Morgunblaðið - 31.07.1999, Blaðsíða 67

Morgunblaðið - 31.07.1999, Blaðsíða 67
irf MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 31. JÚLÍ 1999 6<i a| I sá i I i Á Leikskólar Reykjavíkur Lausar stöður hjá Leikskólum Reykjavíkur Það er markmið Leikskóla Reykjavíkur að fjölga karlmönnum i starfi hjá stofnuninni. ? ? ? Vakin er athygli á þvi að fáist ekki leikskóla- kennarar í ofangreindar stöður verða ráðnir starfsmcnn mcil aðra uppcl dismc n n t u u og/eða reynslu. Meginmarkmið Leikskóla Reykjavíkur er að bæta og styrkja alla þjónustu við börn og foreldra þeirra. Þjónustan byggir á þekk- ingu á þörfum barnanna og á góðu faglegu starfi í náinni samvinnu við foreldrana. Hjá Leik- skólum Reykjavíkur starfa um 1800 starfsmenn og allt kapp er lagt á að fá dugmikið og áhugasamt fólk til starfa hjá metnaðarfullri stofnun. ? Árborg v/Hlaðbæ Leitað er eftir leikskólakennurum í fullt starf og í hlutastarf. Nánari upplýsingar veitir Sigríður Þórðardóttir leikskólastjóri, í síma 587 4150. ? Brekkuborg v/Hlíðarhús Leitað er eftir leikskólakennurum. Nánari upplýsingar veitir Guðrún Samúelsdóttir leikskólastjóri, í síma 567 9380 eftir 9. ágúst. ? Engjaborg v/Reyrengi Leitað er eftir leikskólakennara í stöðu deildarstjóra. Nánari upplýsingar veitir Hallveig Guðbjört Ingimarsdóttir leikskólastjóri, í síma 587 9130. ? Grandaborg, Boðagranda 9 Leitað er eftir leikskólakennurum ásamt leikskólasérkennara eða þroskaþjálfa. Nánari upplýsingar veitir Sigrún Einarsdóttir, leikskólastjóri ísíma 562 1855. ? Grænaborg v/Eiríksgötu Leitað er eftir leikskólakennurum. Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Bjarnadóttir leikskólastjóri, í síma 551 4470. ? Jörfi v/Hæðargarð Leitað er eftir leikskólakennara og þroskaþjálfa í fullt starf. Einnig vantar aðstoð í eldhús, um er að ræða 50% stöðu. Leikskólinn leggur áherslu á tjáningu. Nánari upplýsingar veitir Sæunn E. Karlsdóttir leikskólastjóri, í síma 553 0347. -f Laufásborg v/Laufásveg Leitað er eftir leikskólakennara og tónmenntakennara í fullt starf eða hlutastarf. Einnig er laus staða leikskólasérkennara eða þroskaþjálfa í 50% stöðu. Leikskólinn leggur áherslu á skapandi starf og tónmenntir. Því koma einnig til greina starfsmenn með myndlistar eða tónlistarmenntun. Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Thorsteinsson leikskólastjóri, ísíma 551 7219. f Sólborg v/Vesturhlíó Leitað er eftir leikskólakennurum í fullt starf og í hlutastarf. Æskilegt væri ef viðkomandi hefði táknmálskunnáttu. Nánari upplýsingar veitir Jónína Konráðsdóttir leikskólastjóri, í síma 551 5380. Umsóknir bcrist viðkoinandi leikskólastjóra á eyðublöðum sem Uggja frammi í leikskólum og á skrifstofu Leikskóla Reykjavfkur, Hafnarhúsinu, Hryggvagötu 17. Grunnskóli Siglufjarðar www.sigloskoli.is Við Grunnskóia Siglufjarðar er laus kennarastaða yngri barna. Siglufjarðarkaupstaöur laukstefnumörkun í skólamálum 1997 og stendur