Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 14. DESEMBER 1986 685009-685988 Símatími kl. 1-4 2ja herb. íbúðir Æsufell. ib. á 3. hæð í lyftuh. S-svalir. fb. tylgir bilsk. SkÍpaSlind. Rúmg. íb. á jarðh. I góðu stcinhúsi. Sérinng. Sérþvottah. Til afh. strax. Kleppsvegur. Rúmgoö ib. í kj. innst við KJeppsveginn. Ib. er til afh. strax. Engar áhvilandl veðskuldir. GaukshÓlar. Ib. i góðu ástandi á 1. hæð. Ib. snýr yfir bæinn. Skipti mögul. á stærri eign. Hlunnavogur. Kjfp. i tyfbhúei. Sérinng. Gott fyrirkomul. Ákv. sala. 3ja herb. íbúðir HvaSSaleítÍ. 97 fm mikið end- urn. íb. á 1. hæð. Nýtt í eldhúsi og nýtt á baði. Gott gler. Bólstaðarhlíð. Risib. i góðu ástandi. Nýl. innr. f eldhúsi. Ákv. sala. Kóngsbakki. lb. i goðu ást. & 3ju hæð. Þvottah. Innaf eldh. Suðursv. Verð 2,4 millj. , Karfavogur. utn %. i kj. t tvibhúsi. Snyrtileg eign. Verð 1,9-2 millj. Hæðargaröur. 85 fm rp. é i. hæð. Sérhiti. Til afh. strax. Verð 2,3-2,4 millj. Álf hólsvegur Kóp. 85 tm rb. á 1. hæð i fjórbýlishúsi. Mikiö útsýni. Parket. Verð 2,4 millj. Laus strax. 4ra herb. íbúðir Hvassaleiti. nofmib.ái.hæð f góöu ástandi. Ib. fylgir bflsk. Ekkert áhv. Laus 1. mars. Ákv. sala. Háaleitisbraut. Rúmg. ib. á jarðh. I góðu éstandi. Verð 3 mlllj. Seilugrandi. 130 fm glæsil. ib. á 3. hæð. Ib. er á tveimur hæðum. Suðursv. Bflskýfi. Sérhæðir Lyngbrekka — Kóp. fm. Sérinng. Sérhiti. Nýl. gler. Akv. sala Raðhús Leirutangi Mos. io7fmfuiib. endaraðh. á einni hæð. Bílskréttur. Hagstætt verð. Álftamýri — raðhús Húsið er á tveimur hæðum, auk kj, en þar er nú sérib. Á 1. hæö er anddyrl, snyrting, forstofu- herb., stofur og eldh. Á efstu hæð er gert réð fyrir 3 herb. og baði. Mögul. á stórum garðskála. Eignaskiptl mögul. Látraströnd. 2iofmhúsígóðu ástandi. Bflsk. Eignask. mögul. Einbýlishús Kópavogsbraut. 240fmeinb- hús á tveimur hæðum. Mögul. á sérib. á neðrí hæðinni. Bflsk. Sklpti é minni eign mögul. Ýmislegt Mjóddin Breiðholt. versi- unar-, skrífstofu- og þjónustuhúsn. ( húsn. sem afh. f jan. Húslð afti. tilb. u. trév. og máln. en fullfrág. að utan. Aðgengilegir skilrh. Teikn. é skrifst. LaUgateÍgUr. Etri hæð og rish. I góðu stelnhúsi. Bilskr. Tilvalið að nýta eignina sem 2 ib. Ákv. sala. Engar áhv. veðsk. Afh. samkomul. Búðargerði. 4ra herb. íb. á 2. hæð. Ib. er til afh. strax. Suðursv. Engar áhv. veðskuldir. Verð 3,1-3,2 millj. Miðborgin — byggingarlóð. tii söiu eidra hus & soo fm ioð í miðborginni. Ýmsir mögul. Uppl. á skrífst. MÚIahverfÍ. lönaöarhúsn. með mikilli lofthæð ca 230-240 fm. Stórer aðkeyrsludyr. Mögul. i millilofti. Gott geymslurými I kj. fylgir með. Afh. sam- komulag. SÓIbaÖSStof3. TÍI sölu sólbaðsstofa i Austurborglnni. Fyrirtækiö er í nýl. húsn. Öruggur rekstur. Frábærír bekkir. Göð greiðslukj. MfSSS* Dan. V.