Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 14. DESEMBER 1986 11 VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi EO SVOLUHRAUN Nýkomið í einkasölu 5-6 herb. 134 fm raðhús á einni hæð. 30 fm bílsk. Verð 5,2 millj. Skiptl æskileg 6 4ra herb. Ib. með bflsk. í Hafnarfirði. GOÐATÚN — GBÆ Gott 6 herb. 200 frn einb. á einni hœð. Bilsk. Verð 5,7 millj. Skipti æskil. á 140 fm einb. í Hafnarf. eða Gbæ. SMYRLAHRAUN Huggulegt 160 fm endaraðhús á 2 hæðum. 4 svefnherb. Stækkunarmögul. i rísi. Bilsk. Verð 5,5 millj. Laust í janúar. LANGAMÝRI — GBÆ Fokhelt raðhús. Teikn. á skrifst. MÓABARÐ — EINBÝLI 138 fm einb. á tveimur hæðum. Verð 4,5 millj. Sklptl æskll. á 4ra herb. I Hafnarfirði. KLAUSTURHVAMMUR Endaraöhús á tveimur hæðum ásamt innb. bílsk. Verð 5,5 millj. Skipti á góðri sérhæð á Öldutúnssvæði. REYKJAVÍKURVEGUR HF. Falleg 5 herb. 138 fm hæð i þrib. Allt sér. Verð 3,8 millj. Sklptl mögulog á góðri 3ja-4ra herb. Ib. ( Norðurbæ. ÁSGARÐUR GB. — LAUS 5 herb. 143 fm neðri hæð í tvib. Allt sér. Verð 3,2 millj. Laus strax. ÁLFASKEIÐ 3ja herb. 90 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Bílsk. Verð 2,5 millj. LÆKJARKINN 5-6 herb. 120 fm (b. á tveimur hæðum. Bilsk. Verð 3,4 millj. FAGRAKINN 3ja herb. 85 fm neðri hæð i tvib. Allt sér. Verð 2,3 millj. KALDAKINN — LAUS 3ja herb. 85 fm aðaihæð i þríb. Sér- inng. Nýjar lagnir og innr. (b. i sérfl. Verð 2,8 miljj. UGLUHÓLAR Falleg 3ja herb. 87 fm íb. á 3. hæð. Suðursv. Verð 2,4 millj. MIÐVANGUR 3ja herb. 96 fm ib. á 3. hæð. Suðursv. Stórkostlegt útsýni. Verð 2,7 millj. HRINGBRAUT HF. — LAUS 3ja herb. 85 fm íb. á jarðhæð. Verð 2,1 miilj. ÁLFASKEIÐ 2ja herb. 60 fm ib. á 3. hæð. Suðursv. Bflsk. Verð 2,1 millj. HOLTSGATA HF. — LAUS 2ja herb. 52 fm ib. Verð 1450-1500 þ. SUÐURGATA — HF. 2ja-3ja herb. 60 fm fb. á jarðhæð. Allt sór. Verð 1,6 millj. GARÐAVEGUR — HF. 2ja herb. 45 fm risíb. Verð 1-1,1 millj. SLÉTTAHRAUN Góð einstaklíb. á jarðhæð. Verð 1550- 1600 þús. REYKJAV. — SÖLUTURN HAFNARFJ. — SÖLUTURN HAFNARFJ. — HESTHÚS Nýtt sex hesta hús ásamt hlöðu og kaffistofu. Gjörið svo vel að li'ta Inn! ¦ Sveinn Sígurjónsson sölustj. ¦ Valgeir Kristinsson hrl. ^^terkurog kJ hagkvæmur auglýsingamióill! 26600 allirþurfa þak yfir höfudiú Opið 1-3 2ja herbergja Æsufell. Falleg 60 fm íb. á 3. hæð með góðum innb. bílsk. V. 2,2 millj. Getur selst án bílsk. á 1950 þús. Þverbrekka. Góð ca 40 fm ib. á 9. hæð. Mikið útsýni. Verð 1650 þús. Mánagata. Ágæt ca 50 fm íb. í kj. Verð 1600 þús. 3ja herbergja Skólabraut. Ágæt 3ja-4ra herb. ca 80 fm íb. í risi. Suðursv. Fallegt útsýni. V. 2,4 millj. Vogatunga. Góð ca 65 fm íb. á jarðh. Sérinng. Verð 1850 þús. í nýja miðbænum. Ný og falleg 102 fm íb. á 3. hæð í lyftuhúsi. Stórar suðursv. Ágætt útsýni. Innang. úr bílskýli. Verð 4,1 millj. 