Morgunblaðið - 28.01.2000, Blaðsíða 22

Morgunblaðið - 28.01.2000, Blaðsíða 22
22 FÖSTUDAGUR28.JANÚAR2000 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI WAP-ráðstefna Islandssíma Persónusnið- in þjónusta í farsímann Morgunblaöiö/Golli A RAÐSTEFNU sem Islandssími stóð fyrir á miðvikudag um hvernig fyrirtæki geta nýtt WAP-tæknina, kom fram að nú væri aðeins verið að stíga fyrstu skrefin í átt að nýrri tæknibyltingu. WAP-þjónusta muni margfaldast að magni og gæðum á næstu árum enda sé um að ræða þjónustu sem mun verða sniðin að þörfum hvers og eins notanda. Eins og fram hefur komið í fjöl- miðlum síðustu daga hefur hvert ís- lenska fyrirtækið á fætur öðru hafið að bjóða svokallaða WAP-þjónustu, þ.e. netþjónustu fyrir farsíma sem eru til þess búnir að taka við upp- lýsingum af Netinu. Flest fyrirtækin hafa farið hægt af stað með WAP- þjónustu sína, þ.e. bjóða viðskiptavin- um sínum upp á að framkvæma frem- ur fáar en algengar aðgerðir í gegn- um WAP-síma. Smám saman er svo nýjum aðgerðum bætt við. Bo Birk, sérfræðingur hjá Erics- son, sagði á ráðstefnunni að þróun WAP-tækninnar yrði í nokkrum skrefum. Fyrsta skrefið væri það sem verið er að stíga á íslandi og fel- ur í sér einfaldar aðgerðir á borð við birtingu frétta og upplýsinga um verðbréfamarkað auk upplýsinga um bankaviðskipti notandans og fiutn- ings tölvupósts í símann. Hann sagði að næstu skref í WAP-þjónustu yrðu að þróa ýmsar lausnir sem nota mætti á þessu formi, allt frá rafræn- um sjálfvirkum greiðslum um farsí- mann og upp í staðsetningarkerfi sem segði til um þjónustu sem hægt er að nálgast í næsta nágrenni við þann stað sem notandinn er staddur á. Birk lagði áherslu á að frumkvæði og breytingastjórnun væru lykil- þættir í velgengni WAP-þjónustufyr- irtækis. Persónugerð þjónusta fyrir hvem og einn Ingvar Hjálmarsson, yfirmaður netdeildar Morgunblaðsins, fjallaði um þá þjónustu sem mbl.is hóf nýver- ið að bjóða notendum WAP-síma. Ingvar sagði Ijóst að ásamt því að gera frekari upplýsingar aðgengileg- ar á þessu formi yrði í nánustu fram- tíð unnið að því að persónugera þjón- ustu við hvern notanda fyrir sig þannig að notandinn eigi val um þær upplýsingar sem hann fær á símann. Hann nefndi einnig að sem dæmi um væntanlega viðbót við WAP-þjónustu Morgunblaðsins, yrði innan skamms boðið upp á rauntímaupplýsingar af verðbréfamarkaði og möguleika á að leita að fasteignum á fasteignavef blaðsins. Douglas Turner fjallaði þessu næst um markaðssetningu með WAP en hann er framkvæmdastjóri hjá Rel- evance, sem hefur í samvinnu við Flugleiðir þróað WAP-þjónustuna Iceland Explorer. Markmiðið með þessari þjónustu er að veita þeim WAP-símanotendum sem eru á ferðalagi um fsland, rauntímaupplýs- ingar og tillögur sem sniðnar eru að fyrirfram skilgreindum þörfum eða aðstæðum notandans. Douglas benti á að við síbreytilegar aðstæður, t.d. breytingar á veðri, úreltust upplýs- ingar afar hratt. Því væri viðbúið að rauntímaupplýsingar færu í framtíð- inni fremur um farsíma en stað- bundnar tölvur. Greiðslumiðlun um farsímann Jóhann Kristjánsson, netstjóri ísl- andsbanka, kynnti WAP-þjónustu bankans og sagði tæknina henta afar vel til bankaaðgerða. Hann sagði að framundan væri hjá íslandsbanka þróun á greiðslumiðlun um far- símann, það sem kallað er EMPS (El- ectronic Mobile Payment Services) sem mum' t.d. gera viðskiptavinum kleift að greiða reikninga eða