Morgunblaðið - 28.10.2000, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 28.10.2000, Blaðsíða 12
12 LAUGAKDAGUR 28. OKTÓBER 2000 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Kynningarfundur um verkefnið „Konur til forystu og jafnara námsval kynjanna" Konur eiga erindi á öll- um sviðum Með hvatningarátaki, námskeiðum, mál- þingum og ráðstefnum á að auka hlut kvenna í verkfræði og fleiri raunvísinda- greinum. Háskóli Islands og Jafnréttis- Morgunblaðið/Asdís Vigdís Finnbogaddttir, fyrrverandi for- seti Islands, flutti ávarp á kynningarfund- iiimn, en hún er verndari verkefnisins. kom stofa hafa hrundið af stað verkefni í sam- ráði við stjórnvöld og einkaaðila. VERKEFNIÐ „Konur til forystu og jafnara námsval kynjanna" varð til fyrir tOstuðlan Háskóla íslands og Jafnréttisstofu í sam- vinnu við fjögur ráðuneyti og nokkur fyrirtæki og fé- lóg. Markmið verkefnisins er annars vegar að undirbúa stúlkur sem ljúka námi frá Háskólanum undir foryst- ustörf á þeirra framtíðar- starfsvettvangi og hins veg- ar að fjölga konum í raunvísindum og verk- og tölvunarfræði. Með þessu vill Háskólinn, með stuðn- ingi samstarfsaðilanna, leggja sitt af mörkum til að jafna hlutdeild kynjanna í þekkingar- og upplýsinga- samfélagi nýrrar aldar. Verkefni sem þetta eru þekkt í erlendum háskólum og hafa gefið góða raun. Kynningarfundurinn á fimmtudag hófst með stutt- um inngangi fundarstjóra, Stefaníu Oskarsdóttur. Þar fram að verkefnið á rætur sínar að rekja til ráðstefnunnar Konur og lýðræði, sem haldin var á síðasta ári í Borgarleikhúsinu. Hún sagði heið- urinn að hugmyndinni eiga þær Margrét S. Björnsdóttir, fram- kvæmdastjóri þróunarsviðs Háskól- ans, og Elsa B. Þorkelsdóttir, fyrr- um framkvæmdastjóri Jafnrétt- isráðs. Þær hefðu síðan fengið fleiri aðila til liðs við sig og fengið um- fjöllun um verkefnið á ráðstefnunni. Andlegt atgervi hið sama Á kynningarfundinum flutti verndari verkefnisins, Vigdís Finn- bogadóttir, fyrrum forseti íslands og heiðursdoktor við Háskólann, stutt ávarp. Hún sagði margt hafa breyst í jafnréttismálum kynjanna en konum hætti til að hólfa sig niður á fög, sem engir aðrir en konur sjálfar hefðu gert að hefðbundnum kvennafögum. Andlegt atgervi kynjanna væri hið sama og að halda öðru fram væru gamaldags krydd- ur. Konur gætu alveg orðið jafngóð- ir flugmenn, verkfræðingar og læknar og karlar. Hún sagði verk- fræði og raunvísindi vera skapandi greinar sem hleyptu andanum á flug Þá sagði Vigdís að ekki væri hægt að ætlast til þess af körlum að verða jafnréttismenn ef þeir sæju aldrei kvenmann í sambærilegri grein eða starfi. í ávarpi sínu rifjaði Vigdís upp sögu um lítið atvik í tengslum við forsetakosníngarnar 1980 þegar stúlka ein hvíslaði í eyra hennar: „Pabbi ætlar að kjósa þig fyrir okk- ur." Vigdís sagði að menntun og aftur menntun væri lykillinn að völundar- húsi framtíðarínnar. Konur ættu þar erindi á óllum sviðum, ekki bara sumum. Þær gætu lagt mikið af mörkum. Hún sagði að konur mættu láta til sín spyrjast að þær brjóti ekki af sér fordómahlekki og taki ekki að streyma í tæknigreinar. Með tilliti til yfirskriftar fundar- ins um dömufrí í framtíðarþjóðfé- lagi vitnaði Vigdís til þess að dömu- frí væri þegar konur