í endurbyggingu á skólahúsnæðinu. Unnið er að auknum gæðum náms þriðja árið í röð eftir breska IQEA vinnuferlinu (Improving the Quality of Educationfor All). Skólinn verður einsettur næsta skólaár. Áhugasamir hafi endilega samband við skóla- stjóra í síma 467 2037 eða aðstoðarskólastjóra í síma 467 1449. Greinargóðar upplýsingar er einnig að finna á www.sigloskoli.is Sérstakur bær með sérstakt mannlíf Gamli síldarbærinn Siglufjörður stendur í afar fallegu umhverfi, nyrst- ur allra kaupstaða á Islandi. Lifandi sagan speglast í gömlum og nýjum húsum og grónum stígum. Viðureign við hafið og náttúruófl hafa mótað sérstakt mannlíf, sem í dag einkennist af miklu félagslífi og fjölbreyttu íþróttastarfi. I bænum er nú leikskóli, góðurtónskóli, öflug heilsugæsla, nýlegt íþróttahús, sundlaug, eitt af betri skiðasvæð- um landsins og svo mætti lengi telja. VERIÐ HJARTANLEGA VELKOMIN TIL SIGLUFJARÐAR Tónlist á Grænlandi Ég heiti Sorin Lasar (rúmenskur) og ertónlist- armaður. Mig vantar meðspilara til að koma fram á hótelum á Grænlandi frá janúar til júní á næsta ári, fyrstu 3 í Nuuk og seinni 3 í Sisimiut. Mjög góð laun í boði. Viðkomandi þarf að spila á hljómborð, geta sungið, vera sviðs- vanur, geta talað ensku og vera skapgóður. Umsókn, ásamt mynd og segulbandsspólu, ef hægt er, sendist til: Sorin Lasar, Hotel Naleraq, 3952 llulissat, Grænlandi, sími 00299 94 40 40. Verð staddur á íslandi í desember. Daiateatern — héraðsleikhúsið iDölunum iSviþjóð — er vaxandi atvinnulcikhús með fast aðsetur iFalun en fer einnig með leiksýningar um Dalina og nærliggj- andi héruð. Hér starfa 27 manns og settar eru upp 4—7 sýníngar á árí. Ársvelta Dalateatern er um 19 millj, saanskra króna. LEIKHÚSSTJORI Við leitum að jákvæðum einstaklingi sem þekkir vel til leikhússtarfa, er kraftmikill og hefur hugsjónir og hæf iieika til að hvetja fólk til dáða. Þú þarft að hafa gam- an af að umgangast fólk, hafa þekkingu á fjárhagslegum rekstri og gjarnan reynslu af starfsemi héraðsleikhúsa. Ráðið verður í stöðuna frá 1. júlí áríð 2000 eða eftir samkomulagi. Nánari upplýsingar um stöðuna veita Hans Björke (formaður leikhússtjómar) í síma 0046 243 71515 og 004610 207 14 01 eða Urban Eldh (faglegur fulltrúi) í síma 0046 23 290 50. Umsóknir þurfa að berast Dalateatern fyrír 16. ágúst 1999 og sendist til: Styrelsen Dalateatern, Teatergatan 1, SE-791 62 Falun, Svíþjóð. Netfang: info@dalateatem.w.se DALATEATERN Starfsfólk — húsnæði Óskum eftir að ráða hjón (sambýlisfólk) til starfa að svínabúi okkar að Minni-Vatnsleysu, Vatnsleysuströnd, (18 km frá Hafnarfirði). Störfin felast annars vegar í umhirðu og slátr- un svína og almennum bústörfum og hins veg- ar í matseld og heimilishaldi. íbúðarhúsnæði fyigir. Upplýsingar á skrifstofu okkarfrá kl. 8.00—16.00 virka daga eða á bréfsíma 565 4710. Síld og fiskur, Dalshrauni 9b, Hafnarfirði. Starfsmaður óskast Prentsmiðja Morgunblaðsins leitar að