19. júní


19. júní - 19.06.1998, Blaðsíða 69

19. júní - 19.06.1998, Blaðsíða 69
Menntasmiðju kvenna, Akureyri, Hefur starfsfólk fyrirtækja jafnan aðgang að sí- menntun? Randver Fleckenstein, Forskot, stjórnunar- og rekstrarráðgjöf. 1 pallborðsumræðunum tóku þátt: Grétar Þorsteinsson, forseti ASÍ, Ögmundur Jónasson, formaður BSRB, Björk Vilhelms- dóttir, formaður BHM, Þórarinn V. Þórarins- son, framkvæmdastjóri VSÍ, Ásta Möller, for- maður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Fundarstjóri var Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir Kvenréttindafélagið hefur tekið að sér að sjá um íslenska þátttöku í Vestnorrænni ráð- stefnu sem haldin verður í Þórshöfn í Færeyj- um dagana 5. - 8. júní. Á ráðstefnunni munu (slendingar, Færeyingar og Grænlendingar fjalla um ofbeldi gegn konum, vinnumarkað- inn með tilliti til jafnréttis kynjanna, fjöl- skyldustefnu og þátttöku kvenna í stjórnmál- um. Hólmfríður Sveinsdóttir hefur verið okk- ar fulltrúi í undirbúningsnefndinni. Womens world - Alþjóð- leg ráðstefna 20. - 26. júní 1999 Norræna ráðherranefndin hefur beðið Kven- réttindafélagið um að sjá um íslenska þátt- töku í norrænni sýningu og smiðju á alþjóð- legri ráðstefnu sem haldin verður í Tromsö dagana 20. - 26. júní n.k. Rætt hefur verið um að auglýsa eftir þátttöku þar sem beðið verður um lýsingu á verkefni eða framlagi viðkomandi. KRF( muni síðan velja þátttak- endur úr hópi umsækjenda. Ráðstefnan verður að öllum líkindum yfirgripsmikil og fjölmenn. Hún mun þó ekki verða jafn fjöl- menn og norrænu kvennaþingin sem haldin hafa verið, enda er gert ráð fyrir virkri þátt- töku allra sem ráðstefnuna sækja. Sigrún Edda Jónsdóttir hefur séð um undirbúning okkar vegna ráðstefnunnar. Félaginu var boðið að senda fulltrúa sinn á ráðstefnu Norrænu ráðherranefndarinnar í Þórshöfn, Færeyjum, 18. - 20. september 1998 og sótti Sigrún Edda Jónsdóttir hana fyrir félagið. Yfirskrift ráðstefnunnar var „Smánationer - kön og visioner". Þátttak- endur voru frá Álandseyjum, Færeyjum, Grænlandi, Islandi, Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Dagskrá ráðstefnunnar var fjölbreytt og komu fyrirlesarar víða að. Eins og sjá má af yfirskriftinni var viðfangs- efnið sérstaða lítilla samfélaga hvað varðar jafnréttismál. Önnur verkefni félagsins á árinu 19. júní Eftir samfellda útgáfu félagsins á blaðinu 19. júní frá árinu 1951 urðu þau leiðu tíðindi á síðastliðnu ári að félaginu var ókleift að gefa blaðið út. Samið hafði verið við Ásdísi Olsen um að ritstýra blaðinu og valdi hún með sér ritnefnd. Fulltrúi stjórnar félagsins í ritnefnd- inni varÁsta R. Jóhannesdóttir. Skömmu fyr- ir útgáfu blaðsins kom upp ágreiningur á milli stjórnar annars vegar og ritstjóra og rit- nefndar hins vegar um skoðanakönnun sem ritstjóri og ritnefnd stóðu fyrir og til stóð að vinna úr í blaðinu. Því miðurtókust ekki sætt- ir og því fór sem fór. Tímaskortur kom í veg fyrir að hægt væri að ráða nýjan ritstjóra og ritnefnd til að vinna blaðið. Það var því sam- dóma álit stjórnar félagsins að gefa útgáfu blaðsins upp á bátinn þetta sinnið. Fréttabréfíð Félagið gaf út fjögur fréttabréf á árinu og var fréttabréfið enn sem fyrr vettvangur skoð- anaskipta og upplýsinga. Þarvareinnig starf- semi félagsins kynnt og störf nefnda og stjórna sem félagið á aðild að fékk þar jafn- framt kynningu. Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir hefur séð um fréttabréfið ásamt Sigrúnu Eddu Jónsdóttur, framkvæmdastjóra félags- ins. Gegnum glerþakið Félagið gaf út bókina Gegnum glerþakið - Valdahandbók fyrir konur og hélt af því til- efni blaðamannafund og útgáfuteiti 3. mars sl. Gegnum glerþakið - Valdahandbók fyrir konur er full af heilræðum, reynslusögum og fróðleik frá norrænum stjórnmálakonum. Bókin er að uppistöðu þýðing á Krossa glastaket - Makthandbok för kvinnor, sem kom út í Svíþjóð á liðnu ári og vakti þar verð- skuldaða athygli. Höfundarnir, sem eru sænskar blaðakonur, komu hingað til lands á liðnu ári til að ræða við Vigdísi Finnboga- dóttur og íslenskar stjórnmálakonur. Úr við- tölunum unnu þær íslenska viðbót við bók sína og fléttuðu hana inn í textann. Björg Árnadóttir