kaupa og selja verðbréf í gegnum símann. Hjalti Þórarinsson, framkvæmda- stjóri hjá Dímoni hugbúnaðarhúsi, bætti um betur og sagði að með þess- ari nýju tækni, WAP-tækninni, væri Netið að færast yfir í símann. Vanda- málið sagði hann þó felast í því að brúa þyrfti bilið á milli hinnar hefð- bundnu HTML-síðu af Netinu og WML-síðunnar í WAP-símunum. Dímon hefur þróað lausn sem Hjalti sagði auðvelda fyrirtækjum að brúa þetta bil og lágmarka stofn- og við- haldskostnað fyrirtækja af þjónust- unni. Lausnin felst í fyrirfram skil- greindri vörpun úr HTML í WML, þ.e. ákveðnum upplýsingum af Net- Frá fjölmennri WAP-ráðstefnu Islandssfma: Verið að stfga fyrstu skrefin í átt að nýrri tæknibyltingu. inu er varpað á WML-form, sem ger- ir þær aðgengilegar í WAP-símum. Loks greindi Kjartan Pierre Em- ilsson hjá Oz.com frá því að iPulse, hugbúnaður sem Oz hefur þróað í samvinnu við Ericsson, væri fáanleg- ur sem WAP-þjónusta. Hann sagði hugbúnaðinn samhæfa samskipta- þjónustu á milli símkerfa og Netsins þannig að samskipti á mismunandi formum geti farið fram. WAP sé eitt þessara samskiptaforma og því sé iPulse-hugbúnaðurinn til fyrir WAP sem og önnur samskiptaform. Kjartan sagði að honum fyndist staða WAP í dag í raun vera á svipuð- um slóðum og HTML og Netið var fyrir um 6 árum. Þá hafi samskonar ráðstefnur verið haldnar til að kynna fyrirtækjum hvernig þau gætu farið með þjónustu sína á Netið. Ný símatækni í deiglunni Tölvur Ný símatækni, WAP, er í deiglunni og fyrir- tæki keppast við að koma sér upp slíkri þjónustu. Árni Matthíasson sótti ráðstefnu um WAP í París ásamt hundruðum annara. ÞVI er spáð að miHjarður farsíma að minnsta kosti verði í notkun eftir tvö til þrjú ár. Helmingur af þeim millj- arði síma verður WAP-væddur og sumir ganga svo langt að segja að talmiðlun símans verði nánast auka- geta; hann verði fyrst og fremst upp- lýsinga- og verslunarmiðill. Gíefur augaleið hversu mikla möguleika þetta skapar fyrir símafyrirtæki og símaframleiðendur, en það eru einn- ig gríðarleg sóknarfæri fyrir önnur fyrirtæki. Þó ekki séu nema tvö ár síðan starf hófst við að smíða WAP-staðla, er þegar til viðurkenndur staðall, 1.1, og þeir símar sem fáanlegir eru í dag og verða á næstu mánuðum Heildarnæring NATURAL C08METIC6 /Uutr v$0t frá tfnon «¦ ¦ muai wnbúfiam *t*H\ h.T^tw.i> tnduvlrtrw. Jason Aloe Vera 84% Hand & body lotion á sér enga sinn líka* Prófaðu og þú munl sjá árangur í silkimjúkri húö. • Inniheldur 84% hrcinr Aloe Vera • Bætt með Jurtate Extract • Rónr, mýkir og græðir , • Er ofnæmisprófað og inniheldur rétt pH stig • Inniheldur UV sólarvörn Fæst í sérverslunum og apótekum um land - i.wtkiiHiJUV.'JfW imgMMtét ^'.'; styðja þann staðal. Aftur á móti hafa símaframleiðendur ekki komið sér saman um að hvernig símarnir vinna úr gögnunum, en það skiptir litlu svo framarlega sem þeir túlka WAP- staðalinn á sama veg. Notkun á WAP er talsvert frá- brugðin því þegar menn vafra um Netið í einkatölvum. Þannig verður þjónusta að vera betur skilgeind en almennt gerist á Netinu, enda munu þeir sem nýta sér tæknina sækja skýrt afmarkaðar upplýsingar á fyr- irfram ákveðinn stað. Flestir þeir sem kynnt hafa WAP- þjónustu hafa Iagt sig eftir því að ná til kaupsýslumanna á faraldsfæti, en WAP-notkun verður ekki útbreidd fyrr en menn taka að þróa þjónustu fyrir almenna notendur. Miðlun vefupplýsinga WAP byggist á miðlun vefupplýs- inga