Morgunblaðið - 31.10.2000, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 31.10.2000, Blaðsíða 10
10 ÞRIÐ JUD AGUR 31. OKTÓBE R 2000 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Aðeins um hálft starf að ræða FLUTNINGUR fjarvinnsluverkefna út á land var á dagskrá í óundir- búnum fyrirspurnatíma á Alþingi í gær en Kristján L. Möller, Samfylk- ingu, innti Sólveigu Pétursdóttur dómsmálaráðherra þá eftir því hvað liði úrvinnslu í ráðuneytinu á hug- myndum um flutning svokallaðrar Landskrár lausafjármuna til Ólafs- fjarðar sem Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra kynnti á borgarafundi þar í mars. Sólveig upplýsti hins vegar að því miður hefði komið í ljós að þetta verkefni myndi aðeins skapa háifsdagsstarf fyrir einn mann. Svar dómsmálaráðherra gaf Krist- jáni tilefni til að gagnrýna rflásstjórn- ina fyrir það hversu lítíð hefði í raun komið út úr loforðum um flutning fjarvinnsluverkefna á vegum ríkisins út á land. Hvað þetta tiltekna mál áhrærði hefði iðnaðarráðherra á sín- um tíma talað eins og um stórt verk- efni væri að ræða en þegar til kæmi væri einungis um hálft starf að ræða. Sólveig varði hins vegar aðgerðir ríkisstjórnarinnar og iðnaðarráð- herra, sem fer með byggðamál, en sagðí jafnframt að þessí mál væru síð- ur en svo auðveld viðfangs. Einkavætt sjúkrahús ekki fýsi- legur kostur að mati ráðherra INGIBJÖRG Pálmadóttir heilbrigð- isráðherra sagði á Alþíngi í gær að það væri ekki stefna ríkisstjórnarinn- ar að einkavæða heilt sjúkrahús enda ekki hægt að sjá að slíkt væri fýsileg- ur kostur. Áfram yrðu hins vegar gerðir einstakir samningar við aðila innan heilbrigðiskerfisins, eins og t.d. hefði verið gert í öldrunarþjónust- unni um árabil. Kom fram í máli ráðherra í gær að hún gefur lítið fyrir nauðsyn þess að auka samkeppni í heilbrigðisgeiran- um. Ráðherrann var að svara óundir- búinni fyrirspurn Bryndísar Hlöð- versdóttur, þingmanns Samfylking- ar. Bryndís hafði sagt að sá orðrómur bærist nú hratt um þjóðfélagið að í bígerð væri að koma á einkareknu sjúkrahúsi. MiMll áhugi væri á slíkum rekstri meðal tiltekinna fagmanna og þegar hefði verið leitað til fjárfesta í þessu skyni. Lýsti hún eftir stefnu stjórnvalda gagnvart þessum hugmyndum og spurði heilbrigðisráðherra hvort til greina kæmi af hennar hálfu að veita slíku sjúkrahúsi starfsleyfi ef eftir því yrði Ieitað, en Bryndís spáði því að það myndi gerast. orðið varir við ágreining á milli ríkis- stjórnarflokkanna í þessum efnum, ALÞINGI Ingibjörg tók fram að ekki væri unnið að því á vettvangi ríkisstjórnar að einkavæða heilt sjúkrahús. „Það kann að vera áhugi hjá mörgum aðil- um í þjóðfélaginu hvað slíkt varðar en við höfum skoðað einkavæðingu á stórum sjúkrahúsum erlendis og höf- um ekki getað séð að þjónustan væri þar betri. Það kostar heldur alls ekki minna að reka slíkt sjúkrahús en gert er hér á landi í dag," sagði hún og bætti því við að auk þess vantaði mannskap til að starfrækja slíkt sjúkrahús. Bryndís vakti athygli á því að hún væri að spyrja um einkarekið sjúkra- hús sem veita myndi ríkissjúkrahús- Bryndís Hlöðversdóttir Ingibjörg Pálmadóttir Morgunblaðið/Kristinn Jdn sljdrnar Skdlatujdmsveil Mosfellsbæjar. Hann er nefndur „guðfaðir" hljómsveitarinnar og lánaði pen- inga fyrir fyrstu hljdðfærakaupum hennar. Heiðurs- borgari í Mos- fellsbæ JÓN M. Guðmundsson, bóndi á Reykjum, var útnefndur heiðurs- borgari Mosfellsbæjar sfðastliðinn