Morgunblaðið - 28.01.2000, Blaðsíða 41

Morgunblaðið - 28.01.2000, Blaðsíða 41
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR28.JANÚAR2000 41 HESTAR hrossabænda gerði á sínum tíma kom fram að yfirgnæfandi meiri- hluti þeirra sem stunduðu hesta- mennsku á íslenskum hestum í út- löndum væru svokallaðir frístundareiðmenn en ekki keppnis- fólk. Markaðurinn kallaði því á vel tamin meðalhross. Hún tók sem dæmi hest sem fluttur var út til Bandaríkjanna og hentaði eiganda sínum ákaflega vel. Hann var að vísu 12 vetra gamall, lífsreyndur, mikið taminn og kunni ýmsar æf- ingar. Slík hross hentuðu vel á Am- eríkumarkað en auðvitað væri æskilegt að selja yngri hross. Hulda benti einnig á að auðvelt væri fyrir þá sem ættu ung hross, hvort sem það væru bændur eða venjulegir hestamenn, að spekja trippinog vinna í þeim án mikillar fyrirhafnar til þess að gera eftir- leikinn auðveldari. Vel tamdir hestar bestu kennararnir Eyjólfur ísólfsson kennari á Hól- um sagði að byrjendur þyrftu ein- mitt vel tamda hesta. Slfkir hestar væru bestu kennararnir og knöpun- um þeirra fer mjög hratt fram í reiðmennsku. Honum sýndist að fólk væri óðum að taka sig saman um bætta tamningu. Áður fyrr hafi allt verið gert með áhlaupi og ár- angurinn var skemmdur hestur. Mikilvægt væri að auka kunnáttu fólks og breyta viðhorfi til hestsins. Hann nefndi að Hólaskóli hefði tek- ið þátt í tilraun um hvaða áhrif meðhöndlun hefði á folöld. Valin voru 8 folöld um það bil tveggja vikna gömul og voru þau meðhöndl- uð í þrjú til fjögur skipti, samtals í um það bil klukkustund, áður en þau fóru á fjall síðastliðið sumar. I haust voru þessi folöld borin saman við önnur og kom þar fram mikill munur. Þau voru nokkuð stygg í fyrstu en um leið og hönd snerti þau stóðu þau kyrr og hægt var að klappa þeim og taka upp lappir. Hann benti á að með því að skoða hegðun hrossa í stóði gætum við aukið kunnáttu okkar og breytt viðhorfi til þess hvernig hesturinn er taminn. Kenna þyrfti þeim sem stunda hvers konar tamningar skipulögð vinnubrögð og leggja áherslu á að betri tamning þyrfti ekki að taka lengri tíma og kostaði því ekki meira- Magnús Lárusson reiðkennari tók undir það og sagði að hægt væri að stytta þann tíma sem fer í tamninguna en nota hann á annan hátt en nú er oftast gert. Mikilvægt væri að gera sér grein fyrir því að hesturinn getur aðeins lært þegar hugurinn er í því ást- andi að hann geti tekið við, t.d. þegar hesturinn er alveg óhrædd- ur. Magnús telur auðvelt að skapa þetta viðhorf og þessar aðstæður og stefna að því að framleiða staðl- aða vöru sem seld er með leiðarvísi. I umræðunum kom meðal annars einnig fram að margir miðlung- shestar séu eyðilagðir vegna þess að tamningamaðurinn reynir að gera þá að gæðingum. Arangurinn er oftar en ekki sá að hesturinn nýtist hvorki sem keppnishestur né reiðhestur og sé þess vegna óselj- anleg vara. Hefði hann verið tam- inn á hans eigin forsendum hefði hann hins vegar getað nýst vel sem meðalreiðhestur