Morgunblaðið - 28.10.2000, Blaðsíða 69

Morgunblaðið - 28.10.2000, Blaðsíða 69
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 28. OKTÓBER 2000 6ft UMRÆÐAN Launastefna félaganna í ASÍ er vörn launafólksins LAUNAFÓLK á al- mennum vinnumarkaði hefur mátt sitja undir skömmum undanfarna daga. Af ummælum for- ystumanna ýmissa samtaka opinberra starfsmanna má helst ráða að það sé launafólk innan ASÍ og stéttarfé- lög þess sem beri ábyrgð á því hvernig þessum félögum okkar gengur við gerð eigin kjarasamninga. Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að segja að þeim Ari Skdlason komi sú launastefna sem mörkuð var af launafólki á al- menna vinnumarkaðnum ekkert við, af því þeir hafi ekki verið hafðir með í ráðum. Hér er á ferðinni ákveðinn missMlningur sem rétt er að leiðrétta því hann getur verið skaðlegur fyrir hagsmuni ahs launafólks og samtök þess. Markmið samninga ASÍ-félaganna Félög og sambönd innan ASÍ fóru fram í síðustu kjarasamningum hvert fyrir sig en engu að síður voru ákveð- in grundvallaratriði sameiginleg. Þau sneru ekki hyað síst að þeim áhersl- um sem ASÍ-félögin höfðu varðandi launahækkanir. Allir gerðu sér ljósa grein fyrir því að verið var að ganga til samninga á þenslutímum og að efnahagsástandið var að nálgast suð- umark. Ljóst var að svigrúm til mik- illa hækkana var ekki fyrir hendi og því ef til vill mikilvægast af öllu að treysta grundvöllinn undir kaup- mætti launafólks og helst að reyna að bæta í án þess þó að ógna stöðugleik- anum. Til að tryggja enn frekar þetta markmið var það sett inn sem ein af forsendum samninganna að verð- bólga fari minnkandi enda myndi verðbólguholskefla valda gríðarlegri kjararýrnun alls launafólks. Með þessu voru félög og sambönd innan ASÍ ekki aðeins að sernja um hag eig- in félagsmanna heldur alls launafólks í landinu. Sátt um forgang lægstu launa Mjög víðtæk sátt náðist um það milli félaga innan ASÍ að í öllum samningum skyldi það svigrúm sem til staðar væri til launahækkana fyrst og fremst notað til þess að hækka lægstu launataxtana sérstaklega. ít- arleg viðhorfskönnun, sem ASI hafði látið gera í aðdraganda kjarasamn- inganna, sýndi líka að þessi áhersla naut mikils stuðnings meðal lands- manna eða nærri níu af hverjum tíu. Þótt stuðningurinn við þetta sjónar- mið jafnaðar væri heldur minna með- al félagsmanna annarra sambanda launafólks en ASÍ var hann engu að síður afgerandi eða 80%. Það er svo einmitt þetta sjónarmið jafnaðar sem varð kjarninn í þeirri launastefnu sem félög og sambönd innan ASÍ báru fram í síðustu kjara- samningum. Þetta er sú launastefna sem launafólk á almennum vinnu- markaði og félög þess, má sæta sérstökum ákúrum fyrir. Þetta er sú launastefna sem for- ystumenn úr systur- samtökum okkar sam- einuðust um að fordæma á nýafstaðinni setningarhátáð BSRB þings. Opinberir „bundnir"? Svo virðist sem for- ystusveit opinberra starfsmanna mislíki svör viðsemjenda sinna og láti gremjuna bitna á almennu launafólki. Þeir hafa jafnvel sagt að félög og sambönd innan ASÍ séu að reyna að „binda" sig við launa- stefnu sem þeir hafi hvergi komið nærri. Því er til að svara að þessir for- ystumenn eru vitaskuld ekki bundn- ari þeirri launastefnu að hækkun lægstu launa skuli njóta forgangs, en samviska þeirra og lífssýn býður þeim. Það er mjög mikilvægt að allir geri sér grein fyrir grundvelli þeirra tryggingarákvæða sem eru í samn- ingum flests launafólks á almennum vinnumarkaði. Þeir sem til þekkja vita að félög og sambönd innan ASÍ eru að gera kjarasamninga við fram- leiðslugreinarnar í landinu, útflutn- ingsatvinnuvegina og samkeppnis- greinarnar. Gengi atvinnuveganna í landinu markar það svigrúm sem er til staðar í efnahagslífinu, jafnt til launahækkana sem annarra þátta. Við gerð kjarasamninga launafólks á almennum vinnumarkaði var leitast við að meta það svigrúm sem þá var til launahækkana og skipta því svo þannig að þeir sem minnst hefðu fyrir bæru mest úr býtum. Á grundvelli biturrar reynslu frá næstsíðustu kjarasamningum, þar sem tekjulægstu hóparnir máttu horfa á aðra taka mun meiri launa- hækkanir en þeir fengu án þess að fá að gert, var þess einnig krafist að tryggingarákvæði gagnvart launa- hækkunum annarra hópa yrði hluti af samningunum. Tilgangurinn með því var auðvitað ekki að binda neinn