Helga Law Journal - 01.01.2021, Blaðsíða 13

Helga Law Journal - 01.01.2021, Blaðsíða 13
Helga Law Journal Vol. 1, 2021 Pétur Dam Leifsson 1514 Þannig byggðu hin æðstu lög eðlisréttar í mannheimum á röklögmálum náttúrunnar fremur en á guðlegri forsjón.12 En hvað varð þá um ius gentium sem arfleifð Rómarréttar lagði miðaldamönnum í Evrópu einnig í té ásamt hugmyndum um eðlisrétt? Hugmyndin um reglur í anda ius gentium teygði sig einnig inn á miðaldir en lögspekinga þess tíma greindi allnokkuð á um þýðingu slíkra reglna sem átti eftir að hafa sérstaka þýðingu þegar reglur þjóðaréttar taka að mótast síðar. Annars vegar voru þeir sem aðhylltust þá hugmynd, sem vísast var meira í anda hins upphaflega Rómarréttar, að eðlisréttur og reglur af meiði ius gentium væru ólíks eðlis þar sem ius gentium reglur væru mannasetningar sem auk þess giltu um önnur viðfangsefni en það sem eðlisréttur tæki til. Frumkvöðull slíkra hugmynda á ármiðöldum var 7. aldar maðurinn Ísidór frá Sevilla. Hins vegar voru þeir sem fremur fylgdu hugmyndafræði heilags Ágústínusar sem lifði fram á 5. öld og töldu að ius gentium reglur væru jafnan einhvers konar afsprengi af reglum eðlisréttar en Tómas frá Akvínó var á þeirri línu og varð sú túlkun öllu áhrifaríkari allt fram á 17. öld.13 Allt frá 12. öld fór síðan að bera meira á hugmyndum er fólu í sér visst rof í framangreinda miðaldahugsun í átt til endurreisnar. Sá þess fyrst einkum stað í hinum ört vaxandi borgríkjum á Ítalíu þar sem menn fóru að taka upp hugmyndina um sjálfstæða borgríkið í anda Forn-Grikkja sem jákvætt fyrirbæri. Fól slíkt í sér andstöðu við miðaldaskipulag þar sem ríktu einkum keisarinn og páfinn.14 Þá lá jafnframt fyrir að viss ríki Evrópu líkt og England, Frakkland og Danmörk voru í reynd ekki háð keisaranum þótt sérstaða hans væri löghelguð af kirkjunni. Var þannig kominn fram viss grunnur að hugmyndum um hið óháða og fullvalda ríki sem þó raungerðist enn frekar öllu síðar og er alger forsenda þess þjóðaréttar er við þekkjum í dag. Þegar komið var fram á 16. öld tók svo ýmislegt fleira að gerjast í hugmyndaheimi Evrópumanna sem átti eftir að hafa þýðingu fyrir síðari þróun í átt til þjóðaréttar. Því þótt miðaldamenn hafi almennt ekki litið svo á að aðrir en einstaklingar, þar með taldir valdhafar, ættu réttindi og bæru skyldur samkvæmt eðlisrétti voru þó menn á 16. öld sem tóku að setja fram hugmyndir í þá veru að valdhafar bæru ekki alls kostar slíkar skyldur þar sem þeir kæmu fram fyrir hönd ríkisins og sérstakar reglur giltu um ríki og valdhafa þeirra. 15 Í fararbroddi slíkra hugmynda var Frakkinn Jean Bodin (1530–1596) sem lagði áherslu á það sem kalla mætti fullveldi konungs Frakklands og aðgreindi þannig 12 Randall Lesaffer, European Legal History: A Cultural and Political Perspective (Cambridge 2009) bls. 246–247. 13 Neff (n 5) bls. 64–67, en gerir þó vissan mun á nálgun Ágústínusar og Tómasar. 14 Sumir tengja framvindu í átt frá miðaldahugsun og til nútímaþjóðaréttar við framþróun frjálslyndisstefnu, þ.e. frá og með 16. öld, á kostnað skólaspeki miðalda þar sem áhersla á frelsi einstaklingsins grundvallað á valdi laganna varð smám saman ráðandi hugmyndafræði í stað skólaspeki með áherslu á eðlisrétt sem fól ekki í sér átök frelsis og reglu heldur spurningar um rétt og órétt. Koskenniemi (n 4) bls. 71–77. 15 Augljóslega var þó alls ekki litið svo á að allir einstaklingar í samfélagi ættu fortakslaus réttindi og þá alls ekki allskostar jöfn eða sömu réttindi frá sjónarhóli eðlisréttar, sbr. stöðu kvenna, þræla og annarra kúgaðra hópa. með vissum hætti konungsvaldið og persónuna sem embættinu gegndi. Þá aðgreindi Bodin lögin frá öðrum réttindum en lögin stöfuðu einungis frá hinum fullvalda.16 Bodin taldi þó að valdhafinn væri undirsettur eðlisrétti en sá réttur dygði skammt um lögskipti hinna fullvalda. Bodin var því langt á undan sinni samtíð en skrif hans hafa þótt óræð í framsetningu.17 Næsta stóra skref í þróun í átt til þjóðaréttar helgaðist þó öðru fremur af þeim miklu landafundum sem áttu sér stað frá 14. og 15. öld og þar léku stórveldi þess tíma, Spánn og Portúgal, lykilhlutverk og höfðu enda blessun páfa til að skipta þekktum svæðum utan Evrópu upp í áhrifasvæði sín.18 Miðstöð hugmynda um það sem síðar varð þjóðaréttur var þá einkum í kringum Salamanca á Spáni og segir nú af tveimur helstu fræðimönnum af þeim skóla sem áttu eftir að marka spor í sögu þjóðaréttar, Vitoria og Suárez. 