sunnudag. Jóni var haldið kuf'fí- samsæti í fdlagsheimilinu Hlégarði og heiðruðu hann um 150 manns. Við sama tækifæri sæmdi Ellert B. Schram, formaður íþrdtta- og dl- ympíusambands fslands, Jón heið- urskrossi sambandsins. Ákvörðun um þetta var tekin á bæjarstjdrnarfundi 19. september síðastliðinn þegar Jón varð átt- ræður. Fyrri heiðursborgari Mos- fellsbæjar var Iíalldór Laxness rit- höfundur. Þröstur Karlsson, forseti bæjar- stjdrnar, segir að Jón hafi verið sveitarstjdrnarmaður og oddviti til fjölda ára. Hann hafí verið f far- arbroddi í sveitarfélaginu á mikl- um umbrotatímum þegar Mosfells- sveit varð að bæ. „Eg er einn af þessum mönnum sem hafa aldrei unnið neina hetju- dáð og aldrei lagt mig fram um að verða verðlaunagripur. Eg hef bara gert skyldu mína. Þess vegna Morgunblaðið/Kristinn Þröstur Karlsson, forseti bæjarstjdrnar Mosfellsbæjar, afhendir Jóni skjal til staðfestingar á heiðursborgaranafnbótinni. er ég svona hissa á þessu," sagði Jón í samtali við Morgunblaðið. Jón fæddist í Reykjavík 19. sept- ember 1920 en flutti í Mosfellssveit fimm ára gamall. Hann er búfræð- ingur frá Bændaskólanum á Hvanneyri 1942 og stundaði nám í búnaðarhagfræði og alifuglarækt við háskólann í Wisconsin 1947. Hann fór í framhaldsnám í slátrun, fóðrun og verkun á fuglakjöti í Bandaríkjunum 1961. Hann tók dómarapróf í frjálsum íþrdttum 1943 og varð alþjóðadómari 1954. Hann hefur verið bóndi á Reykjum frá 1947. Hann var oddviti Mos- fellshrepps frá 1962-1981, hrepp- srjdri frá 1984-1990 og vann að fé- lagsstörfum á vegum UMF Aftureldingar frá 1933-1970 auk margvíslegra annarra starfa. Hann hefur einnig hlotið fjölda viðurkenninga af ýmsu tagi. Jdn var fréttaritari Morgun- blaðsins um áratugaskeið. „Fyrsta stóra fréttin sem ég sendi til Morg- unblaðsins var þegar Hlégarður var vígður 1951. Þegar sú breyt- ing varð á fréttaþjónustunni að við fréttaritarar áttum að segja hlut- laust frá ölluiii fréttum og máttum ekki mála eigin skoðanir inn í þær fdr að kárna gamanið hjá mér. Ég hafði tilhneigingu til þess að segja hvernig mér persdnulega Iitist á hin og þessi mál. Mér gekk mjög illa að venja mig á þetta. Síðan kom að því að ég hafði ekki eins gaman af þessu og áður. Þá var ég gerður að heiðursfélaga í félagi fréttaritara Morgunblaðsins," sagði Jdn. inu í Reykjavík samkeppni. Sagðist hún skilja orð ráðherra þannig að hún teldi ekM koma til greina að veita einkareknu sjúkrahúsi starfsleyfi. Bryndís sagði mikilvægt að þetta kæmi skýrt fram þar sem menn hefðu sjálfstæðismenn hefðu viljað einka-1 væða frekar í heilbrigðiskerfinu en i ff amsóknarmenn staðið á bremsunni. „Ég lít svo á að hæstvirtur ráð-' herra hafi verið að lýsa því yfir hér að það væri ólíklegt að hún myndi gefa : út starfsleyfi fyrir einkarekið sjúkra- ; hús," sagði hún. í lokaorðum sínum sagði Ingibjörg ¦ Pálmadóttir að hvað varðaði sam- keppni þá teldi hún það nú ekki það sem vantaði helst í heilbrigðisþjón- ustunni. „En við höfum gert samn- < inga og munum áfram gera samninga við einstaka aðila, eins og við höfum gert t.d. í öldrunarþjónustunni síðast- liðin 30-40 efekki 80 ár." Gengi krónunnar rætt á Alþingi Ekki tilefni til að- gerða á þessu stigi GEIR H. Haarde fjármálaráðherra telur ekki sérstaka ástæðu til þess eins og mál standa nú að efna til sér- stakra aðgerða vegna gengislækk- unar íslensku krónunnar en þau mál voru gerð að umtalsefni í óundirbún- um