Morgunblaðið - 31.07.1999, Blaðsíða 46

Morgunblaðið - 31.07.1999, Blaðsíða 46
46 LAUGARDAGUR 31. JÚLÍ 1999 ^ MORGUNBLAÐIÐ ÍRfofgraMiifrifr STOFNAÐ 1913 UTGEFANDI FRAMKVÆMDASTJÓRI RITSTJÓRAR Árvakur hf., Reykjavík. Hallgrímur B. Geirsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. LAUGARDALURINN - VIÐKVÆMT UMHVERFISMÁL UNDANPARNAR vikur hafa töluverðar umræður orðið um fyrirhugaðar byggingar í Laugardal. Að vísu er nokkuð um liðið frá því borgaryfirvöld tóku grundvallarákvarðanir í þessu máli og þá kviknuðu ekki miklar almennar umræður um það. Kannski hefur ástæðan ver- ið sú, að umræður um önnur málefni hafa verið nærtækari. En nú er ljóst, að athyglin hefur beinzt að Laugardalnum og áformum um byggingu fyrir Landssíma íslands þar svo og hugmyndum um úthlutun á lóð fyrir eins konar afþreyingarhús. Laugardalurinn hefur smátt og smátt verið byggður upp á nokkrum áratugum sem miðstöð íþrótta, útivistar og margvíslegr- ar afþreyingar. Þar er aðal íþróttavöllur landsins auk ann- arra íþróttavalla. Þar er stærsta útisundlaug landsins í námunda við þann stað, þar sem gömlu sundlaugarnar voru. Þar er Laugardalshöllin, mesta íþrótta- hús landsins. Þar eru skrifstofu- byggingar fyrir íþróttasamtök. Þar er frá gamalli tíð merkilegur grasagarður. Þar er að finna vin- sælan húsdýra- og fjölskyldu- garð og svo mætti lengi telja. Ljóst er, að Laugardalurinn er orðinn miðdepill íþrótta og af- þreyingar í höfuðborginni og vinsæll útivistarstaður. Þangað koma á ári hverju mörg hundruð þúsund manns. Landssími íslands hefur sótzt eftir að byggja mikla skrifstofu- byggingu á opnu svæði suðaust- ast í Laugardalnum. Fyrirtækið hefur gert samning við Reykja- víkurborg um þá lóð og m.a. látið land annars staðar af hendi í þeim samningum. Forráðamenn Landssímans hafa talið, að að- staða fyrirtækisins í hinni gömlu miðborg Reykjavíkur sé orðin erfið og þröngt um starfsemi þess þar. Jafnframt hafa þeir bent á nauðsyn þess, að höfuð- stöðvar Landssímans í framtíð- inni verði sem næst tæknimið- stöð fyrirtækisins, sem stendur á lóð milli Armúla og Suðurlands- brautar. Þeir hafa bent á, að það yrði of kostnaðarsamt að flytja helztu tæknimiðstöð fyrirtækis- ins þaðan og þess vegna skyn- samlegra og hagkvæmara að byggja skrifstofuhús nálægt tæknistöðvunum enda mikil út- gjöld samfara því að hafa starf- semi fyrirtækja á mörgum stöð- um, þar sem langt er á milli. Það eru rök út af fyrir sig. Borgaryfirvöld vöktu athygli Landssímans á því, að Laugar- dalurinn væri ekki ætlaður fyrir skrifstofubyggingar og bentu fyr- irtækinu á að falast eftir því að kaupa hús, sem ekki er fullbyggt við hlið tæknistöðvanna við Suð- urlandsbraut. Það væri enn hag- kvæmara en að byggja hinum megin við götuna í Laugardalnum sjálfum. Forráðamenn Landssím- ans töldu þá aðstöðu ekki full- nægjandi fyrir fyrirtækið en komu til móts við sjónarmið borg- arinnar með því að lýsa því yfir, að þeir mundu byggja í tengslum við skrifstofubygginguna sýning- arsal, þar sem skoða mætti allt hið nýjasta í fjarskipta- og tölvu- búnaði samtímans og það sem vænta mætti að yrði í framtíðinni. Þeir hafa bent á, að slík starfsemi mundi tengjast annarri starfsemi í Laugardalnum mjög vel og verða fjölsótt af börnum, ungling- um og ungu fólki, svo og borgur- unum almennt. Niðurstaðan af skoðanaskiptum Landssímans og borgarinnar varð sú, að fyrirtæk- ið fékk lóðina og er nú unnið að teikningum á nýju Landssíma- húsi þar. Samhliða hefur umsvifamikill athafnamaður á sviði afþreying- ariðnaðar, Jón Ólafsson, stjórnar- formaður og aðaleigandi Islenzka útvarpsfélagsins, sótzt eftir lóð í Laugardalnum við hlið Lands- símahússins og hyggzt reisa þar afþreyingarhús af nýrri gerð, en slík hús eru þekkt í öðrum lönd- um, þar sem öll fjölskyldan geti fundið ýmislegt við sitt hæfi. Færa má ákveðin rök fyrir því, að slík starfsemi tengist að ein- hverju leyti annarri starfsemi sem er í Laugardalnum. Á þeim áratugum, sem Laug- ardalurinn hefur