Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 14.12.1986, Blaðsíða 16
16 MORGUNBLAÐIÐ, SUNNUDAGUR 14. DESEMBER 1986 FASTEIGNAMIDLUN SÍMI 25722= (4línur) ff Opið í dag kl. 1-6 Leirubakki — 2ja herb. Glæsil. 65 fm íb. á 2. hæð. Þvottaherb. og búr innaf eldhúsi. Suð-vestursvalir. Ný teppi. Verð 2,1-2,2 millj. Fálkagata — 2ja herb. Falleg 65 fm íb. á 3. hæð í nýlegri blokk. Suðursv. Ákv. sala. Verð 1950 þús. Skipholt - 2ja herb. Falleg 55 fm íb. á sléttri jarðhæð í blokk. Ný eldhús. Góð íb. Verð 1,8 millj. Lindargata — 3ja-4ra herb. Snotur 80 fm efri hæð í tvíb. 2 stofur, 2 svefnherb. Sérinng. og -hiti. Verð 1950 þús. Álftamýri — 3ja herb. Mjög falleg 86 fm íb. á 3. hæð í blokk. Góðar suðursv. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 2,6-2,7 millj. Leirutangi — sérhæð Glæsileg neðri hæð í parhúsi. Stofa, sjónvarpsherb., svefnherb. og vinnuherb. Sérinng. og -hiti. Verð 2,7 millj. Kleppsvegur — 4ra herb. Góð 110 fm íb. á 3. hæð í blokk. Suðursv. Laus fljótl. Verð 2,7 millj. Kirkjuteigur — sérhæð Góð efri hæð í fjórbýli 135 fm auk bílskrétts. 2 stórar stofur, 3 stór herb., ný teppi. Suðursv. Stór lóð. Verð 4-4,2 millj. Graf arvogur — einbýíi Byrjunarframkvæmdir á stórglæsil. einb. á frábærum útsýnisstað. 5000 metrar af timbri fylgir. Útb. 380 þús. Verð 1,8 millj. Bæjargil Gbæ — einbýli Fokhelt einb. sem er hæð og rishæð ca 200 fm með bílsk. Gert ráð fyrir 4-5 svefnherb. Afh. frág. að utan. Eignask. mögul. Verð 3,5 millj. Stekkjarhvammur — raðhús Glæsil. endaraðhús sem er kj. og tvær hæðir, 300 fm með bílsk. Skemmtileg vinnuaðstaða í kj. sem er sér. 4 svefnherb. á efri hæð, stórar stofur og eldhús. Skipti mögul. á sérhæð eða minna húsi í Hafnarfirði. Verð 6,4 millj. Trönuhólar — einbýli — tvíbýli Glæsil. 250 fm hús á tveimur hæðum auk 55 fm b/lsk. í húsinu eru samþ. tvær íb. Fráb. útsýni. Skipti mögul. á ódýrari eign. Verð 7,5 millj. Söluturnar — rúml. 1 millj. íveltu Höfum tvo söluturna vel staðsetta með yfir 1 millj. í mánaðarveltu. Til afh. strax. Mjög góð staðsetn. Verð frá kr. 2,7-3,3 millj. auk lagers. Fyrirtæki Sérverslun í Austurborginni. Má greiöast meö skuldabréfum. Verö aðeins 2 millj. meö lager. Myndbandaleiga í nýju húsnæði. 1000 titlar, S myndbandstæki. Frábær kjör. Góö leiga. Veitingastaður vel innréttaður með góöri aðstöðu og tækjum. Afh. samkomul. Má greiðast á bréfum. Verð 3 millj. Myndbandaleiga i góðu húsnæði. 2000 titlar, 20 myndbands- tæki. Góð velta. Mjög hagst. kjör. Líkamsræktarstöð ein sú vandaðasta og fullkomnasta á landinu. Vel búin tækjum og búnaði í frábæru húsnæði. Ýmis greiðslukjör koma til greina. POSTHÚSSTRÆTI 17 JLL FASTEIGNA HÖLLIN FASTEIGNAVIÐSKIPTI MIÐBÆR-HÁALEITISBRAUT58-60 Upplýsingar ídag í heimasímum sölumanna: 73154 - 36349 - 54069 Hraunbær — 5 herb. Vorum að fá í einkasölu mjög glæsilega 130 fm endaíb. á 3. hæð. Eignin skiptist í 4 rúmgóð svefnherb., flísa- lagt bað með glugga, gott elclhús og rúmgóða stofu. Suðursvalir. Parket á gólfum. Einstaklega björt og skemmtileg íb. Laus í febrúar. Uttii^"' \ Skipholti 50 C (gegnt Tónabíói) Sími 688-123 Skoðum og verðmetum eignir samdægurs. Opið kl. 1-4 2ja-3ja herb Hringbraut. Þrjár mjog fallegar, nýjar 2ja herb. íb. m. suðursv. og bílskýli. Stærðlr: 50-60 og 69 fm. Verð 2-2,3 millj. Hlaðbrekka. Rúmg. ðsamþ. 