Helga Law Journal - 01.01.2021, Blaðsíða 28

Helga Law Journal - 01.01.2021, Blaðsíða 28
Helga Law Journal Vol. 1, 2021 Pétur Dam Leifsson 2928 Grótíusi og fleirum, sem tilheyrðu arfleifð miðalda, þá vildi Hobbes í skrifum sínum sýna fram á að hið náttúrulega ástand mannlegs samfélags markaðist ekki af reglu eða því að maðurinn væri félagsvera líkt og Aristóteles hafði lagt áherslu á, heldur einkenndist tilvera manna miklu fremur af ótta, ofbeldi og óreiðu.79 Með hliðsjón af þessu varpaði Hobbes inntaki hefðbundins eðlisréttar fyrir róða en leitaðist við að sýna fram á að hinn eini sanni eðlisréttur helgaðist af þeim frumrétti manna að geta varið hendur sínar og af því leiddi frumskylda um að virða gerða samninga, einkum samfélagssáttmálann sem lægi sérhverju samfélagi til grundvallar til þess að halda mætti aftur af óreiðunni.80 Þessar hugmyndir Hobbes fólu í sér að valdhafar ríkja töldust þá heldur ekki bundnir á klafa fjölmargra reglna hefðbundins eðlisréttar heldur væru þeir fullvalda í skjóli samfélagssáttmálans um að tryggja vernd. Ólíkt veröld klassíska eðlisréttarins þá væri innbyggð togstreita einstaklingsréttinda og almannahags.81 Heimfært yfir á ríki gætu samskipti þeirra eftir kenningum Hobbes aðeins sætt þeirri reglu er leiddi af skýrum samningum þeirra á milli sem ættu hagsmuni af því að tryggja öryggi sitt og þegnanna. Hugmyndum Hobbes sér stað í verkum Spinoza (1632– 1677) og síðari tíma raunhyggjuhugmyndum um þjóðarétt, en þær eiga fremur fátt sammerkt með meginstraumskenningum af meiði eðlisréttar á 17. og 18. öld, sem birtast til dæmis í verkum Pufendorf, og fylgdu fremur hefðbundinni arfleifð þeirra Aristótelesar, Tómasar og Grótíusar.82 Þótt hugmyndir manna á borð við Hobbes hafi síðar haft þýðingu í kenningaflóru þjóðaréttarins voru það þó leiðandi 17. aldar lagahugmyndir Suárez og Grótíusar sem mörkuðu einkum skilin frá miðalda nálgun á samleik og þýðingu eðlisréttar og ius gentium þegar kom að ríkjum og samskiptum þeirra og í átt til þess þjóðaréttar sem við nú þekkjum. Segja má að lykillinn hafi öðru fremur verið sá að aðgreina þessi tvö réttarsvið þar sem inntak eðlisréttar og hreinar afleiður hans dugðu einfaldlega ekki lengur til þess að útskýra flókin samskipti ríkja þótt vissulega væru þau lög alþjóðleg í sjálfu sér. Grunnur eðlisréttar voru fastar reglur sem miðuðu við breytni og samskipti manna en ekki ríkja sem slíkra svo eðli ius gentium hentaði öllu betur sem tæki til þess að útskýra reglur sem giltu á milli ríkja almennt. En eftir daga Suaréz og Grótíusar þá bar fræðimönnum í breyttum heimi þó ekki alls kostar saman um áherslurnar. 79 Skirbekk og Gilje (n 7) bls. 262–263. 80 Neff (n 5) bls. 166–167. 81 Koskenniemi (n 4) bls. 85. 82 Hugmyndir Hobbes um samfélagssáttmála réttlættu völd þeirra fullvalda sem höfðu burði til þess að koma á reglu og uppfylla þannig samfélagssáttmálann. En fræðimenn á 17.–19. öld á borð við Locke, Rousseau og Mill sem kölluðust á við þessar hugmyndir Hobbes höfðu öllu meiri áhyggjur af því hvernig fara mætti með slíkt vald. 5 Kunnir sporgöngumenn Grótíusar á 17.