held- ur fyrst og fremst að tryggja eigin fé- lagsmenn gagnvart atvinnurekend- um og launaþróun annarra. Tryggingarákvæðið þýðir einfald- lega að hafi matið á greiðslugetu at- vinnuveganna verið rangt og að svigrúmið til launahækkana reynist vera mun meira en gert var ráð fyrir í kjarasamningunum þá gerist annað af tvennu: Launafólkið fær eðlilega leiðréttingu eða að samningarnir verða uppsegjanlegir. Er svigrúmið meira en samið var um? Komi í yós að svigrúm efnahags- lífsins til launahækkana reynist um- talsvert meira en gert var ráð fyrir í samningum almenns launafólks er eðlilegt að það fólk sem hefur lagt grundvöllinn að stöðugleika undan- farinna ára fái leiðréttingu í samræmi við það. Ég trúi vart öðru en tals- Kjaramál Tryggingarákvæðið þýðir einfaldlega, segir Ari Skúlason, að launa- fólkið fær eðlilega leið- réttingu eða að samn- ingarnir verða uppsegjanlegir. menn samtaka opinberra starfs- manna séu sammála því. Og varla mæla þeir á móti því að mat stjórn- valda á þessu svigrúmi efnahagskerf- isins mun birtast með hvað áþreifan- legustum hætti í þeim samningum sem framundan eru þar sem rflris- stiórn og sveitarfélög eru annar samningsaðila. Eg reikna hinsvegar ekki með því að talsmenn samtaka opinberra starfsmanna telji sína kjarasamninga með einhverjum hætti hafna yfir mat á því svigrúmi sem efnahagslífið býð- ur upp á hverju sinni. I samningum þeirra, rétt eins og kjarasamningum á almennum vinnumarkaði, kann vissulega að vera talsvert svigrúm til hagræðingar og framleiðniaukningar en beinar launakostnaðarhækkanir umfram almennt svigrúm verða auð- vitað alltaf greiddar sameiginlega af óllum landsmönnum, hvort sem það verður með þjónustuskerðingu á öðr- um sviðum, skattahækkunum eða þjónustugjöldum. Samráð stundum og um sumt Tryggingarákvæðið í samningum launafólks á almennum vinnumarkaði er fullkomlega eðlileg trygging fyrir fólkið sem fær laun samkvæmt þeim samningum. Það er því vandséð hvernig hægt er að agnúast út í þessi ákvæði. En yfirlýsingum um þörf á auknu samráði ber auðvitað að fagna og sú samráðsskylda sem menn hafa rætt svo fjálglega um á undanförnum árum á vitaskuld að ná yfir víðtækara svið. Þar á til dæmis ekM að undan- skuja réttindi launafólks á vinnu- markaði, en við höfum lengi búið við tvístóptan vinnumarkað þar sem hluti launafólks nýtur allt annarra og rýmri réttinda en aðrir. Oft er um að ræða fólk sem vinnur hlið við hlið, sambærileg störf hjá sama atvinnu- rekanda. Það er löngu tímabært að samræma réttíndi fólks á vinnumark- aði og þá vinnu verðum við að hefja. Við vonim nýlega að fá fregnir af samningum um réttindamál launa- fólks innan raða samtaka opinberra starfsmanna. Þrátt fyrir að þarna sé augljóslega verið að setja fordæmi sem mun hafa áhrif á allan vinnumarkaðinn virðist sem einhverj- um hafi láðst að hafa um það samráð við félög og sambönd launafólks á al- mennum vinnumarkaði. Umræða síð- ustu daga gefur hins vegar tilefni til að ætla að úr því verði bætt fljótlega. Höfundur er framkvæmdasljórí ASÍ. Jólakortasala MS-félags ís- lands hafín JÓLAKORT MS-félags íslands eru komin út og er það að þessu sinni helgimynd sem prýðir kortin. Mynd- in er gerð af listakonunni Guðfinnu Onnu Hjálmarsdóttur. Einnig er bryddað upp á þeirri nýbreytni á 1000 ára afmælí kristnitöku að gefa út jóla- merki. „Sala jólakorta hefur verið mjög stór hlutí af tekjuöflun félagsins. Að þessu sinni rennur ágóðinn í að koma upp íbúð fyrir fólk af landsbyggðinni sem þarf á læknisaðstoð, rannsókn- um og hvíld að halda. Aðstaðan gætí einnig nýst sem hvíldaraðstaða fyrir fólk af höfuðborgarsvæðinu. Eins og margir muna eftir hjólaði Sigurður Tryggvi Tryggvason frá Akureyri til Reykjavíkur og safnaði áheitum í þessu skyni sl. sumar. Tókst söfnunin vel og er það von okk- ar að svo verði áfram. Félagið þakkar þeim fjölmörgu sem stóðu við bakið á okkur í þeirri söfnun. Við vonum að fólk taki okkur vel og styrtó okkur um leið og send er falleg jólakveðja," seg- ir í fréttatiikynningu frá MS-félaginu. Verð á jólakortum 5. stk. saman í pakka 500 kr., jólamerki 12 stk. sam- an 250 kr. Hægt er að koma á skrif- stofu félagsins á Sléttuvegi 5 og kaupa kort eða merki. Einnig eru kortin til sölu í Galleríi Reykjavfkur á Skólavörðustíg.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.