Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 2
MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 14. DESEMBER 1986 Steypustöðin: Steypan stenzt ekki kröf ur um styrkleika SAMKVÆMT steypusýnum, sem Rannsóknarstofnun byggingar- iðnaðarins hef ur tekið úr steypu frá Steypustöðinni hf. í sumar, kemur í ljós að um 40% þeirra standast ekki gæðakröfur. Helzta skýring þess er talin að of Iítið af sementi haf i veríð not- að í steypuna. Ennf remur er talið að steypuskemmdir í menningar- miðstöðinni í Gerðubergi séu af sömu sökum, en steypa í húsinu er frá Steypustöðinni. Upplýs- ingar þessar komu fram hjá Þórði Þorbjarnarsyhi, borgar- verkfræðingi á borgarráðsfundi Mæðrastyrksnefnd: Ástandið síst betra en í fyrra Mæðrastyrksnefnd hefur árum saman séð um dreif ingu á fatnaði, sérstaklega í jóla- mánuðinum. Að sögn starfs- manns Mæðrastyrksnefndar er ástandið síst betra fyrir þessi jól en verið hefur undan- farin ár. Margar beiðnir um peninga og fatnað hafa borist frá því í byrjun desember. Mæðrastyrks- nefnd hefur borist mikið af fatnaði til dreifingar og hefur nú verið lokað fyrir móttöku á honum. Aftur á móti er sár þörf fyrir peninga og ef fólk er af- lögufært myndi það koma sér afskaplega vel fyrir Mæðra- styrksnefnd, að því er starfs- maðurinn tjáði blaðinu. Hjálpræðisherinn hefur sömu sögu að segja. Starfsemi hans er með nokkuð öðru sniði en hjá Mæðrastyrksnefnd. Herinn safnar peningum og reynir að gefa til þeirra sem vitað er að eiga um sárt að binda. Einnig dreifa starfsmenn Hjálpræði- hersins matvælum, einkum til þeirra sem búa við áfengis- vandamál.f Starfsmaður Hjálp- ræðishersins kvað ástandið svipað og verið hefur undanfarin ár. á föstúdág. Syni úr steypu frá B.M. Vallá og Osi gefa hins vegar ekki til- efni tíl athugasemda og benda ekki til annars en að steypan f rá þeim sé í lagi. Gunnar Sigurðsson, byggingar- fulltrúi Reykjavíkurborgar, sagði í samtali við Morgunblaðið, að emb- ætti hans hefði undir höndum niður- stöður sýnatöku á steypu, sem Rannsóknarstofnun byggingariðn- aðarins hefði tekið í sumar. Steypu væri skipt í þrjá styrkleikaflokka eftir því hve mikinn þrýsting hún ætti að þola. í steypu frá Steypu- stöðinni hefði komið í ljós, að 40% sýna úr styrkleikaflokki s—200, hefðu ekki staðizt kröfur, en leyfi- legt væri að allt að 20% sýna væru undir mörkum. í öðrum styrkleika- flokkum hefði astandið verið nokkru betra. Hann sagði, að í kjölfar þessa, yrði þess óskað við Rannsókna- stofnun byggingariðnaðarins, að tekin yrðu fleiri steypusýni á næst- unni. Hann sagði, að helzta skýring á því, að steypan stæðist ekki styrk- leikamörk, væri sú, að of lítið sement væri notað í hana. Þá gat hann þess, að nú stæðu yfir stein- steypuviðgerðir á menningarmið- stöðinni í Gerðubergi og hugsanlega stöfuðu þær af of litlu sementi í steypunni, sem hefði verið frá Steypustöðinni. Hann sagði endan- legar niðurstöður rannsókna á orsökum þó ekki liggja fyrir. Mnrgunbliiðið/Ól.K.Mag. Kirkjubyggingin þokast áfram KIRKJUBYGGINGIN á Seltjarnarnesi þokast áfram. Iðnaðar- menn eru þessa dagana að vinna við að setja þakið á. Kirkjan er á Valhúsahæð, við hliðina á Mýrarhúsaskóla. Hluti kirkjunnar hefur þegar veríð tekinn i notkun, það er salir í kjallara þar sem guðsþjónustur fara fram og fundir og þar er einnig skrif- stofa sóknarprestsins, séra Solveigar Láru Guðmundsdóttur. Myndin var tekin fyrir skömmu er smiðir voru að festa hvítar stálplötur á þak kirkjunnar. Skaftárhlaupið: Mælingar sýna fleiri gos undirjöklinum JARÐFRÆÐINGAR sem rann- sakað hafa jarðhræringar í Vatnajökli í kjölfar jökulhlaups- ins í Skaftá um síðustu mánaða- mót telja að lítið eldgos hafi orðið undir Skaftárkötlum aðfaranótt sunndagsins 30. nóvember. Aður var talið að tvö lítil gos hefðu orðið þar eftir hádegi þann dag, um það leyti sem hlaupið var að ná hámarki. Nú er verið að kanna gögn frá jarðskjálftamælum í fyrrí Skaftárhlaupum til þess að ganga úr skugga um hvort gos- virkni hafi áður fylgt jökulhlaup- um í ánni. Páll Einarsson, jarðeðlisfræðing- ur á Raunvisindastofnun háskólans, sagði að jarðhræringarnar hefðu komið fram á þremur mælum sem staðsettir eru í Vonarskarði, Jökul- heimum og Grímsfjalli. Það var síðastnefndi mælirinn sem sýndi sterkasta útslagið á sunnudagsnótt- ina. Við nánari athugun á mæling- um frá hinum stöðunum var staðfest að jarðhræringarnar hefðu átt upptök sín í eystri Skaftárkatlin- um. Túlkun jarðfræðinga