verið í upp- byggingu hafa viðhorf til um- hverfis og útivistar gjörbreytzt. Nú er lögð margfalt meiri áherzla á það en nokkru sinni, að almennir borgarar geti notið úti- vistar, stundað almenningsíþrótt- ir, notið góðra stunda með börn- um sínum og barnabörnum í skemmtilegu og hlýlegu um- hverfi. Laugardalurinn hefur allt til að bera, sem þarf í þessum efnum. Hann mun um langan ald- ur þjóna veigamiklu hlutverki á höfuðborgarsvæðinu öllu. Á þeim tíma, sem Laugardalurinn hefur verið að byggjast upp hafa einnig komið fram margvíslegar nýjar hugmyndir um það, hvernig fólk geti notið útivistar og afþreying- ar. Slíkar nýjar hugmyndir halda áfram að koma fram. Þótt ónotað svæði megi enn finna í Laugar- dalnum er óhyggilegt að ráðstafa því nú. Þvert á móti er full ástæða til að gefa framtíðinni svigrúm til að setja mark sitt á uppbyggingu dalsins. Það eru í stuttu máli engin efn- isleg rök fyrir því, að leyfa skrif- stofubyggingu Landssímans í Laugardal. Það kann að vera eft- irsóknarvert, að þar rísi sýning- arskáli, sem hýsi allt hið nýjasta í tækni og vísindum og sýni hug- myndir framtíðarinnar. En slíkan skála er hægt að reisa án þess, að hann sé í tengslum við mikla skrifstofubyggingu með bílastæð- um fyrir mikinn fjölda bíla. Fyrir Landssímann sjálfan er óskyn- samlegt að ráðast í þessa bygg- ingu. I fyrsta lagi vegna þess, að það hentar ekki hagsmunum fyr- irtækisins að fara í stríð við stór- an hóp borgarbúa, kannski meiri- hluta borgarbúa, um það hvar skrifstofubygging skuli rísa. I öðru lagi vegna þess, að ef búið væri að einkavæða Landssímann mundi eigendum hans ekki detta í hug að reisa slíka byggingu. Sjónarmið hluthafa eru önnur en þeirra, sem stjórna fyrirtækjum í eigu ríkisins. Af þessum sökum ættu forráðamenn Landssímans sjálfir að taka af skarið og hverfa frá þessum áformum. Það er afar óheppilegt fyrir fyrirtækið, sem stefnir á einkavæðingu að standa í stórdeilum á næstu mánuðum og misserum vegna staðsetningar á nýrri skrifstofubyggingu. Einkafyrirtæki, sem byggja slík hús leggja áherzlu á að hafa þau ódýr, hagkvæm og einföld að allri gerð. Þau þjóna fyrst og fremst þeim tilgangi, að starfsemi fyrir- tækisins geti gengið þar fyrir sig vel og eðlilega. Að auki er ljóst, að þetta deilumál hverfur ekki í einni svipan. Verði haldið fast við að hefja framkvæmdir munu mót- mæli stóraukast. Málið er af þeirri stærðargráðu, eins og sagt er, að það verður eitt helzta gagnrýnisefnið á núverandi borgarstjórnarmeirihluta í næstu kosningum til borgar- stjórnar Reykjavíkur, verði ekki horfið frá þessum áformum. Með sömu rökum og hér hafa verið færð fram fyrir nauðsyn þess að eiga svigrúm í Laugar- dalnum fyrir framtíðarstarfsemi á næstu öld er hæpið, svo að ekki sé meira sagt, að gera ráð fyrir byggingu á borð við fjölskyldu- og skemmtihús. Þar gildir einu, þótt byggingar hafi verið fyrir- hugaðar á þessu svæði meðfram Suðurlandsbrautinni allt frá því aðalskipulagið var sett fram í borgarstjóratíð Geirs Hallgríms- sonar snemma á sjöunda ára- tugnum. Á fjórum áratugum hafa viðhorf til umhverfis og op- inna svæða í höfuðborginni sem annars staðar gjörbreytzt. En jafnvel þótt færa mætti rök að því, að slík bygging tengdist að einhverju leyti þeirri starfsemi, sem fyrir er í dalnum er alveg ljóst, að það gengur ekki að úthluta lóð á þessu svæði á þann veg, sem gert var vegna byggingar heilsuræktarstöðvar í tengslum við Laugardalslaugina. í báðum tilvikum á að sjálfsögðu að kalla eftir hugmyndum og til- lögum með almennri auglýsingu, svo að allir sem hug hafa á eigi þess kost að sækjast eftir þeirri aðstöðu. Einhverjum kann að þykja það ósanngjarnt gagnvart þeim, sem eiga hinar upphaflegu hugmyndir, hvort sem um er að ræða líkamsræktarstöðina eða fjölskylduhúsið. En væntanlega hefðu þeir aðilar töluvert forskot á aðra umsækjendur þegar af þeirri ástæðu, að þeir hafi lagt töluverða vinnu í að þróa hug- myndir sínar. Skoðun Morgunblaðsins er því sú, að borgaryfirvöld eigi