Morgunblaðið - 03.10.2000, Blaðsíða 76

Morgunblaðið - 03.10.2000, Blaðsíða 76
ATLAMTSSKIP • ÁREIÐANLEIKI I FLUTNINGUM - Leitið upplýsinga í síma 520 2040 www.atlantsskip.is MORGUNBLABIÐ, KRINGLUNNIl, 103 REYKJAVÍK, SÍM1S69U00, SÍMBRÉF 5691181, PÓSTHÓLF3040, ÁSKRIFT-AFGREIBSLA 5691122, NETFANG: RITSTJ@MBL.IS, AKUREYRI: KAUPVANGSSTRÆTI1 ÞRIÐJUDAGUR 3. OKTOBER 2000 VERÐ ILAUSASOLU150 KR. MEÐ VSK. ATR-vél Flugfélags Islands með 35 farþega lenti á öðrum hreyfli í Reykjavík í gærkvöldi Bilun hafði áð- ur tafið flug- tak um 4 tíma MIKILL viðbúnaður var á Reykja- víkurflugvelli á ellefta tímanum í gærkvöldi þegar ATR-vél frá Flugfé- lagi íslands kom inn til lendingar með bilaðan hreyfil og 35 farþega innan- borðs. Vélin fór frá Vestmannaeyjum kl. 21.58 en brottförin hafði þá tafist um fjórar kJukkustundir eftir að bilun ¦dfckom upp í startara, að sögn Sigurðar Kr. Sigurðssonar, starfsmanni Flug- félags íslands í Vestmannaeyjum. Farþegar sem Morgunblaðið talaði við á Reykjavíkurflugvelli í gærkvöldi töluðu um að brunalykt hefði fundist í flugtaki. Hluti farþeganna hafði beðið í flugstöðinni í um fjórar klukku- stundir vegna fyrri bilunarinnar. Varð virkilega hræddur Sal Boucai, kaupsýslumaður frá Boston, var meðal 10 félaga í '^^skemmtiferð. Hann sagði við Morg- unblaðið að í upphaflega flugtakinu hefði verið búið að loka vélinni og ræsa hreyfilinn þegar kona stóð upp og sagði að eitthvað væri að og far- þegar þyrftu að fara út. „Við fórum út og biðum í um fjóra klukkutíma í flug- stöðinni. Þá fórum við um borð og allt var sagt í lagi en svo stöðvaðist hreyf- illinn og ég vissi ekM hvað var að og varð virkilega hræddur. En allt fór vel og við lentum örugglega." Morgunblaðið/Porkell Inga Jóna Ingimundardóttir, Anna Einarsdóttir, Anna Margrét Sigurð- ardöttir og Sigrún Lára Sverrisdóttir fundu brunalykt í flugtaki. Sal Boucai var í skoðunarferð í Eyjum og hafði brottförin til Reykjavík- ur tafist um fjórar klukkustundir vegna bilunar í startara vélarinnar. Anna Margrét Sigurðardóttir var að leika handknattleik í Eyjum með kvennaliði ÍR í gærkvöldi og var á leið heim. Hún og stöllur hennar í lið- inu sögðu við blaðamann að „ógeðsleg lykt, rosaleg brunalykt" hefði fundist í farþegarýminu áður en vélin fór í loftið og að þær hefðu rætt um það sín á milli. „Fimm mínútum áður en við lentum sagði flugstjórinn okkur að annar mótorinn væri farinn en þetta væri allt í lagi," sögðu stúlkurnar. Þær sögðu að þeim hefði orðið hugsað til þess að nýlega hefði orðið flugslys í flugi milli lands og Eyja og að þeim hefði brugðið að sjá viðbún- aðinn við lendinguna en slökkvibflar, sjúkrabílar og lögreglubílar um- kringdu flugvallarsvæðið. „Vélin var óvenju óstöðug í lend- ingu en svo þegar hún var lent lang- aði mann bara að koma sér strax út," sagði Anna Margrét. Kristinn Jónsson, þjálfari kvenna- liðs í R, sagðist hafa setið fremst í vél- inni og ekki orðið var við brunalykt- ina en hafa tekið eftir smábreytingu á hljóði þegar hert var á hreyflingum hægra megin til að vega upp afimiss- inn frá vinstri hreyflinum. „Eg var af- skaplega rólegur, fannst þetta