í farsíma með aðstoð hugbúnað- ar sem snýr gögnum í HTM-síðulýs- ingarmálinu í WML, síðulýsing- armál sem WAP-væddir símar skilja. Til að það sé unnt koma menn sér upp WAP-gátt, innhringibúnaði, sem tekur við beiðnum síma og miðla áfram í WAP-miðlara eða skriftu. Miðlarinn sendir síðufyrirspurn til vefþjóns og varpar HTML-síðunni sem berst í WML, sem síminn síðan fær. WAP-gátt getur hver sem er sett upp hafi hann til þess tæknilega getu og þannig gætu til að mynda net- þjónustur sem hægast komið sér upp slíkum búnaði og ýmist framleitt sjálfar efni fyrir símana eða samið við upplýsingaveitur. Þegar þar er inn komið getur viðkomandi síman- otandi síðan sótt sér upplýsingar sem eru sniðnar fyrir síma hans, hvort sem það eru fréttir, fþróttaúr- slit, fjármálaupplýsingar, stjörnuspá eða hvaðeina. Ofangreint fellur undir almenna notkun og þá sem verður væntan- lega mest notuð, en WAP-tækni verður eflaust talsvert notuð af fyrir- tækjum, enda geta þau þannig komið sér upp WAP-gátt og -miðlara fyrir starfsmenn sína sem geta þá sótt tölvupóst, dagbókarfærslur eða flett upp í nafnaskrá, svo dæmi séu tekin. Reyndar geta fyrirtæki eins notað WÁP-gátt og -miðlara annars fyrir- tækis, til að mynda símafyrirtækis, en af öryggisástæðum er vitanlega best að hafa gáttina og miðlarann innan eigin eldveggjar. Segja má að farsímaframleiða- ndinn Nokia hafi náð ákveðnu for- skoti í WAP-málum, því ekki er bara að fyrirtækið setti á almennan mark- að fyrsta WAP-vædda símann, 7110, heldur var það fyrst til að setja á markað WAP-miðlara. Aðrir eru þó ekki langt undan og skammt er í að fyrsti WAP-sími Ericsson, R380, komi á markað ef marka má yfirlýs- ingar fyrirtækisins. Einnig hefur Ericsson sett á markað frumgerð WAP-miðlara og fleiri fyrirtæki reyndar lfka, aukinheldur sem vænt- anlegur er ókeypis miðlari sem keyr- iráLinux. Á síðasta ári hélt Nokia ráðstefnu um WAP-tækni víða í Evrópu, ekki síst til að kynna tæknina fyrir for- riturum og tæknimönnum. Griðar- legur áhugi á ráðstefnunum/kynn- ingunum varð til þess að haldin var mikil lokaráðstefna í París. Þátttak- endur skiptu hundruðum, sem sýnir vel hver áhugi manna er fyrir verk- efninu, en það var mál sumra fram- mámanna Nokia á sýningunni að mikill áhugi Frakka stafaði ekki síst af því að WAP væri líklegur arftaki Minitel-upplýsinganets þeirra. Einn helsti ókostur WAP-tækn- innar er að gagnaflutningsgetan er ekki nema 9.600 bitar á sek., en væntanlegir eru nýir staðlar sem eiga eftir að auka þá getu til muna. Önnur kynslóð farsímatækni kallast GPRS og er sérsniðin fyrir þráð- lausa gagnaflutninga. GPRS nær allt að því 114.000 b. á sek. hraða, en í kerfinu eru notendur sítengdir og greiða fyrir gagnamagn. Tilraunir eru svo hafnar með þriðju kynslóðar farsímakerfi sem kallast UMTS og fer í loftið 2002 ef að líkum lætur, en símar fyrir UMTS koma á markað á næsta ári. UMTS byggir á GSM- staðlinum, ATM og IP-pakkaflutn- ingstækni, sem er meðal annars not- uð á Netinu. Gagnaflutningshraði í UMTS er um tveir megabitar á sek- úndu, 2.000.000 bitar á sek., tuttugu sinnum meiri en í GSM-kerfinu. SIM Application Toolkit bar á góma á rástefnunni, en almennt telja menn það bráðabirgðalausn, eins- konar biðleik þar til WAP-væðingin er almenn, enda er SIM Application Toolkit í eðli sínu takmörkuð þjón- usta og gagnvirkni frumstæð.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.