þýddi bókina úr sænsku. Gegnum glerþakið - Valdahandbók fyrir konur er enn eitt framlag félagsins til barátt- unnar fyrir þátttöku íslenskra kvenna í stjórn- málum. KRFf vill með útgáfu bókarinnar örva umræðuna um aðstæður kvenna í stjórnmál- um og vonast til að hún geti styrkt íslenskar stjórnmálakonur til nýrra átaka og sigra. Þá er þess vænst að reynsla kvennanna, sem í bókinni segja sína sögu, megi vísa þeim kon- um veginn sem eru að stíga sín fyrstu skref í stjórnmálum. Bókin hefur fengið góðar viðtökur og eygjum við ágæta sölu sem ekki er vanþörf á fyrir fjárlítið félagið. Bókin var styrkt af ýms- um aðilum og hefur þegar með styrkjunum fengist fyrir kostnaði vegna þýðingar og prentunar hennar. Ráðherraskipuð nefnd til að auka hlut kvenna í stjórnmálum Félagsmálaráðherra skipaði á síðastliðnu hausti nefnd sem falið var að skipuleggja þverpólitískar aðgerðir til að auka hlut kvenna í stjórnmálum. KRF( var boðið að til- nefna fulltrúa í nefndina og þáði það boð. Ragnhildur Guðmundsdóttir var tilnefnd af hálfu félagsins. Nefndin hefur vakið mikla at- hygli í samfélaginu með aðgerðum sínum og talið er að hún hafi þegar skilað nokkrum ár- angri. Staðið var fyrir auglýsingaherferð þar sem formenn stjórnmálaflokkanna komu fram á mynd við kynbundna iðju hins kynsins. Þá hefur nefndin staðið fyrir auglýsingum í sjónvarpi þar sem konur eru hvattar til að velja sinn fulltrúa í prófkjörum. Nefndin hefur haldið fundi víða um land til að kynna verk- efni sitt og hvetja til aukinnar þátttöku kvenna í stjórnmálum. Auk KRFÍ eiga þing- flokkar á Alþingi fulltrúa í nefndinni. NIKK Kvenréttindafélagið vinnur áfram að gerð gagnagrunnar um kvennahreyfinguna á (s- landi fyrir NIKK (Nordisk institutt för kvinne- och könnsforskning) og tekur þannig þátt í að byggja upp net kvennahreyfinga á öllum Norðurlöndunum. Norræna ráðherranefndin styrkir verkefnið. Hún greiðir þann kostnað sem fellurtil sameiginlega hjá öllum löndun- um, en gert er ráð fyrir að þátttökuaðilar greiði þann kostnað sem hlýst af verkefninu í hverju landi. Því miður hefur enn ekki tekist að fá styrk til þessa verkefnis KRFl en von- andi rætist þar úr. Kristín Einarsdóttir hefur séð um aðild okkar að þessu starfi. Nefndir og stjórnir sem Kvenrétt- indafélagið á fulltrúa í Félagið á fulltrúa í ýmsum nefndum, stjórn- um og ráðum. Ég mun ekki í þessari skýrslu minni gera grein fyrir því mikilvæga starfi sem þar er unnið en bendi á að á fundinum liggja frammi skýrslur frá fulltrúum okkar. Hallveigarstaðir Kvenréttindafélagið hefur haft umsjón með Hallveigarstöðum síðastliðin tæp tvö ár. Sig- rún Edda Jónsdóttir, framkvæmdastjóri fé- lagsins, er einnig framkvæmdastjóri hússins í hálfu starfi. Nokkuð annasamt hefur verið í starfi hennar fyrir húsið eins og sjá má í skýrslu hennar sem hér liggur frammi. Þar kemur einnig fram að fjárhagsstaða hússins er slæm. Arðgreiðslur til félaganna hafa leg- ið niðri um nokkurn tíma og mikil vinna hefur farið í að fá leigjendur að húseigninni. Það er af sem áður var að einn stór leigjandi, menntamálaráðuneytið, leigði mestallt hús- næðið með öllu því sem þar er, göngum og geymslum. Sigrún leggur til í skýrslu sinni að félögin selji húsið. Hún tekur þannig undir margra ára tillögu stjórnar félagsins en eins og kunnugt er hafa hinir eigendurnir ekki verið eins áfjáðir í að selja. Nú brá þó svo við að fulltrúi Bandalags kvenna í Reykjavík í hús- nefnd bar upp tillögu á síðasta fundi nefnd- arinnar um að kannað yrði hvað fengist fyrir húsið í sölu. Svo er að sjá hvað gerist. Seljist húsið er fjárhagsleg framtíð félagsins tryggð. Fjárhagsstaðan Fjárhagsstaða félagsins hefur lengi verið erf- ið enda eru bein framlög til félagsins einung- is 500 þús. kr. árlega á fjárlögum og á fyrrum formaður félagsins, Bryndís Hlöðversdóttir, ásamt öðrum ágætum þingkonum umfram aðra heiðurinn af því að hafa komið félaginu aftur inn á fjárlög. Félagsgjöld heimtast því 69
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76

x

19. júní

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: 19. júní
https://timarit.is/publication/671

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.