vera miMð öryggi og var aldrei hræddur. Þetta var mjög rólegt og yfirvegað hjáokkur." Arni Baldursson, aðalvarðstjóri hjá flugstjórn á Reykjavíkurflugvelli, sagði að vélin hefði verið komin í að- flugsstefnu og í samband við flugturninn í Reykjavík þegar flug- stjórinn tilkynnti um hreyfilbilunina. Strax var haft samband við Neyð- arlínuna, sem virkjaði almannavarna- kerfið, vegna fjölda farþega um borð. Arni sagði að þær ráðstafanir hefðu hins vegar verið afturkallaðar nánast jafnóðum því svo skammur tími leið áður en vélin hafði lent heilu og höldnu. Þá var klukkan 22.23. Árni sagði að rannsóknanefnd flugslysa og flugmálastjóra hefði ver- ið tilkynnt um atburðinn. Varðstjóri hjá Neyðarlínunni sagði að sett hefði verið í gang ákveðið kerfi viðbragða. Slökkviliðið kallaði út allt sitt lið og voru 9 slökkvi- og sjúkrabíl- ar tiltækir við lendinguna. Lögregla lokaði eftir föngum aðkomuleiðum að fiugvellinum en vélin kom inn til lend- ingar úr norðri yfir Tjörnina og Hringbraut. Almannavarnir ríkisins voru settar í viðbragðsstöðu en að- eins liðu 6-7 mínútur frá því þetta ferli fór í gang klukkan 22.18 þar til tilkynning hafði borist um að vélin væri lent heilu og höldnu. ATR-vélin, sem er í eigu íslands- flugs, en ber liti Flugfélags íslands, var dregin í flugskýli íslandsflugs og þar voru flugvirkjar að undirbúa skoðun um klukkan 11 ígærkvöldi. Geir H. Haarde segir afgang á fjárlagafrumvarpi 2001 meiri en nokkru sinni Tekjuafgangur 80 milljarðar frá 1999 GEIR H. Haarde fjármálaráðherra sagði á fundi með blaðamönnum í gær, þegar hann fylgdi fjárlagafrumvarpi ársins 2001 úr hlaði, að frumvarpið væri í raun einstakt í íslenskri hagsögu. Vel hefði tekist að halda áfram aðhalds- samri stefnu í ríkisfjármálum. Það væri hagsmunamál þjóðarinnar að ríkis- sjóður skilaði afgangi. Frumvarpið er lagt fram með 30 milljarða króna rekstrarafgangi, sem er meira en nokkru sinni áður og svarar til 4% af lands- framleiðslu. Þetta er þriðja árið í röð sem horfur eru á tekjuafgangi meira en fcsem nemur 20 milljörðum, eða samanlagt um 80 milljarðar frá 1999. Frum- varpið var lagt fram á Alþingi í gær en fyrsta umræða fer fram á fimmtudag. Geir sagði að slíkur afgangur, miðað við landsframleiðslu, væri óþekktur í nágrannalöndunum, nema Noregi. Hann benti á kerfislægan tekjuaf- gang, 2% af landsframleiðslu, og þá væru áhrif þenslu undanskilin. Það sýndi að þótt harðnaði á dalnum væri tekjuafgangur vel viðunandi. G4 Cube. Meistarahönnun á heimsmælikvarða. Skaftahlið 24 ¦ Simi 530 1800 ¦ Fax 530 1S01 „Þetta er lifandi frumvarp, með fullt af nýjum atriðum þó um leið sé verið að þrengja að og passa upp á út- gjöldin. Þetta er íhaldssamt frum- varp að mörgu leyti en þó ekki aftur- haldssamt í þeim skilningi að ekkert sé að gerast. Heilmikið er að gerast," sagði Geir og nefndi m.a. 600 m.kr. aukið framlag til barnabóta, aukin framlög tál fæðingarorlofs, fram- kvæmdir við vegi og hafnir, sem ekki verða skornar niður, og margt fleira. Varðandi auknar barnabætur sagði Geir að eridanleg útfærsla lægi ekki fyrir, en eftir værLað kynna hana for- ystumönnum ASÍ. Fyrr