dug- legum einstaklingi til starfa. Um er að ræða fjölbreytt starf við vörumóttöku, viðhald, vinnu við vélar auk annarra starfa í prentsmiðjunni. Unnið er á vöktum (næt- ur- og dagvaktir). Viðkomandi þarf að vera stundvís, nákvæmur, bjartsýnn og góður í samskipt- um við annað fólk. Umsóknum skal skilað til afgreiðslu Morgunblaðsins, Kringlunni 1, 1. hæð, á umsóknareyðublöðum sem þar fást, fyrir 10. ágúst nk. Nánari upplýsingar um starfið fást hjá starfsmannahaldi í síma 569 1100. /lorgunblaðið leggur áherslu á að færa lesendum sinum vandaðar og áreiöanlegar fréttir og upplýsingar. Morgunblaðið er eina dagblaðið á íslandi sem er í upptagseftirliti og eru seld að nieðaltali rúmlega 53.000 eintök á dag. Höfuðstöðvar Morgunblaðsins eru í Kringlunni 1 í Reykjavik þar sem erii hátt í 300 starfsmenn. Á Akweyri er starfrækt skrifstofa i Kaupvangsstræti 1. Morgurtblaðtð kom fyrst út 2. nóvember 1913. Arvakur hf. er útgetandi Morgunblaðsins. GARÐABÆR Leikskólinn Kirkjuból Starfsfólk vantar á leikskólann Kirkjuból í Garðabæ í eftirtalin störf, sem fyrst eða frá 1. september 1999. • Leikskólakennara eða þroskaþjálfa tíl vinnu með einhverft barn. • Leikskóiakennara eða annað uppeldis- menntað fólk í hluta- eða heilsdagsstörf. • Matráður í heilsdagsstarf. Leikskólinn Kirkjuból hefur á að skipa góðum hópi fagmenntaðra starfsmanna sem og fólks með langa og farsæla starfsreynslu.Við vinnum sérstaklega með Markvissa málörvun og í gangi er þróunarverkefni sem lýtur að því. Ef þú hefur áhuga á krefjandi og skemmtilegu starfi í góðum hópi þá vinsamlega hafðu samband við Kömmu, leikskólastjóra, í síma 565 6322 eða 565 6533. Fræðslu- og menningarsvið §- bók/íK.1^. /túdervtb, Bóksala stúdenta óskar eftir starfskrafti í verslunina í starfinu felst m.a. afgrei>sla og rá>gjöftil vi>skiptavina. Krafist er almennrar menntunar, flekkingar og áhuga á bókum auk gó>rar tungumálakunnáttu. Starfskrafturinn flarf a> vera dugmikill, fró>leiksfús, rei>ubúinn a> kynna sér háskólasamfélagi> og flarfir fless og viljugur a> leggja sig fram vi> a> fljóna kröfuhönum vi>skiptavinum. Uppltsingar veitír Eyrún María Rúnarsdóttir hjá Atvinnumiistöiinni Ísíma5700888. an fclVlKMUMIBSTCiÐIN atvinna@(s.is Bóksala stúdenta er eina bókaverslun sinnar tegundar á landinu. Meginmarkmii hennarer a> útvega háskólastúdentum námsefni og ðnnur aiföng til náms. Auk fless btw hún háskólasamfélaginu, sérfræiibókasófnum, framhaldsskólum og öirum skólum á háskólastigi marg- flætta fljónustu. Bóksalan er ein af rekstrareiníngum Félagsstofnunar stúdenta sem er sjálfseignastofnun mei sjélfstæia fjár- hagsébyrgi. Aihenni standa stúdentar innan Háskóla íslands, HÍ og menntamála- réiuneytii. Vinsamlegast sendi> skriflega umsókn til Atvinnu- mbstöwarinnar, Stúdentaheimilinu v/Hringbraut, 101R., oatölvupósttil atvinna@fs.is, fyrir 9. ágúst n.k. bók/ídk/tLKierv.tk
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.