–18. öld — Pufendorf, Wolff, Bynkershoek og Vattel Þótt deila megi um hversu mikla þýðingu lyktir þrjátíu ára stríðsins í Evrópu (1618–1648) höfðu fyrir tilurð nútímahugmynda um fullvalda ríki og tilurð þjóðaréttar sem sérstaks réttarkerfis í samskiptum þeirra þá ber þó flestum saman um að um það leyti hafi orðið viss vatnaskil hvað þetta varðar. Westfalen- friðarsamkomulagið 1648 var að lokum innsiglað annars vegar með friðargerð í Osnabruck milli Svíþjóðar og Hins heilaga rómverska keisaradæmis og þýskra prinsa og hins vegar friðargerð í Munster milli Frakklands og Hins heilaga rómverska keisaradæmis og þýskra prinsa. Sú aðild markar að staða hinna þýsku prinsa og ríkja þeirra var nú formlega viðurkennd sem aðgreind frá keisaranum.83 Einnig fól þetta í sér að staðfest var friðargerðin í Augsburg frá 1555 um að hvert fullvalda ríki ákvæði sinn sið.84 Enginn valdhafanna skeytti lengur um það þótt páfinn teldi slíka friðargerð hina mestu ósvinnu og að engu hafandi. Öld fullvalda ríkja var runnin upp og þau settu nú leikreglurnar í samskiptum sínum en þó með þeim fyrirvara að hugmyndir um eðlisrétt lifðu þó enn góðu lífi og raunar svo að stundum er vísað til tímabilsins frá 17. og fram á 18. öld sem gullaldar eðlisréttarins. En eðlisréttur átti nú sem fyrr þann fylginaut sem voru reglur af meiði ius gentium og sá fylginautur átti svo síðar eftir að vaxa og dafna samfara eðlisrétti og er leið að 19. öld vaxa honum yfir höfuð sem nálgun á lögin eins og síðar verður vikið hér frekar að.85 Eftir Westfalen-friðinn í Evrópu og fráfall Grótíusar um miðja 17. öld myndaðist að segja má stig af stigi nokkur hugmyndafræðilegur klofningur um réttan grundvöll þjóðaréttar milli eindreginna eðlisréttarmanna annars vegar og svonefndra Grótíusarmanna hins vegar, þótt flestir sporgöngumenn Grótíusar úr hópi eðlisréttarmanna með Pufendorf fremstan í flokki hafi einmitt talið sig vera að feta í fótspor hans.86 Í stórum dráttum lögðu eðlisréttarmenn áherslu á það að einungis eðlisréttur gæti verið grundvöllur bindandi reglna í samskiptum ríkja en Grótíusarmenn lögðu áherslu á að Grótíus hefði vísað til þess að ius gentium gæti jafnframt verið sjálfstæður grundvöllur slíkra reglna og byggði þá á sammæli ríkja. Almennt mætti einnig segja að aðferðafræði eðlisréttarmanna hafi lagt áherslu á rökhyggju og aðferð röklegrar afleiðslu út frá hinum óbreytanlegu reglum eðlisréttar á meðan hinn hópurinn var að fikra sig meira í átt að hagnýtri raunhyggju í krafti aðleiðslu með hliðsjón af eiginlegri framkvæmd og sammæli ríkja.87 Nokkur einföldun felst þó í að skipta fræðimönnum eindregið í tvær slíkar fylkingar því í raun var þetta meira eins og kvarði sem lá frá eðlisrétti og til þess 83 Robinson, Fergus og Gordon (n 10) bls. 213. 84 Klabbers (n 35) bls. 5. 85 Neff (n 5) bls. 140–141. 86 Robinson, Fergus og Gordon (n 10) bls. 219. 87 Neff (n 5) bls. 179.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224

x

Helga Law Journal

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helga Law Journal
https://timarit.is/publication/1677

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.