á Raun- vísindastofnun á þessum mælingum er að kvika hafi streymt upp úr berginu undir jöklinum þegar eystri Skaftárketillinn tæmdist í jökul- hlaupinu. Þetta er í fyrsta sinn sem eldgos hafa mælst í kjölfar Skaftár- hlaupa. Jarðskjálftamælarnir þrír voru ekki settir upp fyrr en eftir siðasta hlaup Skaftár, árið 1984. Páll sagði að gögn frá jarð- skjálftamælum, sem staðsettir eru fjær upptökunum, yrðu rannsökuð síðar. Hafi þeir greint jarðhræring- arnar, sagði hann að næsta skrefið yrði að bera mælingarnar saman við gögn úr fyrri Skaftárhlaupum til að ganga úr skugga um að þeim hafi ekki fylgt gosvirkni. LÍN skilar afg angi af ráðstöfunarfé sínu I ALLT útlit er fyrír að Lánasjóð- ur íslenskra námsmanna skili af gangi af ráðstöf unarf é á þessu árí og hefur það ekki gerst um árabil. Að sögn Ardísar Þórðar- dóttur, formanns stjórnar LÍN er gert ráð fyrir að þessi afgang- ur verði á bilinu 1-2% af heildar- veltu sjóðsins á árinu 1986, en hún er um 1550 milljónir. Af þessum 1550 milljónum fara 1262,7 milljónir til námslána, 43,5 milljónir eru ferðastyrkir, afborgan- ir og vextir af lánum eru 214,6 milljónir og rekstur skrifstofu sjóðs- ins nemur 39 milljónum. Á fjárlög- um árið 1986 var fjárveiting til sjóðsins 865 milljónir og aukafjár- veiting á þessu ári til viðbótar nam 258 milljónum. Auk þess var sjóðn- Fjarlög samþykkt til þriðju umræðu FRUMVARP til fjárlaga fyrir árið 1987 var afgreitt til 3. um- ræðu á fundi sameinaðs þings í gærmorgun. Allar tillögur meiri- hluta fjárveitingarnefndar, sem samtals fela i sér hækkun fjár- laga um 448 milljónir króna, voru samþykktar. Allar breytingartil- lögur stjórnarandstæðinga voru f elldar eða dregnar til baka f ram að 3. umræðu, sem fram fer i næstu viku. Nafnakall var haft um nokkra liði fjárlagafrumvarpsins, m.a. um styrki til blaðanna og framlag til Atlantshafsbandalagsins. Blaða- styrkur til stjórnmálaflokkanna var samþykktur með 30 atkvæðum gegn 21. Allir þingmenn Sjálfstæð- isflokksins, nema þrír, greiddu atkvæði gegn styrknum. Einn sat hjá og þeir Þorsteinn Pálsson, fjár- málaráðherra, og Pálmi Jónsson, formaður fjárveitingarnefndar, greiddu atkvæði með honum. Kristín Halldórsdóttir, þingmaður Kvennalistans, var á móti styrkn- um, en aðrir þingmenn listans greiddu atkvæði með honum. Tillaga Aiþýðubandalagsmanna um að lækka framlagið til NATO úr 12,5 millj. kr. í 1.000 kr. var felld að viðhöfðu nafnakalli með 40 atkvæðum gegn 9. Allir þingmenn Kvennalistans sátu hjá við at- kvæðagreiðsluna. um gert að taka lán að upphæð 400 milljónir á þessu ári. Þá námu end- urgreiðslur af eldri lánum sjóðsins 87 milljónum. í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 1987 er fjárveiting til sjóðsins 865 milljónir og auk þess er gert ráð fyrir að sjóðurinn taki Ián að upp- hæð krónur 750 milljónir. „Með þessum lántökum er verið að færa vandann til komandi kynslóða og við gerðum fjárveitinganefhd grein fyrir því," sagði Árdís Þórðardóttir í samtali við Morgunblaðið. Hún sagði að þessar lántökur myndu reynast sjóðnum erfiðar, þar sem lánsfé sjóðsins til námsmanna bæri ekki vexti. Hins vegar munaði ein- ungis 3% á áætlaðri fjárþörf sjóðs- ins á næsta ári og því fé, sem væri gert ráð fyrir að hann hefði til ráð- stöfunar á næsta ári í fjárlagafrum- varpinu og hefði ekki munað svona litlu um árabil, enda væri gert ráð fyrir að námsmönniim fjölgaði að- eins um 5% á næsta ári frá árinu 1986. Þetta væri mikil breyting frá undanförnum árum, þegar náms- mönnum hefði fjölgað árlega um 10-15%. Tekjuraf bestu stóðhestunum milljón á ári TEKJUR af bestu stóðhestum landsins eru áætlaðar 800—1.200 þúsund krónur í ár, samkvæmt grein sem birtist í nýjasta tölu- blaði tímaritsins Bóndans. í greininni segir að tekjur eigenda bestu stóðhestanna af folatollum geti orðið á bilinu 1,5—2 milljónir á næsta ári. Stóðhesturinn Hervar númer 963 frá Sauðárkróki er talinn hafa aflað mestra tekna fyrir eiganda sinn í ár. Hann var notaður á meira en 200 hryssur og er folatollurinn metinn á 6 þúsund krónur. Þannig virðist eig- andi hestsins hafa haft að minnsta kosti 1,2 milljónir kr. í tekjur af hon- um. Algengast mun pó að stóðhestar séu notaðir á um 100 hryssur á ári og hafa tekjur eigenda heiðursverð- launahesta þá verið um 800 þúsund krónur, miðað við að folatollar þeirra hafi verið á 8 þúsund krónur eins og gengið er út frá í Bóndanum.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.