og hentað stórum hópi fólks. Einnig var rætt um að auk þess að staðla tamningu væri hugsanlegt að þegar kæmi til útflutnings yrðu hestarnir flokkaðir í ákveðna flokka með tilliti til hæfileika og getu. Vinnuhópi komið á fót Kristinn Guðnason formaður Pé- lags tamningamanna lagði til að stofnaður yrði vinnuhópur svo unn- ið yrði áfram með þær hugmyndir sem vaknað höfðu á málþinginu. Hann lagði til að þau Eyjólfur ís- ólfsson frá Bændaskólanum á Hól- um, Svanhildur Hall frá Landbún- aðarháskólanum á Hvanneyri og Einar Öder Magnússon frá Félagi tamningamanna skipuðu hópinn og var það einróma samþykkt. Hákon Sigurgrímsson deildar-^ stjóri í landbúnaðarráðuneytinu og formaður Útflutnings- og markað- snefndar lýsti yfir stuðningi nefnd- arinnar við endurmenntun hrossa- bænda og tamningamanna víða um land og sagði að nefndin væri til- búin til að styðja við bakið á slíkum vinnuhópi. nsTuno RAÐAUGLYSINQAR ATVIMMU- AUGLÝSINGAR Blaðbera vantar Hafnarfjörð - Iðnaðarhverfi. Athugið, aðeins 20 blöð. Upplýsingar í síma 569 1122. vlorgunblaðið leggur áherslu á að færa lesendum sínum vandaðar og áreiðanlegar fréttir og upplýsingar. Morgunblaðið er eina dagblaðið á íslandi sem er í upplagseftirliti og eru seld að meðaltali rúmlega 54.000 eintök á dag. HöfuðstÖðvar Morgunblaðsíns eru í Kringlunni 1 í Reykjavík þar sem eru yfir 300 starfsmenn. Á Akureyri er starfrækt skrifstofa í Kaupvangsstræti 1. Morgunblaðið kom fyrst út 2. nóvember 1913. Árvakur hf. er útgefandi Morgunblaðsins. Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar Kennarar Vegna forfalla vantar kennara nú þegar í Víði- staðaskóla. Um er að ræða kennslu í 7. bekk og bókasafnskennslu. Allar upplýsingar gefur skólastjóri, Sigurður Björgvinsson, í síma 555 2912 og 899 8530. Skólafulltrúinn í Hafnarfirði. Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar >^fc^»*»<< Kennarar Vegna forfalla vantar kennara nú þegar við Setbergsskóla. Um er að ræða kennslu 6 ára barna. Allar upplýsingar gefur skólastjóri, Loftur Magnússon, í síma 565 1011. Skóiafulltrúinn í Hafnarfirði. Húsasmíðameistari Meistari á lausu, fyrir ný verkefni t.d. innveggi, hurðaísetningar, parket og innréttingar. Fast verð eða tímavinna. Nánari upplýsingar í síma 894 2852. HUSNÆÐI 1 BOei 6 herb. íb. í Þíngholtunum Til leigu er 6 herb. íb. á 3. hæð í Þingholtunum. íbúðin, sem er í toppstandi, getur verið fullbúin húsgögnum og raftækjum. Góð vinnuaðstaða. Tvennar svalir. Trjágarður. Rólegt umhverfi. Tilboð sendist á auglýsingadeild Mbl. merkt: „Toppíbúð - 9196". Barcelona íbúðirtil leigu í miðborg Barcelona. Gott fyrir fjölskyldur og hópa. Upplýsingar í síma 899 5863 f.h. (Helen). FUNDIR/ MA!MNFA©;N.A©'U:R; Verklegar framkvæmdir 2000 Útboðsþing Föstudaginn 28. janúar kl. 1400 til 17:00 verður haldinn kynningarfundur um verklegar f ramkvæmdir ársins. Gefið verður yfirlit yfir öll helstu útboð verklegra framkvæmda á vegum rfkisins og Reykjavíkurborgar. Kynntar verða framkvæmdir þeirra opinberu