Morgunblaðið - 15.04.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 15.04.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR15. APRÍL1986 11 Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17,3:21870,20998: Ábyrgd - reynsla - öryggi Kríuhólar 2ja herb. ib. ca. 50 fm á 2. hæð. Verð 1450-1500 þús. Rekagrandi 2ja herb. ca. 70 fm íb. á 1. hæð. Bilskýli. Lindarbraut Seltj. 3ja herb. ca. 85 fm góð kj.íb. Verð 1800 þús. Kirkjuteigur 3ja-4ra herb. ca. 80 fm kj.íb. Mikið endurn. Verð 1900 þús. Furugrund Kóp. 3ja herb. ca. 80 fm glæsileg íb. á 5. hæð. Verð 2,3 millj. Stórholt 3ja herb. ca. 85 fm íb. á 2. hæð ásamt íb.herb. í kj. Safamýri 4ra herb. ca. 117 fm glæsileg ib. á 4. hæð. Tvennar svalir. Mikið útsýni. Verð 2,7-2,8 millj. Holtagerði Kóp. Ca. 106 fm rúmgóð neðri hæð í tvíb.húsi. Bílsk.sökklar. Verð 2,5 millj. Flúðasel Glæsil. raðhús á þremur hæð- um, ca. 240 fm, innb. bílsk. Ósabakki Ca. 211 fm raðhús á pöllum ásamt bilsk. Verð 4,6-4,7 millj. Akurholt Mos. Einb.hús á einni hæð ca. 138 fm. Bílsk. 30 fm. í smíðum 200 fm einbýli í Reykjafold. 400 fm einbýli í Fannarfold. Hrísmóar Gbæ Eigum enn eina 4ra herb. ib. tilb. u. tróv. og máln. Mjög hagstæð kjör. Okkur vantar allar stærðir og gerðir af eignum Skoðum og verðmetum samdægurs. HMmar VddiinarMon i. 687225, Kotbrún Hilmandóttir a. 7602«, oigmundur Böóvaraaon hdL i i >í\ y H/f Kristjðn V. Kristjánsson vlðik.fr. Slguráur örn Slgurðarson vlðik.fr. Skipholti 50 C (gegnt Tónabíói) Sími 688-123 Njálsgata. 2ja herb. 47 fm ósamþ. íb. í kj. Verð 1000 þús. Vesturbær. 3ja herb. 70 fm risíb. Danfoss. Verö 1550 þús. Nökkvavogur. Goð 3ja herb. 65 fm íb. í kj. i steinhúsi. Verö 1700 þús. Boðagrandi. Glæsileg 90 fm íb. á 8. hæð. Bílskýli. Verö 2650 þús. Þverhoit. Ca 90 fm á jaröhæö. Gæti hentað sem skrifst. Austurberg. Vönduð 4ra herb. ib. ca. 110 fm á 4. hæð. Bílsk. Verö 2500 þús. Reynihlíð. Fokhelt 221 fm enda- raöh. á tveimur hæöum m. innb. bílsk. Ýmis eignask. möguleg. Hlíðarhvammur Kóp. 250 tm einbýlishús á 2 hæöum á frábærum staö. bilskúr. Markarflöt Gb. Vönduö 145 fm á jaröh. Góður garöur. Verö 2700-2800 þ. Garðabær. 185 fm Siglufjaröarhús á tveimur hæðum. Bílsk.sökklar. Verð 3800 þús. Hlíðarhvammur Kóp. 250 fm einb.hús ó tveimur hæöum ó frábærum stað. Bílskúr. Höfum kaupanda að eign með bílskúr 1 vesturbæ. Verðhug- mynd ca. 3 millj. 11540 Einbýlis- og raðhús I Seljahverfi: 290 fm glæsilegt einb.hús á fallegum útsýnisstaö. 28 fm bflsk. Skipti á minna möguleg. Arnartangi Mos.: uo tm einlyft gott einb.hús auk 40 fm bilsk. Falleg lóð. Verð 4,4 mlllj. Grettisgata: 212 fm viröulegt timburh. á góðum staö. Uppl. ó skrifst. Reynigrund: i30fmtvíiyftrað- hús. Bilsk.réttur. Verð 3,6 millj. Dalsel: 270 fm gott raöhus. Mög- ul.