Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 15

Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 15
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 14. DESEMBER 1986 15 68 69 88 Einbýli og raðhús Alfhólsvegur Einbýli — tvíbýli A 1. og 2. hæð eru m.a. 5 herb. auk stofu og hols. Á jarðhæð er 2ja herb. íb. en auk þess sauna, setustofa o.fl. 35 fm bílsk. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 6700 þús. Kríunes Nýlegt einb. alls um 240 fm. M.a. 5 herb., saml. stofur og sjónvstofa. Sökklar að garðhýsi og heitum potti. Lóð að mestu fullfrág. Skipti á minni eign kem- ur til greina. Verð 8600 þús. Hlaðbær 153 fm á einni hæð ásamt 31 fm bílsk. 4 svefnherb. Mikið endurn. Skipti á minni eign koma til greina. Verð 6500 þús. 4ra herb. íb. og stærri Vesturgata 93 fm íb. á 1. hæð. Tilb. u. trév. Laus strax. Verð 2750 þús. Ugluhólar Ca 90 fm endaíb. á 2. hæö ásamt bílsk. Stórar suðursv. Verð 2900 þús. 2ja herb. ibúðir Þverbrekka Tvær 2ja herb. góðar íb., ca 50 fm á 5. og 7. hæð. Verð 1900- 1950 þús. Reykás Ca 90 fm rúmgóð íb. á jarð- hæð. Sérlóð. Tilb. undir trév. Laus strax. Verð 2100 þús. Nýbyggingar Egilsborgir Neðstaleiti Ca 140 fm 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð. Bílskýli. Getur losnað fljótJ. Verð 4500 þús. Engihjalli Rúmg., falleg ca 117 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð. Tvennar svalir. Getur losn- að fljótl. Góð eign. Verð 3200 þús. 3ja herb. íbúðir Skipasund Ca 70 fm íb. í kj. Sérinng. Laus eftir ca 3 mán. Verð 2000 þús. Til sölu tilb. u. trév. milli Þver- holts og Rauðarárstígs. 2ja herb. Verð 2600 þús. 4ra herb. Verð 3450 þús. 5-6 herb. Verð 3650 þús. Allar íb. eru með bílskýli. Atvinnuhúsnæði Til sölu atvhúsn. víðs vegar um borgina. M.a.: Vift Dugguvog og Ellioavog, Skipholt, i Skeifunni, Mjódd- inni, við Fossháls og Dragháls, Tangarhöfða, Laugaveg, Pver- holt, Nesveg, Nýbýlaveg og í Mosfellssveit. Opið: Mánudag.-f immtud. 9-18 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. ÞEKKING OG ÖRYGGI í FYRIRRÚMI Opið: Mánudag.-fimmtud. 9-18 föstud. 9-17 og sunnud. 