Morgunblaðið - 31.07.1999, Blaðsíða 29

Morgunblaðið - 31.07.1999, Blaðsíða 29
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 31. JÚLÍ 1999 29 LAUGARDALURINN NORÐURLJÓS hf. stendur að baki umsókn um að reisa 5.800 fm Tóm- stundahús í Laugardal á lóðinni vestan við væntanlega lóð Lands- símans. Aðstandendur umsóknarinnar segja að starfsemi Tómstundahússins muni falla vel að þeirri starfsemi sem fram fer á útivistar- svæðinu í Laugardal. Áform þeirra ganga út á að í húsinu verði rekið kvikmyndahús með átta sölum, barnagæsla, veitingastaðir, keilu- salur, biljarðsalur og fleira. I greinargerð um áformin, sem send hefur verið borgaryfirvöldum, segir að í rekstri hússins sé áformað að höfða með fjölbreyti- legum hætti til þarfa og óska mismunandi aldurshópa en þó sérstaklega til unglinga. „Við þekkjum það sem búum í Reykjavík að unglingarnir safnast mikið saman í bænum og hafa lítið við að vera. Þarna held ég að sé kominn mjög skemmtilegur flötur á því að þetta myndi dreifast úr miðbænum þarna uppeftir. Þarna er engin byggð, sem raskast af því að krakkarnir séu þar. Eg held að þetta sé heilbrigðara og skemmtilegra umhverfi fyrir unglingana tO að eyða skemmtilegum sumarkvöldum heldur en að vera niðri í bæ," segir Jón Ólafsson stjórnarformaður Norður- ljósa, í samtali við Morgunblaðið. „Unglingurinn þarf vettvang til að skil- greina sig sjálfur," segir í greinargerðinni. „Hann þarf að skemmta sér og vera með öðr- um unglingum, þar sem hvorki er litið á hann sem barn né fullorðinn og hann virtur sem einstaklingur. Til þess þarf hann annan vett- vang en götur og torg borgarinnar. Tóm- stundahúsinu er ætlað að vera slíkur vett- vangur," segir í greinargerðinni. „Tóm- stundahúsið yrði vímuefnalaus griðastaður, samkomustaður, skemmtistaður og vettvang- ur skoðanaskipta þar sem unglingurinn er virtur og þessu tímabili ævinnar gert jafnhátt undir höfði og þeim sem á undan og eftir fara." I greinargerðinni segir að Tómstundahúsið muni auka til muna þá fjölbreytni sem Laug- ardalssvæðið í heild bjóði börnum, unglingum og fullorðnum. „Fólki er akkur í því að geta Áhersla á tengingu við starfsemi í Laugardalnum Jón Ólafsson, stjórnarformaður Norðurljósa, vill reisa í Laugardalnum 5800 fermetra Tómstunda- hús, sem sinni fjölbreytilegum tómstunda- þörfum fólks, einkum unglinga. gert margt á svipuðum slóðum sem skemmti- legt er og fróðlegt fyrir fjölskylduna og á það ekki síst við um unglingana. I öðru lagi er sjaldnast hægt að treysta á gott veður hér á landi. Því er ljóst að myndarleg aðstaða inn- andyra mun gera fjölskyldum kleift að skipu- leggja samfelldan ánægjutíma í Laugardaln- um, óháð veðri," segir þar. 8 kvikmyndasalir, keilusalur, leikjasalir og fleira Fyrirhugað er að byggja 5800 fermetra hús á tveimur hæðum. I því yrði stórt anddyri með upplýsingamiðlun, miðasölu sýningarað- stöðu og fleiru. Leikaðstaða og eða barna- gæsla fyrir börn í umsjón sérmenntaðs starfsfólks; 2-4 veitingastaðir; kvikmyndahús með átta sölum og um 2400 sætum; keilusalur og biljarðsalur; leikjasalir með leikjaaðstöðu og leiktækjum af ýmsu tagi; verslun með tón- list, myndbönd, tölvuleiki og bækur; aðstaða til leiksýninga, tónlistarflutnings og umræðu- funda unglinga; aðstaða til skákmóta og skyldrar Tómstundaiðju og kennslu- og fyrir- lestrasalur. Gert er ráð fyrir