á sóríb. i kj. Verð 4,1-4,2. I Garðabæ: ca 193 fm nýtt tvi- lyft timburhús (Húsasmhús). Fallegt útsýni. Bilsksökklar. Verð 4,6 millj. Suðurgata Hf.: f05 fm mjög fallegt timburh. Verð 2,8-3 millj. í Norðurbæ Hf.: ca. 125 tm einlyft gott einb.hús. Uppl. á skrifst. Álfhólsvegur Kóp.: isotm gott raöhús. Bilsk. Verð 4 millj. 5 herb. og stærri I Hólahverfi.: H2fmib. 02. hæö í 3ja hæða húsi. Þvottah. í íb. Bfl- skúr. Verð 2,7 millj. Þverbrekka: 117 fm ib. a 8. hæð. Þvottah. í íb. Glæsil. útsýni. Verö 2,5 millj. í Þingholtunum: 140 tm vönduö efri hæð í þríbhúsi. Arin í stofu. Verð 3,5-3,8 miilj. 4ra herb. Jörfabakki: 115 tm góð ib. á 1. hæð. Skipti á minni eign mögul. Mávahlíð: 124 fm rísíb. V. 2,8 m. I smíðum í vestur- bæ: Vorum aö fá til sölu 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. ibúöir í nýju glæsil. húsi í vesturbæ. Ðtlhýsi fylgir. Afh. tilb. u. tróv. í des. nk. Fast verð. Hvassaleiti: Rúml. 100 fm björt og góö íb. á 4. hæð. 3 svherb. Útsýni. Bflsk. Lindargata: Til sölu hálf húseign sem er kj., hæö og ris. Verð aöeins 1950 þús. Hlíðarvegur Kóp.: 100 fm neöri sérhæö i tvíbhúsi. Bilskr. Verö 2,5 millj. 3ja herb. Fellsmúli: 96 fm íb. á 4. hæð. V. 2,3 millj. Skipti á stærri íb. æskileg. Furugrund — laus: 85 fm góö íb. á 5. hæö. Verö 2,3 miltj. Okkur vantar 3ja herb. góða ib. m. bflsk. í austur- eöa vesturbæ fyrír traustan kaupanda. Engihjalii — laus: 3ja herb. góö íb. á 2. hæö. Verð 2050 þús. Tjarnargata: 76 fm falleg ib. í kj. Verö 1600 þús. Langahlíð: 100fm kj.íb. Sórinng. Verö 1750-1800 þús. Skólagerði: 3ja herb. 75 fm góö kj.íb. Mávahlíð — laus: 2ja-3ja herb. risíbúö. 2ja herb. Espigerði: 60 fm góö íb. á jaröh. Sérsm. innr. Verö 1850 þús. Hraunbær: 2ja herb. mjög góö íb. á 2. hæð. Svalir. Verö 1750 þús. Efstaland: 2ja herb. björt og rúm- góö íb. á jaröhæó. Stórt svefnh. Mikiö skáparými. Sérgaröur. Verö 1750-1800 þús. Asparfell — laus: 60 fm bjort og góð íb. á 2. h. í lyftuh. Þvottah. á hæö. Verö 1550 þús. Silfurteigur — laus: 70 tm falleg kj.íb. Sérinng. Verö 1800 þús. Garðavegur Hf.: ca. 75 tm neöri sérh. í tvíb.húsi. V. 1700 þús. Skáiagerði m/bflsk.: 65 tm íb. á 1. hæð. Afh. fljótl. tilb. u. trév. Verö 2.130 þús. Reynimelur: Einstaklingsíb. í kj ásamt bílsk. Uppl. á skrifst. FASTEIGNA MARKAÐURINN Oðinsgotu 4 ‘ 11540 - 21700 Jón Guðmundsson sölustj., Leó E. Löve lögfr., Magnús Guðlaugsson lögfr. 