3 Aldafar 16. aldar — Salamanca-skólinn — Vitoria og Suárez — og huldumaðurinn Gentili Salamanca-lögspekiskólinn á Spáni leiddi á 16. og fram á 17. öld af sér leiðandi hugsuði á því sviði sem síðar varð þjóðaréttur, en úr ranni þessa kaþólska lögspekiskóla koma tveir af helstu brautryðjendum þjóðaréttar, Francisco de Vitoria (1483–1546) og Francisco Suárez (1548–1617). Bakgrunnur þeirra lá í eðlisrétti og skólaspeki þess tíma í anda Tómasar frá Akvínó, en í verkum þeirra beggja má greina viðleitni til að tengja siðakerfi hefðbundinnar kaþólskrar guðfræði þess tíma við áherslur endurreisnarinnar þegar kom að því að greina lögin og þá ekki síst þær reglur sem gilda ættu í samskiptum Spánar og kristinna manna við aðrar þjóðir. Það var einmitt á þessum tímum eftir landafundina í Ameríku og Asíu þegar Spánn og hinn kristni heimur voru heimsveldi að áleitnar spurningar tóku að vakna um þau lög sem gilda ættu í stærri heimi. Dóminíkanamunkurinn og guðfræðingurinn Francisco de Vitoria þótti á sinni tíð kunnur af þekkingu á verkum Tómasar frá Akvínó, þar á meðal um eðlisrétt, en framan af ævi sýndi hann þó lítinn áhuga á heimsmálum. Það átti þó eftir að breytast árið 1534 þegar Vitoria varð fyrir áhrifum af frásögnum af illu framferði Pizarro og hans manna gagnvart Inkaríkinu í nýja heiminum.19 Vitoria fór að greina þessa nýju stöðu í samskiptum Spánar við nýja heiminn frá sjónarhóli eðlisréttar í anda Tómasar frá Akvínó en vék þó síðar í nokkru frá hans hugmyndum með því að færa rök fyrir því að slíkar reglur í samskiptum við framandi þjóðir hlytu þó, a.m.k. að hluta til, að vera einnig nokkurs konar ius 16 Lesaffer (n 12) bls. 313–315. 17 Neff (n 5) bls. 145–146. Skrif Bodin eru talin byggja á ótta hans við stjórnleysi líkt og hann hafði upplifað sterkt í trúarbragðadeilum í Evrópu þess tíma og taldi hann að lausnin fælist í fullveldi veraldlegs valdhafa og í reglum í samskiptum þeirra, sbr. Koskenniemi (n 4) bls. 78. 18 Samspil réttarþróunar og nýlendustefnu Evrópuríkja er hér augljóst. Átt er við Tordesillas- samninginn frá 1494 og Saragossa-samninginn 1529. Lesaffer (n 12) bls. 291. 19 Neff (n 5) bls. 92–93.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128
Blaðsíða 129
Blaðsíða 130
Blaðsíða 131
Blaðsíða 132
Blaðsíða 133
Blaðsíða 134
Blaðsíða 135
Blaðsíða 136
Blaðsíða 137
Blaðsíða 138
Blaðsíða 139
Blaðsíða 140
Blaðsíða 141
Blaðsíða 142
Blaðsíða 143
Blaðsíða 144
Blaðsíða 145
Blaðsíða 146
Blaðsíða 147
Blaðsíða 148
Blaðsíða 149
Blaðsíða 150
Blaðsíða 151
Blaðsíða 152
Blaðsíða 153
Blaðsíða 154
Blaðsíða 155
Blaðsíða 156
Blaðsíða 157
Blaðsíða 158
Blaðsíða 159
Blaðsíða 160
Blaðsíða 161
Blaðsíða 162
Blaðsíða 163
Blaðsíða 164
Blaðsíða 165
Blaðsíða 166
Blaðsíða 167
Blaðsíða 168
Blaðsíða 169
Blaðsíða 170
Blaðsíða 171
Blaðsíða 172
Blaðsíða 173
Blaðsíða 174
Blaðsíða 175
Blaðsíða 176
Blaðsíða 177
Blaðsíða 178
Blaðsíða 179
Blaðsíða 180
Blaðsíða 181
Blaðsíða 182
Blaðsíða 183
Blaðsíða 184
Blaðsíða 185
Blaðsíða 186
Blaðsíða 187
Blaðsíða 188
Blaðsíða 189
Blaðsíða 190
Blaðsíða 191
Blaðsíða 192
Blaðsíða 193
Blaðsíða 194
Blaðsíða 195
Blaðsíða 196
Blaðsíða 197
Blaðsíða 198
Blaðsíða 199
Blaðsíða 200
Blaðsíða 201
Blaðsíða 202
Blaðsíða 203
Blaðsíða 204
Blaðsíða 205
Blaðsíða 206
Blaðsíða 207
Blaðsíða 208
Blaðsíða 209
Blaðsíða 210
Blaðsíða 211
Blaðsíða 212
Blaðsíða 213
Blaðsíða 214
Blaðsíða 215
Blaðsíða 216
Blaðsíða 217
Blaðsíða 218
Blaðsíða 219
Blaðsíða 220
Blaðsíða 221
Blaðsíða 222
Blaðsíða 223
Blaðsíða 224

x

Helga Law Journal

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Helga Law Journal
https://timarit.is/publication/1677

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.