13-16. Sölumenn: SigurðurDagbjartsson HallurPállJónsson Birgir Sigurdsson vlostt.fr. OPIÐ I DAG 1-3 SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS Einbýli og raðhús LEIRUTANGI - MOS. Mjög fallegt einb. é oinni hœð ca 160 fm ásamt 40 fm bilsk. V. 5,3 millj. SELÁSHVERFI Fokhelt einbhús á einni haeð, ca 170 fm ásamt ca 50 f m bílskúr. V. 3,1 millj. LEIRUTANGI - MOS. Fallegt einbýlishús. Fokhelt með járni á þaki og plasti i gluggum. Ca 170 fm ásamt ca 50 fm bílsk. Frábært útsýni. GARÐABÆR Fokhelt einb. Timburhús, byggt é staðn- um ca 170 fm. V. 3 millj. BÆJARGIL - GB. Fokh. einb., hœð og ris, ca 170 fm ásamt ca 33 fm bílsk. V. 3,2 mlllj. GRJÓTASEL Glæsil einb. (keðjuhús) sem er kj. og tvær hæðir með innb. bilsk. Fréb. stað- ur. Séríb. í kj. V. 7 millj. 5-6 herb. og sérh. SEUAHVERFI Mjög falleg ib. á tveimur hæðum ca 160 fm nettó ásamt bílskýli. Tvennar suð- ursv. Frábært útsýni. Laus fljótl. KRUMMAHÓLAR Falleg „penthouse"-íb. á 2 hæðum, ca 136 fm ásamt bílskýli. Tvennar svalir. Frábært útsýni. KLEPPSVEGUR Góð íb. á 3. hæð ca 110 fm. Þvhús og búr innaf eldh. Suðursv. Verö 2,7 millj. 3ja herb. MARIUBAKKI Falleg íb. á 1. hæð. Ca 80 fm. Suður- svalir. Þvhús og búr innaf eldhúsi. Ákv. sala. Laus fljótl. V. 2,4-2,5 millj. MIÐTÚN Snortur ib. í kj. ca 80 fm. Sérinng. Nýtt tvöf. verksm.gler. Ákv. sala. Laus strax. Verð 1,8 millj. EIÐISTORG - 3JA-4RA Glæsil. íb. á 2. h- .*. ca 100 fm í 3ja hæða blokk. Tvt st svalir. Frábært útsýni. Glæsil. ...nr. VÍÐIMELNR Glæsil. efst' '.«*. ; .ib., ca 100 fm. Nýtt parket u al! o; Nýtt eldh. Nýtt gler. Aukaherb. í kj. Bilskr. Frábær staður. BÁSENDI Falleg íb. í kj. í þribýli, ca 90 fm, sér- inng. Sérhiti. Frábær staður. SKIPASUND Falleg neðri sérh. í tvib. ca 100 f m ásamt 40 fm bilsk. og plássi i kj. V. 3,5 millj 4ra-5 herb. KRÍUHOLAR Falleg íb. á 2. hæð I litilli blokk ca 117 fm. Sérþvottah. i íb. V. 2,9 millj. ÞINGHOLTIN Falleg íb. i kj. i þrib. ca 110 fm. Sér- inng. Mjóg sérstök ib. V. 2,3 millj. 2ia herb. KOPAVOGSBRAUT Falleg ib. á jarðh., ca 60 fm i fjórbýli. Sérhiti. Sérinng. Ákv. sala. Laus 1. des. 1986. V. 1,8 millj. SÚLUHÓLAR Falleg íb. á 3. hæð. Ca 60 fm. Fallegt útsýni. Góöar útsýní. V. 2 millj. KARFAVOGUR Snotur 2ja-3ja herb. í kj. i tvib. Ca 55 fm. Verð 1750 þús. SKEIFAN ^ B85556 SKEIFUNNMIA (Ul {53 3 LÍNUB MAGNUS HILMARSSON JON G. SANDHOLT V^L^ ÍSjK L0GMENN JON MAGNUSSON HÐL. Opið 1-3 Einbýlis- og raðhús SELTJARNARNES BU ¦» " 'irB't^'' ^i nfl Glæsil. parhús á tveimur hæðum, 140 fm ásamt 30 fm bílsk. Afh. tilb. u. trév. að innan eða fokh. Fullfrág. að utan. Verð 4-4,8 millj. HLÍÐARÁS - MOS. Fallegt einb.