681066 LEITIÐ EKKILANGT YFIRSKAMMT SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS KLEPPSVEGUR — 3JA 90 fm góð ib. i fjölb.húsi m. lyftu. Fallegt útsýni. Húsvöröur. Verð 3,3 millj LAUGA TEIGUR — 3JA 78 fm snyrtil. ib. i kj. m. sérínng. Ákv. sala. Verð 1850þús. LA NGHOL TSVEGUR - 3JA 75 fm mikið endurn. ib. i þrib. Sérinng. Verð 1900þús. SPÓAHÓLAR — 4RA 105 fm góð ib. á 3. hæð Tengt fyrir þvottavét á baði. Ákv. sala. Verð 2,3 millj. DIGRANESV. — SÉRH. 130 fm falleg miðhæð i þríb. Sérínng. Bilskúrsr. Glæsil. útsýnf. Verð 3,1 millj. FISKAKVÍSL - RAÐHÚS 180 fm glæsil. raðh. á tveimur hæðum m. vönduðum innr. Mjög faliegt útsýni. Húsið er ekki fullb. að utan. Bilskúrs- plata fyrír tvöfaldan bilsk. Verð 4,9 millj. HEIÐARBÆR - EINBÝLI 150 fm lallegt hús é einni hæð. 4 svefn- herb. 38 fm bilsk. Skipti mögul. á 3Ja herb. ib. m. vinnuptássi eða bilsk. Verð 5,9 miHj. BÁSENDI — EINBÝLI 234 fm hús með tveimur ibúðum. Bilsk. Akv. sala. Verð 5,9 millj. HúsafeU FASmGNASALA Langhottsvegi 115 (Bæjarieiðahúsinu) Simi: 681066 Aóalsteinn Petursson Bergur Guónason hd' ffiaad ' EIGNAPJONUS. ANA / FASTEIGNA- OG SKIPASALA HVERFISGÖTU 98 (hornl Barónsstígs). . RÍMAR 26650—27380 2ja herb. Skipholt. Einstaklega smekkleg 2ja herb. íb. Verð 1100 þús. Selvogsgata Hfn. 2ja herb. íb. á 3. hæð. Öll endurn. V. 1550 þ. Klapparstígur. 65 fm íbúð á 2. hæð. Verð 1350 þús. 3ja herb. Melabraut. Stór og góð íbúð á 1. hæð ásamt 40 fm bilsk. Tvennar svalir. Verð 2,9 millj. Suðurbraut Hfn. Mjög góð ca. 75 fm ib. á 2. hæð. V. 1650 þ. Búðargerði. Sérstaklega góö ca. 80 fm kj.íþ. Garðavegur Hfn. Mjög góð íb. á 1. hæð. Sérinng. Verð 1650 þ. Krummahólar. Mjög góð 90 fm ib. á 6. hæð. Bílskýli. Sk. mögul. 4ra-6 herb. Háaleitisbraut. 4ra-5 herb. 120 fm íb. með bílsk. Verð 2,8 millj. Lindarhvammur Hfn. 3ja-4ra herb. mjög góð 117 fm ib. á 2. hæð í þríbýlish. Bílsk. Verð 2,5-2,6 millj. Rauðalækur. Ágæt 5-6 herb. ibúð á tveimur hæðum. Sérinn- gangur. Bílskúrsréttur. Hrafnhólar. 115 fm góð ib. á 7. hæð ásamt bílsk. Verð 2,5 millj. Grettisgata. Góð íbúð á 1. hæð. Seljabraut. 4ra-5 herb. mjög góð 115 fm ib. á 2. hæð ásamt bil- skýli. Einkasala. Verð 2,4 millj. Einbýlis- og raðhús Helgubraut Kóp. Ca. 240 fm einbýlish. í smiðum. Verð 3,7 m. Laugalækur. Stórglæsil. 6 herb. ca. 180 fm endaraðh. Verð 3,8 millj. Næfurás. 250 fm raðhús. Ein- staklega smekklegar innr. og gott skipulag á húsinu. Besta útsýnið íÁsnum. Njálsgata — steinhús. Kj., tvær hæðir og ris. Uppl. á skrifst. Garðabær. Góð einb.hús á Flötunum og í Lundunum. Verslanir. Góð húsgagnaversl- un á góðum stað í bænum. Uppl. á skrifst. Raftækja- og búsáhaldaverslun. Uppl. á skrifst. Á Suðurnesjum Ódýrar íbúðir í Keflavík og Grindavík. Sumar lausar strax. Lögm.: Högni