að taka allt þetta mál til endurskoðunar, Landssíminn að hverfa frá áform- um sínum um skrifstofubyggingu í Laugardal og borgaryfirvöld að leggja fram efnisleg rök fyrir því, að starfsemi á borð við afþreying- arhús með billjarð og leiktækjum (sem eru ekki hollastá fíkn ung- linga) eigi heima í dalnum. Ef það yrði niðurstaðan að auglýsa þá eftir tillögum og hugmyndum áð- ur en aðstöðunni er úthlutað. Hingað til hafa ekki staðið deilur um uppbyggingu Laugardalsins. Það væri óheppilegt ef þær hæfust nú og þá augljóslega með sama þunga og aðrar deilur um viðkvæm umhverfismál. ÞAÐ tekur enginn eftir því hvað skipið fer hægt yfír þegar menn eru niðursokkni inn var kominn með bingó þegar ljósmyndarinn gekk um salimi og kíkti á spjö Hótelið flýtur með Sigling með skemmtiferðaskipi útheimtir fyrst og fremst tíma enda fara slík ægishótel hægt yfir. Haft er rækilega ofan af fyrir gestunum á meðan siglt er og ekki síður --------------------------------------------------------------------n------------------ þegar þeir ganga á land eins og Orlygur Steinn Sigurjónsson og Asdís Asgeirsdottir urðu áskynja er þau sigldu með skemmti- ferðaskipinu MS Delphin í vikunni. SKEMMTIFERÐASKIPIÐ MS Delphin er þýskt og er á tveggja vikna siglingu með 430 Þjóðverja um Evrópu með viðkomu í Noregi, íslandi, Orkn- eyjum og Skotlandi en förinni lýkur í Bremerhaven 2. ágúst. Þetta er fimmtánda sumarið sem skipið kemur til íslands, en árlega kemur það nokkrum sinnum til landsins. í sumar eru þrjár ferðir áætlaðar og er þessi ferð önnur í röðinni. Delphin kom til Akureyrar á þriðjudag frá Svalbarða og var því siglt vestur fyrir landið til Reykjavík- ur eftir að boðið hafði verið upp á skoðunarferð til Mývatns. Sá háttur hefur verið hafður á að taka á móti skipinu af íslenskum ferða- þjónustuaðilum, sem skipuleggja afþr- eyingu fyrir farþega í landi. Þar má nefna jeppaferðir á jökla, hestaferðir, ferðir í Bláa lónið, rútuferðir til Gull- foss og Geysis og fleira. Haldnar eru kynningar fyrir far- þega um borð á þeim ferðum sem í boði eru áður en komið er í höfn, til að örva söluna í ferðirnar. Salan sjálf fer einnig fram um borð og er frágengin þegar skipið leggst að bryggju. Ferðaþjónustaðilarnir hafa þá haft nokkurn fyrirvara til að útvega leið- sögumenn, rútubflstjóra og aðra svo allt sé til reiðu á hafnarbakkanum er skipið kemur að landi. Hildur Jónsdóttir, framkvæmda- stjóri Gestamóttökunnar sem skipu- lagt hefur afþreyingu fyrir farþega Delphin í landi síðustu árin, segir að þróunin hafi verið sú að sífellt fleiri skipsfarþegar kjósi að kaupa sér af- þreyingu í landi á meðan skipið er við bryggju og nú er svo komið að 90% farþega eru búnir að bóka sig í skoð- unarferð þegar komið er í land. Vegna komu Delphin starfa um 15 undirverktakar á vegum Gestamót- tökunnar sem þjónusta farþegana í landi með ýmsu móti. Þá er ótalinn sá hópur íslenskra manna og kvenna sem þjónustar önnur skemmtiferða- skip sem koma til landsins en skemmtiferðaskipakomur eru á fjórða tug talsins á þessu sumri. Þegar komið var til Reykjavíkur nálægt dagmálum á miðvikudag biðu nokkrir jeppar íslandsflakkaranna svokölluðu á bryggjunni með þaul- vana fjallaleiðsögumenn tilbúna til að aka farþegum upp á Langjökul á Land Rover bifreiðum sínum. Aðrir fóru í Bláa lónið og nokkrir starfs- menn skipsins skruppu á hestbak. Skemmtisigling með hefðbundnu sniði Að þessu sinni ákvað hinn víðfóruli Martin Dijkhuis, fulltrúi skipafélags- ins sem á Delphin, að skreppa á bak með samstarfsfólki sínu, en hans starf felst í því að bera ábyrgð á afþreyingu og skemmtiatriðum um borð í Delphin og í stuttu máli að gera daglegt líf far- þeganna sem þægilegast. Hann á að baki 22 ára reynslu í þessari atvinnu- grein og hefur margoft komið hingað til lands, en hann hefur komið til vel á annað hundrað landa um sína daga. Aðspurður hvers konar heildarhug- FARÞEGAR hafa ofan af fyrir sér með ýr .4i
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.