byðu körlum upp í dans. Lagði Vigdís til að konur bjóði körlum upp í tækni-, verk- fræði- og tölvudans á þekkingarballi 21. aldarinnar. „Áfram stelpur, í verkfræði, tölvunarfræði og raun- vísindi til jafns við karla," voru loka- orð Vigdísar. Helstu átaksverkefnin Sigríður Þorgeirsdóttir, formaður Jafnréttisnefndar Háskóla íslands, sagði í sínu erindi frá helstu fram- kvæmdum verkefnisins, sem standa á fram á næsta ár. Meðal helstu verkefna nefndi Sigríður hvatning- arátak í grunn- og framhaldsskólum sem miðar að því að fjölga kvenn- emendum í raunvísindum og verk- og tæknifræðinámi á háskólastigi. Átakið verður unnið í nánu sam- starfi við verkfræði- og raunvísinda- deild Háskólans, skólastjórnendur og samtök skólafólks í þessum greinum og ýmis fyrirtæki. Gera á átak til að auðvelda aðkomu kvenn- emenda í verk- og tólvunarfræði. Nýjum nemendum verður boðin lið- veisla og haft samráð við deildina, svo og eldri kvennemendur og út- skrifaða verk- og tölvunarfræðinga. Sigríður sagði að efna ætti til námskeiðahalds, m.a. stjórnunar-, leiðtoga- og starfsframanámskeiðs ¦fyrir kvennemendur á lokaári í óll- um deildum skólans, í samstarfi við Gallup-Ráðgarð, námskeiðs um stofnun fyrirtækja og verð við- skiptaáætlana, í samstarfi við Impru, og sumarnámskeiðs fyrir stelpur þar sem nám og störf í upp- lýsingatækniiðnaði og verkfræði yrðu kynnt af kennurum og fagfólki. Síðasttalda námskeiðið verður einn- ig unnið í samráði við Landsvirkjun, Morgunblaðið/Asdís Konur voru skujanlega í meirihluta á fundinum í hátíðarsal Háskóians, en sjá mátti einn og einn karlmann. Orkuveitu Reykjavíkur og Hags- munafélag um eflingu verk- og tæknimenntunar á háskólastigi. Þá á einnig að efna til námskeiðs í stjórnun lista og menningar fyrir kvennemendur sem útskrifast úr heimspeki og félagsvísindadeild, en það verkefni styrkir Sjóvá-Almenn- ar. í máli Sigríðar kom einnig fram að efna ætti til málþings um kenns- lufræði raungreina, sem tæki mið að kynjamismun, í samstarfi við Kennaraháskólann og uppeldis- og menntunarfræðiskor Háskólans, auk Samtaka raungreinakennara. Loks greindi Sigríður frá sérstöku átaki til að jafna kynskiptingu í hjúkrunarfræði^ þar sem hjúkrun- arfræðiskor HÍ yrði kynnt fyrir drengjum í síðustu bekkjum grunn- skóla og í framhaldsskólum. Fáar konur í stjórnunarstöðum Sigríður Vilhjálmsdóttir, starfs- maður Hagstofu íslands, kom í sínu erindi með ýmsar tölulegar stað- reyndir um hlut kvenna í menntun, vísindum og stjórnun. Hún sagði námsval jafnara en áður, í sumum greinum væru konur langtum fleiri en karlar, nema hvað að þetta ætti ekki t.d. við um verkfræðina. At- vinnuþátttaka kvenna væri mikil en þegar kæmi að stjórnunarstörfum væru konur í minnihluta. Þannig nefndi Sigríður að hlutfall kvenna á Alþingi væri 35%, 33% í ríkisstjórn- inni, 28% í sveitarstjórnum, 26% í nefndum og ráðum, 15% ráðuneytis- stjóra væru konur en aðeins 11% bæjarstjóra og oddvita væru konur. Hlutföllin væru enn minni í stjórn- unarstöðum fyrirtækja. Konur ættu t.d. aðeins einn fulltrúa í hópi for- stjóra 100 stærstu fyrirtækja lands- ins. Sigríður upplýsti að verið væri að safna upplýsingum um konur í vísindum og yrðu niðurstöður birtar í byrjun næsta árs. Sérstakar