Jónsson hdl. Boðagrandi — 2ja 65 fm vönduö ib. á 7. hæÖ. Laus strax. V. 1900-1950 þús. Hörgshlíð — 2ja Ca 60 fm ibúö á 2. hæó. Verö 1750 þús. Laus nú þegar. Álfheimar — 2ja Mjög falleg íbúö á jaröhæð. Veró 1650 þús. Krummahólar — 2ja 55 fm góö ibúö á 1. hæö. Suöursval- ir. Verð 1550 þús. Hringbraut — 2ja Góð íb. á 2. hæð. V. 1500-1550 þús. Keilugrandi — 2ja 65 fm vönduð íbúð á jaróhæö. Skeiðarvogur — 2ja 75 fm björt ibúö í kjallara (í raöhúsi). VerÖ 1700 þús. Blikahólar — 2ja Glæsileg íbúö á 6. hæö. Ný eldhús- innr. Ný gólfefni. Ver 1650 þús. Selás — 2ja 50 fm fullb. ib. á jaröhæö (m. sérlóö) í þríb.húsi. Verö 1450-1500 þús. Efstihjalli — 2ja-3ja 2ja herb. ibúö ásamt aukaherb. í kj. Verö 1800 þús. Langholtsvegur — 2ja 65 fm ný íb. á jaröh. V. 1300 þús. Fífuhvammsv. — 3ja 3ja herb. efri sérhæö í tvíbýlishúsi. Stór bflskúr. Verö 2,4 millj. Leirubakki — 3ja 3ja herb. íbúö ásamt aukaherb. í kj. Sérþvottahús. Verö 2,1 millj. Krummahólar — 3ja 90 fm mjög sólrik íb. á 6. hæö. Glæsi- legt útsýni. Bflhýsi. Verö 2,0 millj. Furugrund — 3ja Góö íbúö á 5. hæð. Laus strax. Verö 2,3 millj. Bakkagerði — 3ja 3ja herb. 70 fm falleg ibúö á jaróhæó. Sérinng. Barónsstígur — 3ja 90 fm mikiö endurnýjuð íbúö á 1. hæó í steinhúsi. Verö 2,2 millj. Laugavegur — tvíb. Til sölu tvíbýlishús (bakhús). Laust fljótlega. Verð 2,5 millj. Eyjabakki — 4ra 100 fm góö endaíb. á 2. hæö. Sérþv.- hús. Verö 2,4 millj. Laugavegur Tilb. u. trév. 130 fm glæsilegt Bpenthouse“ á 3. og 4. hæö og 3ja herb. 85 fm ib. á 2. hæö. Afh. í aprfl nk. Stigahlíð — 5 herb. 135 fm vönduð íbúö á jaröhæö skammt frá nýja miöbænum. Sérinng. og hiti. Laus fljótlega. Verö 3,1 millj. Ljósheimar —4ra 100 fm góö íbúö á 6. hæö. Danfoss. Verö 2,2-2,3 millj. Efstihjalli — 4ra-6 4ra herb. íbúö ásamt 2 aukaherb. á jaröhæö. (samtals 5 svefnherb.) á þessum vinsæla staö. Verö 2,9 millj. Laus strax. Mosfellssveit endaraðh. 3ja herb. vandað endaraöhús við Bugöutanga. Tómasarhagi — sérh. Ca 140 fm góö neðri hæð i þríbýlis- húsi. Laus fIjótlega. Álfheimar — 4ra 117 fm góö ibúö á 4. hæð. Kópavogur — 6 herb. 170 fm ibúö (1. hæð) á rólegum staö. Sérinng. og hiti. Verö 3,0 miilj. Suðurhólar — 4ra 110 fm vönduö íbúö á 3. hæö. Verö 2350-2400 þús. Selbrekka — raðh. Tvflyft vandaö raöhús á besta stað. Verólaunagaröur. Möguleiki á lítilli ibúö á jaröhæö. Hitalögn i plani. Glæsilegt útsýni. Skógarlundur — einb. 150 fm gott einlyft einb. ásamt 45 fm bílsk. Góð lóö. Gott útsýni. Rjúpufell — raðh. 135 fm fallegt einlyft raöhús ásamt góóum bílskúr. Verö 3,7 mlllj. Hnotuberg — einb. Sókklar aö glæsilegu einbýlishúsi samtals 255 fm ásamt 63 fm