Morgunblaðið - 28.01.2000, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 28.01.2000, Blaðsíða 6
6 PÖSTUDAGUR28.JANÚAR2000 MORGUNBLABHD FRETTIR Skólayfírvöld Garðyrkjuskólans eru ósátt við fyrirhugaða staðsetningu heilsuþorps í Hveragerði I hrópandi mótsögn við skólastarfið Skólastjóri Garðyrkjuskólans hafnar alfaríð hugmyndum um heilsuhótel í nágrenninu. Þá hafa forráðamenn Heilsustofnunar Náttúrulækningafélagsins lýst yfír áhyggj- um vegna fyrírhugaðra framkvæmda. STOBKOHUSIL KÚRHOTEL -,» HOTEL HÓTElfBOBIR SKÓLAYFIRVÖLD Garðyrkju- skóla ríkisins hafna alfarið að láta í té landspildu á Reykjum í Ölfusi til byggingar heilsuhótels og telja það umhverfisslys og stórfellda skerð- ingu á þróunarmöguleikum skólans, ef fallist verður á beiðni um að taka 18 hektara úr landi Reykja til bygg- ingar heilsuþorps. Petta kemur fram í svarbréfi Sveins Aðalsteinssonar skólameist- ara til landbúnaðarráðherra, sem nýverið óskaði eftir áliti Garðyrkju- skólans á áformum Knúts Bruun um byggingu heilsuþorps á jörðinni Reykjum. Skólanefnd telur sig með engu móti getað fallist á að land- spildan verði nýtt til annars en skóg- ræktar og útvistar. Knútur Bruun undirritaði í fyrra samning við Guðmund Bjarnason, þáverandi landbúnaðarráðherra, um leigu á 18 hektara landspildu úr rík- isjörðinni Reykjum til byggingar og reksturs heilsuhótels. Hann segist ekki hafa áhuga á að fá aðrar land- spildur, sem ekki eru í suðurhlíð Reykjafjalls til að byggja heilsu- þorpið á. Málið sé það stórt og mikið að ekki sé hægt að fara út í fram- kvæmdir nema á kjörlendi, eigi að vera hægt að fjármagna fram- kvæmdirnar og reka fyrirtækið. Itciðu búiiin að skoða leigu á minni landspildu „Þannig að í dag stendur og fellur þessi hugmynd með því hvort að ég fæ nægjanlega stóran byggingarreit undir suðurhlíðum Reykjafjalls til þess að byggja þetta á. Eg er hins vegar tilbúinn að minnka landið ef það er talið heppilegt og það gæti sætt þetta mál," segir Knútur. Hann sagðist vera reiðubúinn að skoða þann möguleika að minnka land- spilduna í allt að 9 hektara frá þeim 18 hekturum sem getið er um í leigu- samningnum. Upphafið að málinu er að Knútur sótti um landspilduna til þáverandi landbúnaðarráðherra í september 1998. Leist þáverandi ráðherra vel á hugmyndir Knúts og gaf honum fyr- irheit um leigu á spildunni í desem- ber sama ár. Þá sótti Knútur um leyfi iðnaðarráðherra til nýtingar á heitu og köldu vatni á jörðinni og fékk það leyfi í byrjun maí á síðasta ári. I kjölfarið var undirritaður leigusamningur milli Knúts og Guð- mundar Bjarnasonar, þáverandi landbúnaðarráðherra, um leigu á 18 hekturum í landi Reykja. Jafnframt tilkynnti Guðmundur Knúti að samningurinn yrði ekki afhentur úr ráðuneytinu fyrr en skólanefnd Garðyrkjuskólans væri búin að fara í gegnum samninginn og fjalla um hann á fundi. Skólanefndin tók málið fyrir á fundi 15. júní í fyrra og lagði fram eftirfarandi bókun: „Skýrt var frá leigusamningi við Knút Bruun og frá viljayfirlýsingu fv. landbúnaðarráðherra. Skóla- stjóra falið að vinna að málinu, m.a. riti hann bréf til ráðherra, minni á gildandi samning við fv. skólastjóra og geri fyrirvara um verð, skilmála, lóðarmörk, tillögur o.s. frv. Málinu að öðru leyti vísað til ráðherra." Trúverðugleiki skólans í umhverfismálum fyrir bí Sveinn Aðalsteinsson segir að þetta mál hafi ekki verið tekið form- lega fyrir á skólanefndarfundi áður en bréf um fyrirheit var gefið út, þó að það hafi líklega verið kynnt nefnd- inni á sínum tíma. Hann segir að skólanefndin hafi verið óvirk frá september 1998 og fram í janúar 1999, en hann tók við starfi skóla- stjóra 1. janúar á síðasta ári. Á þeim tíma sem liðinn er frá því að ráðherra gaf Knúti fyrirheit um landspilduna hafa átt sér stað ýmsar breytingar sem stuðlað hafa að nýj- um áherslum í starfi Garðyrkjuskól- ans. Hinn 25. apríl sl. var undirritað- ur samningur á milli skólans, Hveragerðisbæjar, sveitarfélagsins Ölfuss, Heilsustofnunar NLFI og Ölfusborga um víðtækt samstarf á sviði umhverfismála. Telur Sveinn að landspildan sem gefið var fyrir- heit um sé miðja útvistar og skóg- ræktar fyrir