aðgerðir nauðsynlegar AÐ MATI forráðamanna verkefh- isins réttlæta eftirtaldar stað- reyndir að grfpa þurfi til sér- tækra aðgerða til að auka áhuga og hlut stúlkna og kvenna á sviði tækni- og raunvísinda, sem og síjórnunar: • Konur eru í miklum minnihluta í verk- og tæknifræðinámi á háskóiastigi. • Af 867 nemendum við verk- fræðideild Háskóla íslands eru konur 187 talsins, eða 22%. • Af 371 nemanda í tölvunar- fræðiskor við Háskóla íslands eru 69 konur, þ.e. 19% nem- enda. • í rafmagns- og tölvuverkfræði er hlutfall kvennemenda 12% en við skorina nema 19 konur og 136 karlar. • Af 131 fastráðnum kennara við verkfræði- og raunvisindadeild eru 20 kvenkennarar, eða 15%. • Af 22 prðfessorum við verk- fræðideild er aðeins 1 kona, eða4,5%. • Af 28 prófessorum við raunvís- indadeild eru 3 konur, eða 11%. • Af 426 félögum í Félagi tölvun- arfræðinga er 81 kona, eða 19%afheildinni. • f Verkfræðingafélagi íslands eru konur 6% félagsmanna. • Arið 1998 voru konur rúm 9% stjórnarmanna í 50 stærstu fyrirtækjum landsins. Af 52 sljórnarmönnum /10 stærstu fjármálafyrirtækjum landsins voru 6 konur, eða 12%. • Meðal 200 tekjuhæstu stjórn- enda fyrirtækja á lista Frjálsr- ar verslunar fyrir árið 1999 eru 9 konur. • Meðal 100 tekjuhæstu sljórn- enda fjármálafyrirtækja árið 1999 voru 3 konur. í máli Sigríðar kom einnig fram að hlutfall kvenna í prófessorsstóð- um innan Háskólans hefði í fyrra verið 9%, sem gerir 14 prófessorar af kvenkyni. Þrjátíu ár eru síðan fyrsta konan varð prófessor við skólann, Margrét Guðnadóttir. Sig- ríður sagði að hæst hlutfall kven- prófessora væri í Tyrklandi, 22%, en af Evrópuþjóðum væri það lægst í Belgíu, 5%. Þá gat hún þess að konur væru 26% dósenta við Há- skóla íslands og helmingur lektora væru konur. Drengir í „karlastörf' og stúlkur í „kvennastörf' Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, lektor í námsráðgjöf við Háskólann, greíndi frá könnun sem hún gerði um nám- sval unglinga í 10. bekk grunnskóla, fæddum 1981. Hún sagði könnunina hafa leitt í ljós að drengirnir hefðu frekast kosið hefðbundin karlastörf og stúlkurnar valið kvennastörfin. Hún sýndi fundargestum lista þar sem fram komu sex vinsælustu störfin sem unglingarnir ætluðu að velja sér. Hjá stúlkunum varð nið- urstaðan sú að 12% völdu hársnyrt- ifræði hvers konar, 9% nefndu,sálf- ræði, 9% ætluðu að verða grunnskólakennarar, 6,5% læknar, 4% leikskólakennarar og 4% hjúkr- unarfræðingar. Svörin hjá drengjunum dreifðust á fleiri greinar, að sögn Guðbjargar, en flestir, eða 6,4%, nefndu greinar tengdar matreiðslu eða -vinnslu, 5,8% ætluðu að verða læknar, 5,2% bifvélavirkjar, 4,7% tölvunarfræð- ingar, jafnmargir nefndu húsasmíði og 4% ætluðu að fara í flugnám. Kvennafyrirtæki síður gjaldþrota Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, flutti erindi á fundinum. Hún sagði það mikið ánægjuefni fyrir sitt ráðuneyti að taka þátt í verkefninu. Eitt af meg- inmarkmiðum sínum sem ráðherra væri að vinna að framgangi nýsköp- unar og atvinnuþróunar hér á landi. Hún sagði að þrátt fyrir frumkvæði og drifkraft margra aðila í þjóðfé- lagana þá væri ábyrgð stjórnvalda mikil við mótun ytri umgjarðar. Af
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.