3ja herb. íb. í kj. Verð 1,5 millj. Seljavegur. 70 fm mjög falleg 3ja herb rísib. Nýl. innr. Verð 1,7 millj. Langamýri — Gbæ Nokkrar fallegar 3ja herb. ib. í tvilyftu fjölbhúsi. Sérínng. Afh. tilb. að utan og sameign, en ib. fokheldar m. frág. miðstöðvar- lögn og lögnum. Afh. júli-ágúst '87. Fast verð fré 2250 þús. 4ra-5 herb. Kambasel. 100 fm glæsil. 3ja- 4ra herb nýl. ib. á 1. hæö. Fallegar nýi. innr. Stórar suðvestursvalir. Verð 2850 þús. OrrahÓlar. 147fmglœsil.5herb. ib. á 2 hæðum m. sérinng. Stórar suður- svalir. Eign i sérflokki. Verð 3,7 millj. Einbýli Hverafold — einb. ca 110 fm vandað fullb. 5 herb. einbhús. Verð 4,5 millj. Vesturbær — einbýli átveim- ur hæðum, 230 fm m. bilsk. Glæsil. nýl. eign á mjög faliegum staö. Ákv. sala. Uppl. é skrifst. Verslunarhúsnæði Seljahverfi Glæsileg verslunar- miðstöö á 2 hæðum, samt 600 fm solt i hlutum. Afh. tilb. u. trév. að innan og fullfrág. að utan. Uppl. á skrifst. Skipholt — leiga. tíi leigu mjög fallegt húsn. 1. hæo: 225 fm undir versl. eða þjónustu. Kjallari: 350 fm undir lager eða iðn- verkstæði o.fl. Leigist saman eða sér. Uppl. á skrifst. BíldshÖfðÍ. Rúmt. tilb. u. trév. iðnaðarhúsn. i kj. 1. hæð og 2. hæð á góðum stað. Uppl. á skrifst. Vantar allar gerðir eigna á skrá Höfum trausta kaupendur að flestum stærðum og geröum eigna. Kristján V. Kristjánsson viðskf r. Skjurður Öm Skjurðarson viðskfr. Öm Fr. Georgsson sölustjóri. 43307 641400 Æsufell — 2ja Góð ib. á 3. hæð ásamt bílsk. Langholtsvegur — 3ja Góð 80 fm íb. á 2. hæð ásamt 2 herb. í risi. V. 2,7 m. Brávallagata — 4ra 100 fm ib. á 1. hæð. V. 3 m. Álfatún — 5 herb. 4ra-5 herb. íb. á 1. hæð ásamt innb. bilsk. Stórihjalli — raðh. Fallegt hús á tveimur hæðum, ásamt innb. bílsk. Grundarás — raðhús 210 fm ásamt tvöf. bílsk. Gl/úfrasel — einb. Glæsil. hús á 2 hæðum alls 250 fm. Ýmsir mögul. Hlíðarhvammur — einb. 120 fm hús á tveimur hæðum ásamt ca 24 fm bílsk. Kópavogsbr. — einb. Fallegt hús á tveimur hæðum ásamt bílsk. Frábært útsýni. Atvinnuhúsnæði við Höfðabakka, Ártúnshöfða, Skemmuveg, Álfhólsveg, Hafn- arbraut og Smiðjuveg. KJÖRBYLI FASTEIGNASALA Nýbýlaveg 14, 3. Sölum.: Smári Gunnlaugsson. Rafn H. Skúlason, lögfr. hæð. HRAUNHAMARhf a a fasteigna-og m j ¦ skipasala aá Reykjavíkurvegi 72. ¦ Hafnarfirði. S-54511 Opið virka daga 9-18 Opið í dag 1-4 Álftanes. Stóralæsil. 165 fm einbhús á einni hæð í glæsii. umhverfi. 1800 fm eignarlóð. 