alla aðila samningsins og því verulega verðmæt. „Ef hug- myndir um nýtingu lands til bygg- ingar og reksturs heilsuhótels verða að veruleika er samningurinn fallinn um sjálfan sig og trúverðugleiki skólans í umhverfismálum fyrir bí." Næsta haust hyggst Garðyrkju- skólinn hefja námsbraut við skólann í skógrækt og telur Sveinn að skól- inn muni þurfa á öllu sínu að halda, þ.m.t. umræddri landspildu, við framkvæmd verknáms á skógrækt- arbraut og að það sé forsenda slíks náms. „Samkvæmt þessu er Ijóst að rekstur heilsuhótels og ofangreindar röksemdir eru í hrópandi mótsögn," segir í bréfi skólameistara til land- búnaðarráðherra frá 18. janúar sl. Sveinn segir að honum lítist vel á hugmyndir um byggingu heilsu- þorps á svæðinu, en þessi tiltekna Íandspilda komi ekki til greina af hálfu skólans. Guðni Ágústsson landbúnaðarráð- herra telur hugmyndir Knúts um heilsuþorp glæsilegar og stórar í Hveragerði Reykjaf jall HEILSUÞORP 'TÚ'ÐURLÁNDSVEGUFI^r' ' yr----- sniðum og að marga hafi dreymt um að ná slíku fram. Skólinn verði ekki hornkerling á eigin landi Hann telur að sjónarmið skólans vegi þungt í þessu máli og að hann sem landbúnaðarráðherra verði að gæta hagsmuna skólans, þannig „að hann verði ekki hornkerling á eigin landi". Guðni segist nú vera að bíða eftir umsögnum þeirra aðila sem standa næst málinu og muni bíða eft- ir því að taka ákvörðun um erindi Knúts þar til þær umsagnir liggja fyrir. Varðandi fyrirheit fyrrverandi landbúnaðarráðherra segir Guðni að það kunni vel að vera að hann sé bundinn af því fyrirheiti. „Það hefur ekkert reynt á það ennþá. Þegar vinnu og umsögnum lýkur hjá mér, mun ég meta það og ræða við Knút Bruun hver staðan er og hvort ég get fallist á þau fyrirheit eða eitthvað annað." Heilsustofnun Náttúrulækninga- félags íslands hefur sent landbúnað- arráðherra bréf þar sem óskað er eftir ákveðnum svörum og skýring- um á málinu. „Við höfum áhyggjur af þessu máli eins og sakir standa út af hagsmunum stofnunarinnar, ekki síst út af vatnsmálum og okkar vatnshlunnindum sem eru á þessu landi. Svo er það einnig að eitt af okkar verkefnum í gegnum tíðina hefur verið að gróðursetja þúsundir trjáa á þessu svæði. Það hefur verið litið á þetta sem framtíðar útivistar- svæði fyrir Hveragerði og Ölfus, þannig að þetta er afskaplega ein- kennilegt mál eins og staðan er í augnablikinu," segir Gunnlaugur K. Jónsson, formaður NLFÍ. Samið um ferðir Islendings í Nýfundnalandi FULLTRUAR stjórnvalda Ný- fundnalands og Islands skrifuðu í gær undir samning um ferðir vfk- ingaskipsins fslendings í tengslum við landafundahátfðir í Nýfundna- landi og Labrador næsta sumar. Kemur skipið við á tíu stöðum þar á túnabilinu 28. júlítil 21. ágúst. Undir samninginn skrifuðu Charles Furey, ráðherra ferðamála og menningarmála, Einar Bene- diktsson, sendiherra og fram- kvæmdastjóri landafundanefndar, Skarphéðinn Steinarsson, deildar- srjórí í forsætisráðuneytinu, og Gunnar Marei Eggertsson, skip- stjóri fslendings. Guðjón Arngrímsson, dagskrár- sl jói-í landafundanefhdar, sem var viðstaddur athöfnina, segir að greiniiegt sé að yfirvöld vestra ætli að leggja mikið upp úr því að kynna ferðir Leifs Eiríkssonar og vikinga- öldina. Segir hann þau taka þátt í kostnaði við ferðina og fá í stað þess að skipuleggja viðburði f tengslum við ferðir skipsins. Verð- ur Islendingur víða miðpunktur há- tíðahalda og mun áhöfnin segja frá og sýna muni um vfkinga á hverjum viðkomustað. Einar Benediktsson fagnaði við þetta tækifæri sam- vinnu Islands og Nýfundnalands og sagði viðkomuna þar mikilvæga á leið skipsins frá íslandi til Banda- rfkjanna. Kvað hann þetta geta leitt til endurnýjunar á samskiptum landanna. íslendingur heldur frá íslandi 17. júní, staldrar við á Grænlandi um miðjan júlí og heldur svo áfram til Vesturheims. Hér takast þeir í hendur Gunnar Marel Eggertsson, skipsrjori íslendings, og Brian Tobin, forsætisráðherra Nýfundnalands og fyrrverandi sjávarútvegsráðherra Kanada, eftir undirritun samnings um ferðir vfkinga- skipsins f Nýfundnalandi og Labrador næsta sumar.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.