stofnana sem mest kveður að á útboðsmarkaði. Verktökum og öðrum gefst á fundinum einstakt tækifærí til að skyggnast inn í verkefnaframboð ársins. Einnig munu þeir Þorbergur Karlsson formaður Félags ráðgjafarverkfræðinga og Ólafur Helgi Árnason lögfræðingur Samtaka iðnaðarins fjalla um kosti og galla þess að hönnun og eftirlit framkvæmda sé á einni hendi. Reykjavíkurborg Landsvirkjun Vegagerð rfkisins Framkvæmdasýsla ríkisins Siglingastofnun (slands Ingibjörg Sólrún Gísladóttir Agnar Olsen Rögnvaldur Gunnarsson Óskar Valdimarsson Jón Leví Hitmarsson Fundurinn verður haldinn að Hallveigarstíg 1. Fundurinn er opinn öllum áhugamönnum um verklegar framkvæmdir. f fundartok verður boðið upp á léttar veitingar. <§> SAMTOK IÐNAÐARINS FÉLAG VINMUVÉLAEIGENDA Létt spjall á laugardegi Laugardaginn 29. jan. kl. 10.30 verður Alfreð Þorsteinsson, borgarfulltrúi, gestur okkar á léttspjallsfundi. Fundarefni: Staðan í Reykjavík. Fundarstað- ur: Hverfisgata 33, 3. hæð. Félagar fjölmennið. Framsóknarfélag Reykjavíkur KENNSLA Byrjendajóga í hádegínu Námskeið frá 7. til 28. feb. milli kl. 12.00 og 13.00 mán. og mið. í Heilsugarði Gauja litla. Jógaleikfimi, öndun og slökun. Fyrirlestur um mataræði, hreinsanir og jógaheimspeki 16. feb., kl. 20, innifalinn. Guðjón Bergmann, jógakennari,' s. 561 8586, 694 5310, gbergmann@simnet.is NAUÐUNGARSALA Uppboð Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins á Hörðuvölluin 1, Selfossi, sem hér segir á eftirfarandi eignum: Arnarheiði 33, Hveragerði, þingl. eig. Sigriður Ragnhildur Helgadóttir, gerðarbeiðendur Hveragerðisbær og Ibúðalánasjóður, þriðjudaginn 1.febrúar2000kl. 10.00. Álftarimi 5—7, Selfossi, íb. 0205, 89,0 fm, 6,43% húss, þingl. eig. Hafþór Bragason og Alda Guðný Sævarsdóttir, gerðarbeiðendur Álftarimi 5—7, húsfélag og Byggingarsjóður verkamanna, þriðjudag- inn 1. febrúar 2000 kl. 10.00. Grashagi 5, Selfossi, þingl. eig. Guðlaug Ásgeirsdóttir, gerðarbeiðandi íbúðalánasjóður, þriðjudaginn 1. febrúar 2000 kl. 10.00. Hrauntunga 3B, Hveragerði, þingl. eig. Anna Kristrún Jónsdóttir, gerðarbeiðandi Landsbanki íslands hf., höfuðst., þriðjudaginn 1.febrúar2000kl. 10.00. ísabakki, Hrunamannahreppi, þingl. eig. Jón Matthías Helgason, gerðarbeiðendur Húsasmiðjan hf. og Ingvar Helgason hf., þriðjudag- inn 1. febrúar 2000 kl. 10.00. Sunnuvegur 14, Selfossi, neðri hæð, 58,9%, þingl. eig. Karl Ómar Ársælsson, gerðarbeiðendur Almenna málflutningsstofan sf., íbúða- lánasjóður og Landsbanki íslands hf., lögfrd., þriðjudaginn 1. febrúar 2000 kl. 10.00. Túngata 31B, Eyrarbakka, þingl. eig. Jón Gíslason, gerðarbeiðendur Lifeyrissjóður starfsmanna ríkisins B-deild og sýslumaðurinn á Selfossi, þriðjudaginn 1. febrúar 2000 kl. 10.00. Sýslumaðurinn á Selfossi, 27. janúar 2000. TIL SOLU Alvöru rakarastólar með fótpumpu til sölu ásamt veggþurrkum (Wella), hjólaborðum, hárkollum, plasthausum, gínum o.fl. Upplýsingar í síma 896 2415 frá kl. 10 — 18. m
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.