bílastæðum á samtals 7200 fermetra svæði og muni þau samnýtast með annarri starfsemi í Laugar- dalnum. Fram kemur að lögð verði áhersla á stíl- hreina hönnun húss og lóðar sem falli vel að grunnformum og svipmóti umhverfisins. Gert er ráð fyrir að húsið opnist út að Fjölskyldu- og húsdýragarðinum. Hugmyndin er sú að nýta hæðarmismuninn í landinu, þannig að híuti aðstöðunnar verði niðurgrafinn. „Tryggt verður að varfærni og virðing fyrir umhverf- inu verði sjálfsagður þáttur í allri starfsemi Tómstundahússins sem og ákvörðunartöku," segir í greinargerðinni. Um það hvort húsið yrði opið fram á nætur sagði Jón að afgreiðslutíminn yrði ákveðinn í samráði við borgaryfirvöld. „En kvikmynda- hús hafa almennt síðustu sýningar klukkan 11," sagði Jón. „Þetta er eitthvað sem verður unnið í nánu samstarfi við borgaryfirvöld þannig að það sé sómi að þessu fyrir alla." Sambærileg hús víða í heiminum Jón sagðist fyrst hafa sótt um lóð fyrir starfsemi af þessu tagi meðan Markús Órn Antonsson var borgarstjóri. „Upphaflega sótti ég um lóð þar sem Verslunarháskólinn er. Markús Örn var búinn að gefa mér nokk- uð afgerandi svar um að ég fengi lóðina en af því varð ekki." Jón sagðist hafa séð rekstur sambærilegra húsa og Tómstundahússins víða í heiminum. „Það er mikið um svona hús í Ameríku og rétt hjá þar sem ég bý í London er nýtt og stór- glæsilegt svona hús, sem festi mig enn betur í trúnni á að þetta væri sniðugt að gera." Jón sagði að hugsunin væri sú að einn aðili annaðist rekstur á húsinu sem slíku en hver og ein eining verði á höndum annarra. „Við ætlum ekki að eiga og reka allt sem þarna er heldur að búa til þessa heildarmynd og koma henni saman og sjá síðan um reksturinn á húsinu sem slíku og tryggja að aðdráttarafl þess sé gott. Svo er það þeirra sem kunna best að reka þessar einingar að koma að rekstri þeirra." Jón var spurður hvort umsóknin væri í nafhi hins nýstofnaða fyrirtækis Norðurljósa, Skífunnar eða hans persónulega. Hann sagði að þetta væri angi af Norðurljósum. „En þetta gæti orðið hús sem væri í eigu annarra en okkar, t.d. fagfjárfesta. Við erum ekki að hugsa um að eiga steypu heldur að búa til rekstur og þessa umgjörð, sem ég held að sé mjög nauðsynlegt að fá inn í borgina." Aðspurður sagði Jón of snemmt að segja til um hver yrði kostnaður við byggingu Tóm- stundahússins en sagði að arðsemisútreikn- ingar lægju fyrir og kvaðst bjartsýnn á að rekstur af þessu tagi ætti framtíð fyrir sér hér á landi eins og annars staðar. Hann lagði áherslu á að hér væri um að ræða starfsemi sem samræmist vel núgildandi skipulagi Laugardalsins sem íþrótta- og útivistarsvæði. Hönnun hússins bíður ákvörðunar borgar- yfirvalda en Al Arkitektar Vesturgötu 2 eru skrifaðir fyrir þeirri greinargerð um bygging- aráformin sem hér hefur verið vitnað til. FERILL umsókna um hús undir höfuðstöðvar Landssímans og Tóm- stundahús í Laugardal hefur verið þessi: Hús Landssímans Á fundi borgarráðs 30. mars 1999 var lagt fram á fundi borg- arráðs bréf skrifstofustjóra borg- arverkfræðings frá 16. sama mánaðar ásamt drögum að sam- komulagi við Landssímann ásamt fyrirheiti um úthlutun bygging- arréttar á lóð við Suðurlands- braut. Samþykkt var að láta vinna forsögn að deiliskipulagi á Laugardalssvæðinu þar sem tek- ið verði tillit til ákvæða í sam- komulagi borgarinnar og