60 fm bílsk. Nýl. oldhúsinnr. og par- ket. Skipti á 3ja eða 4ra herb. fb. mögul. Breiðvangur. Mjög falleg 3Ja- 4ra herb. 93 fm ib. é 3. hæð. Bilsk. Verð 2,8 millj. Eingöngu skipti á stærri eign i Norðurbæ. LaufáS. 4ra herb. efri sérh. Sér- inng. Bílsk. Verð 2,2 millj. AuStUrgata. 176 fm einb. kj., hæð og rís. Mjög vandaðar Innr. Verð 4.2 millj. Hverfisgata Hf. ca 120 fm einb. Verð 2,9 millj. Háihvammur. stórgiæsii. 2eo fm einbhús. 6 svefnherb. Vandaðar innr. Bílsk. Mjög gott útsýni. Hugsanleg skipti á minnl eign. Jörfabakki — aukah. Mjög falleg 4ra-5 herb. íb. á 2. hæð, auka- herb. i kj. með aðgangi að snyrtiherb. Verð 2,9 millj. Laus 1. febr. nk. Sléttahraun — 4ra-5 herb. Mjög falleg 117 fm ib. á efstu hæð. Mjög gott útsýni. Bllsk. Ákv. sala. Verð3150 þús. SuðurbraUt. 80 fm 3ja herb. ib. á 3. hæð. Verð 1950 þús. Álfaskeið — einbhús. Mjög failegt 183 fm einbhús á tveim iiæðum. Nýr 32 fm bílsk. Fallegur garð- ur. Einkasala. Verð 6,7 mlllj. Hraunteigur Rvík. Mjoggoö 40 fm 2ja herb. samþ. íb. á jarðhæð. Hraunkambur. Nýkomið 130 fm timburhús, þarfnast standsetn. Nýl. 40 fm bilsk. m. 5 metra lofthæð. Verð 3.3 rnillj. Hraunhvammur. ieo fm einbhús. Mikið endurn. Verð 4,3 millj. Hellisgata — 2 íb. ca no fm timburhús á tveimur hæðum. Þarfn- ast standsetningar. Skipti mögul. é 3ja herb. ib. Verð 2,6 mlllj. Gunnarssund. no fm 4ra herb. íb. á 1. hæð. Mikið standsett. Verð 2,2 millj. Vallarbarð — 4 raðh. 189 fm bnittó á einni hæð. Skilast fokheld að innan og fullfrág. að utan. Verð 3,4 millj. GoðatÚn — Gb. Mjög fallegt 200 fm einbhús m. bilsk. á einni hæð. Verð 5,5-5,7 millj. Skipti á minni elgn. VítaStígur — Hf. Mjög fallegt 105 fm einbhús á tveim hæðum. Mikið endurn. Verö 3,9 millj. SkÚtahraUn. 270 fm iðnaðar- húsn., skrifst. og aðstaða f. starfsfólk. SkÚtahraun. S0 fm iðnaðar- húsn. Hringbraut — Hf. ise fm hæð og kj. Tvöf. bilsk. Verð 3,8 millj. Skipti mögul. á 3ja herb. ib. Hringbraut Hf. — Laus. Mjög góð 3ja herb. /b. Gott útsýni. Verð 1,8 millj. Einiberg. Mjög fallegt ca 170 fm einbhús á tveim hæðum, geta verið tvær íb. Mjög mikið endurn. Laust fljótl. Verð 4,7 millj. Holtsgata Hf. — Laus. Mjög góð 52 fm Zja herb. risib. Verð 1450 þús. Hvammabraut — Laus. cs :CC fm 4re-5 herb. (b. Tilb. u. trév. á tveim efstu hæðunum. Samelginl. bilskýli. Gott útsýni. Verð 3250 þús. Hvammabraut 14-16 hw- um i einkasölu mjög skemmtil. 2ja-3ja og 4ra herb. ib. sem skllað verður tilb. u. tróv. í mars '87. Stórar svalir. Sam- eiginl. bilskýli. Teikn. á skrifst. Verð frá 1850 til 3350 þús. SelVOgsgata. MJög falleg Zja herb. risib. Verð 1,6 millj. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. ib. Klausturhvammur. 200 tm endaraðh. Góður garður. Bflsk. Verð 5,5-5,8 millj. Ákv. sala. Fagrakinn. 