Morgunblaðið - 28.10.2000, Blaðsíða 45

Morgunblaðið - 28.10.2000, Blaðsíða 45
MORGUNBLAÐIÐ I I LAUGARDAGUR 28. OKTÓBER 2000 45 Segulmeðferð sögð skila árangri The New York Times Syndieate. NOTKUN seguls í meðferð sjúk- dóma nýtur aukinnar athygli þessa dagana þar sem rannsóknir sýna fram á að segulsvið hafa áhrif á líkamann. Fjöldi rannsókna við þekkta háskóla hafa allar sýnt fram á takmórkuð en hugsanlega mikil- væg not fyrir segul i meðferð nokk- urra kvilla. En vísindamennirnir eru varkárir þótt þeir séu líka bjartsýnir. „Sumir telja að seglar séu plat og dettur ekki í hug að kanna mögu- leikann. En ég held að þeir lofi góðu og séu þess verðir að vera rannsak- aðir frekar," segir lyfjafræðingur- inn Nicole Parker sem var í hópi vísindamanna við Háskólann í Tennessee í Bandaríkjunum sem komst að því að seglar geta dregið úr þrálátum verk í mjaðmagrind. Vísindamenn hafa í þrem öðrum tilfellum greint frá því að rannsókn- ir sem þeir hafi gert - við Browns- háskóla i Providence, Baylor- læknaskólann í Houston og háskól- ann í Virginíu sem allir eru í Banda- Aukaverkanir getaverið varasamar ríkjunum - hafi leitt í Ijós að stöðuseglar, þ.e. seglar sem eru festir á ákveðinn stað á líkamanum, geti linað sárauka og flýtt fyrir því að sár grói. Tvær aðrar rannsóknir hafa sýnt að seglar geta enn fremur komið að notum við meðferð geðsjúkdóma. Vísindamenn við Yale-háskóla í Bandaríkjunum komust nýverið að því, að eins konar segulmeðferð dragi úr hljóðofskynjunum geð- klofasjúklinga og rannsókn við há- skólann í Flórída, Gainsville, leiddi í ljós að segulörvun hjálpar fólki með sjúklegt þunglyndi. I öllurri þessum tilfellum er enn ekki ljóst hvernig seglar hafa þau áhrif sem þeir virðast hafa. „Vera kann að segulkrafturinn hafi áhrif á sársaukanema í liðamótum eða vöðvum eða lækki sársaukatilfinn- inguna í heilanum," segir dr. Carlos Vallbona, prófessor í heimilislækn- ingum, sem var í hópi þeirra er unnu að rannsókninni við Baylor- læknaskólann. En sumar rannsóknir hafa ekki leitt í ljós nein áhrif af segulmeð- ferð. Til dæmis varð niðurstaðan úr rannsókn, er gerð var við lækna- miðstöð í Prescott í Arizona í Bandaríkjunum, sú, að segull drægi ekki að neinu marki úr þrálátum verkjum í mjóbaki. Þá getur segulmeðferð haft óæskilegar aukaverkanir.Vísinda- mennirnir við Brown-háskóla kom- ust til dæmis að því að sterk seg- ulsvið hafa greinileg áhrif á einstakar frumur og breyta skipti- mynstri þeirra. Slíkt gæti verið mjög hættulegt fyrir þroska fóst- urs, einkum á fyrstu mánuðum meðgöngu, segir Vallbona. „Það er ekki ráðlegt fyrir vanfærar konur eða fólk með gangráð að fara í seg- ulmeðferð, "sagði hann. Golfið gott fyrir hjartað New York. Reuters. ÞEIR sem Ieggja á það stund telja sig flestir vita það - það er hollt að iðka golf. Nú hefur þýsk rannsókn leitt í ljós að íþróttin henti sérlega vel fyr- ir þá sem þjást af hjartveiki. Hjartasjúklingar verða að leita hins gullna meðalvegar þegar þeir reyna á sig. Areynslan á hjartað þarf að vera hæfileg þannig að hún styrki það án þess að álagið á vöðvann verði of mikið. Þar sem golf nýtur vaxandi vin- sælda, ekki síst á meðal hinna eldri, ákváðu nokkrir vís- indamenn við Háskólann í Giessen í Þýskalandi að rannsaka hvort þessi íþrótt væri ekki hentug fyrir þá sem tekið hafa hjartasjúk- dóma. Svo reyndist vera. f rannsókninni tóku þátt 20 menn með hjartveiki. Hjart- slátturinn var mældur og hann borinn saman við átta bráðhressa menn sem einnig tóku þátt. í Ijós kom að við það að iðka golfið varð hjart- sláttur hinna hjartveiku sam- Associated Press Flest virðist mæla með golfinu. bærilegur við þann í hinum heilbrigðu. Samt virtist þessi hreyfing, hvorki reyna um of á hjartað né kalla fram hækkaðan blóðþrýsting. Dr. Martin Unverdorben og félagar hans gera grein fyrir rannsókninni í október- hefti tímaritsins Afedicine and Science in Sports and Exercise. Þar segir m.a: „Þótt það orð fari af golfi að það sé fremur huggulegt áhugamál en alvarleg iþrótt sem reynir á líkamann er því engu að síður þannig farið að iðkun þess hefur veruleg áhrif á þol viðkomandi." í skýrslu sinni segir hópur Unverbotens einnig að golf þjálfi samhæfingu vöðva og hafi jákvæð áhrif á líkams- burð auk þess sem íþrdttin auki félagslegt samneyti iðk- enda. TENGUR Medicine and Science in Sports and Exercise :www.msse.org/ Innöndun insúl- íns vekur vonir Jerúsalem. AP. VONIR