yrði ekki upplýst um tilhögunina og t.d. hvort barnakortin, sem Framsóknarflokk- urinn lagði til, yrðu með í dæminu. Hraða þarf sölu Landssúnans „Efnahagslega séð er mikilvægt, og ánægjuefni fyrir mig, að skila þessum tekjuafgangi til að ganga á skuldirnar og skila af okkur til næstu kynslóða," sagði Geir. I frumvarpinu er reiknað með um- talsverðum tekjum á næstu árum af einkavæðingu. Um sölu ríkiseigna sagði fjármálaráðherra að stjórnar- flokkarnir ættu eftir að komast að endanlegri niðurstöðu í einkavæðing- unni. Reiknað væri með áframhald- andi sölu á litlum hlutum í bönkunum tveimur og Landssíminn væri kominn á stefnuskrána. Geir taldi ekM ólík- legt að Landssíminn yrði seldur á næsta ári. Það þyrfti að hafa hraðan á þar sem tækniþróunin væri ör. Verð- mæti fyrirtækja eins og Landssímans breyttist ört. Hann sagði að ríkis- bankana hefði átt að vera búið að selja fyrir áratugum. En betra væri seint en aldrei. Koma þyrfti sem mestu af eignum ríkis og almennings í verð. Hann sagði að til greina kæmi að breyta vaxtabótakerfinu. Það væri flókið og skuldhvetjandi. Þjóðhags- legur sparnaður væri lítíil og það væru ekki bestu skilaboðin til ungs fólks að skuldsetja sig til að fá vaxta- bætur. I fjárlagafrumvarpinu kemur fram að það sé raunhæft markmið að greiða niður skuldir ríkissjóðs þannig að peningalegar eignir verði meiri en skuldir á árunum 2003 til 2004. Að þessu markmiði verði stefnt, enda sagði Geir á fundinum að vissulega væri betra að nýta afganginn í eitt- hvað „uppbyggilegra" en niður- greiðslu skulda. Nærtækast væri að lækka skatta á einstaklinga og fyrir- tæki er niðurgreiðslu skulda lyki. ¦ Fjárlagafnimvarpið/Bl-4 700 milljónir undir sendi- ráð í Tókýó SÆKJA á um 700 milljóna króna aukafjárveitingu á þessu ári vegna kaupa á húseign undir nýtt sendiráð íslands í Tókýó í Japani Þetta kemur fram í fylgiskjali með fjárlagafrum- varpi fyrir árið 2001. Samkvæmt upp- lýsingum úr utanríkisráðuneytinu er fasteignaverð í Tókýó verulega hátt og telst þessi upphæð í lægri kantin- um. Var þá búið að kanna kosti þess að leigja húsnæði. Húseignin sem kaupa á mun bæði hýsa skrifstofur sendiráðsins og bústað sendiherrans. í frumvarpinu er reiknað með 92 milljóna króna framlagi vegna rekstr- ar sendiráðsins, sem opna á 1. maí ár- ið2001. Upphaflega átti að opna sendiráðið 1. mars en það frestast um tvo mán- uði. Við það sparast 14 m.kr., að því er fram kemur í frumvarpinu. Miðað við rekstur yfir heilt ár mun kostnaður verðall3m.kr. Sendiráð í Ottawa kostar 35 rnill j. kr. á ársgrundvelli Sendiráðum og fastanefndum ís- lands fjölgar um tvö milli ára, sam- kvæmt fjárlagafrumvarpinu, og verða 18 á næsta ári. Viðbótin eru sendiráð- in í Tókýó og Ottawa í Kanada. Heildarframlög til sendiráða og fastanefnda nema 1,2 milljörðum, um 170 m.kr. meira en á fjárlögum þessa árs. Framlag til rekstrar eykst um 201 m.kr. en lækkar um 32 m.kr. vegna framkvæmda. Útgjöld vegna nýja sendiráðsins í Ottawa aukast um 20 m.kr. en það verður opnað 1. maí 2001 og mun kosta 35 milljónir á ársgrundvelli.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.