«. WHum Wflr. Ármúli Iðnaðar-, lager- og skrifstofuhúsnæði við Ármúla til sölu. Húsnæðið er rúmlega 600 fm á tveimur hæðum og selst í einu eða tvennu lagi. Aðkeyrsludyr á lager og stigi milli hæða. Laust nú þegar. Opið kl. 1-3 1^62-20-33 /^JyFASTEIGNASALAN QÍFJÁRFESTINGHF. Trmvagðlu »-101 Rvk. - 8:62-20-33 Lðgtrwðingar: Pétur Mr SrgurÖMon bdL, JónínaBjwlmarzML o BS-T7-BS FASTEIGIMAMIOLUM «t Opið 1-3 SVERRIR KRISTJÁIMSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6. HÆÐ LÖGM. HAFSTEINN BALDVINSSON HRL m FASTEIGISI ER FRAMTlÐ VIÐ LAUGAVEG - SÉRVERSLUN MEÐ SÆLGÆTIOG HNETUR Mikil álagning. Laus fljótt. SÖLUTURN - MYNDBANDALEIGA Til sölu mjög góður söluturn með myndbandaleigu. Góð staðsetning. Góð velta. 28911 Opið frá 13-15 Hafnarfjörður Hvammabraut í smíðum glæsil. endaíb. á 2 hæðum 118 fm. Beðiö eftir láni. Verð 3,3 m. Hvammabraut. Endaíb. á 1. hæð 106 fm. Beð- ið eftir láni. Verð 2980 þús. Einiberg Hús með tveim íb., selst sér eða saman. Allt nýstandsett. Verð 4,9 m. Suðurbraut Ca 80 fm 3ja herb á 2. hæð. Verð 2,0 m. Reykjavík Ásvallagata 3ja herb efri hæð. Verð 2,5 m. Lindargata Einb. samt ca 120 fm þarfnast standsetn. Verð 2,5 m. Kvöld- og helgarsfmar 20318 og 28802 BústaAir FASTEIGNASALA Klapparstíg 26, sími 28911. Abm. Helgi H. Jónsson Sölum. Hörður Bjarnason Upplýsingar í sömu símum utan skrifstof utíma Hamraborg — 3ja 3ja herb. fallegar íb. á 2. og 3. hæð. Bílskýli fylgir. Laus fljótl. Njálsgata — 3ja 3ja herb. falleg íb. á 1. hæð í steinhúsi. Nýl. eldhúsinnr. Laus strax. Einkasala. Skólavörðuholt — 4ra 4ra herb. 100 fm falleg íb. á 1. hæð í þríbhúsi við Barónsstíg (nálægt Landspítalanum.) Herb. í kj. fylgir. Hlíðar — 5 herb. 5 herb. ca 145 fm rúmgóö ib. á 2. hæð við Mávahlíð. Verð ca 3,5 millj. Sérhæð — Kópavogi 5 herb. 135 fm falleg íb. á 1. hæð við Laufbrekku. Sérhiti. Sérinng. 42 fm innb. bílsk. Sérhæð — Kópavogi 6 herb. 152 fm falleg efri hæð í tvíbhúsi við Þinghólsbraut. Þvherb. og geymsla á hæöinni. Sérhiti. Sérinng. Bílsk. fylgir. Stigahlíð — einbhús 230 fm glæsil. einbhús meö bílsk. á besta stað við Stigahlíð. Vönduð eign á eftirsóttum stað. Laust fljótl. Hlíðar — einbhús Glæsil. nýinnr. 280 fm einbhús við Engihlíð. Húsið er kj. og tvær hæðir ásamt 42 fm nýjum bflsk. í kj. eru þrjú herb. og geymslur á 1. hæð eru 3 stof- ur, eldhús og snyrting. Á 2. hæð eru 3 svefnherb., baðherb. og þvherb. Rólegur staður í hjarta borgarinnar. Næg bflastæði. Laust strax. Verslunarhúsnæði Laugavegi 20b Á götuhæð sem er ca 230 fm eru 4 verslanir. Á 2. hæð eru skrifst. og matsölustaður. Á 3. hæð er ibúð. Húseignin er mjög vel staðsett á 340 fm hornlóð við Laugaveg og Klapparstíg. Lóöin er með langri götulinu. { Agnar Gústafsson hrl.^ Eiríksgötu 4. Málffutnings- og fasteignastofa. Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 W. 687633 m Lögfræðingur Þórhildur Sandholt Opið 1-3 Einbýlishús AUSTURBORGIN Glæsil. vel staðsett 369 fm elnbhús á 3 fiæðum. Séríb. f kj. 50 fm bflskúr. Fallegur garður. Uppl. og teikn. á skrifst. Jónas Þorvaldsson Gisli Sigurbjörnsson HRAUNBÆR Góð 110 fm fb. á 3. hæð f 3ja hæða fjölbhúsi. Suðursvalir. Góðar innr. Góð sameign. Verð 2,8 millj. KLEPPSVEGUR 100 fm íb. á 3. hæð í fjölbhúsi. 2 saml. stofur, 2 svefnherb. Þvottherb. I fb. Verð 2,7 millj. EFSTASUND Vandað 230 fm oinbhús ó tveim hæðum m. 30 fm innb. bflsk. Húsið sem er eitt af yngrí húsum i götunni er nýl. standsett. Nýtt eldh. m. Siamens tækjum. Á jarð- hæö er séríb., 3-4 herb. m. nýrri oldhinnr. Falleg lóð. Verð 7,9 millj. Raðhús STORIHJALLI Glæsil. raöhús á tveim hæðum. Tvöf. innb. bilsk. EGILSGATA Parhús 151,4 fm nettó. Kj. og tvær hæðir. Bílsk. 