4ra herbergja Vesturberg. 115 fm íb. á 2. hæð. Góðar vestursv. 3 svefn- herb. V. 2,7 millj. Öldugata. Ca 90 fm íb. í risi. Lítið undir súð. 2 svefnherb. og 2 stofur. V. 2,2 millj. Engihjalli. Opin og björt 117 fm íb. á 4. hæð. Tvennar svalir. Fallegt útsýni. V. 3,2 millj. Einbýii Hverafold. Nýtt 214 fm hús á einni hæð með 35 fm bílsk. Húsið stendur á fallegum stað m. fallegu útsýni. Lítilsháttar frág. er eftir. Verð 5,7 millj. Ægisgrund. 119 fm hús á einni hæð m. bílskr. Húsið þarfnast talsverðrar endurn. en hefur mikla mögul. Verð 2,5 millj. Vallhólmi. 260 fm hús á tveim hæðum. Husið er nýtt, en fullfrág. Á neðri hæð er sér 2ja herb. íb. Fallegt útsýni. Mjög falleg lóð. Verð 8 millj. Eikjuvogur. Mjög fallegt ca 200 fm hús á einni hæð auk 30 fm bílsk. Húsið skiptist í: Stóra stofu m. arni, 5 svefnherb., góð baðherb. og fallegt eldh. Mjög vel umgengin eign. Kg^] Fasteignaþjónustan Auslurstræti 17, s. 26600 Þorsteinn Stelngrímsson lögg. fasteignasali 28444 Opið 1-3 Hraunbrún 2ja Ca 70 fm á jaröhæð í góðu þríbýlishúsi. Allt sér. Falleg eign. Laus fljótt. Verð: tilboð. Hlunnavogur 2ja Ca 65 fm kjíb. í tvíbýli. Allt sér. Falleg eign. Verð 1,9 millj. Álfhólsvegur 2ja Ca 63 fm risíb. í þríbýli. Laus strax. Verð 1,9-2 millj. Smyrlahraun 3ja Ca 96 fm á 2. hæð í 4ra fbúða stigagangi. Falleg eign. Laus strax. Sökklar f. bílskúr. Verð 2750 þús. Hverfisgata Ca 80 fm rishæð í nýlegu húsi. Timburhús. Allt sér. Laus. Verð 2,4 millj. " Hraunbær 3ja Ca 95 fm á 3. hæð auk herb. i kj. Falleg eign. Verð: tilboð. Básendi 3ja Ca 80 fm risíb. Falleg eign á toppstað. Verð 2,5 millj. Seljavegur 4ra Ca 95 fm 4ra herb. á 2. hæð. Nýstandsett falleg eign. Laus. Verð 2,6 millj. Mosabarð Hf. Ca 115 fm neðri sérhæð í tvíbýl- ishúsi. Allt sér. Verð 2,8 millj. Kjarrmóar raðh. Raðhús sem er hæð og ris um 100 fm. Fallegt hús. Verð 3,2 millj. Eskiholt einbýli Ca 350 fm einbýlishús á tveim- ur hæðum. Selst rúml. fokhelt. Til afh. strax. Engimýri einbýli Ca 170 fm sem er hæð og ris auk 42 fm bílsk. Selst frág. að utan m. gleri, fokh. að innan. Verð 4,1 millj. Miðborgin nýtt Ca 140 fm einbhús auk 80 fm atvhúsn. Selsttilb. u. trév. Uppl. á skrifst. Háteigsvegur Ca 400 fm húseign sem er tvær hæðir auk kj. Uppl. á skrifst. okkar. Hraunhv. Hf. Ca 160 fm hús sem er hæð og kj. Gott eldra hús á fallegum stað. Verð: tilboð. Seltjarnarnes Iðnaðarhúsn. um 260 fm auk millilofts 65 fm. Selst fokh. Allar nánari uppl. á skrifst. okkar. Snorrabraut Ca 450 fm