um að sykursýkisjúklingar geti í framtíðinni andað að sér insúl- íni og hætt að nota sprautur hafa glæðst eftir að vísindamenn greindu frá því að innöndun insúlíns virðist virka í að minnsta kosti tvö ár. Hingað til hafa vísindamenn aðeins rannsakað hversu áhrifaríkt og ör- uggt er fyrir sjúklinga að anda að sér insúlíni í þrjá mánuði. Niður- stöður þeirra rannsókna lofuðu góðu en ekki var vitað hver niður- staðan yrði ef aðferðin yrði notuð lengur. Niðurstöður fyrstu könnunarinn- ar á langtímaáhrifum innöndunar insúlíns benda til þess að innöndun sé jafnáhrifarík og sprautun og hafi ekki skaðleg áhrif á lungun. Næsta stig rannsókna miðar að því að stað- festa þessar niðurstóður sem voru kynntar á ráðstefnu Evrópusam- taka um sykursýkirannsóknir í Jerúsalem. Sérfræðingar segja að sumir syk- ursýkisjúklingar, til dæmis í þeim tilfellum þegar líkaminn framleiðir ekki insúlín, muni líklega þurfa að búa við sprautur áfram en gætu með þessum hætti dregið úr dagleg- um sprautuskammti. Eleazar Shafr- ir, við Hadassah-háskólasjúkrahús- ið í Jerúsalem, sem ekki tók þátt í rannsókninni, segist efast um að innöndun insúlíns geti komið alveg í staðinn fyrir sprautuskammta. Sagðist hann telja að önnur að- ferð en sprautun gæti helst komið að gagni fyrir börn sem eiga á hættu að fá sykursýki. Sum börn hafa sykursýkimótefni og með- fædda þætti sem auka hættuna á að þau fá sjúkdóminn og hafa rann- sóknir bent til þess að insúlín- skammtar geti komi í veg fyrir sýk- ingu. Innöndunariyf gætu líka komið að notum fyrir sjúklinga sem þurfa að fá insúlínskammt í skyndilegu neyðartilfelli, sagði Shafrir. Um það bil 150 milljónir manna - um það bil 2% heimsbyggðarinnar - þjást af Associated Press Ör þróun á sér stað í þá átt að sykursýkisjúklingar verði síður háðir sprautunum. sykursýki. Sérfræðingar telja að fjöldi tilfella muni fara yfir 250 milljónir um 2025 vegna aukinnar offitu og óheilsusamlegra lifnaðar- hátta. Associated Press Áfengið er varasamt, en það er þreytan líka. Þreytan verri en áfengi leysis borin saman við áhrif áfengis- drykkju. I henni tóku þátt 39 manns á þrítugs- og fertugsaldri. Niður- staðan varð sú að eftir 18 tíma vöku var mæld frammistaða þeirra jafn- slæm eða verri en eftir að þeir höfðu drukkíð áfengi sem mældist 50 mg á hverja 100 ml blóðs, sem er það mark sem almennt er miðað við á Norðurlöndum. The Daily Teicgraph, VAKI tiltekinn einstaklingur í 17 til 19 klukkustundir kann viðbragðs- flýtir hans að skerðast meira en hefði sá hinn sami neytt áfengis um- fram það sem leyfilegt er til að við- komandi megi aka bifreið. Þessi varð alltjent niðurstaða rannsóknar sem vísindamenn í Ástralíu stóðu að nýyerið. I fjölmörgum tilraunum sem gerð- ar voru til að kanna áhrif svefnleysis á fólk kom í ljós að þeir sem voru hvfldar þurfi voru allt að helmingi lengur að bregðast við en þeir sem drukkið höfðu áfengi. Á óvart kom að heldur hóflegur skortur á svefni hefði svo mikil áhrif, en algengt er að t.a.m. vaktavinnufólk sé að störfum í 17 til 19 klukkustundir samfleytt. Að sögn Andrews Williamson, sem er sálfræðingur og starfar við New South Wales-háskóla í Sydney í Ástralíu, hafa fáar rannsóknir farið fram á tengslum viðbragðflýtis og svefnleysis. „Algengt er að fólk vaki í 16 tíma samfleytt af margvíslegum ástæðum. Niðurstöður okkar gefa til kynna að eftir svo langa vöku komist þreytan á það stig að það geti haft áhrif á frammistöðu viðkomandi og þar með ógnað öryggi hans og ann- arra," segir Williamson. Um ályktanir sínar sagði hann þetta: „Yfirvóld í löndum heims ættu að íhuga gerð staðla til að tryggja að fólk sem vakað hefur í 18 klukku- stundir eða lengur iðki ekki athæfi sem felur í sér áhættu á borð við að keyra bifreið, stjórna flugvél eða vél- búnaði." í rannsókninni voru áhrif svefn- MAT Á UMHVERFISAHRIFUM - NIÐURSTÖÐUR Opið hús á Nesjavöllum laugardaginn 28.október 2000 - frá kl. 13 til 18. Orkuveita Reykjavíkur býður almenningi að koma og kynna sér niðurstöðurá mati umhverfisáhrifa Nesjavallavirkjunar -áfanga 4b. Tekið verðurá mótigestum ígestaskála laugardaginn 28.október frá kl.13 til 18, þarsem niðurstöður um mat á umhverfisáhrifum vírkjunarinnar munu liggja frammi. Einnlg er hægt að kynna sér niðurstöðurnar á vefsfðu Verkfræðistofu Guðmundar og Kristjánssem hefurslóðina www.vgk.is — Orkuveita Reykjavíkur
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.