Náttúrufræðingurinn

Árgangur

Náttúrufræðingurinn - 01.10.2004, Blaðsíða 17

Náttúrufræðingurinn - 01.10.2004, Blaðsíða 17
Tímarit Hins íslenska náttúrufræðifélags Þakkarorð Bestu þakkir færum við samstarfsfólki okkar á Hafrannsóknastofnuninni, Þórunni Þórðardóttur, Kristni Guðmundssyni, Sólveigu Ólafsdóttur, Kristínu Valsdóttur og Magnúsi Daníelsen, fyrir margvíslega aðstoð. Kjartani Thors, skipstjóra á mb Bláskel, og Guðjóni Atla Auðunssyni, Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins, þökkum við þeirra aðstoð. Ástþóri Gislasyni og Kristni Guðmundssyni þökkum við fyrir að lesa greinina yfir í handriti og koma með gagnlegar ábendingar um ýmislegt sem betur mátti fara. Heimildir 1. Agnes Eydal 2003. Áhrif næringarefna á tegundasamsetningu og fjölda svifþörunga í Hvalfirði. Hafrannsóknastofnunin, Fjölrit 99. 44 bls. 2. Richardson, K. 1997. Harmful or exceptional phytoplankton blooms in the marine ecosystem. I: Advances in Marine Biology (ritstj. Blaxter, J.H.S. & Southward, A.J.), Vol. 31. Academic Press Limited. Bls. 301-385. 3. Sournia, A., Chrétiennot-Dinet, M.J. & Richard, M. 1991. Marine phytoplankton: how many species in the world ocean? Journal of Plankton Research 13(5). 1093-1099. 4. Eggert Ólafsson & Bjarni Pálsson 1772. Vice-Lavmand Eggert Olafsens og Land-Physici Bjarne Povelsens Reise igiennem Island foranstaltet af Videnskabernes Sælskab i Kjobenhavn og beskreven af forbemeldte Eggert Olafsen. 1. og 2. del. Soroe. 5. Ólafur Ólafsson Olavius 1780. Oeconomisk Reyse igiennem de nordvestlige, nordlige, og nordostlige Kanter af Island, tilligemed Ole Henckels Underretning om de Islandske Svovel-Miiner og Svovel- Raffinering, samt Christian Zieners Beskrivelse over nogle Surterbrands-Fielde i Island. Kobenhavn. 284 bls. 6. Hallegraeff, G.M. 2003. Harmful algal blooms: a global overview. í: Manual on Harmful Marine Microalgae (ritstj. Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M. & Cembella, A.D.). UNESCO, Paris. Bls. 25-50. 7. Delmas, D. 1992. Environmental conditions which lead to increase in cell density of the toxic dinoflagellates Dinophysis spp. in nutrient-rich and nutrient-poor waters of the French atlantic coast. Marine Ecology Progress Series 89. 53-61. 8. Anderson, D.M. 1998. Preface. í: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. V-VII. 9. Guðrún G. Þórarinsdóttir & Þórunn Þórðardóttir 1997. Vágestir í plöntusvifinu. Náttúrufræðingurinn 67. 67-76. 10. Þórunn Þórðardóttir & Agnes Eydal 1996. Phytoplankton at the ocean quahoc harvesting areas off the northwest coast of Iceland 1994. Hafrannsóknastofnunin, Fjölrit 51. 22 bls. 11. Agnes Eydal 2003. Árstíðabreytingar í fjölda og tegundasamsetningu svifþörunga í Mjóafirði. I: Umhverfisaðstæður, svifþörungar og kræklingur í Mjóafirði (ritsrj. Karl Gunnarsson). Hafrannsóknastofnunin, Fjölrit 92. 2942. 12. Reglugerð nr. 260, 15. apríl 1999. Um veiðar, meðferð, vinnslu og dreifingu lifandi samloka. Sjávarútvegsráðuneyðið. 13. Guðrún G. Þórarinsdóttir 1994. Stofnstærðarmat og kortlagning kræklings (Mylilus edulis) í Faxaflóa í júní 1994. Hafrannsóknastofn- unin, fjölrituð skýrsla. 21 bls. 14. Hasle, G.R. 1978. The inverted-microscope method (Settling). í: Phytoplankton manual (ritstj. A. Sournia). UNESCO, Paris. Bls. 88-96. 15. Fernández, M.L., D.J.A. Richard & A.D. Cembella 2003. In vivo assays for phycotoxins. í: Manual on Harmful Marine Microalgae (ritstj. Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M. & Cembella, A.D.). UNESCO, Paris. Bls. 347-380. 16. Anderson, D.M., Andersen, P, Bricelj, V.M., Cullen, J.J. & Rensel, J.E. 2001. Monitoring and management strategies for harmful algal blooms in coastal waters. SPEC # 201-MR-Ol.l, Asia Pacific Economic Program, Singapore, and Intergovernmental Oceanographic Commission, Technical Series No. 59, Paris. Bls. 45-54. 17. Sorensen, H.M. 1990. Toksiske og potentielt toksiske algers okologi i danske farvande. Fiskeriministeriets Industritilsyn, Kobenhavn. Bls. 63-146. 18. Maestrini, S.Y. 1998. Bloom dynamics and ecophysiology of Dinophysis spp. í: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M.). Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. 243-292. 19. Guðrún G. Þórarinsdóttir 1987. Dyrkning af blá muslinger (Mytilus edulis) í Hvitanes, Hvalfjördur, Island. Specialopgave i biologi ved Árhus Universitet. 61 bls. 20. Kristinn Guðmundson & Agnes Eydal 1998. Svifþörungar sem geta valdið skelfiskeitrun. Hafrannsóknastofnunin, Fjölrit 70. 1-33. 21. Dahl, E. 2004. Skadelige alger. í: Havets Miljo 2004 (ritstj. K. Sjötun). Fisken og havet, særnummer 2/2004. Bls. 57-60. 22. Matsuoka, K. & Y. Fukuyo 2003. Taxonomy of cysts. í: Manual on Harmful Marine Microalgae (ritstj. Hallegraeff, G.M., Anderson, D.M. & Cembella, A.D.). UNESCO, Paris. Bls. 563-592. 23. Carlsson, P. & GranéTi, E. 1998. Utilization of dissolved organic matter (DOM) by phytoplankton, including harmful species. í: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. 509-524. 24. Granéli, E. & Carlsson, P. 1998. The ecological significance of phagotrophy in photosynthetic flagellates. í: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. 539-557. 25. Hansen, P.J. 1998. Phagotrophic mechanisms and prey selection in mixotrophic phytoflagellates. í: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. 523-537. 26. Bates, S.S., Garrison, D.L. & Horner, R.A. 1998. Bloom dynamics and physiology of domoic-acid-producing Pseudo-nitzschia species. f: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D., & Hallegraeff, G.M.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. 267-292. 27. Maranda, L., Wang, R., Masuda, K. & Shimizu, Y. 1990. Investigation of the source of domoic acid in mussels. 1: Toxic marine phytoplankton (ritstj. Granéli, E., Sundstrom, B., Edler, L. & Anderson, D.M.). Elsevier, New York. Bls. 300-304. 28. Todd, E.C.D. 1993. Domoic acid and amnesic shellfish poisoning - a review. Journal of Food Protection 56. 69-83. 29. Bates, S.S. 1998. Ecophysiology and metabolism of ASP production. í: Physiological Ecology of Harmful Algal Blooms (ritstj. Anderson, D.M., Cembella, A.D. & Hallegraeff, G.M.). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. Bls. 404-426. UM HÖFUNDANA Agnes Eydal (f. 1958) lauk BS-prófi í líffræði frá Háskóla Islands 1993 og MS-prófi frá sama skóla 2000. Agnes starfar hjá Hafrannsóknastofnuninni. Karl Gunnarsson (f. 1950) lauk BS-prófi í líffræði frá Háskóla Islands 1974 og doktorsprófi frá Parísar- háskóla 1990. Karl starfar hjá Hafrannsókna- stofnuninni. PÓST- OG NETFÖNG HÖFUNDA /AUTHORS' ADDRESSES Hafrannsóknastofnunin/Marine Research Institute Skúlagötu 4 IS-101 Reykjavík agnes@hafro.is karI@hafro.is 105
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Náttúrufræðingurinn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Náttúrufræðingurinn
https://timarit.is/publication/337

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.