á 3. hæð í nýju húsi. Lyfta í húsinu. Bílastæði í bílskýli geta fylgt. Uppl. á skrifst. okkar. Bolholt 160 fm verslunarhúsnæöi. Laust strax. Verð 5 millj. HÚSEIGNIR ví-lhjsundi 1 o, C|fin simi 28444 4X «**Bmfll Danwl Árnaton, lögg. latt. ^11540 Einbýlis- og raðhús Barðaströnd Seltj.: Höfum til sölu mjög vandaö 200 fm endarað- hús. Innb. bflsk. Gott útsýni. Vorð 6,7 millj. I Vesturbæ: ca 270 fm gott einbhús (steinhús) á þremur hœðum auk ca 25 fm bilsk. I Grafan/Ogi: Húseign á einni hæð, m. 2 íb. 5 herb. og 2ja herb. Báö- um íb. fylgir bilsk. Til afh. i apríl '87. Frág. að utan. Fokh. að innan. Hlaðbasr: 153 fm einbhús á einni hæð auk bílsk. 4 svefnherb. Ný innr. í eldhúsi. Verð 6,5-6,7 millj. A Seltja.: 252 fm einb. á einni hæð auk bílsk. Til afh. strax fokhelt. VÍð SlindÍn: 260fmtvilyftfallegt einbhús. Stórkostlegt útsýnl yflr Sund- in. Nánari uppl. á skrifst. 5 herb. og stærri Meistaravellir: 135 fm fb. á 2. hæð auk 24 fm bilsk. 4 herb. og saml. stofur. Verð 4,3 millj. í Hlíðunum: 145 fm íb. á 2. hæð. Bilskréttur. Verð 3,5 millj. í Seljahverfi: ca 175 fm ib.« 2 hæðum i litlu sambýli. Bilskýli. 3ja og 4ra herb. Vesturgata: 97 fm ib. á 3. hæð í steinhúsi. Svalir. Verð 2,2-2,4 mlllj. Sæbólsbraut Kóp.: notm mjoy góð íb. á 1. hæö i nýl. húsi. 3 svefnherb. Þvottah. og búr innaf eld- húsi. Suðursvalir. Góð sameign. Laus fljótl. Langt. grkjör. Væg útb. Alfhólsvegur Kóp.: ss fm mjög vönduð íb. á 1. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Sérinng. Bilsk. Glæsil. útsýni yfir borgina. Fæst í skipt- um fyrir 4^5 herb. við Álfhólsveg m. bilsk. Brattakinn: ca so fm efri hæð og ris I þrib. Sérlnng. Verö 1850 þús. Barmahlíð: 96fmmjöggóðkj.ib. með sérinng. Sérhiti. Laus fljótl. Verð 2,2 millj. 2ja herb. Engihjalli: ca 65 fm ib. a 1. hæð. Suðursv. Verð 1950 þús. Leirubakki: Agæt ca 65-70 fm íb. á 2. hæð. Ný teppi. Verð 2,1 mlllj. SÚIuhÓlar: Ca 55 fm góð ib. á 3. hæð, efstu. Laus fljótl. V. 2 millj. Njarðargata: 65 fm fb. 11. hæð i steinhúsi. Nýtt tvöf. gler. Sórhiti. Verð 1750-1800 þús. Óðinsgata: Tæpl. 65 fm ib. á efri hæö með sérinng. Verð 2,0-2,1 millj. Atvinnuhúsnæði Kaplahraun hf.: 345fmiðnað- arhúsn. m. góðri lofth. Mögl. að selja húsn. í tvennu lagi. Þ.e. 140 fm og 204 fm. Selst fokhelt með járni á þaki. Helluhraun Hf.: 3oofmiðnað- arh. á götuh. Gott athafnasv. Selst i einu eða tvennu lagi. Laust starx. Smiðshöfði: 600 fm húseign á þremur hæðum (3x200 fm). Til afh. nú þegar. Góð gr.kj. Bolholt: 150 fm gott húsn. Laust strax. I smíðum Höfum tll sölu margar stærðir fb. og húsa I smfðum m.a. við Framnesveg, ( Frostafold og ( Hrísmóum auk Ib. á fleiri stöðum. r<^> FASTEIGNA /LnMARKAÐURINN [ (-------' Óðinsgötu 4 11540 - 21700 Jón Guðmundaaon solustj., Leó E. Löve lögfr.. Ólafur Stefánsaon viðskiptafr. Nýjar íbúðir í miðbænum Vorum að fá í einkasölu fjórar 2ja herb. íbúðir við Garða- stræti 9 í Reykjavík. Stærð frá 65 fm til 80 fm. Seljast tilb. undir tréverk með frág. sameign úti og inni. Hagst. verð. Til afh. hinn 1. júní nk. Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu okkar. Ath.: aðeins 4 íbúðir eftir í 6 íbúða húsi 28444 Opið 1-3 í dag HÚSEIGNIR &SKEP VELTUSUNDI 1 SIMI 28444 DanM Arnaeon. töog teet. EIGNASALAN REYKJAVIK Opið 1-3 AUSTURBERG - 2JA Falleg og rúmg. 2ja herb. íb. í kj. Sérþvherb. innaf baði. Laus um áramót. V. 1,4-1,5 millj. ROFABÆR - 3JA 90 fm 3ja herb. íb. Stór stofa og 2 stór svefnherb. Suöursv. Ákv. sala. VOGATUNGA - 3JA 3ja herb. góð jarðhæð "i tvíbhúsi. Sérinng. Garður. Akv. sala. V. 1850-1900 þús. VESTURBÆR - 4RA — LAUS Ca 100 fm 4ra herb. íb. á 1. hæð á góðum stað á Melunum. Suðursv. Laus nú begar. KOPAV. - AUSTURBÆR Ca 100 fm 4ra herb. góð íb. á 3. hæð í blokk. Laus um ára- mót. V. 2,5-2,6 millj. GAMLIBÆRINN-4RA 4ra herb. íb. á 1. hæð í þríbhúsi. Sérjnng. Sérhiti. Stór bílsk. fylg- ir. Ákv. sala. TÚNGATA - EINBÝLI Samt. 277 fm einbhús. 2 hæðir og kj. í mjög góðu ástandi. Góður garöur. Bílskúr. Ákv. GRAFARVOGUR - EINB. 160 fm fallegt einnar hæðar einbhús. Húsið selst fokh. m. stáli á þaki og gleri í gluggum. Teikn. á skrifst. Einnig erum við með iðn- húsn., verslhúsn. og fyrir- tæki víðsvegar á söluskrá hjá okkur. Þetta er bara smá sýnis- horn úr söluskrá okkar. EIGNASALAN REYKJAVÍK m L Ingólfsstræti 8 /Sími 19540 og 19191 Magnús Einarsson Sölum.: Hólmar Finnbogason s. 688513. 13*62-20-33 Opið 1-3 í smíðum Raðhús — Kringlan i nýja miðbœnum vönduö 170 fm raðhús. Til afh. í mars 1987 m/ fullfrág. lóð og bilastæðum. Nýi miðbærinn - Kringlan Rúmg. 2ja og 3ja herb. ib. Suður- svalir. Fullfrág. sameign. Afh. ( mars 1987. Frostafold 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. ib. með eða án bílsk. Verð frá 1760 þús. Góð greiðslukjör. Byggingaraðili biður eftir Húsnmláni. Hlaðhamrar Raðhús á svipuðu verði og ibúð í blokk. Tvær haaðir með lauf- skála 143,5 fm. Afh. fokh. sn frág. aö utan nú þegar eða tilb. undir trév. Byggingaraðili Hörður Jónsson. Atvinnuhúsnæði Ármúli 612 fm. Bíldshöfði 290-670 fm. Hrísmóar 70 fm á 2. hæð. Hringbraut 140 og 212 f m. Mjóddin 220 fm. Eirhöfði 800 fm jarðhœð. Q FASTEIGNASALAN FJÁRFESTINGHR Ttyrjgvíjolu 26 -1Q1 Rvk - S:62-20-33 Löqffwötng.r. Pélur Þór Siguröiton hdl.. JoninaBjartmarihdl.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.