85 fm 3ja herb. m. Ný eldh.innr. Parket. Verð 2,3 millj. SÖIutUm í Hf. Framtiðarstaður. Vantar allar gerðir eigna á skrá. Söluskrá á skrifstofunni. Sölumaður: Magnús Emilsson, hs. 53274. Lögmenn: QuAmundur Kristjánsson hdl., Hlöðver Kjartansson hdl. 82744 Opið ídag 1-4 Álfhólsvegur — Kóp. Góð 2ja herb. kjíb. Sérinng. Verð 1,8 millj. Hamarsbraut Hf. Rúmg. risíb. í timburhúsi. Laus fljótl. Verð 1550 þús. Keykás. Mjög rúmg. 2ja herb. 96 f m. í nýl. húsi. Vandaðar innr. Verð 2480 þús. Ástún — Kóp. Vönduð rúmg. 3ja herb. íb. á 3. hæð í nýl. húsi. Ib. þessi fæst eingöngu í skiptum fyrir 4ra herb. í sama hverfi. Holtsgata. 3ja herb. íb. á jarð- hæð. Þarfnast lagfæringar. Laus strax. Verð 1800 þús. Miðleiti - nýi miðbœr. Stórgóð 3ja herb. íb. í dag nýtt sem 2ja herb. Bílgeymsla. íb. eins og þær gerast bestar. Sólheimar. 3ja herb. fb. á 4. hæð í lyftublokk. Tvennar sval- ir. Ákv. sala. Verð 2500 þús. Öldugata. Rúmgóð 3ja-4ra herb. risíb. sem mögul. er að stækka. Laus um áramót. Verð 2 millj. Unnarstígur — Gamli vestur- bœr. Nýuppgerð 3ja herb. íb. Sérhiti, -inng. og -þvottahús. Skólabraut. Risíb. í tvíb. Frá- bært útsýni. Sérhiti. 2,5 millj. Álfatún. Mjög rúmg. íb. 182 fm. Fokh. m. hitalögn. Verð 1,9 millj. Blikahólar. Rúmgóð 4ra herb. íb. á 6. hæð í lyftuhúsi. Innb. bílskúr. Sérbílastæði. Æskileg skipti á 2ja herb. íb. m. bilskúr. Frostafold. 4ra herb. íb. í smíðum í Grafarvogi. Mögul. á bílsk. Verö frá 3195 þús. Hjarðarhagi. 4ra herb. fb. á 1. hæð ásamt bílskrétti. Laus 1. des. Verð tilboð. Hæðargarður. Efri sér- hæð i tvíbhúsi. Mikið endurn. Verð 3,3 millj. Irabakki. 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt herb. í kj. Stórkostl. út- sýni. Laus strax. Sólheimar. 4ra herb. íb. á 9. hæð. Nýl. innr. Tvennar svalir. Verð 2,9 millj. Sæbólsbraut. Ný 4ra herb. íb. á 1. hæð. Ekki fullfrág. Þvottah. í íb. Verð 3 millj. Vesturberg.. Rúmg. íb. á 2. hæð. Lítið áhvílandi. Glæsil. útsýni. Verð 2,7 millj. Krummahólar. Rúmgóð 5 herb. endaíb. ca 120 fm. Bílskúrsr. Verð 2,9 millj. Eignaskipti mögul. á sérbýli. Grafarvogur — parhús. 270 fm timburparhús á tveimur hæð- um. Tilb. að utan, fokh. að innan. Smyrlahraun. 220 fm mikið endurn. raöhús ásamt ca 30 fm bílsk. Ákv. sala. Laust fljótl. Verð 5,5 millj. Þverás. 200 fm raðhús. Fokhelt innan, fullb. utan. Mjög vel staðsett. Verð aðeins 3,1 millj. Bláskógar. 300 fm einb. (geta verið 2 íb.) á besta stað í Skóga- hv. Verð 9 millj. Mögul. á 50% útb. Eskiholt — Gbæ. Einbhús, 356 fm m. innb. bilsk. Húsið er rúrnl. fokh. Samkomul. um ástand v. afh. Eignaskipti mögul. Vesturbær — Ægisíða. Heil húseign, alls 270 fm, 2 hæðir og ris ásamt bflsk. Hús þetta getur verið tvær íb. eða stór og góð íb. með atvinnuhúsn. á jarðh. Verð 7,5 millj. Kópavogsbraut. 230 fm einb- hús byggt 1972. Hús í góðu ástandi, gott útsýni. Ákv. sala. Verð 6,5 millj. Pylsuvagn. Vel staðs. i Breið- holti. Ákv. sala. Góð grkjör. Fiskbúð — Hafnarfirði. Höfum fengið til sölu fiskbúð f Hafnar- firði. Góð velta. V. 1200 þús. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 M.iqnus AxelSSOH
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.