Morgunblaðið - 04.03.1999, Blaðsíða 42

Morgunblaðið - 04.03.1999, Blaðsíða 42
42 FIMMTUDAGUR 4. MARZ 1999 MORGUNBLAÐIÐ RAÐAUOLYSIIMGAR ATVINN AUGLÝSr Heilsugæslan í Kópavogi óskar eftir að ráða starfsfólk til eftirtalinna starfa: Hjúkrunarforstjóri Staða hjúkrunarforstjóra er laustil umsóknar. Um er að ræða 100% stöðu. Æskilegt er að um- sækjandi hafi sérnám og reynslu af stjórnun 4 heilsugæslu og geti hafið störf hið fyrsta. Launakjör eru samkvæmt samningum stofnun- ar og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunastjóri Ný staða hjúkrunarstjóra er auglýst til umsókn- ar. Um 100% stöðu er að ræða. Hjúkrunarstjóri er staðgengill hjúkrunarforstjóra. Æskilegt er að umsækjandi hafi sérnám og reynslu af störf- um í heilsugæslu. Starfið er laust nú þegar. Launakjör eru samkvæmt samningum stofnun- ar og FÍH. Hjúkrunarfræðingar Hjúkrunarfræðingar óskast til starfa í heilar 'eða hluta stöður. Um er að ræða almenn hjúkr- unarstörf við heilsugæslu, svo sem við heima- hjúkrun, skólaheilsugæslu og ungbarnavemd. Einnig óskast hjúkrunarfræðingartil starfa vegna sumarafleysinga. Launakjör eru samkvæmt samningum stofnun- ar og FÍH. Heilsugæslulæknar Lækna vantar til afleysinga í júní, júlí og ágúst nk. Starfskjör eru samkvæmt gildandi úrskurði ;kjaranefndar um launakjör heilsugæslulækna. Umsóknarfrestur ertil 18. mars nk. Um störf starfsmanna heilsu- gæslustööva gilda lög nr. 97/1990 um heilbrigðisþjónustu og lög nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Heilsugæslan í Kópavogi er reyklaus vinnustaður. Frekari upplýsingar um störf lækna veitir yfirlæknir, Björn Guðmunds- son, og hjúkrunarforstjóri, Una 0. Guðmundsdóttir, um störf hjúkrun- arfraeðinga. Ennfremur veitir framkvæmdastjóri Heilsugæslunnar í Kópavogi, Birna Bjarnadóttir, upplýsingar í síma 554 0400. Umsóknum ber að skila til framkvæmdastjóra Heilsugæslunnar í Kópavogi. Umsóknareyðublöð eru fáanleg íafgreiðslu í Fannborg 7—9. Öllum umsóknum verður svarað skriflega eftir að um þær hefur verið fjallað og ráðning staðfest. Eldri umsóknir eða fyrirspurnir um störf óskast endurnýjaðar. Heilsugæslan í Kópavogi er staðsett í húsnæði í Fannborg 7—9 og í marsmánuði verður tekið í notkun annað húsnæði til viðbótar við Smárann í Kópavogsdal. Starfsmenn stöðvarinnar eru nú um 50 talsins i 35 stöðum og eru ráðnir við Heilsugæsluna í Kópavogi. * Heilsugæslan í Kópavogi, Fannborg 7—9, pósthólf 140,200 Kópavogur. Létt smíðavinna Óskum eftir að ráða húsgagnasmið eða mann, vanan húsgagnaframleiðslu, meðal annars við létta frágangs- og samsetningarvinnu. Upplýsingar á staðnum og í síma 555 6900 í dag og næstu daga. m HURÐIR Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. ¦* Verkamenn Viljum ráða nú þegar nokkra verkamenn í byggingavinnu. Upplýsingar gefur Stefán Andrésson í símum 897 3771 og 586 1028. fc Ármannsfell hf. Meðhjálpari Meðhjálpara vantar við Laugarneskirkju. Konur jafnt sem karlar eru hvattartil að sækja um stöðuna. iíjpplýsingar í síma 588 9422. Sóknarnefnd. TILKYIMIMINGAR Vestmannaeyjabær Tillaga að deiliskipulagi Herjólfsdals í Vestmannaeyjum Bæjarstjórn Vestmannaeyja auglýsir hér með tillögu að deiliskipulagi Herjólfsdals í Vestmann- aeyjum samkvæmt 1. mgr. 26. gr. skipulags- og byggingalaga nr. 73/1997. Skipulagið nærtil reits sem afmarkast af norður- og austurhlíðum Dal- fjalls og legu golfvallarins að vestan. Tillagan gerir ráð fyrir endurbótum hátíðar- svæðis með endurgerð mannvirkja, slitlags- efna á yfirborð, stígagerð, leiksvæði, fegrun o.fl. Einnig tekur skipulagið yfir almennings- tjaldsvæði og rústir gamla Herjólfsbæjarins, en svæðið er einnig almennt útivistarsvæði. Tillagan verðurtil sýnis á bæjarskrifstofunum í Ráðhúsinu og á skrifstofu skipulags- og bygg- ingafulltrúa, Tangagötu 1, frá og með föstu- deginum 5. mars nk. til og með mánudeginum 5. apríl 1999. Þeir, sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. Fresturtil þess að skila inn skrifleg- um athugasemdum rennur útföstudaginn 16. apríl 1999. Skila skal inn athugasemdum á skrifstofu skipulags- og byggingafulltrúa, Tangagötu 1. