógarsnípan við Lund er í félagsskap hrossagauka, sem eru af snípuætt, og keldusvín, sem einnig er flækingur hérlendis, en verpti hér áður. Þessum eftirlitsskyldu aðilum er gert að standa undir rekstri Fjár- málaeftirlitsins sem starfar á grundvelli laga sem sett voru á síð- asta ári. Samráðsnefhd sem full- trúar eftirlitsskyldu aðilanna eiga sæti í fékk rekstraráætlun Fjár- málaeftirlitsins til skoðunar áður en hún var samþykkt af fjármála- ráðuneytinu og í kjölfar þess aug- lýsti viðskiptaráðuneytið í ársbyrj- un álagningu eftirlitsgjalda. Var rekstraráætlunin lækkuð nokkuð en hún hljóðar upp á 198 milljónir fyrir yfirstandandi ár. Tryggingafélögin greiddu áður samsvarandi gjöld til Vátrygginga- eftirlitsins en þeir aðilar sem heyrðu undir Bankaeftirlit Seðla- bankans þurftu ekki að greiða gjöld. Stærstan hluta gjaldsins greiða lánastofnanir, þ.e. viðskipta- bankar, sparisjóðir og aðrar inn- lánsstofnanir, alls 94 milljónir króna. Vátryggingafélögin eru næststærstu greiðendurnir með 44 milljónir króna og lífeyrissjóðir greiða 33 milljónir króna. Þá greiða verðbréfafyrirtækin tæpar 19 milljónir og aðrir aðilar þær 8 milljónir sem á vantar. Fjármálaeftirlitinu er ætlað að hafa eftirlit með viðskiptabönkum og sparisjóðum, öðrum lánastofnun- um, vátryggingafélögum, verð- Framleiðsluráð lagt niður um næstu áramót SAMKOMULAG hefur tekist innan framleiðsluráðs landbúnaðarins og Bændasamtakanna um að leggja niður framleiðsluráðið um næstu áramót og starfsemi ráðsins flytjist til Bændasamtakanna. Rekstrar- kostnaður ráðsins hefur verið um 80 milljónir króna á ári og segir Ari Teitsson, formaður Bændasamtak- anna, að stefnt sé að því að lækka þann kostnað um 30 milljónir króna áári. Með þessu er ætlunin að einfalda starfsemina, forðast tvíverknað og spara útgjöld. Framleiðsluráð land- búnaðarins hefur ýmis lögbundin hlutverk. Það hefur t.a.m. haldið ut- an um framleiðslustýringu í land- búnaði, greiðslumarkskerfí í sauð- fjárbúskap og mjólkurframleiðslu og haft á hendi gagnasöfnun og skýrsluhald um sölu og birgðir. Einnig heldur ráðið utan um ýmsa sjóði landbúnaðarins. Hlutverk þess hefur verið að dragast saman und- anfarin ár og segir Ari það mat manna að of kostnaðarsamt sé að halda ráðinu úti. Spara má 30 milljónir á ári í stjórn framleiðsluráðs er fimmt- án manna stjórn og tíu starfsmenn. „Við reiknum með að þau verkefni sem eftir eru verði að meginhluta til færð til Bændasamtakanna og að stór hluti starfsmanna framleiðslu- ráðs flytjist til Bændasamtakanna en þó ekki allir. Við höfum talið að þarna mætti spara um 30 milljónir króna á ári í rekstur," segir Ari. Framleiðsluráð á rétt á á þriðja hundrað milljóna króna í eigin fé. Ari segir að sá hængur sé á að starfsmenn ráðsins hafi lengi verið í lífeyrissjóði opinberra starfsmanna. Þeir hafi sumir safnað upp lífeyris- skuldbindingum sem hvfli á viðkom- andi stofnunum. Hluti af eigin fé ráðsins fari því í það að mæta þeim skuldbindingum. Ari segir að ekki sé vitað með vissu hve miklar þær eru. bréfafyrirtækjum og -sjóðum, kaup- höllum, lífeyrissjóðum og fleiri aðil- um. Það á einnig aðannast eftirlit með húsbréfadeild íbúðalánasjóðs og með Nýsköpunarsjóði atvinnu- lífsins. Ný gjaldtaka „Þetta er ný gjaldtaka og talsvert há fjárhæð en við þurfum að greiða um 2,5 milljónir króna á árinu," sagði Þorgeir Eyjólfsson, fram- kvæmdastjóri Lífeyrissjóðs versl- unarmanna, er hann var inntur álits á gjaldi Fjármálaeftirlitsins. Þorgeir sagði að með nýjum lög- um um h'feyrissjóði væri gert ráð fyrir innri endurskoðun samfara ytri endurskoðun sem hefði einnig aukinn kostnað í fór með sér. Hann sagði að vissulega munaði um gjaldtöku sem þessa en hann kvaðst vona að Fjármálaeftirlitið hefði eitthvað fram að færa og haldi áfram því ágæta starfi sem unnið hafi verið hjá BankaeftirMt- inu og Vátryggingaeftirlitinu. „Ég vona að það verði ákveðin hagræðing í þessum eftirlitsiðnaði samfara samruna þessara stofn- ana. Gjaldið er lagt á samkvæmt ýtrustu heimildum nú en ég hef þá trú að eftir eitt eða tvö ár muni menn sjá lægra gjald í kjölfar hag- ræðingar." Bætur greiddar 31. mars FJÁRMÁLARÁÐUNEYTIÐ hefur ákveðið að greiða út allar bætur til elli- og örorkulífeyris- þega 31. mars nk. þar sem 1. apríl ber upp á skírdag í ár. Venju samkvæmt eru bætur greiddar út á fyrsta virka degi í mánuði en vegna páskahelgar- innar verða þær greiddar út síðasta virka daginn í mars, að sögn fjármálaráðherra. Morgunblaðið/Finnur Vænar eldis- bleikjur Tálknafirði. Morgunblaðið. ÞAU eru nokkur tonnin af eldis- fiski sem hafa farið um hendur Árna O. Sigurðssonar, starfs- manns Eyraeldis ehf. á Tálkna- firði. Hann er fyrsti fbúinn á staðnum sem gerir fiskeldisstörf að aðalatvinnu og hefur tæplega 15 ára starfsreynslu í greininni. Hér heldur hann á tveimur bleikjum, sem vógu um 9 pund svo notaður sé mælikvarði stang- veiðimanna. Sterstur hluti af- urðanna fer til Bandaríkjanna. Sérblöð í dag tvttnnUww 12 -jí^m VIÐSKIPn/iflVINNUIír FLAGA Nýsköp- un „Fjölhæfir frumkvöðlar/B1 FJARMAL Umskipti í Asíu Áhyggjur í Þýskalandi/B6 Möguleikar hjá Völu og Þóreyju Eddu í Japan /C1 ••••••••••••••••••••••••••••i Viggó Sigurðsson hefur gefið FH-ingum loforð / C3 Fylgstu með nýjustu fréttum www.mbl.is t
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.