bílskúr. Teikn. á skrifst. Holtsbúð — einb. 120 fm raöhús (viölagarsjóöshús) m. bílskúr sem er innréttaóur fyrir þjón- ustustarfsemi. Verð 3,7-3,8 millj. EiGnnmiDLunm ÞINGHOL1SSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Söluttjóri: Sverrir Krittinston Þorleilur Guömundston, sölum. Unnsteinn Beck hrt., sími 12320 Þórólfur Halldórsson. lögfr. EIGNAS4LAM REYKJAVIK Einbýlishúsograðh. ÁLFHÓLSVEGUR. Ca. 140 fm vandaö og gott einbýlish. á tveimur hæðum. 40 fm bílsk. | fylgir. V. 4,5 millj. HRINGBRAUT HAFN. Ca. 145 fm einbýlish., eitt af sænsku húsunum. Sala eða skipti á 3ja herb. ib. KÁRSNESBRAUT. Gott einbýl- ish. með tveimur íb., 2ja og 3ja herb. 70 fm bílsk. V. 4 millj. IVÖLVUFELL Ca. 140 fm enda- I raðh. á einni hæð. Bilsk. V. 3,6 m. LANGHOLTSVEGUR. Ca. 250 Ifm parh., tvær hæðir og kj. | Innb. bilsk. Selst fokh. SEIÐAKVÍSL. Ca. 165 fm vand- að og fallegt einbýlish. á einni | hæð. Innb. bilsk. ISÆBÓLSBRAUT. Ca. 180 fm l raðh. Selst fokhelt. EIGMASALAIM REYKJAVIK ■f Ingólfsstræti 8 ðrsími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason. Heimasfmi: 688613. Til söiu Hveragerði Nýtt einbýlish. (steinh.). Grunn- flötur 127 fm og kj. undir hluta. Tvær stórar samliggjandi stof- ur, 3 svefnherb., skáli, eldhús með borðkrók, baðherb. með kerlaug og sturtu, þvottah., kjallaraherb. o.fl. Tvöf. bílsk. Frágengin lóð með gróðri. Hægt að gera sólstofu og ker- laug úti. Laust strax. Sjávarlóð Til sölu er 930 fm sjávarlóð á góðum stað á Álftanesi. Bygg- ingagjöld greidd. Útlitsteikn. fyrir hendi. Hitaveita. Hagstætt verð. íbúðir óskast Vegna mikillar sölu fasteigna að undanförnu, óskast til sölu allar stærðir og gerðir íbúfta og húseigna í Reykjavík og nágrenni. Hef góða kaupendur tilbúna til að kaupa. Eigna- skipti oft möguleg. Vinsamleg- ast hafið samband strax. Árni Stefánsson hrl. Málflutningur. Fasteignasala. Suöurgötu 4. Sími: 14314. Kvöldsími: 34231. Hafnarfjörður íbúðirtil sölu: 2ja herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýlish. við Álfa- skeið. Bílsk. fylgir. Laus 1. júní. Verð 1900 þús. 2ja herb. íbúð i kjallara við Öldutún. Laus nú þegar. Verð 1650 þús. 2ja-3ja herb. íbúð við Garðaveg. Verð 1700 þús. 3ja herb. íbúð á efri hæð við Hverfisgötu. Verð 2000 þús. 2ja herb. íbúð við Köldukinn. Verð 1400 þús. 2ja herb. íbúð í fjölbýlish. við Sléttahraun. Verð 1600 þús. Einbýlishús við Arnarhraun í góðu ástandi. Ræktuð lóð. Breiðvangur 135 fm á 1. hæð í fjölbýlish. ásamt bílskúr. Raðhús við Stekkjarhvamm. Tilbúið undirtréverk. Árni Grétar Finnsson hrl. Strandgotu 25, Hafnarf simi 51 500
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.