- tvíb. á 2 hæðum, samt. 250 fm. Fokhelt. Glerjað og með járni á þaki. Hægt að hafa 2 Ib. EINIBERG - HF. Gullfallegt timburh. Allt i toppstandi. Með 2 ib. og sérinng. Laust strax. Verð 4,7 millj. BÁSENDI - TVÍBÝLI Fallegt 230 fm hús ásamt bilsk. Sér 2ja herb. ib. i kj. Verð 6,3 millj. GRAFARVOGUR Fallegt 100 fm parhús ésamt 25 fm bílskúr. Afh. fulifrág. að utan en fokh. að innan. Verð 2,7 millj. Sérhæðir Hlíðar 2 fallegar hæðir í Hlfðunum m. góðum bilskúrum. Verð 5 millj. 4ra-5 herb. VESTURBERG Góð 100 fm ib. á 3. hæð. 3 svefn- herb. Vestursvalir. Verð 2,6-2,7 niillj. TÝSGATA Falleg 120 fm ib.á 3ju liæð i steinh. Verð 3,3-3,5 millj. GUNNARSSUND - HF. Góð 110 fm jarðhæð i þríb. Allt sér. 3ja herb. SKEGGJAGATA Falleg 100 fm fb. á 1. hæð i þríb. Öll nýmáluð. Laus nú þegar. Verð 2,7-2,8 millj. RAUÐARÁRSTÍGUR Falleg 97 fm íb. á 2. hæö. Mikið end- urn. Verð 2,5 millj. NJÁLSGATA Falleg 60 fm íb. á 1. hæð. Mikiö end- um. Verð 2 millj. 2ja herb. AUSTURSTROND Falleg, ný 60 fm ib. á 1. hæö ásamt bílskýli. Laus 1. jan. '87. Verð 2,5 millj. BERGÞORUGATA Falleg 65 fm íb. á 2. haeð m, nýju glerí. Verð 2,1 millj. BALDURSGATA - LAUS Falleg 45 fm ib. á jaröhæð. Ósam- þykkt. Öll endurn. Verð 1,5 millj. HRAUNBÆR/STÚDÍÓÍB. Falleg 45 fm stúdíóíb. Sérinng. Sér- hiti. Ný eikareldhúsinnr. Atvinnuhúsnæði STORHOFÐI Glæsil. 3500 fm skrifst.- og iðnaðar- húsn. i smiðum. Afh. tilb. u. trév. og máln. aö innan en fullfrág. aö utan. Getur selst í smærri ein. BÍLDSHÖFÐI Nýtt iðnaðarhúsn., kj. og tvær hæðir, samt. 450 fm, tilb. u. trév. Til afh. nú þegar. Góö grkjör. 29077 SftOLAVORÐUSTIG 3»A SlMI 2 «0 T7 VIÐAR FRIÐRIKSSON HS : 688672 EINAR S. SIGUfUÓNSS. VIDSK.FR 3 LINUR OGMENN: JON MAGNUSSON HDL PETUR MAGNUSSON LOGFR Wterkurog k-/ hagkvæmur auglýsingamiðill! 14120-20424 SÍMATÍMI 13-15 Sýnishorn úr söluskrá 1 Einbýlishús ARNARHÓLL — KOLLAFIRÐI Til sölu nýtt skemmtil. 137 fm einbhús ásamt 85 fm bilsk. og geymslu. Skemmtil. staðsetn. Góö 1500 fm lóð. Verð 4,6 millj. Ákv. sala. ARNARTANGI — MOS. Mjög gott ca 160 fm einb. auk ca 50 hn bilsk. Laust nú þegar. Góð stsð- setn. Mjög hagstæð kjör. KRÍUNES 2x170 fm á tveimur hæðum + bilsk. Frábær staðsetn. Stórar svalir. Verð 7 millj. FREYJUGATA Hús á tveimur hæöum ásamt litlu bak- húsi. Samþykktar teikn. að tveimur hæðum i viðbót. Miklir mögul. ÁRBÆR Rúml. 150 fm á einni hæð ásamt góðum bilsk. Góðar innr. Eftirsótt staðsetn. ÁLFHÓLSV. KÓP. + B. 280 fm. 6,5 m. ÁLFTANES + B. 137fm.4,5m. BRÆÐRABORGARST. 