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna fyrir tilskilinn frest, teljast samþykkir henni. Bæjarstjórinn í Vest- mannaeyjum TI l~ O O Ð / U T Ð O Ð Útboð — tilbúínn áburður Vildarkjör ehf., f.h. áskrifenda sinna, sem eink- um eru bændur (nú rúmlega 1000), óska eftir tilboðum ítilbúinn áburðskv. nánari lýsingu í útboðsgögnum. Magnið er ekki fast ákveðið, en það eða þau tilboð sem tekið verður munu verða kynnt áskrifendum ítarlega í fréttabréfi og þeim gefin kostur á umsömdum áburðar- yiðskiptum. Útboðsgögn verða afhent á skrifstofu Vildar- kjara ehf. án endurgjalds. Tilboð skulu berast Vildarkjörum ehf. eigi síðar en kl. 14.00föstudaginn 12. mars 1998 á skrif- stofu fyrirtækisins eða milli kl. 15.00 og 16.00 sama dag í Norðursal Bændasamtaka Islands, Bændahöllinni, Hagatorgi 1,3. hæð, þarsem tilboð verða opnuð kl. 16.00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þess óska. Vildarkjör ehf., Suðurlandsbraut 6, sími 553 5300, fax 553 5360, netfang vildarkjor@islandia.is veffang www.islandia.is/vildarkjor FUIMOIR/ MANNFAGNAÐUR Aðalfundur Frumherja hf. 1999 Aðalfundur Frumherja hf., vegna starfsársins 1998, verðurhaldinn í húsakynnumfélagsins á Hesthálsi 6—8, Reykjavík, fimmtudaginn 11. mars1999kl. 16:00. Dagskrá fundarins er þessi: 1. Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt 12. grein samþykkta félagsins 2. Tillaga um heimild til handa félagsstjórn til kaupa á eigin hlutabréfum, sbr. 55 gr. hlutafjárlaga nr. 2/1995. 3. Breyting á 5 grein samþykkta félagsins um heimild til handa félagsstjórn til að gefa út hlutabréf með rafrænum hætti í verðbréfa- miðstöð samræmi við lög nr. 131/1997. 4. Umræður og atkvæðagreiðsla um önnur mál, sem löglega hafa verið upp borin Tillögur um breytingar á samþykktum og árs- reikningurfélagsinsmun liggjaframmi á skrif- stofu félagsins hluthöfum til sýnis sjö dögum fyrir aðalfund. _____ Sjúkraþjálfarar — læknar! Munið fundinn um hálshnykk, sem hefst kl. 9.30 föstudaginn 5. mars 1999 og fundinn um mjóbaksverki og sjúkraþjálfun, sem hefst kl. 14.00 sama dag. Báðir fundirnir verða haldnir í þingsölum 1-3 á Hótel Loftleiðum. Aðgangur er ókeypis. Fundarboð og dagskrá hafa verið send út. Landlæknir, Samband íslenskra tryggingafélaga, Slysavarnaráð, Tryggingastofnun ríkisins. |N/ skipasmíðastöð NJARÐVÍKURhf. Aðalfundur Aðalfundur Skipasmíðastöðvar Njarðvíkur hf. verður haldinn fimmtudaginn 18. mars 1999 kl. 17.00. Fundarstaður er matsalur félgsins. Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf. Stjórnin. Aðalsafnaðarfundur Aðalsafnaðarfundur Laugarneskirkju verður haldinn í safnaðarheimilinu sunnudaginn 7. mars nk. að lokinni guðsþjónustu kl. 12.30. Allt sóknarfólk hvatttil að mæta. Sóknarnefnd. ATVIIMIMUHUSIMÆÐI Til leigu eða sölu Laugavegur — Vitastígur 260 fm bjart og vistlegt verslunar- eða þjón- ustuhúsnæði. Góð lofthæð. Tvö bílastæði fylgja. Laust nú þegar. Allar nánari upplýsingar á skrifstofutíma hjá Fasteignamarkaðnum ísíma 551 1540. Stórhöfðí 17 470 fm húsnæði til leigu Húsnæðið ertilbúið og í góðu ásigkomulagi, enda hefur íslandspóstur haft þetta húsnæði til leigu. Húsnæðið hefurýmsa kosti. Staðsetn- ing góð, á horni Stórhöfða og Höfðabakka, næg bílastæði, hægt að aka að húsinu austan megin, sérinngangur. Frábært útsýni. Kjörið fyrir allskonar rekstur. Þeir sem hafa áhuga vinsamlegast hafið sam- band við Elías Gíslason í síma 587 7685. • Til leígu 85 fm verslunar- húsnæði á Seljabraut 54 Tilvalið fyrir hárgreiðslustofu, snyrtistofu eða blómabúð. Upplýsingar í síma 557 1780, Símon eða Þóra. Síðumúli — til leigu tvær 200 fm hæðir á góðum stað í Síðu- múla. Lausar nú þegar. Allar nánari upplýsingar hjá Fasteignamark- aðnum í síma 551 1540.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.