28,8 fm nettó. Húsið þarfnast standsetningar. Laus nú þeg- ar. Verð 4,2 millj. Hæðir — sérhæðir GNOÐARVOGUR 125 fm efsta hæð f fjúrbhúsi. Stofa, borðst., hjónahorb. og barnaherb. Eign- in er öil með nýjum innr. Parket á öllu. Sérhiti. Stórar suðursvallr. Nýtt þak. Fallegt útsýni. Eign f sérft. Verð 4,4 millj. 4ra-5 herb. SNÆLAND Góð 100 fm fb. á 2. hæð f 3.hæða fjölb-' húsi. 4 svefnherb. Suðursvalir. Laus 1. júni. Verð 3,7 millj. BARÓNSSTÍGUR 100 fm endafb. á 1. hæð á homi Eiriks- götu og Barónsstigs. Stofa, boröst., 2 svefnherb., litið aukaherb. i kj. Verð 3 millj. ESPIGERÐI Góð 118 fm fb. á 3. hæð I lyftuhúsi. Stofa, sjónvarpskrókur, 3 svefnherb. þvottaherb. í íb. Tvennar svallr. Mjög góð sameign. Verð 4,7 millj. 3ja herb. UNNARSTIGUR Nýendurb. 3ja herb. fb. í kj. Allt innan- dyra verður nýtt. Ný tæki. Ib. verður tilb. mars-april '87. Verð 2,7 mill). ROFABÆR 80-90 fm (b. á 3. hæö í fjölbhúsi. Stór stofa, 2 góð svefnherb., gott skápa- pláss. Verð 2,5 millj. HOFTEIGUR 85 fm íb. í kj. Stofa, 2 herb., rúmg. eldh., bað m. baðkarí og glugga. Nýl. tvöf. verksmgler. Ný teppi á stofu og gangi. Verð 2,3 millj. FLÓKAGATA Falleg 90 fm íb. í kj. í þribhúsi. Vel stað- sett oign í verölaunagarði. Verð 2,5-2,6 miHj. RAUÐARÁRSTÍGUR fb. ó 2. hæð. 97 fm nettó. Öll fb. er nystandsett. Verð 2,5 millj. HRAUNBÆR 90 fm fb. á 1. hæð i fjölbhúsi, stofa, stórt hol m. parketi, 2 svefnherb., góð sameign. Verð 2,4 millj. 2ja herb. LEIRUBAKKI 65 fm fb. á 2. hæð i S.hæða fjölbhúsi. Þvhús við eldhús. Ný teppi á stofu. Góð sameign. Svalir i vestur. Fallegt útsýnl. Verð 2150 þús. ASPARFELL Falleg 55-60 fm endaíb. á 1. haað. Laus strax. Verð 1,9 millj. KARFAVOGUR 55 fm kjfb. f tvíbhúsi. Verð 1750 þús. 27750 S±j#- 27150 j0T Sfmatfmi kl. 13-15 í dag ^ % 1 FASTEIGNAEÚglDf Ingólfsstræti 18 - Stofnað 1974 - Sýnishorn úr söluskrá I I I I I I I I Hólahverfi ca 60 fm Falleg íb. á hæð. Góðar sval- ir. Útsýni. Laus fljótl. Hlíðar — risíbúð Falleg 3ja herb. ca 80 fm á vinsælum stað. Laus fljótt. Dvergabakki — 3/a herb. snotur endaíb. á hæð ca 85 fm. Laus fljótt. Vesturbœr, íb. — bflskúr Falleg rísíbúð 3ja herb. ca 60 fm. Bflskúr fyigir. Verkst. ( dag. Tækifæriskaup. Bólstaðarhlíð — 3ja herb. góð fb. ca 94 fm. 3. hæð ísambhúsi. Laus. Ekkertákv. Gamli bærinn — ódýr hæð 3ja-4ra herb. íb. í steinh. I . I I I I Lögmann Hjalti S'.einþorsson hdl., Gústaf Þór Tryggvaaon hdl. Útsýnisstaður v- <^ 'K W u -V" 7*%- w ;/>' Stórglæsilegt raðhús ca 144 fm á einum besta og sólríkasta útsýnisstað í Reykjavík. Húsin skilast fullfrá- gengin að utan, fokheld að innan. Örstutt í alla þjónustu. Nokkur hús til afhendingar strax. SKEIFAM O^ fiftRSSfi FASTöGMAMIE>LjU»N ffjf^ \J\J%J%J%J\J SKEIFUNNI 11A ( (J ) ^ 3LINUR MAGNUS HILMARSSON JON G SANDH0LT \^V/1 ífíMf L°GM£NN' JON MAGNUSSON H0L 3LINUR LOGMENN' JON MAGNUSSON PETUR MAGNUSSON LOGFf
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.