250fm.4,8m. UTLALAND MOS. 170 fm. 1,7 m. VALLHÚLMI + B. 220fm.7,0m. RAUÐAVATN + B. 100 fm. 2,5 m. LINDARGATA 3ja-4ra herb. ca 80 fm ib. á 2. hæð. Ákv. sala. Verð 1,9 millj. STÓRGLÆSILEGT VIÐ LOGAFOLD Stórglæsilegar og rúmgóðar 3ja-4ra herb. ib. á góðum stað við Logafold. Suðursv. Frábært útsýni. Stutt í alla þjónustu. Afh. tilb. undir trév. — sam- eign fullfrág. Mjög traustur byggingar- aöili. BRÆÐRABORGARST. 65 fm. 2,2 m. FALKAGATA 80 f m. 2,1 m. LANGAFIT QB. 90 f m. 1,8 m. LÆKJARGATA HF. 60 f m. 1,9 m. ÆSUFELL 90fm.2,5m. 2ja herb. HÁALEITISBRAUT Snotur ca 70 fm ib. á eftirsóttum stað. Snyrtil. eign. Verð 1,9 millj. FÁLKAGATA Rúmgóð 2ja herb. ca 70 fm risíb. Parket á gólfum. Mjóg góður ca 60 fm bílsk. fylgir. ÞVERHOLT TRÉV. 65 fm. 1,95 LAUFÁSVEGUR 50 fm. 1,5 m. GRANDAVEGUR 45 fm. 1,5 m. GARÐAVEGUR + BR. 50 fm. 1,25 m. SEUAVEGUR 55 fm. 1,5 m. LAUQAVEQUR 45 fm. 1,2 m. GRETTISQATA 35 fm. 1,2 m. SMÁRAGATA 70 fm. 1,9 m. ÖLDUGATA 40fm.850þ. SELVOGSGATA HF. 50 fm. 1.55 m. HVERFISQATA 60 fm. 1,45 m. AUSTURGATAHF. 50fm.1,0m. RÁNARGATA 25 fm. 1,1 m. NlALSGATA 45 fm. 1 m. SKIPTI — EINBYLI — ATVHÚSNÆÐI Nær fullb. einb. á góöum stað. Fæst i skiptum fyrir gott atvinnu- húsnæði. FJARSTERKIR KAUPENDUR Hjá okkur er á skrá fjöldi fjárst. og ákv. kaupenda sem vantar m.a. eftirfarandi eignir: Einbýli í Garðabæ, Smáibúðahverfi og Vesturbæ. Raðhús á Seltjarnar- nesi og Garðabæ. Sérhæðir í Vesturbæ og Héaleitishverfi. I sumum tilfellum er um mjög áhugaverð eignask. að ræða. Raðhús—parhús BREKKUBYGGÐ Nýt. raðh. á einni hæð ca 80 fm. LOGAFOLD FOKH. 190 fm. 3,2 m. LEIRUTANGI MOS. 100 fm. 2,7 m. 4ra herb. VESTURGATA 90 fm. 1,85 m UNNARBRAUTSELTJ. 150fm.3,9m. GUNNARSSUND HF. 100fm.2,2m. ÆSUFELL + B. 100fm.2,75m. Atvinnuhúsnæði HORNHÚS — LAUGAVEGUR Til greina kemur sala hornhúss á einum betri hornum við Laugaveg. Uppl. á skrifst. Fyrirtæki VINSÆLL SKEMMTISTAÐUR Mjög þekktur skemmtistaður á frábær- um stað. Uppl. á skrifst. MATSÖLUSTAÐUR Til leigu matsölustaður sem sérhæfir sig i jurtafæði. Til greina kemur sam- vinna með rekstur á núverandi eða nýjum stað. Hesthus KJÓAVELLIR Til sölu fullb. og vandað 6-8 hesta hús við Kjóavelli. Mjög hagst. grkjör. MOSFELLSSVEIT Gott 10 hesta hús. Ákv. sala. Söluumboð fyrir ASPAR-einingahús H.S: 622825 — 667030 mióstöóin HÁTÚNI 2BSTOFNSETT1958 Sveinn Skúlason hdl. I Seltjarnarnes einbýli Sérlega vandað einbýlishús á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Tvöf. bílsk. Ákv. sala. Verð 10 millj. MAGNUS AXELSSON
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.