fyrirspurnatíma á Alþingi í gær. Benti Steingrímur J. Sigfússon, for- maður Vinstrihreyfingarinnar - græns framboðs, þá á að gengi krón- unnar væri nú 7,6% lægra en það var um síðustu áramót og 2,7% lægra en það var þegar fjárlagafrumvarp var lagt fram nú í haust. Steingrímur vildi vita hvort ríkis- stjórnin hygðist bregðast við þessu gengisfalli krónunnar og velti hann t.d. fyrir sér hvort rétt væri að end- urmeta þjóðhagsforsendur. Sagði hann þessa þróun alvarlega fyrir I verðbólgustig í landinu og forsendur < kjarasamninga. Geir benti hins veg-1 ar á að þjóðhagsforsendur væru jafnan endurmetnar áður en fjár- lagafrumvarpið væri afgreitt frá Al- þingi og um það væri Steingrími vel kunnugt. Gengisþróun yrði að sjálf- sögðu tekin með í þeim reikningi eins og margt annað. „Þá kemur í ljóst hvort þessi breyting, sem orðið hefur á gengi krónunnar, skiptir einhverju veru- legu máli að því er varðar gengis- forsendurnar. En það er ekkert til- ; efni til að rjúka sérstaklega til núna og grípa til einhverra aðgerða," sagði Geir H. Haarde fjármálaráð- herra. Heildstæð stefna í málefnum barna RÍKISSTJÓRNINNI verður falið að undirbúa heildstæða og sam- ræmda opinbera stefnu í málefnum barna og unglinga ef þingsályktun- artillaga sem mælt var fyrir á Al- þingi í gær verður samþykkt. Jó- hanna Sigurðardóttir, Samfylkingu, er fyrsti flutningsmaður tillögunnar en hún nýtur fulltingis fimm ann- arra þingmanna og koma þeir úr öllum fimm þingflokkunum. í tillögunni segir að markmið stefnumótunar verði að tryggja hag og velferð barna og unglinga á öll- um sviðum þjóðlífsins og búa þeim sem best og jöfnust skilyrði til upp- vaxtar og þroska. í því skyni verði skipuð nefnd með aðild forsæt- isráðuneytis, félagsmálaráðuneytis, heilbrigðis- og tryggingamála- ráðuneytis, dómsmálaráðuneytis, menntamálaráðuneytis, umhverfis- ráðuneytis og Sambands íslenskra sveitarfélaga. Á grundvelli stefnu- mótunar þessara aðila verði gerð fimm ára framkvæmdaáætlun og hún lögð fyrir Alþingi til staðfest- ingar eigi síðar en á haustþingi árið 2001. Fram kemur í greinargerð að til- lagan var lögð fram á síðasta lög- gjafarþingi og að hún hafi þá hlotið einstaklega góðar viðtökur um- sagnaraðila. Kom einnig fram í framsöguræðu Jóhönnu í gær að ríkisstjórnin hefði raunar skuld- bundið sig í skýrslu, sem flutt var á vettvangi Sameinuðu þjóðanna, til. að fá samþykkta tillögu um þetta efni á fyrri hluta árs 2000. Iþingí Dagskrá ÞINGFUNDUR hefst á Alþingi í dag kl. 13.30. Eftirfarandi mál eru þar á dagskrá: 1. Iðgjaldahækkanir tryggingafé- laganna, beiðni um skýrslu. Hvort leyfð skuli. 2. Almannatryggingar. Frh. 1. umræðu (atkvgr.) 3. Heildarstefnumótun í málefnum barna og unglinga. Frh. fyrri um- ræðu (atkvgr.) 4. Könnun á umfangi vændis. Frh. fyrri umræðu (atkvgr.) 5. Fjáraukalög2000.1. umræða. 6. Ríkisábyrgðir. 1. umræða. 7. Tekjuskattur og eignarskattur. 1. umræða. 8. Virðisaukaskattur. 1. umræða. Kjaradeila kennara rædd á morgun FYRIRHUGAÐRI utandag- skrárumræðu um kjaradeilu kennara, sem gert hafði verið fáð fyrir að færi fram á Alþingi í dag, hefur verið frestað vegna fjarveru Björns Bjarnasonar menntamálaráðherra en hann er erlendis. Umræðan mun í staðinn fara fram á morgun, miðvikudag, og er ráðgert að hún hefjist kl. 13.30. Menntamálaráðherra verður til andsvara en málshefjandi er Einar Már Sigurðarson, Sam- fylkingu.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.