Lands- símans jafhframt því sem á öðr- um ldðum á svæðinu gildi hlið- stæðir skilmálar og á lóð Lands- símans. Borgarráðsfulltrúar sjálfstæðismanna létu bóka að sem fyrst verði sýndar á deiliskipulagstillögu hugmyndir um uppbyggingu á reit Lands- síamns. „Að okkar mati er það algjört SÉÐ FRÁ Glæsibæ yfir lóðina þar sem rætt er um að nýjar höfuðstöðvar Landssímans rísi. Ferill lóðaumsóknanna í borgarkerfinu skilyrði fyrir uppbyggingu á þessum reit að staðsetning bygg- inga, bílastæða og og frágangur lóða og aðkoma falli vel að nán- asta umhverfi í Laugardalnum," segir f bókuninni. Á f'uiidi skipulags- og umferð- arnefndar 12. aprfl 1999 var lögð fram samþykkt borgarráðs varð- andi fyrirheit um úthlutun bygg- ingarreitar á lóð Landssímans í Laugardal ásamt drögum að samkomúlagi Reykjavíkurborgar og Landssímans. Á fundi 28. júní 1999 var málið á ný tekið til meðferðar í skipu- lags- og umferðarnefnd en um- fjöllun frestað. 19. jiílí kom málið enn fyrir í nefndinni og þá var samþykkt með 3 atkvæðum gegn 2 atkvæð- um sjálfstæðismanna að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Laug- ardals. I bókun höfnuðu fulltrúar sjálfstæðismanna algjörlega hinu nýj'a deiliskipulagi og hörmuðu að það væri hvorki í takt við tím- ann né endurspeglaði jákvæða framtíðarsýn. Á fundi borgarráðs 20. júlí 1999 komu málefni Laugardals- ins til umfjöllunar þegar Júlíus Vífill Ingvarsson, fulltrúi sjálf- stæðismanna, lagði að nýju fram tillögu sína um víkingaaldargarð á svæðinu. Málinu var vfsað frá með fjórum atkvæðum meirihlut- ans. Á fundi ráðsins 23. júlí kom samþykkt skipulags- og umferð- arnefndar frá 19. julí til umfjöll- unar í borgarráði. Þar var sam- þykkt gegn atkvæðum sjálfstæð- ismanna að auglýsa skipulagstil- löguna sem breytingar á aðal- skipulagi Reykjavíkur annars vegar og hins vegar sem breyt- ingu á deiliskipulagi Laugardals. Saga hugmynda um Tómstundahús 22. febrúar 1995 var á fundi skipulagsnefndar lagt fram brcf Gests Jónssonar f.h. Jóns Ólafs- sonar þar sem sótt er um lóð fyr- ir kvikmyndahús. Ekki er tiltek- inn ákveðinn staður í bréfinu en óskað eftir viðræðum við borgina um hvort og þá hvaða lóðir standi til boða. Eins og fram kemur í viðtali við Jón Olafsson í þessari umfjöllun hafði hann í borgar- stjóratíð Markúsar Arnar Antons- sonar falast í þessu skyni eftir lóðinni við Listabraut þar sem Verslunarháskólinn stendur nú. Gestur sendi nýtt erindi 13. janúar 1997 og vi'saði til við- ræðna við borgina og sótti um lóð með fimm hugmyndum að staðarvali. Þar var um að ræða Tryggvagötu austan tollhúss- ins, Suðurlandsbraut vestan við Glæsibæ og hús TBR og þrír möguleikar við Reykjanes- braut. Á fundi borgarráðs 30. mars 1999 var bréf Gests lagt fram. Borgarráð samþykkti með 4 at- kvæðum gegn 3 að fela borgar- stjóra að taka upp viðræður við Bíó um þarfir fyrirtækisins og hvernig þær hugmyndir, sem umsóknin byggist á, falli að notk- un og skipulagi Laugardalsins. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðis- flokksins lýstu sig í bókun algjör- lega andvíga úthlutun lóðarinnar í þessu skyni. Á borgarráðsfundi 23. júlí síð- astliðinn var svo lögð fram um- sókn Híós frá 16. þessa mánaðar um lóð í' Laugardal fyrir tóm- stundahús ásamt teikningum og greinargerð fyrir Tómstunda- húsi.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.